Karminiai Mėnulio mazgai

Besileidžiantis Mėnulio mazgas yra Avine, Kylantis – Svarstyklėse
1939 09 13 – 1941 05 21
1958 06 16 – 1959 12 16
1977 01 08 – 1978 07 05
1995 08 02 – 1997 01 25

Ryškiausia Avino ženklo šalis – Vokietija. Ryškiausia Svarstyklių ženklo šalis – Didžioji Britanija. Šalis, kuri Jus atvestų prie jau pažįstamo karminio patyrimo, kurioje greičiausiai jau esate buvęs per praėjusius gyvenimus, yra susijusi su Besileidžiančiu Mėnulio mazgu. Priklausomai nuo to, koks iš esmės yra praeities patyrimas (malonus ar ne), ši šalis kels Jums malonias arba nemalonias asociacijas. Net jei praeities karma šioje šalyje palanki, iš pradžių ten Jums neblogai eitųsi, tačiau vėliau ji neštų Jums tik gręžiojimąsi atgal, degradavimą. Tuo tarpu šalis, susijusi su Kylančiu Mėnulio mazgu, turėtų Jus nesąmoningai traukti kaip didžiausių evoliucijos galimybių šalis. Joje gyvenant pats likimas padėtų Jums tobulėti, atvertų naujas galimybes.
Žmonės, kurių Besileidžiantis Mėnulio mazgas yra Avine, praeityje gerai įsisavino kovos už būvį pamokas, pakankamai išvystė drąsą, ryžtą, moka ir nebijo ginti savo pozicijos, net jei tenka veltis į konfliktą. Nemaža dalis Jų praeities patyrimo yra susijusi su karu, kova, kurioje asmeninės savybės, gebėjimas atsakyti į agresiją buvo pakankamai išlavintos. Jie gali būti labai subjektyvūs ir maksimalistai reikalaudami iš likimo visko arba nieko. Šiame gyvenime nereikėtų prarasti ryžto, drąsos, gebėjimo išlaikyti savarankišką poziciją, siekti asmeninių tikslų ir neprarasti asmenybės ryškumo, tačiau reikėtų ypač vengti agresijos, pomėgio konfliktiškai spręsti problemas ar staiga nutraukti pradėtus reikalus.
Jūsų Kylantis Mėnulio mazgas yra Svarstyklėse, taigi vystymasis greičiausiai vyks skatinant ir lavinant savo pozityviąsias Svarstyklių savybes. Labai svarbu išmokti žvelgti į gyvenimą objektyviai, tarsi iš šalies, ugdyti savo teisingumo sampratą. Taika, darna, gebėjimas susitarti, o ne kovoti čia yra tos savybės, kurias labiausiai reikia lavinti. Mokykitės surasti kompromisą, palaikyti gražius ilgalaikius santykius, išlaikyti emocijų skaidrumą, vidinę pusiausvyrą, venkite kraštutinumų – tokia būtų karminė Kylančio Mėnulio mazgo užduotis. Profesijos, susijusios su šia užduotimi: juristo, teisėjo, socialinio veikėjo. Taip pat profesijos, susijusios su grožio, darnos puoselėjimu, priimtų visuomenės normų palaikymu. Labai svarbu išmokti laikytis susitarimų. Taip pat svarbu atsisakyti vulgarumo, grubumo, familiarumo – lavinti subtilumą, diplomatiškumą.
Avino ženklo profesijos, kurioms svarbi raumenų jėga, darbas, susijęs su mechaniniais prietaisais ir metalu arba jėgos struktūrose (kareivis, karininkas, policininkas, ugniagesys), iš pradžių sektųsi lengvai, bet vėliau stabdytų Jūsų evoliuciją, atneštų likimo smūgių.

Besileidžiantis Mėnulio mazgas yra Jautyje, Kylantis – Skorpione
1938 03 04 – 1939 09 13
1956 10 05 – 1958 06 16
1975 07 09 – 1977 01 08
1994 02 04 – 1995 08 02

