Ženklai ant kūno

zmogus

Turbūt nėra nei vieno žmogaus, kuris, gavęs guzą kakton, susimušęs koją ar įsipjovęs, kamuojamas neaiškios kilmės maudulio, nebūtų garsiai ar tyliai dejavęs: “Dievuli, už ką?” Dejuojama, tačiau beveik niekada neieškoma atsakymo į šį klausimą, nesitikima jį gauti. Ir be reikalo, nes, astrologo nuomone, atsakymą gauti galima, tik reikia žinoti, kaip ieškoti, turėti bent šiek tiek intuicijos ir, žinoma, noro.

Ne kartą esu patyrusi faktą, jog neaiškios kilmės skausmas ima slūgti beveik iš karto, nesukeldamas rimtesnių problemų, jei surandamas teisingas atsakymas į klausimą kodėl, už ką. Tokiu atveju, kai suvokiama skausmo dvasinė priežastis, jis nevirsta rimtesne liga, žaizdos greičiau užgyja, nurimsta sudirginimai ar alergija.

Kita vertus, ne visada ženklų atsiradimo priežastis – mūsų kaltė ar klaidos: ženklai, kuriais su mumis bando susišnekėti dvasia, mūsų aukštesnysis AŠ, būna ne tik blogi, perspėjantys apie būsimą klaidą, kurios galima išvengti, bet ir skatinantys nepraleisti geros galimybės, pranešantys apie sėkmę arba nuopelnus, atsineštus net iš praeitų gyvenimų.

Kaipgi visa tai išsiaiškinti? Esminius atskaitos taškus rasime, apžvelgę zodiako ženklų išklotinę savo kūne, sužinoję, kaip ją teisingai išaiškinti, siejant su kasdienėmis situacijomis. Praktinė ne tik mano, bet ir daugelio aplinkinių žmonių patirtis rodo, jog ši zodiako ženklų išklotinė egzistuoja, jog gebėjimas teisingai traktuoti ženklus gali padėti išvengti daugelio klaidų bei padėti realizuoti geriausias galimybes. Taigi siūlau kartu su manimi leistis į šią viliojančią ženklų tyrinėtojo kelionę, pasitelkus naujas žinias. Tegul jos būna tas šaltinis, iš kurio semsitės gilių įžvalgų, patyrimų, kuris padės išspręsti kamuojančias problemas. Sėkmės!

Klaidinga būtų manyti, kad jeigu nežinote ženklo reikšmės, tai jokios naudos ar prasmės jame būti negali – pasąmonė žino, ką reiškia ženklas, ir nejučia perduoda šį signalą sąmonei.

Praktika rodo, jog tai, kad žmogus yra kairiarankis, nekeičia ženklų reikšmės – jie yra universalūs visiems.

Bendra taip pat yra tai, jog vyrams visi ženklai dešinėje kūno pusėje yra teigiami, o kairėje – neigiami. Moterims, priešingai, visi ženklai kairėje kūno pusėje yra teigiami, o dešinėje – neigiami.

Norėčiau jus perspėti, jog nereikėtų pulti kaltinti žmogaus, pamačius ant jo kūno negatyvų ženklą, ar primesti jam aiškinimus – traktuoti reikėtų tiktai pajutus žmogaus norą žinoti, gavus sutikimą, kitaip šios žinios Jums gali atnešti ne naudą, o vargus. Ženklai – tai visų pirma Dvasios kalba su Jūsų sąmone bei pasąmone, įrašai, kurie turėtų perspėti arba padrąsinti, nukreipti Jus pačius.

Kokie bebūtų ženklai, vis dėlto juos galima keisti. Apgamai rodo ilgalaikes dorybes arba klaidas ir nedorybes, taigi juos pakeisti sunkiau, tačiau vis dėlto įmanoma. Aiškiai suvokus, ką reikia keisti, atpirkus neigiamas pasekmes, apgamas išnyksta. Laikini ženklai – tokie kaip skausmas, mėlynės, įsipjovimai – juolab greičiau išnyksta, užgyja, jei suvokiama ženklo, skausmo dvasinė priežastis.

Patirtis rodo, jog išmokus ženklus skaityti atkrinta būtinybė gauti skausmingus neigiamus perspėjimus ligų, smūgių, skausmo pavidalu, užtenka mažo ženklo – nežymaus perspėjimo, jei į jį laiku atkreipiamas dėmesys ir elgesys pakoreguojamas. Galbūt todėl senovinė kinų išmintis sako, jog „menkas žmogus kenčia nuo fizinio skausmo, o didis – nuo dvasinio”…

Brangieji, sėkmės Jums, drąsos ir teisingos įžvalgos, stebint ir traktuojant ženklus bei keičiant į gera savo likimą!..

Nijolė Gabija Wolmer


Avino zona (galva nuo viršugalvio iki nosies galo, skruostų apačios, lūpų)
Marso buveinė, Saulės sostas

Teigiami ženklai vyrams dešinėje galvos, ypač veido, pusėje, moterims – kairėje liudija, jog šis žmogus praeituose gyvenimuose sukaupė drąsą, ryžtą, aktyvumą, gebėjimą pakovoti už save bei artimuosius, apginti savo vertybes. Toks žmogus be reikalo į konfliktą nelįs – jis gerai žino, ką tai reiškia, tačiau, jei reikės, mokės duoti atkirtį agresijai ar spaudimui. Tai kovotojas iš prigimties, neretai – lyderis, nebijantis eiti priekyje kitų. Ženklas rodo, jog šiuo žmogumi galima pasikliauti sudėtingoje, agresyvioje aplinkoje – jis neišsigąs pavojaus, yra kovotojas. Jam galima pavesti pradėti dalykus, kuriems reikia drąsos, naujo suvokimo.

