Selena zodiako ženkluose

Selenos ciklas, per kurį ji apeina zodiako ratą, yra 7 metai. Dėl šio astrologinio taško prigimties, kuris turėtų išreikšti žmogaus galimybę išeiti iš karmos laiko rato į amžinybę, amžinąjį dvasios pasaulį, iki šiol vyksta astrologų ginčai: kurie gi būtent Saulės, Mėnulio bei Žemės tarpusavio sąveikos taškai bei kokiu būdu jį išreiškia. Visgi apsistojama prie maždaug 7 metų ciklo bei Selenos pozicijų, svyruojančių su viena ar kita paklaida. Kol šie ginčai vyksta (tuo labiau, kad nežinia, ar jie išvis kada nors baigsis), pateikiu vieną iš Selenos pozicijų versijų, kurią siūlo P.Globa.


Komentuodama šias pozicijas remiuosi šio taško charakteristika bei bendrąja astrologine logika. Dėl šios astrologinės medžiagos vis dar eksperimentinio pobūdžio siūlyčiau nesureikšminti, nesuabsoliutinti pateikiamos informacijos, o vadovautis ja išmintingai, kritiškai, saikingai.

Selena, arba Baltasis Mėnulis, žmogaus gyvenime gali reikštis trimis lygiais.
Pirmasis lygis: žmogus nesuvokia arba priešinasi Selenos bei per ją besireiškiančiam dvasios planų vedimui, ignoruoja jį. Selenos aktyvumo metu arba jo nejaučia, arba dėl prasidėjusio išgryninimo proceso, kurio nesuvokia, gauna smūgius, o ne paramą.
Antrasis lygis: žmogus jau ima jausti Selenos raišką, sugeba pasinaudoti jos inspiravimu, parama, įkvėpimu, tačiau dar ne visiškai, gana paviršutiniškai, ne visuose lygmenyse ir dažniau nesąmoningai, intuityviai. Kai kuriuose lygmenyse, srityse jos raiška vis dar jam bus nepasiekiama ar nesuvokiama.
Trečiasis lygis: žmogus sąmoningai suvokia Selenos raiškos sritis, deda pastangas išskleisti jos jėgą, o per ją – dvasios vedimą, ryšį su Tvėrėju. Selena jį įkvepia, suteikia jam jėgos ir sėkmės. Jo gebėjimas per save transliuoti Selenos perduodamą dvasios šviesą aprėpia vis daugiau sričių, įgyja jėgą, tampa sąmoningas, atveria bendradarbiavimą su dvasia, padeda realizuoti pašaukimą ir išeiti iš karmos rato į amžinąjį dvasios pasaulį.
Pirmiausia konkrečiais pavyzdžiais paaiškinsiu, kaip surasti savo ar kieno nors kito Selenos padėtį zodiako ženkle gimimo momentu. Tarkime, kad Jūsų gimimo data yra 1960-12-13. Lentelėje raskite arčiausią šiai dienai datą. Ji yra 1960-11-16 bei nurodo, jog tą dieną Selena įėjo į Jaučio ženklą. Artimiausia kita data yra 1961-06-17. Šią dieną Selena iš Jaučio perėjo į kitą, Dvynių ženklą, kur bus, kaip visuomet, septynis mėnesius. Priminsiu, jog Selena kiekviename zodiako ženkle būna septynis mėnesius, o visą zodiako ženklų ratą apeina per 12 metų. Mūsų ieškoma data yra tarp šių dviejų datų, vadinasi, Jūsų Selena yra Jaučio ženkle.
Paimkime kitą pavyzdį. Tarkim, jog data, kuri Jus domina, yra 1945-07-26. Matome, jog ši data yra tarp 1945-02-15, kai Selena įėjo į Vandenio ženklą, bei 1945-09-16, kai ji perėjo į Žuvų ženklą. Vadinasi, Jums rūpimą dieną Selena buvo Vandenio ženklo antroje pusėje.
Dėl visiško aiškumo paimkime dar vieną pavyzdį: mums rūpi, kur buvo Selena, tarkim, 1971-03-09. Matome, jog ši data yra tarp 1970-10-16, kai ji įėjo į Svarstyklių ženklą, bei 1971-05-17, kai perėjo į Skorpiono ženklą. Vadinasi, mums rūpimą dieną Selena buvo Svarstyklių ženkle.

Zodiako ženklas 1911-1917 1918-1924 1925-1931 1932-1938 1939-1945 1946-1952 1953-1959
  Avinas

1911-04-18

1918-04-18

1925-04-18

1932-04-17

1939-04-18

1946-04-17

1953-04-17

  Jautis

1911-11-18

1918-11-17

1925-11-17

1932-11-16

1939-11-17

1946-11-16

1953-11-16

  Dvyniai

1912-06-18

1919-06-18

1926-06-18

1933-06-17

1940-06-17

1947-06-17

1954-06-17

  Vėžys

1913-01-17

1920-01-17

1927-01-17

1934-01-16

1941-01-16

1948-01-17

1955-01-16

  Liūtas

1913-08-17

1920-08-17

1927-08-18

1934-08-17

1941-08-17

1948-08-17

1955-08-17

  Mergelė

1914-03-19

1921-03-18

1928-03-18

1935-03-18

1942-03-18

1949-03-18

1956-03-17

  Svarstyklės

1914-10-18

1921-10-17

1928-10-17

1935-10-17

1942-10-17

1949-10-17

1956-10-16

  Skorpionas

1915-05-19

1922-05-18

1929-05-18

1936-05-18

1943-05-18

1950-05-18

1957-05-17

  Šaulys

1915-12-18

1922-12-17

1929-12-17

1936-12-17

1943-12-17

1950-12-17

1957-12-16

  Ožiaragis

1916-07-18

1923-07-18

1930-07-18

1937-07-18

1944-07-17

1951-07-18

1958-07-17

  Vandenis

1917-02-16

1924-02-17

1931-02-16

1938-02-16

1945-02-15

1952-02-16

1959-02-15

  Žuvys

1917-09-17

1924-09-17

1931-09-17

1938-09-17

1945-09-16

1952-09-16

1959-09-16

.

