Daiva K. Markauskienė
DAIVA KRISTINA MARKAUSKIENĖ

PROGNOZAVIMO PAGRINDAI. REKTIFIKAVIMAS

Baigusiems Gyvosios astrologijos I ir II kursus

Pradžia 2017 m. rugsėjo 23 d.
15:00 – 19:00 val., šeštadieniais

Gyvoji astrologija. Kursas I
DAIVA KRISTINA MARKAUSKIENĖ

GIMIMO HOROSKOPO ANALIZĖ

(10 užsiėmimų po 4 val.)

Vilniuje užsiėmimai vyksta šeštadieniais, 10:00 – 14:00 val.
Kaune užsiėmimai vyksta trečiadieniais, 16:00 – 20:00 val.

Daiva. K. Markauskienė
DAIVA KRISTINA MARKAUSKIENĖ

GIMIMO HOROSKOPO SINTEZĖ, PROGNOZAVIMO IR SUDERINAMUMO PRADMENYS 

 40 val. (10 užsiėmimų po 4 val.)
Užsiėmimai šeštadieniais, 11:00 -15:00 val.
Planuojama 2018 m. sausio mėn.

TOP