Vėliau, jau po gimimo, atsiradę apgamai ant skruosto, kaktos bylotų, jog
• Jūsų gyvenime atsirado kažkas labai svarbaus, prasmingo, tai, kas padės jums tapti sąmoningesniam, reikšmingesniam;
• pagaliau ėmėte rodyti iniciatyvą tikrai svarbiuose, reikšminguose reikaluose;
• įgijote drąsos, pagaliau išmokote apginti savo vertybes;
• Jūsų iniciatyva yra reikalinga;
• įgijote apsaugą ten, kur reikės drąsos, ryžto rodyti savo iniciatyvą.

Smūgiai, įsipjovimai bylotų apie panašius dalykus, tik ne tokius reikšmingus, greičiau praeinančius.

Neigiami ženklai vyrams yra kairėje kūno pusėje, o moterims – dešinėje. Avino zonoje jie reiškia, jog nėra suvaldytos Marso energijos, reakcija į jas neadekvati – arba per didelė, arba per maža.

Tai gali būti ženklas, jog šis žmogus bailus, nemoka apginti savo interesų, traukiasi iš kovos lauko, gali išduoti, yra pasyvus. Kita vertus, šis ženklas gali byloti ir apie per didelį agresyvumą, pyktį, egoizmą, norą visus valdyti, diktuoti savo valią.

Nelaimingi ženklai Avino zonoje perspėja, jog yra labai svarbu sutramdyti savo agresiją, egoizmą, pyktį, be reikalo nesivelti į konfliktus, nedrumsti taikos. Kitiems tai ženklas, perspėjantis, jog būtina išugdyti drąsą, ryžtą, valią, aktyvumą, gebėjimą pakovoti už save.

Ši traktuotė labiausiai tinka ženklams, kurie yra ant skruostų, nosies. Ženklai prie akių, ant kaktos rodo kiek kitus dalykus: teigiamoje pusėje – jog šis žmogus turi šviesią sąmonę, atskiria gyvenime svarbiausius dalykus, suvokia juos teisingai, jam bus lemta stebėti ar dalyvauti rimtuose dalykuose, jis prisidės prie teigiamų svarbių įvykių.

Neigiamoje pusėje, atvirkščiai, reiškia, jog šis žmogus nesuvokia, kas jo gyvenime yra svarbu, pats tai neigia, yra linkęs neteisingai suvokti, spręsti. Jam gali tekti būti griaunančių situacijų liudininku, stebėti tamsius įvykius, jis pats nejučia ieško gyvenime tamsiosios pusės, linkęs užtemdyti savo sąmonę.

Neigiami ženklai perspėja neskubėti skleisti idėjų ar jomis tikėti, nepatikrinus jų širdimi, asmenine patirtimi. Reikia stengtis matyti ne tik tamsiąją, bet ir šviesiąją gyvenimo pusę, suvokti, jog kiek turime vidinės šviesos, tiek jos sutinkame ir aplinkoje. Labai svarbu neimti neigti pasaulio, jo prasmingumo, kitaip galimas regėjimo pablogėjimas, defektai ar smegenų veiklos sutrikimai.

Po gimimo atsiradę apgamai šioje zonoje perspėja, jog
• per daug agresyviai siekiate savo tikslų, Jus stengiasi apie tai perspėti, sustabdyti;
• Jūsų iniciatyva yra egoistinė, nereikalinga nei aplinkai, nei Jums, reikėtų ją keisti;
• Jūsų veikla per daug spontaniška, chaotiška, per daug veržiatės į priekį, keliate tuo pavojų sau ir aplinkiniams;
• esate taikos griovėjas;
• tampate despotu, negirdinčiu kitų;
• arba, priešingai, pasielgėte kaip bailys, Jūsų elgesys jau tapo ar gali tapti išdavyste.

Jaučio zona (smakras, kaklas)
Veneros buveinė, Mėnulio sostas

Teigiami ženklai vyrams dešinėje kūno pusėje, moterims – kairėje rodo, jog šis žmogus moka mylėti, pats yra vertas sėkmingos meilės. Paprastai yra apdovanotas jei ne grožiu, tai bent simpatiška, patrauklia išvaizda, aplinkiniams malonu į jį žiūrėti. Toks žmogus moka vertinti grožį, harmoniją, taiką, vengia agresijos, vertina materialųjį pasaulį, gražius daiktus, moka juos pritraukti bei sukaupti, jei tik drįsta to siekti. Jo santykis su pinigais adekvatus – žino jų vertę, tačiau nesudievina. Neretai toks žmogus – pasaulio puošmena, jis yra patikimas, natūralus, kantrus.

Atsiradę apgamai šioje zonoje reikštų vieną arba kelis iš šių dalykų:
• į Jūsų gyvenimą atėjo arba tuoj ateis tikra, gili meilė;
• savo poelgiais nusipelnėte būsimo ar jau esančio gerbūvio;
• išmokote vertinti arba kurti grožį, materialias vertybes;
• Jūsų poelgiai prisideda prie taikos, harmonijos kūrimo Žemėje;
• išmokote natūralumo, tikrumo, patikimumo, gerumo;
• išmokote mylėti save, kitus žmones, aplinką.

Smulkesni ženklai – randeliai, įsipjovimai – teigtų tą patį, tik žymiai mažesniu mastu.

Neigiami ženklai vyrams kairėje, moterims dešinėje pusėje byloja, jog šis žmogus dar neatrado adekvataus santykio su Veneros vibracijomis – šių savybių arba per daug, arba per mažai, nėra pusiausvyros. Todėl tai gali būti ženklai, rodantys, jog šis žmogus nevertina meilės, ją griauna, yra pavydus, nevertina grožio, taikos, materialių vertybių, yra grubus arba nemyli savęs, o drauge nejučia užsisklendžia ir nuo kitų meilės. Tokiu atveju ženklas perspėtų apie galimą nelaimingą meilę šiame gyvenime. Šis ženklas gali liudyti ir apie dramatiškus meilės išgyvenimus praeituose gyvenimuose. Antra vertus, Veneros ženklai „nelaimingoje” pusėje gali rodyti, jog žmogus yra godus, savanaudis ar materialistas, daiktus, pinigus, kūniškus malonumus, žemišką meilę vertinantis labiau už dvasines vertybes – perspėti apie ištvirkimo, kitų tvirkinimo, godumo, materializmo pavojų.