Zodiako ženklas 1960-1966 1967-1973 1974-1980 1981-1987 1988-1994 1995-2001 2002-2008
  Avinas

1960-04-17

1967-04-17

1974-04-17

1981-04-16

1988-04-16

1995-04-16

2002-04-15

  Jautis

1960-11-16

1967-11-16

1974-11-16

1981-11-15

1988-11-15

1995-11-15

2002-11-14

  Dvyniai

1961-06-17

1968-06-16

1975-06-17

1982-06-16

1989-06-16

1996-06-15

2003-06-16

  Vėžys

1962-01-16

1969-01-16

1976-01-16

1983-01-15

1990-01-15

1997-01-15

2004-01-15

  Liūtas

1962-08-17

1969-08-16

1976-08-16

1983-08-16

1990-08-16

1997-08-16

2004-08-15

  Mergelė

1963-03-18

1970-03-17

1977-03-17

1984-03-16

1991-03-17

1998-03-17

2005-03-16

  Svarstyklės

1963-10-17

1970-10-16

1977-10-16

1984-10-16

1991-10-16

1998-10-16

2005-10-15

  Skorpionas

1964-05-17

1971-05-17

1978-05-17

1985-05-17

1992-05-16

1999-05-17

2006-05-16

  Šaulys

1964-12-16

1971-12-16

1978-12-16

1985-12-16

1992-12-15

1999-12-15

2006-12-15

  Ožiaragis

1965-07-17

1972-07-17

1979-07-17

1986-07-17

1993-07-16

2000-07-16

2007-07-16

  Vandenis

1966-02-15

1973-02-15

1980-02-15

1987-02-15

1994-02-14

2001-02-14

2008-02-14

  Žuvys

1966-09-16

1973-09-16

1980-09-15

1994-09-15

1994-09-15

2001-09-15

2008-09-15

AVINE  JAUTYJE  DVYNIUOSE  VĖŽYJE  LIŪTE  MERGELĖJE  SVARSTYKLĖSE  SKORPIONE  ŠAULYJE  OŽIARAGYJE  VANDENYJE  ŽUVYSE

SELENA, ARBA BALTASIS MĖNULIS, AVINE

Ši Selenos pozicija rodo, jog Jumyse yra gyva tauraus, drąsaus kario dvasia, jog Jūs mokate apginti ne tik save, bet ir tai, kas Jums brangu, šventa, mokate pakovoti ten, kur tai būtina. Neretai ši pozicija rodo drąsaus didvyrio, praeituose gyvenimuose aukojusio gyvybę dėl Tėvynės ir bendro reikalo, karmą. Ko gero, jei vėl reikėtų tai daryti, darytumėte neabejodamas, galėtumėte tam įkvėpti ir kitus žmonės. Selenos pozicija Avine gali rodyti pradininko, einančio visuomenės priekyje, teigiamą karmą, nuopelnus žmonijai, kurie yra įsispaudę karmoje…
Paprastai Jums būdingas natūralus optimizmas, įgimtas tikėjimas pasaulio prasmingumu, lengvumas pradėti viską iš naujo, užmiršti tai, kas bloga. Tai yra labiausiai Jus šiame įsikūnijime saugančios savybės – bent jau taip byloja Selenos padėtis Jūsų gimimo momentu. Nepraraskite kovotojo, optimisto savybių – bailio poelgiai, pasyvumas, abejingumas ten, kur reikalingas nesutikimas ir pasipriešinimas, labiausiai galėtų sunaikinti Selenos jėgą Jūsų likime, sumažinti Jūsų dvasinę apsaugą.
Greičiausiai jaučiate sakralų, šventą ryšį su ugnimi. Išlaikykite šį ryšį, padarykite jį sąmoningą. Dažniau sėdėkite prie ugnies, laužo, paprašykite ugnies saugiai, harmoningai valyti Jūsų mintis, sielą, energijos kūną – tai stiprioji, karmiškai švariausia Jūsų stichija. Niekada nespjaudykite į ugnį, pasistenkite jos neužteršti netinkamu santykiu, nepagarba. Tegul Jūsų namuose būtinai bus židinys, tegul ugnis bus Jūsų šventas amžinas mokytojas. Jūs taip pat turite puikų ryšį su Tvėrėju, įgimtą tyrumą, gebėjimą atsispirti Sielos, dvasios, kūno nešvarumams, blogiems įpročiams. Drąsa, švara, atvirumas, optimizmas, aiškumas, linksmumas, paprastumas, humoras yra geriausios Jūsų savybės. Pajuskite tą savo dalį, kuri panaši į linksmai plazdančią ugnelę, bei branginkite ją. Būtinai sportuokite, judėkite, juk ugnis – aktyviausia, niekad nenurimstanti stichija…
Šalys, stipriausiai susijusios su Avino ženklu, – Vokietija, Airija…

SELENA, ARBA BALTASIS MĖNULIS, JAUTYJE

Ši Selenos pozicija rodo, jog Jūsų karmoje ryšys su Žeme, žemės stichija yra šventas, labai giliai suvoktas, išgrynintas, apsaugotas šviesios Dvasios jėgos. Paprastai tai byloja, jog toks žmogus labai myli žemę – ji jam suteikia jėgos, stabilumo, tvirtybės, pasitikėjimo. Tai taip pat rodo, jog Jums būdingas natūralumas, artimas ryšys su gamta, prieraišumas, poreikis ištikimai mylėti. Jūs puikiai suprantate bet kokios gyvybės svarbą, jaučiate grožį, esate verti gerovės, laimingos meilės. Lengviau nei kiti galite įgyti nekilnojamojo turto – žemės, jei tik kiti duomenys tam neprieštarauja, jei šiame gyvenime neišdavėte Selenos bei savo šviesios karmos. Paprastai tokie žmonės yra tarsi mažas gausybės ragas, iš kurio byra dovanos: jie kantrūs, darbštūs, nevengiantys sunkaus darbo, ištikimi, po truputį įgyja stabilumą materijoje, intuityviai jausdami, kas yra tikra, vertinga. Jei tai moteris, ji turės labai natūralų moterišką žavesį, jei vyras – nestokos aplinkinių simpatijų, jis gerbs moteris, mylės jas taip, kaip ir žemę, gamtą.
Ši Selenos pozicija taip pat rodo, jog Jūs mokate vertinti materialųjį pasaulį, jaučiate jo grožį, žinote daiktų vertę, be to, turite didelę taikingumo, ramybės jėgą.
Jums svarbu turėti nors mažą, bet nuosavą namą, nors mažą, bet savą plotelį žemės, ant kurios galėtumėte stovėti basomis kojomis, niekieno netrikdomi, sodą, kurį galėtumėte puoselėti. Jus lydės sėkmė profesijose, susijusiose su gyvybe, biologija, grožio kūrimu ar puoselėjimu, nekilnojamuoju turtu, augmenija, gyvūnija.
Jums labai svarbu išlaikyti gerąsias savo savybes: taikingumą, natūralumą, tikrumą, darbštumą, pagarbą gyvybei. Nepasiduokite gobšumui, materializmui – tai būtų nuopuolis į Lilit, o ne Selenos raišką Jaučio ženkle, naikintų Jūsų dvasinę sakralią apsaugą. Nepraraskite pagarbos moteriškam pradui: motinoms, sutuoktinei, seserims, mergaitėms, žemei. Neterškite žemės šiukšlėmis ar kenksmingomis technologijomis, o, atvirkščiai, prisidėkite prie jos valymo: šioje srityje Jums bus duotas didelis kitiems neregimas palaiminimas, pagalba. Jokiu būdu nekelkite didelių ar mažų karų – atvirkščiai, tapkite taikdariu, žmogumi, paskui kurį ateina taika bei ramybė, grožis, santarvė, harmonija.
Selenos Jautyje savininkas dažniausiai sutinka didelį gyvūnų pasitikėjimą, prieraišumą, meilę, nes puikiai juos jaučia, supranta bei myli, yra taikus bei ramus, moka užjausti, turi švelnumo. Jaučio ženklo planeta valdovė yra Venera, egzaltuoja Mėnulis. Taigi Selenos Jaučio ženkle savininkui spindi harmoningos Veneros bei Mėnulio šviesa, jis yra įvaldęs šių planetų vibracijas, galimybes. Jis yra ypač globojamas Pasaulio Motiniškojo prado.
Ryškiausios šalys, susijusios su Jaučio ženklu, – Danija, Austrija, Čekija, Ukraina, Egiptas, Brazilija.

