Klausytoja: Prieš kokius du mėnesius, atsitiktinai pažvelgus į laikrodį, vis pamatydavau vienodus skaičius, pavyzdžiui 11:11, 16:16. Netgi naktį prabundu kelias naktis iš eilės tuo pačiu laiku – 3:33. Ką tai galėtų reikšti? Nijolė Gabija Wolmer: Džiaugiuosi dėl jūsų. Esu tai patyrusi pati, tai vyko ir daugeliui žmonių mano aplinkoje. Paprastai kada tampi per daug racionalus,

Klausytojas: Nusipirkome pusę sodybos. Viena drebulė, augusi prie kelio, krito, bet ne skersai kelio. Po to, kai derėjomės su kita šeimininke dėl antros sodybos dalies, skersai kelio krito kita drebulė. Supratau, kad tai perspėjimas apie ateitį. Nijolė Gabija Wolmer: Taip, tai buvo savita ir dosni Dvasios kalba, galų gale perspėjimas. Yra tam tikros esmės, Vietos

Klausytoja: Kodėl į mūsų namus nuolat katės ateina? Nijolė Gabija Wolmer: Tai gerai, tegu eina… Tai gyvūnėliai, pasiruošę bendradarbiauti su žmonėmis. Ir ne tik materialiame lygmenyje. Rodos, koks gi čia gali būti bendradarbiavimas – nebent peles sugauti; tačiau karminiame, žymiai platesniame kontekste katės būdamos šalia žmogaus evoliucionuoja, įgyja daug patirties, ir mainais neretai prisiima sau

Šiek tiek su humoru esu pasakiusi, kad tai yra viena labai stipri lietuviška mantra – tai teiginys „Viskas yra ir bus gerai“. Mantra ta prasme, jog tai gali būti jėgos sakinys, frazė, nuostata, programa, kuri ateina į jūsų gyvenimą, kurdama jūsų ateitį. Teiginys, mintis, postulatas turi didžiulę jėgą, jeigu žinai, kaip su jais dirbti. Kodėl?

Kaip galima atkurti ryšį su savo širdimi ir grąžinti jai statusą bei įgaliojimus Vidinio Patarėjo – nepaperkamo, kartais įsižeidžiančio, bet vis dėlto niekada nemeluojančio? Visada žmogus turi vieną iš stipriausių sąmonės instrumentų – jis turi kvėpavimą, gebėjimą įkvėpti į save oro stichiją ir kartu su ja – energiją, kuri gali būti transformuojama, keičiama Viešpaties mums

Labai svarbu dirbant su postulatais yra nepersistengti, ypač su postulatu, apie kurį dabar kalbėsiu. Tai labai stiprus teiginys, galintis padėti nepaprastai stipriai išgryninti jūsų karminį kūną. Tai postulatas: „Aš esu amžina esmė“. Jeigu jūs tik pabandysite bent kiek daugiau kartų sau pasakyti netgi negarsiai, o tyliai ar pašnibždomis: „Aš esu amžina esmė“, pajusdami tai, ką

RAIMUNDAS KARECKAS

Manau, jog dvasiniame kelyje yra svarbiausia – kryptingas, harmoningas ir nuolatinis dvasinis tobulėjimas ryšyje su Dvasia ir su Mokytoju.

 Esu laimingas, nes gyvenu tuo, kas mane pašaukė –  dvasinėmis praktikomis ir  dvasiniais mokymais. Esu laimingas, nes gyvenu su tokiais kaip aš – ieškančiais ir randančiais. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę praktikuoti bei padėti kitiems. Džiaugiuosi, kad vis dar turiu galimybę būti ir mokiniu.

APIE DĖMESĮ Mūsų dėmesys nėra kažkas nekintančio, nevaldomo. Tai mažai suvoktas dalykas, bet jį galima nagrinėti, suvokti, keisti, kultivuoti, ugdyti. Mūsų dėmesys gali būti kietas, kaip plyta. Juo gali tvoti kitam per galvą. Juo gali skrosti kiaurai, kaip peiliu, gali tarytum perpjauti. Dėmesiu gali susargdinti. Pakylėtos būtybės dėmesys gali būti laimė. Laimė, kad ji atkreipė

Dabartinė žmonija nejaučia, nefiksuoja karminio kūno virpėjimo. Ji jau šiek tiek orientuojasi, kas yra fizinio kūno judėjimas. Mes, kaip civilizacija, esame kaip kūdikėliai, kurie jau šiek tiek suvokia, kad kilnoja rankas ar kojas, bet ir tai dar ne visada. Jau šiek tiek šiek suvokiame, kai banguoja mūsų emocinis kūnas, kada emocija didėja, mažėja ar keičiasi,

Klausytoja: Ar aš galiu jausti, kai kitas žmogus apie mane galvoja? Ar kito žmogaus mintys gali mus pasiekti? Kaip jos mus veikia? Prieš daugiau kaip pusę metų išsiskyriau su labai man artimu žmogumi. Niekaip negaliu jo pamiršti. Toks jausmas, kad esame atskirti vienas nuo kito, bet mintyse esame kartu. Kartais iš niekur nieko šmėkšteli kažkokios

TOP