Nelaimingi ženklai šioje zonoje moko, jog reikia išmokti mylėti, vertinti ne tik save, bet ir aplinkinius, mokytis taikumo, grožio pajutimo, vertinti materialųjį pasaulį, labiau priartėti prie gamtos, paprastumo, natūralumo, atkurti harmoningą ryšį su Žeme, moteriškuoju pradu.

Ženklai, atsiradę šioje zonoje, turėtų vieną arba kelias iš šių reikšmių:
• savo elgesiu išduodate meilę;
• Jūsų poelgiai griauna Jūsų arba aplinkinių gerbūvį;
• yra pavojus prarasti gerbūvį, materialias vertybes;
• per daug prisirišate prie materijos, malonumų, tapote materialistas;
• neigiate materiją, materialias vertybes, galite jas prarasti;
• nemylite savęs, o drauge – ir kitų;
• Jūsų elgesys tvirkina aplinkinius.

Dvynių zona (pečiai, rankos, plaštakos)
Merkurijaus buveinė, Merkurijaus sostas

Teigiami ženklai vyrams dešinėje, moterims kairėje pusėje teigia, jog šis žmogus yra protingas ar bent jau gudrus, greitai besiorientuojantis, išlavinto proto, puikiai bendraujantis, turintis iškalbos dovaną, miklų liežuvį. Jo žodis, perduodama informacija yra teisinga, reikalinga aplinkai, jis nemeluoja. Šie ženklai gali rodyti, jog žmogus praeituose gyvenimuose paliko savo teigiamą pėdsaką įvairiuose raštuose – knygose, mokslo veikaluose, dokumentuose – arba tarpininkaudamas. Šiame gyvenime tai gali būti sėkmės prekyboje, tarpininko, rašytojo, žurnalisto darbe ženklas. Tiesiog tai duota…

Jeigu ant kūno šioje zonoje, petyje, teigiamoje pusėje, atsiranda nauji apgamai, ženklai arba smūgiai, įsipjovimai, lūžiai, taip pat raumenų uždegimas, skausmas, kuris dažnai traktuojamas kaip peršalimo pasekmė, tai gali reikšti vieną ar kelis iš šių dalykų:
• neseniai sužinojote, tačiau nenaudojate svarbios informacijos, reikalingos Jūsų išlikimui, tobulėjimui, nepasitikite ja ar nesuteikiate tam reikšmės – dvasia skatina ją išskleisti, prisiminti, naudoti;
• esate visai šalia svarbaus, teisingo sprendimo ir nesuvokiate jo reikšmės, dėl ko galite jo nepadaryti – dvasia skatina jį suvokti, padaryti teisingą sprendimą;
• susipažinote su Jums svarbiu žmogumi ar sužinojote reikšmingą, teisingą informaciją, tačiau to dar nesuvokiate – dvasia skatina tai atpažinti;
• tai, ką rašote ar kitaip skleidžiate informaciją, yra svarbu, tai reikia tęsti – dvasia skatina, kad nenuleistumėte rankų, tikėtumėte tuo, ką darote;
• šalia Jūsų puikios galimybės sėkmingai prekybai, tarpininkavimui – dvasia bando atkreipti Jūsų dėmesį, ragina pasinaudoti galimybe.

Jei ženklai yra smulkesni, tokie kaip nedidelis smūgis, įsipjovimas, jų reikšmė gali būti:
• tu ką tik teisingai pagalvojai – patvirtinu tavo mintis;
• tu ką tik pasakei svarbią tiesą, ji yra reikšmingesnė, nei manai.

Neigiami ženklai vyrams kairėje, moterims dešinėje pusėje liudija, jog šis žmogus sukaupė negatyvią karmą savo kalbomis, neteisingu mąstymu, sąmoningu ar nesąmoningu melu ar apgaule, taip pat raštais, neteisingais ar klastojamais dokumentais. Dar ryškesni ženklai bylotų apie buvusias sąmoningas ar nesąmoningas vagystes, apkalbas, intrigas, nešvarią, pilną keiksmų kalbą, griaunančias, netyras ar piktas mintis. Šiame gyvenime reikia ypač vengti melo, apgaulės, neskubėti skleisti informacijos, jos nepatikrinus, nesivelti į apkalbas. Toks žmogus gali teigti, jog meluoti būtina, norint išlikti, ir nesuprasti savo klaidos. Ta klaida gali būti susijusi su priesaikos, žodžio netesėjimu ar piktais žodžiais.

Šiame gyvenime yra svarbu lavinti protą, analitinius gebėjimus, supratingumą, siekti tiesos, objektyvumo, minčių ir žodžių švaros, laikytis duoto žodžio, neskleisti melagingos ar griaunančios informacijos savanaudiškais tikslais ar iš baimės, aklai nesekti kitų nuomone, formuoti savarankų mąstymą, neskubėti kaltinti ar neigti kitų.

Nauji apgamai, atsiradę neigiamoje pusėje, tai yra vyrams ant kairiojo, o moterims ant dešiniojo peties, rankos ar plaštakos, taip pat stiprūs skausmai, lūžis ar veriantis skausmas petyje bylotų vieną ar kelis iš šių dalykų:
• Jūsų mąstymo būdas yra neteisingas, Jus dažnai lanko griaunančios arba nešvarios mintys – griaunate save mintimis, žodžiais;
• tai, ką rašote, kalbate, perduodate kitiems yra netiesa arba jiems kenkia, jau yra susiformavusios neigiamos karminės pasekmės dėl šių veiksmų – laikas švarinti savo kalbą, raštus;
• per ilgai bendraujate su žmonėmis, kurie jus tvirkina, yra neverti, turite būti išrankesnis, pasirinkdamas, su kuo bendraujate, – jus lydi negeros pažintys (galbūt ką tik susipažinote su pavojingu ar nevertu žmogumi).