SELENA, ARBA BALTASIS MĖNULIS, DVYNIUOSE

Žmogus, turintis šią Selenos poziciją, pasižymi supratingumu, lengvumu – tai yra jo šviesiosios savybės, jų dėka jis formuoja savo pozityvią, teigiamą karmą. Nenuilstantis noras mokytis, pažinti, suvokti supantį pasaulį, bendrauti, pasidalyti tuo, ką suvokė, padeda išsprūsti iš likimo pinklių, sunkių situacijų, atskirti gera nuo blogo, naudinga nuo nenaudingo. Labai svarbu neprarasti objektyvumo, tiesos siekio, beasmeniškumo, tuomet informacijos pasaulis taps derlinga žeme, duodančią pagrindą šio žmogaus būčiai bei gerovei. Selena Dvyniuose rodo pozityvią tarpininko karmą.
Žmogų su Selenos pozicija Dvyniuose vilioja oro stichija, lengvumas, sparnai – jis nori skristi ne tik perkeltine, bet ir tiesiogine prasme ! Tai nenuilstančių išradėjų, pasaulio tobulintojų pozicija, tai „ikarai“ iš prigimties, jaučiantys erdvę, aerodinamikos dėsnius. Tai riedučių ir dviračių, traukinių ir aeroplanų, oro balionų bei automobilių dvasia. Tai visa, kas daro pasaulį įvairesnį, lengvesnį, greitesnį – buriniai laivai ir banglentės, sraigtasparniai ir panašūs prietaisai…
Neretai galima matyti ypatingą, artimą tokių žmonių ryšį su paukščiais, gebėjimą juos suprasti. Žmogus, turintis Seleną Dvyniuose, džiugina pasaulį lengvumu, skaidrumu, jo atėjimas leidžia pažvelgti į viską naujai, iš kitos, netikėtos pusės. Jam atleistina, jei taptų nenuilstančiu plepučiu, naujienų nešiotoju: tai jo geroji karma, Viešpaties jam suteikti įgaliojimai – perduoti žinią, jos neiškreipiant. Nieko keisto, jog paštas, telefonas, žiniasklaida, keliai, įvairiausi ryšiai, žinių perdavimas, tarpininkavimas, prekyba, pirminis švietimas, pradinis mokymas, tiesiog nenugalimas smalsumas yra susijęs su Dvynių ženklo gerąja puse, o drauge ir su Selenos Dvyniuose sritimis.
Žmogui, turinčiam Seleną Dvyniuose, yra labai svarbu siekti tiesos, nemeluoti, neiškraipyti gautos informacijos, neduoti melagingų pažadų ar priesaikų, nelaužyti sutarčių, neburnoti, nepiktžodžiauti, nes tokiu atveju jis praras savo Selenos saugančią jėgą. Jam svarbu lavinti logiką, analizės jėgą, nenuilstamai mokytis naujų dalykų bei išlaikyti mokinio, o ne mokytojo poziciją. Šiuo atveju puikiai tiks kurjerio, paštininko, mokslininko, lakūno, prekybininko, žurnalisto, rašytojo, pedagogo, lingvisto, vertėjo profesijos. Dar vienas aspektas – sritys, kuriose reikalingas rankų miklumas: amatai, rankdarbiai, fokusai, numerologija, informatika, skaičių teorijos, geometrija ir panašūs dalykai gali suteikti daug džiaugsmo bei naudos, jei tik intelektas yra pakankamai išlavintas, jei užtenka išminties, gilumo netapti šarlatanu, nesudievinti skaičių. Būtent to reikėtų vengti, nes tai jau yra Lilit, arba Juodojo Mėnulio, o ne Selenos Dvyniuose raiška…
Jums gali suteikti malonumą ir paramą grynas oras, vėjas. Nenustebkite, jei trauks gyventi kur nors aukštai, o neretai norėsite užsikabaroti gyventi bei suptis medyje – tačiau tai tik tiems, kurių Selena stipri. Seleną Dvyniuose išreikš vaiskios spalvos: žydra, geltona, balta, šviesiai žalia, oranžinė, įvairūs vaiskių spalvų, lengvų formų deriniai. Planeta valdovas Dvyniuose yra Merkurijus, jis čia taip pat turi egzaltacijos vietą, taigi Selena Dvyniuose rodo puikiai įvaldytą Merkurijaus potencialą.
Ryškiausios Dvynių šalys – Jungtinės Amerikos Valstijos, Graikija, Kipras, Armėnija.