Ryškiausios Jaučio šalys: Austrija, Danija, Ukraina. Ryškiausios Skorpiono šalys: Vengrija, Švedija, Pakistanas.
Šiems žmonėms pažįstama, praeita yra Jaučio programa: jie puikiai žino daiktų vertę, myli gyvenimą, gyvybę, grožį, jiems svarbu ramybė, taika, galimybė ramiai dirbti, gyventi, mylėti. Per praėjusius gyvenimus jau išmokote kaupti įvairias vertybes, jas rūpestingai išlaikyti, tausoti, išlavinote atsargumą. Tačiau jei Besileidžiančio Mėnulio mazgo programa per daug akcentuota, vyraujanti, tuomet gali išryškėti materializmas ar gobšumas, per didelis prisirišimas prie žemiškųjų vertybių ir jausmų, tingumas. Labai svarbu, kad išlaikytumėte svarbiausias vertybes, kurias įgijote: natūralumą, patikimumą, gebėjimą mylėti, suvokti grožį, kantriai dirbti, saugoti taiką. Tačiau šiame gyvenime jau nereikėtų per daug siekti turto, pinigų ar sudievinti, suabsoliutinti žemiškąją meilę.
Jūsų Kylantis Mėnulio mazgas (Drakono galva) yra Skorpiono ženkle.
Kylantis Mėnulio mazgas Skorpione akivaizdžiai byloja, jog jei šiame gyvenime norite evoliucionuoti, nestovėti vietoje ir nenorite degraduoti, turėsite patirti ne vieną išbandymą, supurtymą. Tokiu būdu Dvasia bandys Jus pažadinti iš materialaus pasaulio sąstingio. Jums labai svarbu patirti visiškai naujus dalykus, išbandyti save, nueiti sudėtingą transformacijos kelią. Šiame gyvenime jau neužteks vien įgyto atsargumo, įpročio vystytis ramiai, saugiai. Jums būtina išmokti rizikuoti, imtis drąsių sumanymų. Net jei nenorite, gyvenimas vers pasigilinti ne tik į jį, bet ir į tai, kas slypi už jo. Kad nebūtumėte per prievartą supažindinami su ekstremaliomis situacijomis ar mirtimi, vertėtų savarankiškai gilintis į dvasinius dalykus, mokytis neprisirišti prie daiktų, materialių vertybių, turto, domėtis gyvenimu po mirties, ieškoti atsakymo į giliausias būties paslaptis. Ramus pasaulietiškas gyvenimas be jokių paslapčių, rizikos, išbandymų Jums neskirtas. Jei užsispyrę bandysite gyventi ramiai, inertiškai, galite susilaukti likimo smūgių, prarasti turtą.
Profesijos, susijusios su Jaučio ženklu, iš pradžių Jums seksis lengvai, tačiau po 30-ies metų skatins degraduoti. Tai būtų įvairios profesijos, susijusios su grožio puoselėjimu, žemdirbyste, finansine veikla, smulkia prekyba bei įvairūs smulkūs amatai.
Skorpioniškos profesijos, kurios skatintų evoliucionuoti ir tobulėti pačiam likimui padedant, – tai visos profesijos, susijusios su nemaža rizika: darbas jėgos struktūrose, stambus verslas, kai nuolat tenka rizikuoti. Be to, veikla, susijusi su mažai ištirtomis gyvenimo sritimis: ekstrasensorika, kolektyvinė dvasinė praktika, įvairi mantika, darbas, susijęs su draudimu, mirtimi. Taip pat psichologija, psichiatrija, chirurgija. Šiai kategorijai taip pat priklausytų visos profesijos, kurios meta iššūkį visuomenei, plečia jos supratimą apie žmogų, įneša į visuomenės gyvenimą visiškai naujų, kartais net šokiruojančių dalykų.

Besileidžiantis Mėnulio mazgas yra Dvyniuose, Kylantis – Šaulyje
1936 09 14 – 1938 03 04
1955 04 02 – 1956 10 05
1973 10 27 – 1975 07 09
1992 08 01 – 1994 02 04

Ryškiausios Dvynių šalys: Jungtinės Amerikos Valstijos, Graikija. Ryškiausios Šaulio šalys: Brazilija, Australija, Meksika.
Jūsų praeities karminė programa yra susijusi su Dvyniais, taigi per praėjusius gyvenimus lavinote racionalų protą, logiką. Jums būdinga greitai suvokti informacijos esmę, mėgstate bendrauti, noriai dalijatės žiniomis. Jus domina visa, kas nauja. Smalsumas, sugebėjimas lengvai keisti vystymosi kryptį, lengvai imtis naujų dalykų Jums yra gerai pažįstami. Reikėtų neprarasti Dvyniams būdingo komunikabilumo, žinių pomėgio, lengvumo bei neprieraišumo, demokratiškumo, noro mokytis ir pažinti naujus dalykus. Tačiau reikėtų vengti neigiamų Dvynių savybių: plepumo, intrigų, lengvabūdiškumo, neišrankaus bet kokių žinių kaupimo, „amžino mokinio“ pozicijos gyvenime.
Jūsų Kylantis Mėnulio mazgas (Drakono galva) yra Šaulio ženkle.
Ši Kylančio Mėnulio mazgo pozicija rodo, jog tolesniam evoliucionavimui nebepakanka rinkti bet kokias atsitiktines žinias, viską, kas pakliūva po ranka, bei dalyvauti jas perduodant. Jums labai svarbu surasti dvasinę tradiciją, kuri sujungtų padrikas žinias į vientisą sistemą. Labai svarbu surasti dvasinį mokytoją, perimti jo mokymą, stengtis įgyti asmeninį autoritetą visuomenėje, įgyti aukštąjį išsilavinimą. Aukštesnės dvasinės pakopos ar brandesnėms sieloms ši programa skirta ne tik mokytojui surasti ar tradicijai perimti, bet ir pačiam iš mokinio tapti mokytoju, perduodančiu žinias kitiems. Labai svarbu suformuoti vientisą, plačią, savarankišką pasaulėžiūrą, gilinti į fundamentalias būties tiesas, ieškoti savo pašaukimo ir misijos, suvokti, kam gyvenate. Šioje evoliucijos programoje labai svarbu tikėti aukštesne Absoliuto valia, Dievu. Juk ne be reikalo Šaulio ženklas siejamas su religija, filosofija, tolimomis perspektyvomis. Jums labai svarbu daug keliauti, pamatyti pasaulį, kultūrų įvairovę, neužsidaryti mažame jaukiame pasaulėlyje.
Profesijos, susijusios su Dvyniais, būtų pedagoginis darbas mokykloje, prekyba, žiniasklaida, tarpininkavimas, aptarnavimas. Šaulio profesijos: dėstytojo darbas aukštojo mokslo įstaigoje, administravimas, teisėjavimas. Taip pat dvasininko, diplomato, politiko, keliautojo, tyrinėtojo profesijos. Paprastesnės Šauliškos profesijos: kareivio, karininko, sportininko.

