Leidykla „Alkione“ išleido seriją knygų DVASINĖS IŠMINTIES LOBYNAS „Dvasios išmintis neturi nei laiko, nei erdvės ribų. Ji yra amžina, universali, bendra visų religijų, tautybių, epochų žmonėms. Didieji Mokytojai ateina tam, kad nuolat ją primintų“   Leonardas Orras. „ATSISAKYKITE ĮPROČIO MIRTI“ Šri BabadžiI Nagaradž. „KVIETIMAS MYLĖTI“. 108 Priminimai nušvitusiesiems. Ivonne Delaflor. „POZITYVUS VAIKAS IR JAM SKIRTA

Lynn Andrews DVASIOS MOTERIS Aš dvasios moteris, Atnešu tau šviesą iš toli, Nuo tako, apšviesto Senolės Mėnesienos, Didžiojo žemės rato paklydusią dvasią. Grąžinu paslapties moteriai, Pamestus dvasios žodžius. Lynn Andrews Lynn Andrews jau 35 metus gauna mokymus iš savo įvairių kultūrų mokytojų šamanių. Apie savo nuotykius, asmeninę transformaciją ir dvasinį augimą ji yra parašiusi 19

Lynn Andrews ŠAMANĖ Kai sužinai, kad tavo gyvenimas šventas, Tai pradedi suvokti, Kad turi savo misijos pojūtį, Savo gyvenimo tikslą. Tas pojūtis verčia ieškoti, Kas yra teisinga ir tikra. Ir magija tavo gyvenime Tampa kasdieniu reiškiniu Lynn Andrews Lynn Andrews jau 35 metus gauna mokymus iš savo įvairių kultūrų mokytojų šamanių. Apie savo nuotykius, asmeninę

Abhajadata „GALINGIEJI TANTROS MEISTRAI“ AŠTUONIASDEŠIMT KETURIŲ SIDHŲ GYVENIMAI Aukščiausias visų Budų įžadas – savęs pažinimas. Kas pažįsta savo proto prigimtį, tas regi visus Budas. Šioje knygoje pasakojamos 84 didžiųjų sidhų, arba mahasidhų, istorijos, kilusios iš III- XII amžiaus. Sidhas reiškia „įgijęs galias (sidhi)“, arba „pasiekęs tikslą“. Žymiausi sidhai – Nagardžuna, Arjadeva, Krišnačarja, Tilopa, Naropa, Šantideva

James Redfield ŠAMBALOS PASLAPTIS „Mūsų mintys ir pažiūros lemia mūsų svajonių įgyvendinimą. Ketinimai, maldos, net slapčiausios mintys bei svarstymai veikia ne tik mūsų pačių, bet ir kitų sėkmę.“ James Redfield Šioje knygoje bestselerių autorius Džeimsas Redfildas tęsia kvapą gniaužiančius Celestino šventyklos paslapties ir Dešimtosios įžvalgos nuotykius ir nukelia Jus į snieguotas Himalajų viršūnes ieškoti Tibeto

Swami Rama GYVENIMAS SU HIMALAJŲ MOKYTOJAIS „Jūs esate savo likimo kūrėjai. Mirtis ir gimimas – tai tik du būties įvykiai. Visų žmogaus kančių priežastis yra ta, kad jis užmiršo tikrąją savo prigimtį. Kai jis ją prisimins – išsivaduos.“ Swami Rama „Kas yra mantra? Tantra? Šaktipata? Kaip, kokiu būdu mokytojas perduoda savo žinias ir stebuklingus gebėjimus

Viena geriausių praeito šimtmečio dvasinio lobyno knygų Paramhansos Joganandos JOGO AUTOBIOGRAFIJA „Mirtis nėra nei būties baigtis, galutinis išsilaisvinimas nuo gyvenimo, nei durys į nemirtingumą. Būtent ant grubaus žemiškojo priekalo žmogus turi iškalti amžiną dvasingumo auksą.“ Savo rankose laikote nepaprastą knygą. Tai dvasinis turtas. Perskaityti ją – tai pradėti ypatingą nuotykį. Paramhansa Jogananda buvo pirmas jogos

Padmasambhavos patarimų dakinei Ješė Cogjal rinktinė DAKINĖS MOKYMAI „Leiskis požiūriu, kildamas elgesiu. Visų svarbiausia praktikuojant sujungti šiuos du dalykus. Jeigu pradėsime elgtis pagal aukštą požiūrį, mes tiesiog atrodysime pamišę arba bepročiai. O jei laikysimės vien žemesniojo požiūrio, mes niekuomet nerasime galimybės išsilaisvinti.“ Padmasambhava Knygoje „Dakinės mokymas“ Guru Rimpočė (Padmasambhava) perteikia Dharmą savo partnerei ir mokinei

Ješė Cogjal LOTOSE GIMĘS. PADMASAMBHAVOS GYVENIMAS „Kai nuo mano išėjimo į nirvaną prabėgs aštuoneri metai, pasirodysiu aš vėl Odijanos šalyje, ir bus mano vardas Padmasambhava. Būsiu aš tada Slaptosios Mantros mokymų viešpats.“ Buda Šakjamunis Tobulo neprilygstamos prigimties įsikūnijimo tantra Tekstą „Lotose Gimęs. Padmasambhavos gyvenimas“ devintame amžiuje užrašė žymiausia Brangiojo Mokytojo, Tibete meiliai vadinamo Guru Rimpoče,

Paramhansa Joganandos išmintis SAVIREALIZACIJOS ESMĖ „Savirealizacija yra visas kūno dalis – kūną, protą ir sielą – apimantis žinojimas, kad jums priklauso Dievo karalystė dabar, kad nereikia melstis, jog ji pas jus ateitų, kad Dievo buvimas visame yra jūsų buvimas visame ir kad visa, ką jums reikia daryti, tai tobulinti šį savo žinojimą.“ Paramhansa Jogananda Šioje

TOP