SELENA, ARBA BALTASIS MĖNULIS, VĖŽYJE

Ši Selenos pozicija rodo, jog Jūsų praeituose gyvenimuose buvo puikiai išugdytas jautrumas, subtilumas, jausmingumas. Greičiausiai turite sukaupę pozityvią karmą, nuopelnus, susijusius su motinyste, kūdikiais, mažais vaikais, mokate jais rūpintis, Jumyse yra stiprus globos jausmas, vertinate šeimos židinį, ištikimybę, gerbiate protėvius, tradicijas, Tėvynę. Neretai Selena Vėžyje rodo gerą giminės karmą, pagarbą pirmiausia moteriškam pradui bei nuopelnus Tėvynei.
Toks žmogus myli gamtą, jos tyrumą, mėgsta intymią, ramią aplinką, vandens stichija yra švariausia karmine prasme jo stichija – toks žmogus, jei norėtų, lengvai galėtų rasti požeminius šaltinius, vandens išteklius. Jam sėkmingi užsiėmimai būtų susiję su pagalba moterims, kūdikiams – ginekologija, pagalba gimdymo metu. Jis gali būti sėkmingas šeimos ar vaikų, kūdikių gydytojas, jam bus duota jėga padėti seneliams, kitiems vargstantiems, naminių gyvūnų globa. Seksis taip pat visa, kas susiję su skysčiais, vandeniu, gėrimais. Žmogui, kuris turi Seleną Vėžyje, lengviau nei kitiems seksis nekilnojamojo turto reikalai, verslas, susijęs su maitinimo įstaigomis, viešbučiais, poilsiu gamtoje – kaimo turizmas, tačiau svarbu, kad Jūs visa tai darytumėte taip, tarsi maitintumėte savo šeimos narius, apgyvendintumėte ir suteiktumėte nakvynę su meile, rūpesčiu, nesuvaidinta globa. Šiai sričiai taip pat priklauso grožio salonai, kosmetika – visa, kas puoselėja moterį. Tinkama veikla taip pat būtų ikimokyklinukų ugdymas bei priežiūra. Jums tiktų verslas, susijęs su buities bei komforto, sodo reikmenimis, gyvybės puoselėjimu, biologija, maisto pramone.
Šiame gyvenime svarbu neprarasti jau minėtų šviesiausių savybių: rūpestingumo, jautrumo, švelnumo, ištikimybės, prieraišumo, gebėjimo kurti jaukumą. Pasistenkite nesuteršti motinystės karmos, nekenkti kūdikiams, motinoms, neteršti vandens telkinių, gerbti tėvus, protėvius, tėvynę, jos istoriją. Pasistenkite neįkliūti į kitą priešingybę – sentimentalumą, per didelį jausmingumą, per didelį prilipimą prie šeimos, namų, puodų, buities, komforto. Jūs neabejotinai mokate rūpintis, globoti, tačiau svarbu atsirinkti, į ką nukreipiate šią globą, – pasistenkite, kad tai netaptų globa bet ko, kas pakliūva po ranka…
Ryškiausios Vėžio šalys – Lietuva, Olandija, dalis Indijos, Afrikos.
Atgaivą, išsigryninimą Jums suteiks sėdėjimas, meditavimas prie vandens, labai gerai būtų, jei prie Jūsų namų būtų nors mažas vandens telkinys ar baseinas. Iš vandens stichijos Jūs lengviausiai pasisemsite jėgų…

SELENA, ARBA BALTASIS MĖNULIS, LIŪTE

Žmogus, kurio Selena yra Liūto ženkle, turi likimo dovaną džiuginti aplinkinius vien savo buvimu, kaip tai daro nušvitusi Saulė. Galima numanyti, jog Jums praeituose gyvenimuose teko nemaža valdžia ir mokėjote ją teisingai panaudoti. Galima sakyti, jog garbingai išlaikėte išmėginimą valdžia. Jums būdingas nesuvaidintas orumo, taurumo jausmas, mokate gerbti kitus žmones. Gebėjimas džiaugtis, žaisti, išgyventi gyvenimo pilnatvę – tai Jūsų geriausios savybės. Selena Liūte rodo, jog mokate mylėti, esate dosnus, ypač gerai sutariate su vaikais. Šalia Jūsų yra gera būti: galima sušilti kaip prie krosnies šaltą žiemą – nepraraskite to…
Saulė, kurios buveinė yra Liūto ženkle, turėtų tapti Jūsų nuolatiniu mokytoju. Būtų labai gerai, jei dažniau pasitiktumėte saulėtekį, pasveikintumėte kylančią Saulę, pajustumėte sakralų ryšį su ja… Sritys, kurias globoja Selena Liūte, yra vaikų auklėjimas, kūrybinis ugdymas, teatras, kinas, visos kitos pramogų, didelių, gražių renginių sritys, taip pat poilsio, gražaus sporto organizavimas. Selena Liūto ženkle padės Jums visose srityse, kurios daro gyvenimą spalvingesnį, gražesnį, suteikia jam žaismės, kūrybos, džiaugsmo. Jums tiks darbas reprezentacinėse vietose – ten, kur skamba gyvenimo grožis, pilnatvė, puikumas, kur aplinka yra graži. Tai gali būti ambasada, kvepalų, brangių rūbų, kitų prabangių prekių parduotuvė, teatras, tačiau, kita vertus, tai gali būti tyra vaikų darželio erdvė, kur pajusite laisvę savo vidiniam džiaugsmui reikštis…
Jums ypač svarbu palaikyti glaudų ryšį su ugnies stichija, dažniau pabūti prie ugnies, laužo, pajusti bendrumą su ugnimi, paprašyti, jog ji Jus harmoningai, saugiai valytų.
Labai svarbu saugoti savo sielą nuo puikybės, egoizmo, despotizmo, gobšumo apraiškų – tai būtų jau ne Selenos, o Juodojo Mėnulio, arba Lilit, raiška Liūto ženkle, ji naikintų Jūsų sakralią Selenos apsaugą. Ypač saugokite savo vidinę šilumą, gebėjimą džiaugtis, žaisti, vertinti gyvenimą, meilę, tiesiog mylėti kiekvieną minutę visą pasaulį bei viską, ką bedarytumėte. Darykite viską su meile – ko gero, taip labiausiai sustiprinsite savo apsaugą, kurią Jus suteikia Selena Liūto ženkle… Labai svarbu taip pat neprarasti nuoširdumo, atvirumo, optimizmo, taip būdingo Selenai Liūte. Selenos žavesį Jumyse išryškins „saulėtos“ spalvos: auksinė, geltona, rožinė, persikų, oranžinė…
Ryškiausios šalys, susijusios su Liūto ženklu, – Italija, Pietų Prancūzija, dalis Indijos.
Ko gero, didžiausią atgaivą jums suteiktų poilsis, kur daug saulės, šilumos, kur prabangi, graži aplinka: prabangus restoranas ar poilsio namai, plaukiojimas jachta, įvairūs didingi šou, renginiai, teatras, kinas, kitos šventės…