Besileidžiantis Mėnulio mazgas yra Vėžyje, Kylantis – Ožiaragyje
1935 03 09 – 1936 09 14
1953 10 09 – 1955 04 02
1972 04 26 – 1973 10 27
1990 11 19 – 1992 08 01

Ši Besileidžiančio Mėnulio mazgo pozicija rodo, jog per praėjusius gyvenimus išlavinote jautrumą, jausmingumą, švelnumą, atidavėte pakankamą duoklę motinystei, gebėjimui globoti, rūpintis gyvybe, vaikais ir namais. Paprastai tokia Besileidžiančio Mėnulio mazgo pozicija rodo didelį prisirišimą prie tėvų, šeimos, tradicijų, meiAlę Tėvynei. Svarbu išsaugoti jautrumą, subtilumą, tačiau neleisti sau būti sentimentaliems, verkšlenti, gailėtis savęs. Nevertėtų per daug sureikšminti šeimos gyvenimo ar paskęsti subjektyviuose išgyvenimuose, emocijose. Užsidarymas namuose, namisėdos programa, jaukumo ir komforto sureikšminimas vestų Jus regreso keliu. Dažnai tokiais atvejais būna sureikšminama buitis, valgio ruošimas, žmogumi lengva manipuliuoti apeliuojant į jo patriotizmą, ištikimybę tėvų tradicijoms.
Jūsų Kylantis Mėnulio mazgas (Drakono galva) yra Ožiaragio ženkle. Ši jo pozicija rodo, jog šiame gyvenime labiau už viską reikėtų ugdyti kantrybę, nuoseklumą, gebėjimą siekti tikslo. Labai svarbu daugiau dėmesio skirti profesiniam, dvasiniam tobulėjimui ir karjerai nei namams, šeimai. Mokykitės neprisirišti prie savo emocijų, jas stebėti ir valdyti. Ožiaragio kelias – tai asketo, jogo, vienuolio arba vadovo, gebančio prisiimti atsakomybę, kelias. Labai svarbu mokėti išskirti pagrindinį tikslą bei jo siekti. Ožiaragio programą puikiai palaikys ir skatins meditacija, jogos pratimai, alpinizmas. Svarbu sugebėti laikytis dienotvarkės, objektyviai, tarsi iš šono, pažvelgti į savo gyvenimą, formuoti savarankiškus tikslus ir pasaulėžiūrą, nevaržomą vaikystėje perimto tėvų „bagažo“.
Visos Vėžio ženklo profesijos yra susijusios su motinyste, šeima, namais, moterimis. Taip pat virėjo darbas, prekyba skysčiais, drabužiais.
Ožiaragio ženklo profesijos: vadovas, politikas, valdininkas; darbas, susijęs su statybomis, akmeniu, ekonomika. Be to, Ožiaragio programą įkūnys bet koks atkaklus siekis tobulėti profesiškai.

Besileidžiantis Mėnulio mazgas yra Liūte, Kylantis – Vandenyje
1933 06 25 – 1935 03 09
1952 03 27 – 1953 10 09
1970 11 03 – 1972 04 26
1989 05 23 – 1990 11 19