Trumpalaikiai, smulkesni ženklai reikštų, jog
• susidūrėte su neteisinga ar Jums žalinga, galinčia pakenkti informacija;
• ėmėte neteisingai mąstyti, esate pavojingai arti klaidingo sprendimo – pergalvokite atidžiai viską iš naujo;
• Jus nori apgauti, apvogti, arba Jūs kitus apgaudinėjate, galite suklaidinti savo veikla;
• tai, ką šnekate, yra netiesa, neskubėkite spręsti, teisti.

Vėžio zona (krūtinė, krūtys, skrandžio sritis)
Mėnulio buveinė, Jupiterio sostas

Teigiami ženklai vyrams dešinėje, o moterims kairėje pusėje rodo, jog šis žmogus praeituose gyvenimuose puikiai įvaldęs Mėnulio vibracijas, tai yra turi savyje daug švelnumo, jautrumo, subtilumo, moka rūpintis kitais, juos globoti – ypač moteris, kūdikius. Tai gali būti ženklai, liudijantys, jog šis žmogus iš praeities atsinešė sėkmingą motinystės karmą, jog jis myli tėvynę, gerbia tradicijas, protėvius, rūpinasi gimine, namais, šeima. Paprastai ir šiame gyvenime tokį žmogų lydi šeimyninė laimė, jis turi gerus, jaukius namus, gerbia senus žmones, protėvius, turi jų paramą, yra atėjęs iš geros giminės, moka rūpintis šeima, namais, juos puoselėja.

Ženklai, atsiradę šioje zonoje, turėtų vieną arba kelias iš šių reikšmių:
• į Jūsų gyvenimą pasiruošusi ateiti šeimyninė laimė;
• Jūsų laukia laiminga motinystė;
• sukursite puikius namus, turėsite nekilnojamojo turto;
• esate vertas, kad į Jūsų giminę ateitų sėkmė, laimė;
• išugdėte švelnumą, jautrumą, išmokote rūpintis kitais, ypač vaikais, moterimis;
• nusipelnėte savo giminės ar tėvynės gerbūviui.

Neigiami ženklai byloja, jog praeituose gyvenimuose yra sukaupta negatyvi karma, susijusi su Vėžio ženklu, Mėnulio vibracijomis.

Tai reikštų, jog tokiam žmogui trūksta švelnumo, jautrumo, jis yra grubus arba žiaurus, nemoka, nenori rūpintis kitais – ypač mažais vaikais, namais, šeima. Gali priminti, jog praeities karmoje buvo arba prarasti vaikai, namai, šeima, arba pražudyti tiek savi, tiek svetimi. Tai gali būti ženklas, jog praeituose gyvenimuose kenkėte kitų arba savo šeimai, vaikams, nusižengėte motinystei, motinai, tėvynei arba giminei, užtraukėte jai nelaimes.

Tokie ženklai perspėja, jog šiame gyvenime būtina ugdyti švelnumą, jautrumą, gebėjimą rūpintis kitais – ypač moterimis, kūdikiais, – atlikti savo, kaip motinos ar tėvo, pareigą, vengti žiaurumo, grubumo, abejingumo, kenkimo kūdikiams, moterims, moteriškumui, giminei, tėvynei, tradicijoms, protėvių atminimui.

Atsiradę ženklai teigtų vieną ar kelis iš šių dalykų:
• Jums trūksta švelnumo, jautrumo, motiniškumo – bandoma apie tai perspėti;
• susitapatinate su aukos pozicija, nesistengiate už save išmintingai pakovoti;
• neigiate moteriškumą, moteriškąsias vertybes, nusikalstate gyvybei, neigiate gyvenimą, nenorite gyventi;
• per daug dejuojate, kaltinate kitus – vertėtų mokytis kantrybės, atkaklumo, santūrumo;
• nusikaltote giminei, kūdikiams ar vaikams;
• savo veikla teršiate aplinką, gamtą, ypač vandenis, šaltinius, kenkiate protėviams ar tėvynei.

Liūto zona (nugaros viršutinė dalis iki juosmens)
Saulės buveinė, Plutono sostas

Teigiami ženklai šioje zonoje liudija, jog šis žmogus praeituose gyvenimuose yra įvaldęs Saulės energijas. Tai reikštų, jog jis visada turi pakankamai gyvybinės energijos, yra aktyvus, džiaugsmingas, taurus, dosnus, moka mylėti, jam yra būdingas kūrybingumas, meilė vaikams. Tai gali taip pat būti ženklas, jog šis žmogus praeityje yra turėjęs valdžią ar šlovę ir puikiai ją išnaudojęs savo ir kitų labui. Šiame gyvenime gali reikšti sėkmingą kūrybą, laimingą meilę, vaikų teikiamą džiaugsmą. Ryškesnis ženklas Liūto zonoje gali rodyti būsimą šlovę.

Atsiradę ženklai turėtų vieną ar kelias iš šių reikšmių:
• nusipelnėte pagarbos, iškilimo, galbūt – šlovės;
• subrendote atverti savo talentus, kūrybingumą;
• į Jūsų gyvenimą ateina džiaugsmas, sąmoningumas;
• nusipelnėte vaikų, kurie atneš Jums džiaugsmą, laimę;
• savo buvimu nešate aplinkiniams džiaugsmą, šviesą, rodote taurumo, dosnumo pavyzdį.

Neigiami ženklai šioje zonoje rodo, jog nėra įvaldytos Saulės energijos, yra sukaupta negatyvi karma, susijusi su Saulės energijomis bei Liūto ženklu. Konkrečiau tai reiškia, jog buvo praeities patyrimai, kai turėta valdžia buvo naudojama netinkamai – išsiugdė egoizmas, puikybė ar despotizmas. Turėta šlovė bei geros sąlygos žmogų išlepino, padarė jį savanaudį, negirdintį kitų, savo valdžia jis pakenkė kitiems. Tai gali taip pat reikšti kenkimą vaikams arba kenkimą ištvirkavimu, palaidą kūrybą praeityje.