SELENA, ARBA BALTASIS MĖNULIS, MERGELĖJE

Žmogus, kurio Selena Mergelėje yra stipri, kartu su savimi atsineša švaros, gaivos pojūtį. Jam yra būdingas stiprus pareigos jausmas, jis turi šventą tarnystės visam, kas gyva, pojūtį. Neretai tai yra sėkmingo gydytojo ar tiesiog liaudies „gyduolio“ karma, sukaupta praeituose gyvenimuose. Toks žmogus geriau nei kiti suvoks, kokiu būdu geriausia surinkti derlių – veiklos rezultatus. Jo stiprioji vieta – pastebėti smulkmenas, kurias kiti galėtų praleisti. Tai sumanus, nagingų rankų žmogus, jį lydės sėkmė amatų, medicinos ir visose su ja susijusiose srityse (pavyzdžiui, farmacijos). Geriau nei kitiems seksis naminių gyvūnų priežiūra, veterinarija.
Kita sritis, kurioje Selena Mergelėje suteikia pranašumų, – tai visos švaros, higienos priemonės bei paslaugos, susijusios su valymu, tvarkymusi. Sėkminga bus prekyba švaros, higienos prekėmis ar jų gamyba, platinimas, prekyba vaistais, medicinos prietaisais, buities prekėmis.
Dar viena sėkminga, produktyvi sritis – informacija, pedagogika. Žmogus su Selena Mergelėje ypač pareigingai, kruopščiai stengsis perduoti gautas žinias arba jas sutvarkyti, jis ypač vertina mintį, žodį (ypač rašytinį), taigi jam tiktų bibliotekininkystė, lingvistika, rašytojo darbas.
Vis dėlto reikėtų vengti tapti kitų išnaudojimo objektu – noras pasitarnauti, palengvinti kitiems gyvenimą gali tapti Jūsų pačių nelaimių šaltiniu. Pasistenkite neleisti kitiems spekuliuoti dideliu Jūsų pareigos pojūčiu, darbštumu, mokėkite atsirinkti, kurie darbai yra Jūsų, o kuriuos turėtų padaryti kažkas kitas. Nevertėtų taip pat perlenkti lazdos fanatiškai visur siekiant švaros, higienos, sveikatos bei tvarkos. Jums yra svarbu už smulkmenų neprarasti visumos matymo, pajautimo.
Jums, kaip ir kitiems žemės stichijos ženklų atstovams, žemės sklypelis, nors ir nedidelis, taps geriausia atgaiva: geriausiai tiks gėlynai, prieskoninių, gydančiųjų žolių plotai. Ko gero, būtent Jūs galėsite tinkamai įvertinti poilsį sveikatingumo kompleksuose ir poilsio namuose su gerai organizuotomis sveikatą grąžinančiomis priemonėmis.
Kokiame ženkle bebūtų Jūsų Saulė, visgi reikėtų dažniau siekti glaudaus kontakto su žemės stichija, kuri Jūsų energetinėse struktūrose yra karmiškai švariausia: pasistenkite, kad gyvenamoji ar darbo vieta būtų arčiau žemės, o ne pakibusi ore, daugiaaukščiuose namuose… Vasarą dažniau išsiaukite kojas, pavaikščiokite basomis.
Jus gali ypač maloniai, įkvepiančiai veikti geltonai žalia, chaki, žalia arba mėlyna spalvos, smulkūs raštai, languotumas, smulkūs, įmantrūs aksesuarai, „protingi daiktai“, išradingi, patogūs instrumentai. Neužgniaužkite to savyje – tai Selenos Mergelėje šneka.
Ryškiausios šalys, susijusios su Mergelės ženklu, – Japonija (su Marso arba Avino ženklo energijų priemaišomis), taip pat Prancūzija (su Liūto ženklo priemaišomis), Latvija.

SELENA, ARBA BALTASIS MĖNULIS, SVARSTYKLĖSE

Žmogus, kurio Selena yra Svarstyklėse, ypač jautriai reaguos į bet kokį teisingumo pažeidimą jo aplinkoje, jis nuolat stengsis ypač kruopščiai, teisingai pasverti visus už bei prieš, pasielgti teisingai. Jam įgimtas puikus skonio, saiko, elegancijos jausmas, jis moka būti vietoje ir laiku, atrodyti tinkamai, išlaikyti deramą atstumą, puikiai jaučia hierarchiją, pavaldumą, gali būti santūrus ten, kur to reikia.
Šviesiausias jo karminis įdirbis praeituose gyvenimuose yra susijęs su Svarstyklėmis, o tai reiškia, jog žmogus arba labai gerai perprato bendradarbiavimo, vienas kito papildymo, pagalbos išmintį, arba teisingumo, įstatymo jėgos dėsnius. Galbūt tai karma žmogaus, kuris nusipelnė atkurdamas teisingumą bei pusiausvyrą, galbūt jo dėka galėjo ateiti taika, buvo užbaigtas karas. Šiame gyvenime stipri Selena Svarstyklėse žymi žmogų, kuris visur siekia harmonijos, taikos, ramybės, visumos grožio, prasmingumo, nekenčia vulgarumo, agresijos, konfliktų, daug gali paaukoti teisybės įtvirtinimui ar atkūrimui.
Jei Jūsų Selena yra Svarstyklėse, vadinasi, Jūsų stipriosios planetos karmine prasme turėtų būti Venera bei Saturnas. Juk Svarstyklių planeta valdovė yra Venera, o egzaltuoja šiame ženkle Saturnas.
Vien jau tai byloja, jog jums rūpės visuomenės gyvenimas, jūs galite pasirūpinti visuomenės sveikata, tinkamais įstatymais. Jūsų stipriosios veiklos sritys – teisėtvarka, darbas valstybinėse institucijose, visuomeniniai ryšiai, socialinė rūpyba, politinė veikla, diplomato darbas. Kita sritis – visa, kas yra susiję su grožio puoselėjimu: mada, kosmetika, taikomieji menai (tokie kaip dizainas, reklama), papuošalų, kvepalų, komforto prekių gamyba, pardavimas, meno kūrinių platinimas, pardavimas.
Selena Svarstyklėse gali rodyti Jūsų didžiulį potraukį istorijai arba archeologijai, šviesų karminį indėlį šiose srityse.
Jums svarbu dirbti, gyventi patalpose, kur yra pakankamai gryno oro, juk Svarstyklės – oro stichija! Galite jausti nenumaldomą potraukį gyventi kur nors aukštai, kur matysite dangų bei plačią panoramą… Dažniau vėdinkite patalpas, pasidomėkite kvėpavimo praktikomis: juk oro stichija yra Jūsų šviesios karminės jėgos stichija…
Jūsų geriausios savybės, susijusios su Selenos pozicija, – punktualumas, saikas, elegancija, teisingumas, jautrumas, taikingumas, diplomatiškumas. Visų šių savybių svarbu neprarasti, dar svarbiau neperlenkti lazdos bei netapti formalistu, prisitaikėliu, dviveidžiu, einančiu į kompromisus visur, kad tik nekiltų konfliktas, kad tik nebūtų sugriautas komfortas, ramybė.
Per jus visuomenė ir įstatymas gali skleisti savo šviesiąją, prasmingąją jėgą, o elegancija įgyti tikrąjį žavesį.
Ryškiausios Svarstyklių šalys – Anglija, Šveicarija.

