Planetų potencialas, raiška

Jei norime suvokti, kas vyks, praktikuojant vienos ar kitos planetos mantrą, svarbu suvokti planetos raiškos bei potencialo savybes.

Planetos harmoningumas arba „pažeistumas, piktumas“ bei planetos jėga arba silpnumas yra skirtingi dalykai.
Bandysiu planetą, jos kokybę nusakyti, lyg kalbėčiau apie žmogų – gal bus lengviau suprasti.

Taigi planetos gali būti HARMONINGOS:
1. Harmoninga bei stipri (nuostabiausias variantas, poveikis panašus į gero, harmoningo ir galingo žmogaus, kuris turi didelę galią veikti).
2. Harmoninga bei silpna (tai kaip geras, bet silpnas žmogus, kuris turi mažai įtakos, jėgos).
3. Harmoninga bei vidutinės jėgos ( tai kaip geras, harmoningas žmogus, turintis vidutinišką realizacinę jėgą).

IZOLIUOTOS, NEGALINČIOS VEIKTI:
4. „Išjungta“ – neturinti jokių aspektų, negalinti išreikšti savo jėgos, tai visiškai atskiras atvejis. Gali taip pat būti stipri arba silpna, vidutinės jėgos. Tiesiog ši jėga nebus išreikšta – ji izoliuota.

NEHARMONINGOS:
5. Neharmoninga, pikta ir stipri (panaši į žmogų, kuris yra piktas ir turi didelę jėgą, galią stipriai, piktai veikti). Paprastai tai mūsų didžiųjų bėdų energiją nešančios planetos, nes nemokame suvaldyti, harmonizuoti jų jėgos.
6. Neharmoninga, pikta ir silpna (tai kaip žmogus, kuris piktas, neharmoningas, tačiau silpnas, nelabai kuo gali pakenkti, jo įtaka menka, ketinimus sunku sužinoti, suvokti, sunku išgirsti).
7. Neharmoninga, pikta ir vidutinės jėgos (tai panašu į žmogų, kuris yra piktas, neharmoningas, jo įtaka, poveikis vidutinės jėgos).

„SVYRUOJANČIOS“ PLANETOS – TOS, KURIŲ STATUSAS YRA KINTANTIS:
8. Svyruojanti, esanti pokyčių zonoje, kartais besireiškianti kaip harmoninga, kartais – kaip pikta, pažeista. Ši zona gali užsitęsti per visą gyvenimą, pusę gyvenimo, kelis metus, pusmetį. Kartais virsmas labai greitas ir baigtinis, negrįžtantis, Kartais – su grįžimu atgal į tam tikrą neharmoningumo lygį. (Tai kaip žmogus, kuris dar pats nežino, ar jis piktas, ar geras: stengiasi būti geras, harmoningas, vėliau vėl tampa piktas, aršus ir taip toliau). Šio statuso planeta taip pat gali būti:
9. Svyruojanti, esanti pokyčių zonoje, ir stipri.
10. Svyruojanti, esanti pokyčių zonoje, ir silpna.
11. Svyruojanti, esanti pokyčių zonoje, ir vidutinės jėgos.

Yra dar nemažai kitų faktorių, nuo kurių priklausys, kaip reikšis planeta, stengiantis ją aktyvuoti ( juk šnekant planetos mantrą, ji yra aktyvinama). Tai priklausys nuo to, kiek aktuali ji šiuo metu yra žmogaus evoliucijoje, kiek susijusi su sielai svarbiais šio meto ar viso gyvenimo uždaviniais; nuo to, kiek aktuali ji yra bendrojoje žmonijos, Žemės evoliucijoje šiuo metu; nuo to, kaip stipriai ji susijusi su karminiais, dvasiniais faktoriais bei su kokiais. (Čia reikėtų žiūrėti, kaip glaudžiai ši planeta susijusi su Karminiais Mėnulio mazgais Rachu, Ketu, su Selena, arba Baltuoju Mėnuliu, bei Lilit, arba Juoduoju Mėnuliu.)
Yra ir kitų faktorių, tačiau, manau, tai nagrinėsime artimiausiuose astromineralogijos, astrosensorikos seminaruose, jei tai bus jums įdomu. Praktiškai žiūrėsime, kaip tai veikia. Tai mažai ištyrinėta, plati tema.

Šnekant mantras, poveikis, be abejo, priklausys ir nuo to, koks yra planetos potencialas. (Tai kaip artėjimas, kreipimasis į žmogų, apie kurį vertėtų žinoti, koks jis yra. Pradžioje suaktyvintos planetos poveikis reikšis toks, koks yra dabar. Vėliau, šnekant mantras, gimsta galimybė susidraugauti, susitarti, harmonizuoti planetos energijas struktūrose, nors, be abejo, ne iš karto).