Pagrindinės Liūto šalys: Italija, kai kurios Ispanijos dalys. Pagrindinės Vandenio šalys: Rusija, Norvegija, Kanada.
Jūsų Besileidžiančio Mėnulio mazgo pozicija Liūto ženkle rodo, jog per praėjusius gyvenimus greičiausiai turėjote nemažą valdžią ir spėjote išsiugdyti pakankamai „valdoviškų” savybių: taurumą, dosnumą, ryškią asmenybę, gebėjimą džiaugtis gyvenimu, puikaus, prašmatnaus gyvenimo pomėgį. Paprastai tokiems žmonėms svarbu būti dėmesio centre, dažnai jie negali suvokti, jog šiame gyvenime jau neturi pavaldinių, o diktatoriški ar kilmingo didiko užmojai yra niekam nereikalingi.
Šiuo atveju nereikėtų per daug akcentuoti asmenybės, jos ryškumo. Atsisakykite valdžios troškimo, egoizmo, puikybės, pavydo, demonstratyvaus prašmatnumo, puikavimosi, teatrališkumo – šios savybės karminiame kelyje Jus labiausiai trauktų atgal.
Tačiau labai svarbu neprarasti tų pozityvių dalykų, kuriuos įgijote nuėję „Liūto” kelią: džiugumą, gebėjimą kurti, mylėti, dalintis su aplinkiniais vidine šiluma, taurumą, dosnumą, natūralų orumą, grožio pojūtį, meilę vaikams, optimizmą.
Jūsų Kylantis Mėnulio mazgas (Drakono galva) yra Vandenio ženkle.
Tokia šio karminio mazgo pozicija rodo, jog Jums svarbu išmokti vertinti ne tiek savo asmenybę ir jos įtaką aplinkai, kiek idėjų pasaulį, gebėjimą draugauti. Laisvė, intelektualumas, neprisirišimas prie jausmų yra tos savybės, kurias reikia labiausiai skatinti. Liūto keliui būdingas didelis aistringumas, prisirišimas prie žmonių, pasaulietiškų vertybių. Vandenio kelias – tai išsilaisvinimo iš subjektyvumo ir asmeninių tikslų kelias. Čia siela turi padaryti didelį šuolį nuo asmeniškumo prie bendro žmonijos evoliucijos proceso suvokimo, indėlio į visuomenės gyvenimą, kolektyvinę sąmonę. Vandenio kelias – tai įžvalga, aiškiaregystė, originalumas, įvairios technikos įvaldymas, tobulinimas, išradimai, gebėjimas dirbti kolektyviškai visuomenės labui.
Liūtiškos profesijos, kurios dažnai jaunystėje traukia žmones, turinčius Besileidžiantį Mėnulio mazgą šiame ženkle, yra aktoriaus, menininko. Tai visos veiklos sritys, leidžiančios būti dėmesio centre, todėl neretai galite svajoti apie „Jupiterių šviesą”, sceną. Tai būtų politiko kelias, kuriam labiau rūpi parodyti save, nei siekti valstybės tikslų.
Vandeniškos profesijos būtų susijusios su įvairia technika, išradimais, intelektualia ir visuomenine veikla. Taip pat su astrologija, tiksliaisiais mokslais.
Labiausiai Liūto kelią nuo Vandenio skiria tai, jog Liūtas nemėgsta permainų, stengiasi prie visko prisirišti, dažniau žvelgia atgal, o Vandenis – neprognozuojamas, mėgstantis permainas, žvelgiantis į ateitį, kartais žymiai toliau nei aplinkiniai, bei ją numatantis.

Besileidžiantis Mėnulio mazgas yra Mergelėje, Kylantis – Žuvyse
1931 12 29 – 1933 06 25
1950 07 26 – 1952 03 27
1969 04 18 – 1970 11 03
1987 11 30 – 1989 05 23

Ši Besileidžiančio Mėnulio mazgo pozicija rodo, jog per praėjusius gyvenimus Siela daug dirbo ugdydama rūpestingumą, pareigingumą, darbštumą, racionalų protą, kruopštumą. Jūs išsiugdėte puikų gebėjimą pastebėti smulkmenas ir su jomis dirbti, analizuoti. Labai svarbu, kad neprarastumėte šių savybių, tačiau reikėtų vengti sureikšminti smulkmenas, atsisakyti pedantizmo ir nesuabsoliutinti to patyrimo, kuris gaunamas racionaliu protu. Jums būdingas tvarkos, švaros siekimas, rūpinimasis sveikata bei higiena, tačiau jei tai tampa manija, užsikraunate naštą ne tik sau, bet ir aplinkiniams. Dažnai žmonės, turintys Besileidžiantį Mėnulio mazgą Mergelėje, per praėjusius gyvenimus yra dirbę medicinos srityse, puikiai įvaldę kokį nors amatą, kuriam reikia rankų meistriškumo, yra puikūs buhalteriai, prekybininkai arba matematikai, mokslininkai. Visgi šios profesijos šiame gyvenime nesuteiktų Jums naujų reikalingų sugebėjimų ir karminiame kelyje trauktų atgal.
Jūsų Kylantis Mėnulio mazgas (Rachu) yra Žuvyse.
Tokia Kylančio Mėnulio mazgo pozicija rodo, jog Jums labai svarbu ne tiek lavinti protą ir pasikliauti jo galiomis, kiek plėsti pasaulėjautą ir pasaulėžiūrą juslėmis bei intuicija. Labai svarbu mokytis suvokti ne tik analizės meną, fiksuoti smulkmenas, bet ir aprėpti visumą, siekti bendrosios darnos, harmonijos. Jums labai tiktų lavinti meninius sugebėjimus: muzikos, dailės, šokio. Visos grožio apraiškos padės Jums jausti harmoningą pasaulio visumą ir ją aprėpti. Jums būtinas dvasinis tobulėjimas, meditacija. Lavinkite intuiciją, įžvalgą, skatinkite savyje švelnumą, gebėjimą užjausti, net aukotis. Kuo dažniau būkite gamtoje, grožėkitės ja, lavinkite fantaziją, vaizduotę, nepraraskite tikėjimo stebuklu – tuomet jis gali Jus aplankyti.
Dažnai turintys tokią Mėnulio mazgų poziciją šiame gyvenime dirba medicinos srityje, tačiau naudoja ne tik tradicinės, bet ir netradicinės medicinos būdus. Ko gero, tai yra puikiausia išeitis, juk Žuvys yra susijusios su dvasine pagalba, subtiliąja, dvasine realybe, aukojimusi, pagalba kitiems ne tiek iš pareigos, kiek iš didelės atjautos, pagalba ne tiek kūnui, kiek sielai, Dvasiai. Žuvų profesija taip pat būtų dvasininko ar dirbančio su neįgaliaisiais ir visais, kuriems reikalinga pagalba, užuojauta.