SELENA, ARBA BALTASIS MĖNULIS, SKORPIONE

Žmogus, kurio Selena yra Skorpione, galėtų pasididžiuoti, jei žinotų, kiek jo siela praeituose gyvenimuose yra turėjusi batalijų, ekstremalių išbandymų ir grįžusi iš jų su pergale. Apie tokį žmogų, koks jis beatrodytų iš išorės, galima pasakyti, jog išbandymų, ekstremalių situacijų metu jis tarsi prabunda iš miego – tokios situacijos jo nesutraiško, o, atvirkščiai, sustiprina, išgrynina, pažadina senovinę jo atmintį bei susieja su amžinybės, dvasiniu lygmeniu. Būtent pavojingose situacijose toks žmogus labiausiai jaus palaikymą, apsaugą, geriausiai suvoks, kaip teisingiausia reaguoti. Jame gyva tauraus dvasios kario jėga, jis aiškiai suvokia dvasinio pasaulio buvimą, jėgą bei svarbą. Jei šiame gyvenime jis pasuks dvasiniu keliu, jo žodis turės stiprią magišką jėgą, galima sakyti, jog tai baltasis magas iš prigimties, jei tik kiti duomenys tam neprieštarauja.
Tokį žmogų gali įkvėpti, sustiprinti kovų menai, jis lengvai galės pažadinti savo valios jėgą. Neretai jį vilioja dvasinis kelias, reikalaujantis tvirtybės, vedantis išbandymų keliais, tačiau šiuose keliuose jis jausis puikiai ir net sustiprės, įgis jėgos. Jis aiškiau nei kiti jaučia amžino gyvenimo, dvasios pasaulio kvėpavimą, ji bus stiprus vidinės transformacijos procesuose.
Tokiam žmogui sėkmingos visos sritys, kurios reikalauja dvasios tvirtybės, drąsos, savo galimybių ribų išbandymo, magiškos jėgos panaudojimo.
Iš „žemiškųjų“ sričių tai būtų finansai, bankų veikla, prekyba metalais, žaliavomis, chemijos pramonė bei prekyba jos gaminiais, statybos, prekyba vertybiniais popieriais – tiesiog stambus verslas. Vis dėlto pagrindinė motyvacija turėtų būti ne pinigai, o iššūkis sunkumams, sudėtingoms užduotims ar kita motyvacija, talpinanti savyje dvasios jėgą, – tik tuomet galima tikėtis Selenos Skorpione paramos šiuose reikaluose. Kita vertus, toks žmogus gali būti apdovanotas finansais, jam plaukiančiais tarsi iš niekur ar nežinia už ką – tai senų karminių nuopelnų padarinys.
Yra dvi Skorpiono ženklo planetos valdovės: Marsas, susijęs su drąsa, bei Plutonas, susijęs su neapčiuopiama energetine įtaka – transformacijos, dvasios, valios, įtaigos jėga. Egzaltuoja šiame ženkle Uranas – planeta, susijusi su laisve, originalumu, draugyste, įžvalga. Taigi toks žmogus labai vertins tiek savo laisvę, tiek draugus, bendražygius, originalumą, lengvai galės daryti įtaką aplinkiniams vien vidinės jėgos, žavesio, įtaigos pagalba. Jam labai svarbu išsaugoti dvasios vientisumą, švarą, tikėjimą savimi.
Ryškiausios šalys, susijusios su Skorpionu, yra Pakistanas, Vengrija.

SELENA, ARBA BALTASIS MĖNULIS, ŠAULYJE

Žmogus, kurio Selena yra Šaulyje, – tai neišsemiamo optimizmo šaltinis. Šis optimizmas paremtas įgimtu labai stipriu tikėjimu pasaulio prasmingumu, ypač stipriu jo sielos veržimusi Pirmapradžio Dvasinio Šaltinio link. Ši Selenos pozicija gali rodyti buvusius sielos nuopelnus praeituose gyvenimuose – kaip religijos tarnautojo, šventiko, žynio, dvasinio mokytojo, žmogaus, padedančio kitiems susisiekti su Tvėrėju.
Ši Selenos pozicija taip pat gali byloti apie žmogaus praeities nuopelnus atveriant žmonijai naujus horizontus – naujas šalis, ryšius su tolimomis kultūromis. Tai gali būti nuopelnas formuojant dvasingesnę pasaulėžiūrą, labiau atitinkančią epochą, tai gali būti nuopelnai aukštojo mokslo, švietimo, kultūros srityse, tai gali būti teigiama karma, susijusi su šventyklų statymu, ištikimybe religiniam keliui, Viešpačiui.
Paprastai toks žmogus yra stiprus vientisa, harmoninga pasaulėžiūra, kuri jam padeda gyventi, išlaikyti išbandymus – tai yra didžiausia jo vertybė, kartu su didele tikėjimo jėga. Jis yra kupinas keliautojo, nuotykių ieškotojo dvasios, jam lengvai atsiveria nauji keliai, svetimose šalyse jis jaučiasi savas dėl plačios pasaulėžiūros, atlaidumo, atvirumo, geranoriškumo, veržlumo bei optimizmo. Jį nuolat vilioja nauji horizontai, jis nenustygsta vietoje, nepasitenkina jau įveiktomis kliūtimis. Šiame gyvenime sėkmė lydės srityse, susijusiose su aukštuoju mokslu, dvasiniu mokymu, religija, turizmu, ryšiais su užsieniu, įstatymų kūrimu, leidyba, geografija, kartografija.
Dar viena sritis – kiek žemiškesnė, tačiau taip pat sėkminga, jei Jūsų Selena yra Šaulyje, – tai įvairios rungtynės, sportas, dideli renginiai: toks žmogus lengviau nei kiti galės sukviesti žmones, juos sujungti bendra dvasia. Jus visada pradžiugins, suteiks sielos atgaivą greitis bei dinamika, poilsiui labiausiai tiks kelionės, naujos nepažintos žemės.
Labai svarbu, kaip ir visiems, kurių Selena ugnies ženkle, jog Jūsų namuose būtų įrengtas židinys ar bent jau dažniau degtų žvakė, natūrali ugnis. Būtinai sportuokite, nepraraskite geros fizinės formos, ištvermingumo – Jums tai ypač svarbu. Būtina nuolat domėtis naujausiais žmonijos mokslo bei dvasiniais laimėjimais, eiti epochos priekyje, įkvepiant aplinkinius – Jums tai duota!..
Šaulio ženklo valdovas yra Jupiteris – didžiausia Saulės sistemos planeta, susijusi su galimybių plėtra, dosnumu, geranoriškumu, autoritetu. Tai rodo, jog šiame gyvenime, jei tik dėsite tam pastangų, bus lengviau nei kitiems užsitarnauti aplinkinių pagarbą bei ją išlaikyti ilgą laiką. Selena Šaulyje, jei tik yra stipri bei šiame gyvenime neužgesinote jos šviesos, apdovanoja žmogų protiniu bei fiziniu aktyvumu iki vėlyvos senatvės.
Ryškiausios šalys, susijusios su Šaulio ženklu, yra Meksika, Australija, tarp miestų išsiskiria Niujorkas.