Ženklai neigiamoje pusėje perspėja, jog šiame gyvenime reikia ypač vengti puikybės, egoizmo, despotiškumo, ištvirkimo bei lengvabūdiškumo, kenkimo vaikams.

Atsiradę ženklai teigtų vieną ar kelis iš šių dalykų:
• Jūs tapote per daug išdidus, pasipūtęs, egoistas – tai kelia Jums grėsmę;
• galite prarasti savo įtaką ar aplinkinių pagarbą;
• per daug dėmesio skiriate savo malonumams, tinginystei;
• išlaidumas, o gal ištvirkimas gali sukelti problemų, prišaukti nelaimę;
• nusikalstate savo vaikams;
• Jūsų elgesys žlugdo Jūsų kūrybingumą, džiaugsmą Jūsų gyvenime.

Mergelės zona (pilvas, žarnyno sritis)
Merkurijaus ir Prozerpinos buveinė, Merkurijaus sostas

Teigiami ženklai šioje zonoje byloja, jog žmogus praeituose gyvenimuose išugdė puikų pareigos suvokimą, darbštumą, išlavino protą, rankų miklumą, yra pastabus, racionalus, tvarkingas, rūpestingas. Dažnai šie ženklai Mergelės zonoje rodo, jog praeities karma susijusi su sėkmingu žmonių gydymu, pagalba kitiems. Šie ženklai rodo žmogaus darbštumą, pareigingumą, rūpestingumą ir šiame gyvenime, galbūt – sėkmę mediko darbe. Galima pasakyti, jog jam Dievo duota būti geru, rūpestingu gydytoju. Tokiu žmogumi iš tikrųjų galima pasikliauti, jis niekad Jūsų neapvils, nebent per dideliais reikalavimais, pedantišku priekabumu.

Ženklai, atsiradę šioje vietoje, reiškia vieną ar kelis iš šių dalykų:
• suvokėte ar atlikote savo pareigas, tapote pareigingas;
• nusipelnėte gero darbo, profesinės (ypač mediko) sėkmės;
• Jūsų darbas, rūpestingumas labai svarbūs, reikalingi, palieka teigiamą karminį pėdsaką;
• esate šalia svarbių, reikalingų mokslinių žinių;
• Jums lemta gydyti kitus, jiems padėti;
• pagaliau ėmėte iš tikrųjų tvarkyti savo gyvenimą, jame atsirado švaros, tyrumo;
• seksis amatai arba veikla farmacijos srityje.

Neigiami ženklai liudija, jog šis žmogus sukaupė negatyvią karmą, susijusią su Mergelės ženklu: galbūt yra per daug kritiškas, priekabus, smulkmeniškas. Tai gali taip pat būti bloga karma, susijusi su klaidomis, padarytomis gydant kitus žmones. Ženklai šioje zonoje perspėja, jog reikia ypač vengti priekabiauti, smulkmeniškai kritikuoti kitus žmones ar sureikšminti smulkmenas. Labai svarbu nepaskęsti smulkmenose, stengtis matyti visumą. Kitas neigiamo ženklo Mergelės sferoje aspektas – tai išbalansuotas santykis su švara, tvarka: arba žmogui jos trūksta, arba jis „švaros fanatikas”. Pirmuoju atveju ženklas skatina labiau laikytis švaros, higienos, antruoju atveju – jos per daug nesureikšminti.

Atsiradę ženklai teigtų vieną ar kelis iš šių dalykų:
• dėl netvarkos, nešvaros, aplaidumo Jūsų gyvenime gali kilti rimtų problemų;
• visiškai nesirūpinate savo kūnu, sveikata;
• tapote nepakenčiamai priekabus, kritiškas, savo smulkmeniškumu neduodate gyventi aplinkiniams – esate bambeklis;
• užmirštate savo pareigas, tingite ar vengiate jas atlikti;
• galimos nesėkmės darbe (trūksta profesinio meistriškumo, prasti santykiai su kolegomis ar panašiai);
• Jūsų gydymas, pagalba iš tikrųjų kenkia aplinkiniams;
• per daug sureikšminate darbą, tarnybą, tampate vergu.

Svarstyklių zona (inkstų sritis, juosmuo, strėnos iki sėdmenų)
Veneros buveinė, Saturno sostas

Teigiami ženklai šioje zonoje teigia, jog praeituose gyvenimuose žmogus, kaip partneris, sukaupė pakankamą patyrimą: jis puikiai suvokia, kas yra ilgalaikiai, harmoningi santykiai, pats jų siekia, juos kuria, yra vertas laimingos partnerystės šiame gyvenime. Tai žmogus, siekiantis taikos, skaidrumo, santarvės, diplomatas iš prigimties, mokantis surasti išmintingą sprendimą, kompromisą. Jis vertina grožį, saiką, harmoniją, teisingumą, nekenčia vulgarumo, agresijos. Ženklas gali byloti apie praeityje sukauptą sėkmingą taikdario ar teisėjo patyrimą. Tai gali būti sėkmės šiose srityse ženklas ir šiame gyvenime.

Atsiradę ženklai reikštų vieną arba kelis iš šių dalykų:
• nusipelnėte laimingos partnerystės, sėkmingų vedybų;
• svarbi sutartis pakeis į gera Jūsų gyvenimą;
• sutiksite ar jau sutikote svarbų savo darbų partnerį, pagalbininką;
• pasitarnavote teisingumui, visuomenei, Jūsų sprendimas buvo labai svarbus, teisingas;
• pasitarnavote taikai;
• Jūsų laukia sėkminga juristo karjera;
• išmokote pusiausvyros, diplomatijos, bendravimo meno, galite būti taikdarys;
• Jūsų buvimas puošia aplinką, išgarsėsite savo elegancija, grožio puoselėjimu.

