Gyvoji astrologija. Kursas I

DAIVA KRISTINA MARKAUSKIENĖ

GIMIMO HOROSKOPO ANALIZĖ

(10 užsiėmimų po 4 val.) 

Vilniuje užsiėmimai vyksta šeštadieniais,
11:00 – 15:00 val.

Užsiėmimai  Kaune vyksta trečiadieniais,
18:00 – 22:00 val.

Gyvoji astrologija. Kursas II

DAIVA KRISTINA MARKAUSKIENĖ

GYVOJI ASTROLOGIJA – II kursas

Gimimo horoskopo sintezė, prognozavimo ir suderinamumo pradmenys

 40 val. (10 užsiėmimų po 4 val.)

 Formuojama nauja grupė Vilniuje

Užsiėmimai šeštadieniais, 11:00 -15:00 val.

Planuojama 2017 m.

ASTROLOGIJOS PRAKTIKUMAS

DAIVA KRISTINA MARKAUSKIENĖ

ASTROLOGIJOS PRAKTIKUMAS

Gilesnės astrologijos patirtys, asmeninio horoskopo formavimas, įėjimas į jį, meditacija jame

Baigusiems Gyvosios astrologijos  kursą

2017 m. birželio 17 d.
12:00 – 16:00 val.

TOP