Gyvoji planeta

„Gyvoji planeta“ – visuomeninė organizacija, siekianti suburti geranoriškus planetos žmones, kuriems rūpi įtvirtinti Žemėje taiką, perėjimą prie sveiko, doro, ekologiško, tausojančio Žemę bei jos resursus gyvenimo būdo. Manome, jog svarbu išsaugoti tiek bendražmogiškąsias vertybes, tiek įvairių kultūrų unikalumą, savastį, diegti dorą ir sąmoningumą visose pagrindinėse veiklos srityse.
Norime, jog „Gyvosios planetos“ nariais taptų įvairiausių tautybių, amžiaus, išsilavinimo žmonės, organizacijos, kurioms rūpi tokie patys kaip ir mums dalykai.
Nesiekiame politinių tikslų ar valdžios – siekiame sveikos planetos ir taikios, doros žmonijos, gebančios spręsti jai iškylančias problemas.
Šiais tikslais organizuojame renginius, atvirus visiems.

Žemėje bunda vis daugiau šviesių, dvasingų žmonių, siekiančių Žemės ir gyvybės joje išsaugojimo, doros visose žmonijos veiklos srityse įtvirtinimo. Didžiulės žmonijos intelekto galimybės vis dar nesuvienytos spręsti esminius žmonijos uždavinius. „Gyvoji planeta“, vienijanti paprastus, dorus žmones, padės įvairiose pasaulio šalyse surasti daugybę bendraminčių, siekiančių panašių tikslų.

„Gyvosios planetos“ įkūrėja Nijolė Gabija Wolmer

TOP