SELENA, ARBA BALTASIS MĖNULIS, OŽIARAGYJE

Žmogus, kurio Selena yra Ožiaragyje, šviesiausius savo nuopelnus sukaupė, ugdydamasis Saturno dorybes: santūrumą, askezę, discipliną, susitvardymą. Tai gali būti kantraus, kuklaus vienuolio, jogo kelias praeituose gyvenimuose, ilgi metai, atsisakant gyvenimo malonumų, vilionių vardan aukštesnių, dvasinių vertybių.
Šiame gyvenime neabejotinai Jus lydės sėkmė, kai tinkamai naudosite šiuos praeities įdirbius: laikysitės santūrumo, saiko, disciplinos. Toks žmogus turėtų gerai jaustis kalnuose, jam bus lengva vienatvėje savarankiai išsigryninti, medituoti, susikaupti sudėtingiems dvasiniams uždaviniams. Jums būdinga pagarba seniems žmonėms, mokate juos suprasti, pelnyti meilę. Galima sakyti, jog Jūsų senatvė bus skaidresnė nei pirmoji gyvenimo pusė: ją nuskaidrins Selena Ožiaragyje, labiau susijusi su vėlyvu amžiumi bei prabundanti pakankamai vėlai. Ko gero, Jums būdingas įgimtas gebėjimas atsisakyti negerų įpročių – alkoholizmo, rūkymo, ištvirkimo – ar bent jau po trisdešimtmečio išspręsite šias problemas. Į antrąją gyvenimo pusę Selenos jėga paprastai didėja.
Jums yra svarbu aiškiai formuluoti tikslus, kurių siekiate: Selena Ožiaragyje yra susijusi su lengvu aiškiai suvokto tikslo pasiekimu, net jei jis atrodytų labai sunkus ar neįveikiamas, tačiau paslaptis – mokėti jį suformuluoti, aiškiai suvokti!
Jums yra duotas išskirtinis ryšys su mineralų pasauliu – galite sėkmingiau nei kiti jį pažinti, lengviau versis žemės paslaptys. Sėkmingos bus sritys, susijusios su istorija, geologija, archeologija, įvairiomis antikvarinėmis vertybėmis.
Jūsų namai turėtų būti stabilūs, tvirti. Ko gero, jus trauks akmeninis, mūrinis namas ar bent jau turintis tvirtą akmeninį fundamentą – nieko keisto, juk žemės stichija (šiuo atveju netgi labiau uola nei žemė) yra Jūsų gryniausia karmine prasme stichija. Jei neturite galimybės turėti tokio fundamentalaus namo, tai bus paranku sustiprinti namo ar sodo aplinką akmenimis, suformuoti japoniško stiliaus „akmenų sodą“, o jei turite tik butą, papuošti jį puikiais mažesniais akmenimis, atvežtais iš Jums brangių vietų.
Labai svarbu, kad Jūsų gyvenime būtų pakankamai vietos rimčiai, vienatvei, tylai, dvasiniam išsigryninimui, meditacijai. Jūs turite didesnę nei kiti skvarbą, gebėjimą suvokti karmos dėsnius, rasti efektyvius būdus karminiam išsigryninimui, savarankiam dvasiniam tobulėjimui.
Paviršutiniškas, tik pasaulietinis gyvenimo kelias silpnintų Jūsų Selenos jėgą, paliktų mažai vietos jai reikštis. Kelkite sau svarbius uždavinius, kurie būtų įdomūs ne tik Jūsų asmenybei, bet taip pat sielai ir dvasiai, tik tuomet Selena Ožiaragyje galės suskambėti visa jėga, padės Jums sėkmingai pasiekti sunkiai pasiekiamus tikslus.
Jums būdingas labai atsakingas požiūris į savo profesiją, atsakingumas– nepraraskite to, tai viena iš stipriausių Jūsų savybių.
Ryškiausios šalys, susijusios su Ožiaragio ženklu, – Tibetas, Estija.

