N. Gabija Wolmer

Nijolė Gabija Wolmer

Kaip mes galime pozityviau išnaudoti oro stichijos jėgą?  Vienas iš paprasčiausių būdų, kol kas žmonijos beveik užmirštų, yra sąmoningas kvėpavimas. Toks kvėpavimas turi didžiulę jėgą.

Ką reiškia kvėpuoti sąmoningai? Mes juk turime budrumą fizinio kūno atžvilgiu, atėjo laikas pradėti įgyti sąmoningumą apie savo kvėpavimą, suvokti: kvėpuoju ar nekvėpuoju, kaip kvėpuoju, ką kvėpuodamas įkvepiu. Ir ne tik fizine prasme – gerą ar blogą orą. Kartu su oru mes labai lengvai galime įkvėpti programas, įkvėpti energiją – gerą ar blogą. Juk oro stichija yra aktyvi, dinamiška, judanti, paslanki stichija ir būtent todėl su ja galima nepaprastai daug padaryti, valantis, keičiant savo sąmonę.

Stebuklas yra tai, kad mes turime kvėpavimą, kad mes galime įkvėpti praną ir sujungti su mintimi.
Kaip veikia šis kvėpavimas, kodėl taip kvėpuodami mes pajuntame kažką naujo, ko iki tol nepajutome? Todėl, kad tai aplenkia mūsų įpročius, inerciją ir padeda prisiliesti prie sakralios, švarios energijos – prie to, prie ko protu arba inertiškai bėgdamas pasaulietinėje rutinoje nesugalvotum prisiliesti. Puikiai, nuostabiai veikia paprasti Dievo mums duoti instrumentai, kurie gali mums padėti būti laimingiems ir kurie gali būti dovana aplinkiniam pasauliui.

Suprasdama, kaip tai svarbu visiems, drauge su partneriu Raimundu Karecku nuolat dalijamės savo ilgamete patirtimi, atradimais. Suvokę sąmoningo kvėpavimo naudą, susiradome rebefingo pradininką Leonardą Orrą, kad tiesiogiai iš jo  perimtos rebefingo technikos galėtume išmokyti daugelį žmonių. Grįžę Lietuvoje suorganizavome intensyvaus rebeferių mokymo kursus pagal tarptautinius standartus ir parengėme grupę rebeferių, galinčių visus išmokyti šios paprastos, saugios ir efektyvios kvėpavimo technikos.

N. Gabija Wolmer

TOP