Besileidžiantis Mėnulio mazgas yra Svarstyklėse, Kylantis – Avine
1930 07 07 – 1931 12 29
1949 01 24 – 1950 07 26
1967 08 19 – 1969 04 18
1986 04 07 – 1987 11 30

Jums yra puikiai pažįstama Svarstyklių ženklo programa, taigi esate puikiai įvaldę sugebėjimą apeiti aštrius santykių kampus ir išlavinę diplomatiškumą, žinote, kaip reikia elgtis ir atrodyti, kad atitiktumėte visuomenės normas. Turite išlavintą teisingumo pojūtį, vertinate emocijų skaidrumą, lengvumą, esate taikus žmogus. Reikėtų neprarasti šių gerų savybių, tačiau vengti to, kas susiję su negatyviomis Svarstyklių ženklo apraiškomis: nuolatinio abejojimo, rafinuotumo, elitiškumo, formos sureikšminimo užmirštant turinį, puikavimosi gražia išvaizda, dviveidiškumo, konformizmo, prisitaikėliškumo.
Jūsų Kylantis Mėnulio mazgas (Rachu) yra Avino ženkle, o tai reiškia, jog šiame gyvenime Jums labai svarbu lavinti drąsą, gebėjimą formuoti savo nuomonę ir poziciją bei atvirai ją apginti, net jei reikėtų konfliktuoti. Svarbu neišduoti savo prigimties iš bailumo, dvasinio prisitaikėliškumo. Reikėtų orientuotis ne į visuomenės priimtas vertybes, o formuoti savo asmeninę vertybių skalę, remtis savo vidumi, pasaulėžiūra, širdimi, nebijoti naujų dalykų, mokytis pradėti viską iš pradžių, ugdyti šviežią požiūrį į gyvenimą. Ugdykite aiškų, konkretų savo požiūrį į aplinką, mokykitės nepataikauti, venkite intrigų, apkalbų. Jūsų karminė užduotis – mokytis tiesumo, paprastumo, aiškumo.
Jums labai tiktų aktyvus poilsis, reikėtų sportuoti, judėti.
Profesijos, susijusios su Besileidžiančiu mazgu Svarstyklėse: teisėjo, socialinio darbuotojo, valdininko. Taip pat visos profesijos, susijusios su grožio puoselėjimu: kirpėjo, kosmetologo, dizainerio, menininko ir pan. Avino ženklo profesijos būtų aktyvesnės: sportininko, karininko, policininko, visuomenės veikėjo ar politiko, turinčio ryškią asmeninę poziciją. Taip pat įvairus verslas, susijęs su mechaniniais prietaisais, automobiliais, metalu, ir fundamentalūs tikslieji mokslai: fizika, matematika, astronomija ir pan.

Besileidžiantis Mėnulio mazgas yra Skorpione, Kylantis – Jautyje
1928 12 27 – 1930 07 07
1947 08 01 – 1949 01 24
1966 02 19 – 1967 08 19
1984 09 13 – 1986 04 07

