Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį kviečiame visus geros valios žmones, mylinčius žmoniją, mūsų planetą Žemę ir visą gyvybę joje, įsijungti į sekmadieninę meditaciją už taikos, doros ir dvasinės šviesos plėtrą Žemėje ir Žmonijoje. Jei negalite dalyvauti meditacijoje 12 val., tuomet atlikite ją 13 arba 14 val., 20 valandą vakare – svarbu, kad ji išvis įvyktų. Į meditaciją

Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį kviečiame visus geros valios žmones, mylinčius žmoniją, mūsų planetą Žemę ir visą gyvybę joje, įsijungti į sekmadieninę meditaciją už taikos, doros ir dvasinės šviesos plėtrą Žemėje ir Žmonijoje. Jei negalite dalyvauti meditacijoje 12 val., tuomet atlikite ją 13 arba 14 val., 20 valandą vakare – svarbu, kad ji išvis įvyktų. Į meditaciją

Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį kviečiame visus geros valios žmones, mylinčius žmoniją, mūsų planetą Žemę ir visą gyvybę joje, įsijungti į sekmadieninę meditaciją už taikos, doros ir dvasinės šviesos plėtrą Žemėje ir Žmonijoje. Jei negalite dalyvauti meditacijoje 12 val., tuomet atlikite ją 13 arba 14 val., 20 valandą vakare – svarbu, kad ji išvis įvyktų. Į meditaciją

Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį kviečiame visus geros valios žmones, mylinčius žmoniją, mūsų planetą Žemę ir visą gyvybę joje, įsijungti į sekmadieninę meditaciją už taikos, doros ir dvasinės šviesos plėtrą Žemėje ir Žmonijoje. Jei negalite dalyvauti meditacijoje 12 val., tuomet atlikite ją 13 arba 14 val., 20 valandą vakare – svarbu, kad ji išvis įvyktų. Į meditaciją

Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį kviečiame visus geros valios žmones, mylinčius žmoniją, mūsų planetą Žemę ir visą gyvybę joje, įsijungti į sekmadieninę meditaciją už taikos, doros ir dvasinės šviesos plėtrą Žemėje ir Žmonijoje. Jei negalite dalyvauti meditacijoje 12 val., tuomet atlikite ją 13 arba 14 val., 20 valandą vakare – svarbu, kad ji išvis įvyktų. Į meditaciją

Maitreya_relikvijos

Daugybė žmonių kasmet vyksta į piligrimines keliones, aplankyti žymias šventyklas, jėgos vietas, deda tam daug pastangų, eikvoja laiką ir finansus. Kodėl? Kad patirtų įkvėpimą, apsivalymą, grąžintų sau jėgas, sėkmę, sveikatą. Tokias keliones dažnai lydi stebuklingi išgijimai, gyvenimo prasmės atradimas, gilios įžvalgos. Tai vyksta dėl prisilietimo prie šventos vietos, relikvijų. Paprastai žymiosiose pasaulio šventyklose yra po

Šventė akimirkos

Meditacija leidžia nieko nekalbant pasakyti viską, kas svarbiausia. Geltonos meditacijos vėliavos padeda lengvai rasti bendros meditacijos vietą ir trumpai paaiškina šios viešos tylios akcijos prasmę: “Prabusk, žmonija, taikai, dorai, sąmoningumui”. Prisijunk – tyla kalba ne blogiau už žodžiu. Tai socialinis projektas – tylos akcija.

Apkabinime_zeme_pristatymas

Ištiesdami ranką greta esančiam žmogui išreiškiame pasitikėjimą žmogumi, bendrą rūpestį Žeme ir meilę jai. Tai veiksmas, suprantamas visų tautybių, lyčių, amžiaus, įsitikinimų žmonėms, padedantis išvengti susipriešinimo, didinantis tarpusavio supratimą visuomenėje. Šis projektas rado atgarsį ne tik Lietuvoje. Jau įvyko 302 akcijos virš dvidešimties pasaulio šalių, kuriose dalyvavo 20507 žmonių Projekte „Apkabinkime Žemę kartu“ dalyvavo 76

Laimingas_vanduo_eisena_20110822

„Laimingas vanduo“ – tai projektas, skirtas apvalyti vandens telkinių pakrantes, grąžinti nuo seno lietuviams būdingą pagarbą bei meilę gamtai – vandeniui ir žemei, atkurti artimą ryšį ir žinojimą, kadaise savaime suprantamą, jog žemė gyva ir vanduo gyvas. Dar daugiau – jis mūsų gyvybės pagrindas. Apvalydami vandens telkinių pakrantes,drauge išreiškiame dėkingumą vandeniui. Nuo 2011 metų nuolat

N. Gabija Wolmer. Sekmadienio MEDITACIJA 2024-06-02

Esi susirūpinęs? Sutrikęs, lūkuriuojantis ar ryžtingai nusiteikęs? Linki gero Žemei, žmonijai, nori padėti jai pereiti virsmus, tik nežinai kaip? Kaip padaryti, kad ji taptų sveika, klestinti, kad skleistųsi dora ir teisingumas? Gali tiesiog jai palinkėti taikos, doros, klestėjimo, sveikatos ir gerovės. Gali medituoti, pasiųsti savo palinkėjimus planetai ir žmonijai, sujungdamas juos drauge su tūkstančių žmonių

TOP