Lilit zodiako ženkluose

Lilit ciklas yra 9 metai. Tai nėra materialus kūnas – tai fiktyvi planeta, susijusi su Mėnulio orbitos apogėjumi (arba Mėnulio orbitos tašku, labiausiai nutolusiu nuo Žemės). Astrologijoje jos raiška siejama su ta mūsų dalimi, kuri yra egoistiškiausia, mažiausiai sąmoninga, paveikiausia instinktui, tamsiajai prigimčiai, labiausiai priklausoma nuo praeities tamsios karmos, paklydimų, sąlygota aplinkos įtakų, pagundų, ydų.

Kiekvieno iš mūsų gimimo momentu Lilit buvo kurioje nors vietoje, todėl labai norėčiau, kad, skaitydami Lilit, arba Juodojo Mėnulio, zodiako ženkluose aprašymą, nepultumėte į paniką, savigraužą ar baimes, jog atsitiks visa, kas parašyta: aprašymas liečia visus galimus Lilit raiškos zodiako ženkluose aspektus, visus galimus atvejus ar bent jau daugumą iš jų (visų aprašyti čia neužtektų vietos, o gal ir neįmanoma). Tai nereiškia, jog viskas, kas parašyta, turi tikti Jums. Galbūt Jums tinka tik vienas iš aprašytųjų bruožų, situacijų, savybių, galbūt keli. Be to, šios savybės gali pasireikšti tik kartais, jos gali reikštis skirtingu intensyvumu arba būti jau išgrynintos.
Koks žmogus begimtų (net jei tai būtų šventasis), gimimo momentu Lilit bus jo horoskope tam tikroje vietoje, bet tai dar nereiškia, jog viskas, kas su ja susiję, tiks šiam žmogui. Skaitykite ne tam, kad save graužtumėte ar gąsdintumėtės. Tegu šios žinios bus tai, kas jus apsaugo, perspėja. Skaitykite išmintingai…

Lilit, arba Juodasis Mėnulis, mūsų gyvenime gali reikštis trimis lygiais.

Pirmasis lygis: žmogus žino, jog daro blogai, tą suvokia, tačiau vis tiek daro, džiaugdamasis tuo blogiu arba pateisindamas tai, ką padarė.
Antrasis lygis: žmogus jau stengiasi nebekenkti nei sau, nei kitiems, atsisakyti blogybių, tačiau patiria karminį atpildą, pasekmes to, kas negero, destruktyvaus buvo padaryta anksčiau, praeituose ar šiame gyvenime, gauna likimo smūgius, susijusius su ta sritimi, kur yra Lilit. Vis dėlto savo gyvenime nuolat išlaikant norą grynintis bei atsisakant destrukcijos, blogybių, susijusių su Lilit, šios įtaka (o kartu ir su ja susiję pavojai) mažėja.
Trečiasis lygis: žmogus iš esmės jau yra įveikęs „Lilit nuodus“ šio ženklo srityje, išmokęs atsispirti blogybėms, puikiai, iš tolo jas atpažįsta bei yra išugdęs joms imunitetą, atsparumą, yra jau beveik išbaigęs karmą, susijusią su Lilit raiška šiame ženkle, moka blogį šioje srityje sustabdyti, „nukenksminti“. Tačiau tokių atvejų yra labai mažai.
Dažniau būna, jog žmogus kai kurioms Lilit blogybėms jau moka atsispirti, o kai kurioms – dar ne. Arba kai kada jam pavyksta sutramdyti vieną ar kitą blogybę, o kartais nepavyksta – jis yra saviugdos, mokymosi procese. Šiaip ar taip, dėl savo ramybės bei geros karmos neskubėkite kaltinti, graužti, o juo labiau galutinai pasmerkti savęs ar artimųjų dėl to, kas galbūt jau yra įveikta arba skausmingai, su didelėmis pastangomis, bandoma įveikti. Kai Lilit apraiškos yra visiškai suvoktos, įgyjami „sielos priešnuodžiai“ – imunitetas būtent minėtoms blogybėms – ir Lilit tampa neutrali ir žmogaus paveikt nebegali: jis moka apsiginti nuo jos „nuodų“.