Jūsų Besileidžiančio Mėnulio mazgo padėtis Skorpiono ženkle rodo, jog per praėjusius gyvenimus ne kartą teko rizikuoti, kentėti, patekti į ekstremalias situacijas, susidurti su mirtimi, išbandymais, nepažiniais dalykais, gal būt – magija. Šis patyrimas padėjo Jums išugdyti atkaklumą, vidinę tvirtybę, drąsą, gebėjimą kovoti, priešintis spaudimui, suvokti gilesnius gyvenimo klodus, mesti iššūkį sunkumams, peržengti savo galimybių ribas. Nereikėtų prarasti šių gerų savybių, tačiau taip pat reikėtų vengti neigiamų skorpioniškųjų: poreikio nuolat bandyti savo likimą, rizikuoti be pagrindo, ieškoti dramatiškų išgyvenimų, provokuoti aplinkinius, kelti sumaištį, griauti taiką ir ramybę, skatinti savo karingumą.
Jūsų Kylantis Mėnulio mazgas yra Jautyje, o tai rodo, jog šiame gyvenime reikia puoselėti jautiškąsias vertybes ir savybes: kantrybę, patikimumą. Nereikėtų rizikuoti be reikalo. Jums reikia iš lėto, ramiai kaupti įvairias vertybes, mokytis harmoningos žemiškos meilės. Išmokite vertinti grožį, švelnumą, moteriškumą, mylėti žemę, stenkitės palaikyti taiką ir darną.
Skorpioniškos profesijos būtų visos, susijusios su rizika, karu: policininko, kareivio, karininko, piloto. Taip pat ekstrasensorika, mantika, burtai. Jums reikėtų vengti per daug domėtis šiais dalykais ar juos sureikšminti. Ieškokite paprastų dalykų – gerumo, grožio, taikos, meilės – magijos, jėgos ir prasmės. Jūsų užduotis – suvokti materialaus pasaulio prasmę ir jį palaikyti, puoselėti, o ne griauti.
Profesijos, susijusios su Jaučio ženklu, būtų visos menų rūšys, ypač vaizduojamieji menai, dizainas ir veikla, susijusi su grožio puoselėjimu: mada, kosmetologija. Taip pat tos sritys, kurios susijusios su žemdirbyste, sodininkyste, buities komfortu; finansinė veikla, prekyba kosmetika, papuošalais, drabužiais, nekilnojamuoju turtu. Jums svarbu ne bijoti gyvenimo, o išmokti juo džiaugtis, patikėti, jog gerbūvis gali būti ilgalaikis, stabilus, o meilė gali Jus ne tik skaudinti, bet ir palaikyti, džiuginti ir trukti ilgą laiką. Ši karminių Mėnulio mazgų padėtis rodo, jog Jums svarbu išmokti sukaupti turtą ir jį išlaikyti.

Besileidžiantis Mėnulio mazgas yra Šaulyje, Kylantis – Dvyniuose
1927 04 16 – 1928 12 27
1945 12 05 – 1947 08 01
1964 08 26 – 1966 02 19
1983 03 17 – 1984 09 13

Jūsų Besileidžiančio Mėnulio mazgo pozicija rodo, jog per praėjusius gyvenimus buvote išsikovoję nemažą autoritetą, buvote kitų mokytojas, gal būt – religijos tarnautojas. Jūs mokate gerbti tradiciją, suvokiate dvasinių vertybių svarbą, gebate įgyti autoritetą. Jums artima nuolatinių ieškojimų, tyrinėjimo dvasia, noras fundamentaliai pažinti pasaulį, plėsti pasaulėžiūrą, keliauti. Svarbu išlaikyti šias geras savybes, tačiau venkite neigiamų, su Šaulio ženklu susijusių savybių: valdingumo, noro nuolat mokyti kitus, kada to neprašo, piršti kitiems savo pasaulėžiūrą, tikėjimą ar, dar blogiau, dogmą. Dažnai tokie žmonės sureikšmina mokslo laipsnius: profesoriaus, daktaro ir pan. Juos vilioja šlovė, pripažinimas, garbinimas, aklas aplinkinių paklusimas. Blogiausias variantas būtų nesąmoningas diktatoriškos pasaulėžiūros, diktatorių garbinimas, noras daryti gera per prievartą.
Jūsų Kylantis Mėnulio mazgas yra Dvynių ženkle, o tai reiškia, jog Jums pirmiausiai reikėtų atsisakyti savęs sureikšminimo, neskubėti mokyti aplinkinių, stengtis nuolat mokytis iš aplinkos. Dvynių programa – tai ne mokytojo, o mokinio programa. Matyt, per praėjusius gyvenimus jau pakankamai vadovavotės susiformavusia tradicija, gal net dogma, taigi dabar, šiame gyvenime, reikia atsisakyti visko, kas sena, ir kurti savo pasaulėžiūrą iš naujo, šviežiai, žvelgiant į viską tarsi pirmą kartą. Skatinkite savo smalsumą, ugdykite objektyvumą, humorą, neskubėkite ko nors gerbti vien todėl, kad kitiems tai autoritetas – analizuokite, nagrinėkite savarankiškai, lavinkite protą, matematinius sugebėjimus. Šiame gyvenime Jums reikia užmiršti seną, jau apsunkusį žinių bagažą. Jūs galite smalsiai visur kišti savo nosį ir klausinėti: kodėl taip, kodėl anaip? Likimas noriai padės Jums atsakyti į šiuos klausimus, gauti naujų, Jums reikalingų žinių. Svarbiausia, atsikratyti apmaudo dėl to, jog šiame gyvenime kažkodėl nesate pakankamai svarbi figūra.
Tačiau Jūs galite būti puikus žiniasklaidos darbuotojas, jeigu naudositės ne tik savo buvusia branda, bet ir naujumu, šviežumu, jaunystės lengvumu, demokratiškumu.