Taip pat dar galima būtų skirstyti, graduoti planetų harmoningumą („gerumą“) arba neharmoningumą („piktumą“), nes ir raiška taip pat bus skirtinga:
1. Planeta gali būti labai pikta, kada ji labai stipriai aspektuota tik neharmoningais aspektais planetų, kurios taip pat yra stiprios bei neharmoningos. Tai didžiųjų mūsų baimių, kompleksų, bėdų, ydų šaltinis. Problemos, susijusios su tokia planeta, yra tokios skaudžios, kad esame linkę jas slėpti net nuo savęs, o panašiais dalykais kaltinti aplinkinius. Dar stipriau tai veikia, kai planeta glaudžiai susijusi su Karminiais mazgais Rachu, Ketu, su Lilit. Dažnai tokia planeta pritraukia giliausią žmogaus dėmesį. Jis tarsi nuolat nori save išteisinti šios planetos srityje, o kitus – apkaltinti, ieško kaltųjų. Tai skausmingiausių karminių paklydimų, dramų sritis.
2. Planeta gali būti vidutiniškai pikta, kai ji aspektuota neharmoningais aspektais įvairių planetų, tačiau yra ir harmoningas aspektas ar aspektai. Tokia planeta- tai mūsų kasdienis kenkėjas, prie kurio esame įpratę kaip prie bambančio giminaičio.
3. Planeta gali būti šiek tiek pikta, kai ji įvairių planetų aspektuota ir gerais aspektais, ir vienu kitu prastu aspektu. Šios planetos kontekste reiškiamės pakankamai ramiai. Dažniausiai žmogus nesuvokia, yra apsipratęs su tokia planetos raiška, potencialu, net gali jį jauti kaip patogų ir gerą. Tai nėra lengva atpažinti.
4. Planeta gali būti labai gera, turėti labai stiprų harmoningumo potencialą, kai ji aspektuota tik gerais, harmoningais aspektais, pageidautina taip pat harmoningų, stiprių planetų. Tokios planetos apraiškos yra saugiausios, sėkmingiausios. Čia mes turime brandžiausius, sėkmingiausius sielos įdirbius, geriausia karmą, esame meistrai šios planetos apraiškose. Net ir padarytos klaidos pasijus ne iš karto, turėsime stiprią apsaugą, perspėjimą bei didelę galimybę pasitaisyti. Tai yra, turėsite šviesios karmos, gerų darbų rezervą. Tai planeta, kurios įtakos sferose saugiausia rizikuoti. Čia mes reiškiamės kaip meistrai. Šios planetos mums teikiamos dovanos dažniausia atrodo savaime suprantamos, todėl nepritraukia mūsų dėmesio. Jų jėgą dažniausiai naudojame net nesusimąstydami. Raiška čia labai natūrali – dvasia per šias planetas reiškiasi harmoningai, nekelia problemų, nerimo. Čia jaučiamės ramūs, stiprūs, saugūs. Tai laimės, sėkmės, gero likimo šaltinis.
5. Planeta gali būti gera, kai ji aspektuota gerais aspektais gerų ar įvairių planetų. Tai mūsų puikus, patikimas pagalbininkas, kasdienis patarėjas. Taip pat sėkmės, laimės šaltinis, planeta, susijusi su gerąja sielos karma, stipriais įdirbiais, palaiminimu, šviesiuoju karmos rezervu.
6. Planeta gali būti silpnai, šiek tiek gera, kai ji aspektuota ir gerais, ir prastais aspektais, tačiau vis dėlto vyrauja geri aspektai su geromis arba įvairiomis planetomis. Tai planeta, kurios pozityvumas – dažnai nesenas sielos laimėjimas, kuris jai tebėra aktualus, kurį svarbu išlaikyti bei kuriuo neretai ji didžiuojasi, juo rūpinasi. Tai yra tai, kas išryškinama, tačiau tai dar ne patikimas pagalbininkas, o greičiau kaip jau paaugęs, tapęs geru vaikas paauglys, kuriuo vis dar reikia labai rūpintis…

Na, gal aš ir per daug drąsiai duodu palyginimus, tačiau kažkaip reikia pasakyti, jei nori kalbėti suprantamai. Svarbu suprasti, kad tai yra simboliai, palyginimai.
Ką gi, yra dar niuansų: kai planeta yra viena ženkle, ji reikšis vienaip, kai ji yra jungtyje, telkinyje su kitomis planetomis ženkle arba ženklų sandūroje, ji reikšis kitaip, ir, be abejo, jos aktyvinimas bei raiška taip pat nuo to priklausys.

Nijolė Gabija Wolmer

TOP