Neigiami ženklai šioje zonoje byloja apie tai, jog šis šmogus praeituose gyvenimuose vienaip ar kitaip griovė partnerystę. Jam trūksta diplomatiškumo, pusiausvyros, sunku iš šono pažvelgti į save, bendradarbiauti, rasti bendrą kalbą, suvokti, kas yra teisingumas, objektyvumas, toks žmogus paprastai nevertina taikos, ramybės. Jei ženklai ryškūs, gali reikšti praeituose gyvenimuose padarytas klaidas, neteisingai nuteisiant kitus, griaunant taiką, ramybę, ardant savo ar kitų santuoką. Šie ženklai perspėja, jog šiame gyvenime būtina mokytis objektyvumo, nešališkumo, taikumo, diplomatijos, atsikratyti kraštutinio egoizmo, stengtis išgirsti kitus.

Atsiradę ženklai bylotų vieną ar kelis iš šių dalykų:
• Jūsų elgesys gali sugriauti partnerystę, vedybas ( savo ar kitų);
• nusikalstate teisingumui, griaunate pusiausvyrą;
• padarėte svarbų, bet neteisingą sprendimą;
• griaunate taiką, aplinkos grožį, harmoniją;
• veidmainiaujate, nemokate būti objektyvus, kaltinate nekaltuosius;
• Jums geriau vengti darbo teisingumo struktūrose.

Skorpiono zona (kirkšnys bei lyties organai)
Marso bei Plutono buveinė, Urano sostas

Teigiami ženklai šioje zonoje rodo, jog šis žmogus turi didelį gyvybinės, seksualinės energijos potencialą, jam lengva savo įtaiga paveikti kitus žmones, jis turi savyje kažką užburiančio, magiško, tai yra magas iš prigimties, mėgstantis paslaptis, nevengiantis rizikos. Neretai toks ženklas byloja apie stiprią šviesią magiškų jėgų apsaugą, ekstrasenso sugebėjimus. Kai kurie šaltiniai teigia, jog, jei ženklai ryškūs, tokį žmogų seksualiniai santykiai ne nualina, o, atvirkščiai, pripildo jėgų.

Ženklai, atsiradę šioje kūno vietoje, reikštų vieną ar kelis iš šių dalykų:
• išsiugdėte magišką jėgą, kuri gina Jus, gali teigiamai keisti aplinką;
• sutikote žmogų ar mokymą, kuris labai stipriai pakeis Jūsų gyvenimą, atskleis Jūsų didelę dvasinę jėgą, suteiks magiškų galių;
• į Jūsų gyvenimą ateina labai stipri aistra, seksualinė realizacija;
• įgysite mago, dvasios kario savybių – jėga Jus pažymėjo;
• kaip kovotojas pasieksite didelių laimėjimų;
• įgijote jėgų kovoti su blogiu, gavote apsaugą nuo blogio jėgų.

Neigiami ženklai šioje zonoje reikštų, jog yra pavojus pakliūti į tamsių magiškų jėgų įtaką, transliuoti savimi svetimas neigiamas energijas, pakliūti į sektų pinkles. Gali būti perspėjimas ir apie atvirkščią procesą: šis žmogus nevengia pajungti savo įtakai kitus žmones, jais manipuliuoti, jį traukia tamsos jėgos. Ypač ryškūs ženklai šioje zonoje liudija apie priklausymę juodajai magijai praeituose gyvenimuose, apie galimybę prisijungti prie nusikalstamų grupuočių, smurto.

Šiame gyvenime reikėtų ypač vengti įvairių burtų, magijos, sektų, nusikalstamo pasaulio įtakos, ištvirkavimo.

Ženklai, atsiradę šioje zonoje, reikštų vieną ar kelis iš šių dalykų:
• Jums gresia pavojus pakliūti į tamsių, bedvasių jėgų įtaką, tapti jų tarnu ar laidininku;
• Jums gresia pavojus pasukti nusikaltimo keliu;
• esate agresyvus, naudojate savo įtaigą manipuliuodami, siekdami pavergti kitus žmones;
• turite magišką jėgą, bet ji yra tamsi, Jus vilioja tamsa;
• kovų menai Jus veda griovimo link;
• tvirkinate aplinką, per daug sureikšminate seksualumą;
• vertėtų pasisaugoti venerinių ligų.

Šaulio zona (sėdmenys, šlaunys)
Jupiterio buveinė, Chirono sostas

Teigiami ženklai šioje zonoje liudija, jog žmogus praeituose gyvenimuose turėjo nemažą autoritetą, buvo gerbiamas ir moka gerbti kitus, vertina tradicijas, tiki Dievu. Jei ženklai ryškūs, gali rodyti, jog praeituose gyvenimuose tai buvo religijos tarnas, šventikas. Tokie ženklai informuoja apie sėkmę užsienyje, tolimose kelionėse, bendraujant su užsieniečiais. Tokiam žmogui ir šiame gyvenime nesunku bus įgyti autoritetą, pagarbą, paprastai net nesuvokdamas to jis tiki Dievu bei pasaulio prasmingumu, yra optimistas, orus, taurus, gerbiantis kitus, plačių pažiūrų.

Ženklai, atsiradę šioje sferoje, galėtų reikšti vieną ar keletą iš šių dalykų:
• nusipelnėte išgarsėti, įgyti didelį autoritetą, net šlovę;
• priartėjote prie labai svarbios dvasinės tradicijos, kuri pakeis Jūsų gyvenimą, atneš augimą, šviesą;
• susitikote ar sutiksite labai svarbų dvasinį mokytoją arba pats tapsite dvasiniu mokytoju kitiems;
• Jūsų laukia labai svarbi, sėkminga tolima kelionė;
• Jus lydės sėkmė ryšiuose su užsieniu, užsieniečiais;
• prisidėsite prie ryšių tarp kultūrų, pasaulėžiūros plėtros, visuomenės švietimo;
• pagaliau iš tikro suradote ryšį su Tvėrėju, atsivėrėte jam, įgijote tikėjimą, dvasinių jėgų vedimą.