Besileidžiantis Mėnulio mazgas yra Ožiaragyje, Kylantis – Vėžyje
1944 05 13 – 1945 12 05
1962 12 23 – 1964 08 26
1981 09 20 – 1983 03 17
2000 04 09 – 2001 10 10

Jūsų Besileidžiantis Mėnulio mazgas Ožiaragyje rodo, jog per praėjusius gyvenimus pakankamai išlavinote šias savybes: rimtumą, susikaupimą, discipliną, kantrybę. Mokate puikiai dirbti, kantriai siekti tikslo. Dažnai tokie žmonės per praėjusius gyvenimus yra buvę vienuoliai, vienatvėje ištobulinę gebėjimą koncentruotis, gebantys ilgą laiką būti vieni, turintys didelį atsakomybės jausmą ir didelį dėmesį skiriantys profesiniam tobulėjimui. Reikėtų išlaikyti šias puikias savybes, tačiau vengti neigiamų Ožiaragio bruožų: melancholijos, liūdesio, uždarumo, abejingumo, nejautrumo, per didelio susikoncentravimo vienoje gyvenimo srityje. Dažnai tokių žmonių praėjusių gyvenimų patyrimas yra susijęs su valdžia, darbu valdžios struktūrose ar šiaip rimtomis, atsakingomis pareigomis. Šiame gyvenime reikėtų vengti karjerizmo ir dėl jo neaukoti šeimos gyvenimo.
Jūsų Kylantis Mėnulio mazgas yra Vėžyje, o tai rodo, jog šiame gyvenime pirmiausia reikėtų lavinti jautrumą, švelnumą, gebėjimą rūpintis gyvybe, ją puoselėti, skirti pakankamai laiko ir dėmesio šeimai, namams. Dar viena labai svarbi užduotis – sutarti su savo pasąmone ir intuicija, mokėti ja vadovautis, imti gerbti ne tik konkrečius rezultatus materialiame pasaulyje, bet ir tai, ką teikia santykiai, jausmai. Jokiu būdu neleiskite sau niekinti moters, jos gebėjimo keisi pasaulį meile, švelnumu ir užuojauta. Šias vertybes Jums dar reikia pasiekti, išsiugdyti arba prisiminti.
Jums labai svarbu turėti jaukius namus, kuriuose jaustumėtės saugiai, net jeigu Jums tai atrodo nereikšmingi dalykai. Dar geriau turėti nors nedidelį žemės sklypelį, auginti augalus, turėti naminį gyvūnėlį, kuo daugiau susiliesti su Jus supančia gyvybe, išmokti ja džiaugtis, ir vertinti. Labai svarbu šiame gyvenime turėti vaikų, suvokti motinystės stebuklą. Jūsų tolesnei evoliucijai būtina išmokti bendrauti jausmais, ne tik protu, dalintis išgyvenimais su kitais žmonėmis, neužsiverti abejingumo siena. Puikiai tiktų pasigilinti į psichologiją, gilesnius žmonių elgesio motyvus, sąlygotus emocijų. Šiame gyvenime svarbu mokėti ne užgniaužti jausmus, o juos suvokti, įvaldyti, jais pasidžiaugti.

Besileidžiantis Mėnulio mazgas Vandenyje, Kylantis – Liūte
1942 11 19 – 1944 05 13
1961 06 09 – 1962 12 23
1980 01 06 – 1981 09 20
1998 10 20 – 2000 04 09

Jūsų Besileidžiantis Mėnulio mazgas, vadinamoji Drakono galva, Vandenyje rodo, jog per praėjusius gyvenimus Siela pasiekė didelį įdirbį ugdydama šias savybes: neprieraišumą, laisvumą, originalumą. Dažnai tokie žmonės per praėjusius gyvenimus sukaupė ilgą, stiprią patirtį, susijusią su klajūno likimu. Greičiausiai turite neblogą įžvalgą, nebijote būti originalūs, išsiskirti iš aplinkos, net šokiruoti savo išvaizda, įpročiais. Jums lengva bendrauti, Jūs labai vertinate draugystę, mokate išradingai elgtis su įvairia technika, paprastai puikiai vairuojate. Vertėtų išsaugoti šias savybes, tačiau vengti neigiamų Vandenio ženklo apraiškų, būtent nuolatinio gyvenamosios vietos kaitaliojimo, per didelio savo laisvių akcentavimo nesuteikiant tų pačių galimybių artimiesiems. Reikėtų vengti beprasmio santykių griovimo vien dėl įvairovės, maištavimo, valkatavimo.
Blogiausias variantas: darau tai, kas šovė į galvą, galiu viską sau leisti, nesiskaitau su aplinkiniais. Labai neharmoninga, bet stipri Vandenio programa ugdo revoliucionierius, griovėjus, kurie bando kurti naują griaudami sena vien dėl noro pamatyti, o kaip bus?
Jūsų Kylantis Mėnulio mazgas Liūto ženkle rodo, jog šiame gyvenime Jums reikėtų skatinti pagarbą sau bei aplinkiniams, mokytis džiaugtis gyvenimu, kurti, vertinti ilgalaikius, šiltus žmogiškus santykius, skatinti savo gerumą, dosnumą, taurumą. Vertėtų ne tiek žavėtis neįprastomis naujomis idėjomis ar išradimais, o pagalvoti, kaip jos derės su aplinka, ar jos nežeis. Būtina išsiugdyti pagarbą gyvybei, visų jos formų grožiui ir įvairovei, puoselėti meilę vaikams, paprastiems gyvenimo džiaugsmams, žaidimui, mokytis būti kartu su kitais, nesišalinti pasaulio, gerbti tai, kas jame yra geriausia. Ne tiek svarbu išradinėti ką nors nebūto ir naujo, kiek pamatyti tą neįtikėtiną stebuklą, kuris nuolat mus supa, jau yra sukurtas, jį palaikyti ir išsaugoti.
Jums reikėtų sportuoti, aktyviai ilsėtis, lankyti teatrą, įvairius renginius, dažniau būti viešumoje, sukurti savo stilių, pelnyti aplinkinių pagarbą.