SELENA, ARBA BALTASIS MĖNULIS, VANDENYJE

Žmogus, kurio Selena yra Vandenyje, turi šviesiausius praeitų gyvenimų karminius įdirbius, susijusius su Uranu – planeta, kuri Vandenio ženkle yra pagrindinė valdovė bei labiausiai išreiškia šio ženklo dvasią, savastį, energiją. Uranas, kaip ir Vandenis, yra labiausiai susijęs su laisve, įžvalga, taigi, jei Jūsų Selena stipri, galima numatyti, jog Jums ypač svarbi laisvė, gebėjimas savarankiai, laisvai veikti bei mąstyti. Jums turėtų būti būdinga didesnė nei kitų įžvalga, gebėjimas numatyti įvykius į priekį. Juk būtent Vandenis yra susijęs su išradimais, moksline įžvaga, o taip pat su viskuo, kas nauja, originalu, todėl nieko keisto, jei stebintumėte aplinkinius keistu elgesiu, apranga, pomėgiais, idėjomis ar pažintimis.
Ši Selenos pozicija gali rodyti, jog praeituose gyvenimuose prisidėjote prie kitų būtybių išlaisvinimo, kovojote su vergija, o galbūt siekėte palengvinti žmonių gyvenimą pažangių išradimų, brandesnės, laisvesnės pasaulėžiūros dėka.
Su Vandenio ženklu susiję visi žmonijos laimėjimai kompiuterijos, mobilaus ryšio, automobilių, kosmonautikos srityse. Televizija – taip pat Vandenio sfera. Nieko keisto, jei jus traukte trauktų kompiuteriai, informatika, programavimas, internetas, virtuali realybė – kaip sava, tačiau dar neištyrinėta žemė. Taip pat bus sėkminga veikla, susijusi su televizija, tolimais ryšiais, automobiliais. Dar viena sėkminga Jums sritis – tai astrologija.
Žmogus, kurio Selena Vandenyje, puikiai jaučia draugystės vertę, bendraminčių svarbą – jam ji svarbesnė už daugelį kitų vertybių. Jis nuolat ieško atsinaujinimo, žvelgia į rytojų, atviras naujoms idėjoms. Jam artima vienybės, brolybės dvasia, būtent todėl jis gali tapti visuomeninių judėjimų įkvėpėju, draugiškos kompanijos dvasia. Pasistenkite neišduoti šių savo vertybių, suvokti jas – juk jos Jūsų šviesiausioji karmine prasme pusė! Atvirkščiai, suraskite bei apsupkite save bendraminčiais, lavinkitės kartu, kurkite Jums tinkamą klubinę aplinką.
Jei Jūsų Selena yra Vandenyje, Jums labai svarbu ne tik savarankiai veikti, bet ir savarankiai mąstyti, lavinti įžvalgą, mokytis atskirti gėrį nuo blogio, gyvybės srautus nuo mirties srautų. Dar svarbiau – išmokti savarankiai susisiekti su savo dvasia, „aukštesniuoju aš“, suformuoti savarankų ryšį su dvasios pasauliu, jausti dvasios vedimą, palaiminimą. Juk Vandenio ženklo erdvė yra sudėtinga – ne tik pasaulietinė: čia kalbama ne tik apie asmenybės laisvę, bet ir apie dvasinį išsivadavimą – nušvitimą, išsivadavimą iš karmos…
Jūsų stiprioji pusė – beasmeniškumas, gebėjimas neprisirišti, aiškiai matyti kitų klaidas, silpnybes, tačiau ne mažiau svarbu neprarasti žmogiškosios šilumos, meilės, nepasiklysti virtualios realybės ar technikos pasiekimų pinklėse, vedančiose į nužmogintą, technogeninę, bedvasę, negyvą realybę. Labai svarbu neprarasti artimo, atviro ryšio su žmonėmis, jautrumo. Jums ypač svarbu grynas oras: juk Vandenis – oro stichija. Ko gero, puikiai jaustumėtės kur nors aukštai, kur galima pajusti laisvę, erdvę .
Ryškiausios Vandenio šalys – Rusija, Norvegija, Kanada. Spalvos – žydros bei juodos ir kiti netikėti deriniai, šalti tonai.

SELENA, ARBA BALTASIS MĖNULIS, ŽUVYSE

Žmogus, kurio Selena yra Žuvyse, visų pirma pasižymės išskirtiniu jautrumu, gailestingumu – tai yra šviesiausi jo sielos praeitų gyvenimų įdirbiai. Jis moka aukotis vardan kitų, yra tai ne kartą daręs, puikiai žino, ką tai reiškia. Jam būdinga nesavanaudiška meilė viskam, kas gyva, jis norėtų padėti kiekvienam gyvam padarui, jei tik galėtų. Ši Selenos pozicija rodo ilgalaikes dvasines praktikas, dažnai – vienuolio, dvasininko, religinio tarnautojo kelią. Šiam žmogui dvasios pasauliai yra visiškai arti, jis juos jaučia, realiai išgyvena. Jam atviri keliai į savarankų dvasinį tobulėjimą, aiškiaregystę, amžinųjų tiesų pažinimą. Jis žvelgia į pasaulį nepaviršutinišku, giliu žvilgsniu, jo malda yra gyva bei turi didelę jėgą.
Šiam žmogui taip pat bus būdingas stiprus, gilus grožio išgyvenimas, jis turės puikų skonį, gali sėkmingai veikti visose srityse, kur reikalingas harmonijos, darnos pajautimas. Jis galėtų būti meno, dailės, poezijos, muzikos, mados žinovas, specialistas, kritikas, jei tik tai jį domintų. Šiam žmogui neišsemiami aruodai yra mistiška paslapčių žemė – jam lengvai „pasiduotų“ mantika, įvairūs būrimo būdai, jis turi stiprią apsaugą nematomame dvasiniame lygmenyje. Jūs turite didžiulių sugebėjimų ezoterikos srityje, lengviau nei kiti galite pažadinti aiškiaregystę, vadovautis teisinga nuojauta.
Jei jau atėjote tokią dieną, kai Selena buvo Žuvyse, galima numanyti, jog esate labai jautri, tačiau sunkiai palaužiamos dvasios būtybė.
Pasistenkite netapti nuolat išnaudojamas dėl savo gailestingumo: atjauta neturėtų pereiti į parazitavimo skatinimą bei nevertųjų gailėjimąsi. Jums svarbu, kad aplinka, kurioje gyvensite, dirbsite, būtų pakankamai harmoninga, graži, leidžianti išsiskleisti sielos lygmeniui, gailestingumui, dvasingumui arba kūrybingumui. Grubioje, agresyvioje ar vulgarioje aplinkoje Jūsų šviesiausioji pusė sunkiai rastų sau pritaikymą. Ko gero, Jūsų svajonė būtų globos namai vaikams, seneliams, gyvūnų prieglauda ar panašios įstaigos – net jei nedarysite to, neretai teks išklausyti gausybę svetimų išpažinčių, nelaimių, bėdų.
Geriausioji jūsų savybė yra tai, jog esate žmogus, kuris visuomet atlieps nelaimėje, net jei tai bus neparanku, sudėtinga. Jei Jūsų Selena iš tiesų stipri, Venera bei Jupiteris, Žuvų ženklo planetos, suteiks Jums ne tik galimybę turėti pakankamai pinigų, po truputį įgyti stabilų autoritetą, bet ir patirti laimingą meilę. Tačiau visa tai tik su sąlyga, jog neprarasite dvasingumo, kūrybingumo, pasiaukojimo bei gebėjimo mylėti.
Jūsų poilsiui būtina graži, harmoninga aplinka, ramybė, vienatvė, geriausia gamtoje, prie vandens telkinio. Malda, mantros, meditacija yra stipriausias Jūsų atsistatymo instrumentas.
Geriausiu atveju galėtumėte būti dvasinis mokytojas. Jums duota galimybė statyti šventyklas, tapti mecenatu.

TOP