Neigiami ženklai šioje zonoje byloja apie tai, jog šis žmogus praeituose gyvenimuose veržėsi įgyti autoritetą, valdžią, šlovę bet kokia kaina arba ją prarado. Tai gali būi netikėjimo Dievu, materializmo, ateizmo ženklai. Taip pat gali byloti apie priklausymę iškreiptai dvasinei tradicijai, kada religijos tarnai ima kenkti, žudyti, kariauti Dievo vardu. Gali rodyti nepagarbą kitų autoritetui, tradicijų nevertinimą, šventyklų ar tikėjimo griovimą. Šiame gyvenime labai svarbu atkurti ryšį su Tvėrėju, iš naujo jį atrasti, mokytis gerbti kitus (taip pat – ir kitų tikėjimų žmones), stengtis įgyti žmonių pagarbą, siekti orumo, taurumo. Jei ženklai ryškūs, gali byloti apie pavojus tolimose kelionėse, galimybę prarasti autoritetą. Tačiau tai susiję dalykai: išmoksite gerbti kitus – įgysite aplinkinių pagarbą.

Ženklai, atsiradę šiame gyvenime, bylotų apie vieną ar kelis iš šių dalykų:
• Jums iškilo pavojus prarasti autoritetą, pagarbą;
• Jūsų valdžia kenkia aplinkai;
• nebetikite Dievu, praradote tikėjimą, tapote materialistas, skleidžiate klaidingą pasaulėžiūrą;
• sekate netikrais dvasiniais mokytojais, mokote klaidingų dalykų;
• nebetikite pasaulio prasmingumu;
• pasisaugokite ryšių su užsieniečiais, tolimų kelionių.

Ožiaragio zona (keliai)
Saturno buveinė, Marso sostas

Teigiami ženklai šioje zonoje teigia, jog praeituose gyvenimuose yra išugdytas kuklumas, kantrybė, rimtumas ir susikaupimas. Jeigu ženklai ryškūs, gali rodyti, jog šis žmogus savo pastangomis, rūpesčiu keitė į gera kitų žmonių gyvenimus, padėjo jiems išgyventi ar prikėlė iš vargų. Taip pat tai gali būti ženklas, bylojantis apie pasišventusio Viešpačiui žmogaus gyvenimą vienuolyne, didelę askezę, gebėjimą atsisakyti gyvenimo malonumų vardan aukšto tikslo. Šiame gyvenime toks žmogus taip pat bus rimtumo, susikaupimo, kuklumo, kantrybės pavyzdys, jis puikiai jaučiasi vienas, jam sekasi malda, meditacija, lengva atskleisti mineralų pasaulio paslaptis.

Atsiradę ženklai turėtų vieną ar kelias iš šių reikšmių:
• Jūsų likime ryškėja labai svarbūs pokyčiai į gera;
• Jūs padarėte labai svarbų teisingą sprendimą;
• įgijote rimtumo, tikrumo, kantrybės;
• susipažinote su senyvu ar labai rimtu, svarbiu žmogumi;
• Jūsų indėlis į istoriją, jos tyrinėjimus yra svarbus;
• prisidedate prie kitų žmonių likimo palengvinimo, klaidų atpirkimo;
• Jūsų tikėjimas yra gilus, dvasinis kelias teisingas.

Stiprus kelio skausmas gali duoti ženklą, jog šalia yra kažkas labai svarbaus, rimto, kas gali į gera pakeisti Jūsų gyvenimą, tačiau nesuvokiate arba nenaudojate to. Tai gali būti žinios, įgūdžiai, galimybės, suvokimai, pažintys, kurios neišnaudojamos, praeina pro šalį.

Neigiami ženklai šioje zonoje gali byloti du priešingus dalykus. Arba šiam žmogui praeituose gyvenimuose akivaizdžiai trūko nuolankumo, kantrybės, rimtumo, pagarbos seniems žmonėms, ir dabar jam sunku susikaupti, susikoncentruoti siekiant tikslo – jis lengvabūdis. Arba, atvirkščiai, tai yra sunkaus lyg girnapusė charakterio žmogus – per daug linkęs į niūrumą, pesimizmą, depresijas, senatvę, per daug atsargus, mizantropas, užsidaręs nuo pasaulio. Jis netiki niekuo, dar nepradėjęs visur mato pabaigą, yra fatalistas, dejuoja, skundžiasi, apsunkina kitus savo buvimu. Pirmuoju atveju reikia mokytis koncentracijos, rimtumo, susikaupimo. Antruoju atveju – optimizmo, kantrybės, gebėjimo atsiverti pasauliui, juo tikėti, sąmoningai atsisakyti liūdesio, ugdytis aktyvumą, džiaugsmą, kūrybą, švelnumą, drąsą.

Atsiradę ženklai reikštų vieną ar kelis iš šių dalykų:
• Jums ypač trūksta kuklumo, nuolankumo – priešinatės savo likimui, situacijoms, kurios galėtų atvesti į gera;
• turite atpirkti praeities karmines klaidas;
• turite išmokti kantrybės, atsargumo, santūrumo, disciplinos;
• visur matote tik tai, kas bloga, niūru;
• Jūsų sunkus charakteris yra lyg svarstis aplinkiniams.

Vandenio zona (blauzdos)
Urano buveinė, Neptūno sostas

Teigiami ženklai šioje zonoje byloja apie tai, jog šis žmogus turi neblogą įžvalgą, jis originalus, intelektualus, išradingas, vertina laisvę, draugystę, savarankumą, yra plačių pažiūrų. Su tokiu žmogumi yra malonu bendrauti, jis yra įdomus ir nepirš Jums savo pažiūrų. Jei ženklai ryškūs, gali informuoti apie laimingus atsitiktinumus gyvenime, apie talentus, susijusius su visokiais išradimais, technika. Tai vienas iš rodiklių, teigiančių sėkmę astrologo darbe. Ryškūs ženklai šioje zonoje taip pat rodo nemažą šviesių dvasinių jėgų apsaugą.