Besileidžiantis Mėnulio mazgas yra Žuvyse, Kylantis – Mergelėje
1941 05 21 – 1942 11 19
1959 12 16 – 1961 06 09
1978 07 05 – 1980 01 06
1997 01 25 – 1998 10 20

Ryškiausios Žuvų ženklo šalys: Izraelis, Nepalas. Ryškiausios Mergelės ženklo šalys: Japonija, Prancūzija.
Jūsų Besileidžiančio Mėnulio mazgo padėtis Žuvų ženkle rodo, jog per praėjusius gyvenimus daug laiko skyrėte dvasiniams reikalams, maldai. Dažnai tokie žmonės ne vieną gyvenimą yra praleidę vienuolyne, atsiskyrę nuo pasaulio arba tarnaudami kokiai nors religijai, kartais – sektai. Jums būdingas išlavintas grožio jutimas, jautrumas, poetiškumas, subtilumas, gebėjimas užjausti ir aukotis, idealizmas. Jūs geriau suvokiate pasaulio visumą nei detales, esate labiau linkę vadovautis intuicija ir vidumi nei racionaliu protu, ieškote idealios, dieviškos meilės, harmonijos.
Nereikėtų prarasti šių gerų savybių, tačiau stenkitės vengti neigiamų Žuvų ženklo apraiškų: savęs gailėjimosi, bėgimo nuo realybės, užsidarymo nuo pasaulio ar per didelio susidomėjimo mistika, paslaptimis ir burtais, pajautų ir netradicinių galių sureikšminimo taip, kad užgožtų visą likusį pasaulį. Venkite fanatizmo, sektų, alkoholio, vaistų, narkotikų ir bet kokios ilgalaikės priklausomybės – tai gali ilgam Jus užvaldyti, jei būsite neatsargūs.
Jūsų Kylantis Mėnulio mazgas yra Mergelėje, o tai reiškia, jog norėdami evoliucionuoti šiame gyvenime labiausiai turite lavinti racionalųjį protą. Stenkitės rasti konkrečius, aiškius atsakymus į Jums rūpimus klausimus, net jei jie liestų netradicines galias, paslaptis ar dvasinius procesus. Nepasitenkinkite paaiškinimu, jog tikite vien todėl, kad reikia, privalu tikėti. Lavinkite pastabumą, gebėjimą fiksuoti smulkmenas ir integruoti jas į visumą. Skatinkite savo pareigingumą, švaros, tvarkos pomėgį, nevenkite rūpintis higiena ir sveikata. Jums nuobodu rūpintis buitimi, paprastais žemiškais dalykais, tačiau tai būtina. Svarbu išmokti įvardyti tai, ką jaučiate, rasti paaiškinimą, kodėl elgiatės vienaip ar kitaip. Nepulkite padėti kiekvienam, kas prašo pagalbos, nes taip tik skatinsite parazitavimą, o ne padėsite. Jums sunku pasakyti „ne”, net jei būtina, todėl lavinkite savo gebėjimą atskirti, kas yra tikroji Jūsų pareiga, ir pasistenkite ją atlikti, net jei ji nėra maloni.
Jums puikiai sektųsi Žuvų ženklo profesijos, pvz., menininko, dvasininko, tačiau jos stabdytų Jūsų evoliuciją. Tiktų Mergelės profesijos, jos skatintų Jus tobulėti, grąžintų pusiausvyrą. Tai būtų visos profesijos, susijusios su skaičiais, racionaliu, blaiviu mąstymu, kokiu nors konkrečiu amatu ar mokslu, gebėjimu fiksuoti smulkmenas ir jas apdoroti. Tai daugiau mokslinė, praktinė, nei mistinė pakraipa. Jums taip pat tiktų mediko profesija. Didelę, gausią praeities gyvenimų patirtį reikia sukonkretinti, „nuleisti” ant žemės, rasti paaiškinimą, sutvarkyti.

TOP