Ženklai, atsiradę šioje zonoje, reikštų vieną ar kelis iš šių dalykų:
• Jūsų laukia malonus, sėkmingas netikėtumas;
• Jūsų laukia ypač vertinga draugystė (arba jau susipažinote su vertingu draugu);
• Jūsų laukia ypač stiprus dvasinis išsilaisvinimas;
• Jums atsiveria aiškiaregystė, Jūsų laukia stiprios įžvalgos, ateities numatymas;
• Jūsų fantazija Jus išgarsins;
• Jūs galite tapti išradėju, garsiu mokslininku;
• Jūs galite būti geras astrologas;
• vertinate laisvę, esate jos vertas.

Neigiami ženklai šioje zonoje informuoja apie tai, jog praeituose gyvenimuose buvo vienaip ar kitaip peržengtos laisvės ribos, leidžiama sau daugiau, nei galima. Jie taip pat gali reikšti tai, jog šis žmogus nesuvokia, kas yra laisvė, atsinaujinimas ir kaip jų siekti, – siekia naujovių, griaudamas aplinką (pvz., revoliucija, maištas). Dėl įdomumo, eksperimento gali peržengti leistinas ribas – leistis į eksperimentus su žmonėmis, griaunančiomis jėgomis ir panašiai. Tai gali taip pat būti ženklai apie buvusią laisvės ar draugų išdavystę. Šiame gyvenime svarbu susivokti, kas yra laisvė, draugiškumas, neišduoti savo laisvės, savarankumo, bet neengti ir kitų žmonių, neneigti jų teisės į laisvę. Reikėtų vengti pavojingų, neprognozuojamų eksperimentų, keistenybių, ekscesų, atsargiau elgtis su įvairia elektros technika, automobiliais, sprogmenimis.

Ženklai, atsiradę šiame gyvenime, perspėtų apie vieną ar kelis iš šių pavojų:
• dėl neatsargumo galite patekti į nelaimingą atsitikimą;
• vertinkite draugystę, pasistenkite jos neišduoti;
• esate per daug keistas, mėgstate išsiskirti, leidžiate sau daugiau, nei galima, nevertinate kitų laisvės;
• venkite neatsargių eksperimentų;
• turite būti atsargus su įvairia technika, automobiliais, sprogmenimis;
• Jūsų noras atnaujinti visuomenę gali tapti griaunantis, virsti maištu.

Žuvų zona (pėdos)
Neptūno buveinė, Veneros sostas

Teigiami ženklai šioje zonoje informuoja, jog žmogus praeituose gyvenimuose sukaupė gilų dvasinį patyrimą, jam suvokiami dieviško grožio, harmonijos principai, jis moka aukotis, yra gailestingas, jautrus, subtilus. Greičiausiai tokie ženklai liudytų apie slaptą šviesią misiją, kurią žmogus vykdo šiame gyvenime. Neretai tai aiškiaregystės, įžvalgos, gilios, pasiaukojančios tarnystės Viešpačiui ar religiniams reikalams ženklas. Toks žmogus turi dovaną labai giliai jausti įvykių prasmę, priežastis, visumą, yra kupinas grožio, dvasingumo, užuojautos. Gali būti dvasinis mokytojas. Aišku, tokia reikšmė bus, jei ženklai žuvų zonoje yra ryškūs.

Atsiradę ženklai reikštų vieną ar kelis iš šių dalykų:
• Jūsų pastangos teikia gyvenimui grožio, dvasingumo, meilės;
• įgijote tikrą tikėjimą, labai gilias dvasines žinias, patyrimą;
• tapote vertas būti dvasiniu mokytoju kitiems arba sutikote labai šviesų, svarbų dvasinį mokytoją;
• galite būti puikus menininkas, tapote vertas atskleisti savo talentus, kūrybingumą, galite išgarsėti kaip menininkas;
• Jūsų gailestingumas, pasiaukojimas teigiamai paveikė kitų likimą;
• tapote globojamas šviesių dvasinių jėgų, įgijote ar atskleidėte savo dvasinį pašaukimą, misiją.

Neigiami ženklai šioje zonoje byloja, jog šis žmogus praeituose gyvenimuose sukaupė negatyvų patyrimą dvasinėje srityje, jam lengva pakliūti tamsių jėgų įtakon, tapti jų laidininku. Gali rodyti ilgalaikių neigiamų įpročių pavojų. Tokiam žmogui reikėtų neskubėti mokyti kitų, vengti sektų, burtų, įvairių slaptų organizacijų, siekti aiškumo, paprastumo, atvirumo, dvasinės švaros, kuklumo, ugdyti valią, labai atsargiai atsirinkti dvasinius mokytojus, tradiciją, netgi pažintis, ugdyti gerumą, užuojautą, gebėjimą atsisakyti savanaudiškų, egoistinių tikslų. Didžiausias pavojus – tapti netikru dvasiniu mokytoju, iškreipto mokymo auka.

Atsiradę ženklai informuotų apie vieną ar kelis iš šių pavojų:
• darotės priklausomas nuo blogų įpročių – galite tapti jų vergu;
• šalia Jūsų – tamsios jėgos, įtakos, galite pakliūti ar jau pakliuvote jų įtakon, venkite klaidingo mokymo, netikrų dvasinių mokytojų, sektų ir panašiai;
• šalia Jūsų apgaulė, esate apimtas iliuzijų;
• Jums gresia pavojus tapti auka, nemokate savęs apginti, esate per daug patiklus;
• susitapatinate su aukos pozicija, užuot išmokę pakovoti už save ar realiau pažvelgę į gyvenimą;
• Jūsų kuriamas menas griauna aplinką, yra kenksmingas.

TOP