Paaiškinsiu, kaip surasti Lilit padėtį konkrečią gimimo ar kito įvykio dieną. Tarkime, kad mums

Tarkime, kad mums rūpi data 1968-04-15. Lentelėje matome, kad ši data yra tarp 1967-09-22, kai Lilit įėjo į Jaučio ženklą, bei 1968-06-17, kai, po devynių mėnesių, Lilit įėjo į kitą, Dvynių ženklą. Priminsiu, jog Lilit vieną zodiako ženklą praeina per devynis mėnesius, o visą zodiako ženklų ratą – per devynerius metus. Taigi dieną, kurią pasirinkome, Lilit yra Jaučio ženkle.
Paimkime kitą pavyzdį. Sakykim, jog mus domina, kur buvo Lilit 1995-12-31. Matome, jog ši data lentelėje yra tarp dviejų datų: 1995-09-28, kai Lilit perėjo į Vėžio ženklą, bei 1996-06-23, kai Lilit apleido Vėžio bei įėjo į Liūto ženklą. Taigi mus dominančią dieną Lilit buvo Vėžio ženkle. Tokiu pat būdu yra surandamos visos Lilit pozicijos zodiako ženkluose gimimo ar kito įvykio dieną.

Zodiako ženklas 1913-1921 1922-1930 1931-1939 1940-1948 1949-1957 1958-1966
  Avinas

1913-11-26

1922-10-01

1931-08-07

1940-06-11

1949-04-17

1958-02-20

  Jautis

1914-08-22

1923-06-28

1932-05-02

1941-03-08

1950-01-11

1958-11-16

  Dvyniai

1915-05-18

1924-03-23

1933-01-26

1941-12-02

1950-10-07

1959-08-13

  Vėžys

1916-02-12

1924-12-17

1933-10-23

1942-08-28

1951-07-04

1960-05-08

  Liūtas

1916-11-07

1925-09-12

1934-07-19

1943-05-24

1952-03-29

1961-02-01

  Mergelė

1917-08-03

1926-06-09

1935-04-14

1944-02-18

1952-12-23

1961-10-29

  Svarstyklės

1918-04-30

1927-03-05

1936-01-08

1944-11-13

1953-09-18

1962-07-25

  Skorpionas

1919-01-24

1927-11-29

1936-10-04

1945-08-09

1954-06-15

1963-04-20

  Šaulys

1919-10-20

1928-08-25

1937-06-30

1946-05-06

1955-03-11

1964-01-15

  Ožiaragis

1920-07-15

1929-05-21

1938-03-26

1947-01-30

1955-12-05

1964-10-10

  Vandenis

1921-04-11

1930-02-14

1938-12-21

1947-10-26

1956-08-31

1965-07-06

  Žuvys

1922-01-05

1930-11-10

1939-09-16

1948-07-21

1957-05-27

1966-04-01

AVINE  JAUTYJE  DVYNIUOSE  VĖŽYJE  LIŪTE  MERGELĖJE  SVARSTYKLĖSE  SKORPIONE  ŠAULYJE  OŽIARAGYJE  VANDENYJE  ŽUVYSE

LILIT, ARBA JUODASIS MĖNULIS, AVINE

Ši pozicija rodo, kad kario (o gal ir žudiko, agresoriaus) karma yra tamsiausioji Jūsų sritis: gali būti, kad praeituose gyvenimuose kariavote, žudėte, pasidavėte agresijai. Jei nenorite, kad šiame gyvenime Lilit, arba Juodojo Mėnulio, jėga (o drauge ir blogos karmos jėga) dar labiau išsikerotų, reikėtų suvaldyti, subalansuoti Marso energijas.
Yra trys būdai, kaip mūsų karmoje gali reikštis Lilit Avine. Vienas atvejis, kai Marso energijų nepakanka: tuomet kuriama bailio karma. Antras Lilit reiškimosi būdas, jei šių energijų per daug: tuomet nueinama agresijos keliu. Ir vienu, ir kitu atveju trūksta adekvataus, harmoningo santykio su Marso energijomis. (Kiek Jumyse yra Marso energijų galima nustatyti pagal tai, ar Jums trūksta drąsos, ar, atvirkščiai, jos turite per daug. Jei Jums būdingi dirglumo, agresyvumo antplūdžiai, tačiau mokate pakovoti už save ir net lendate į avantiūras – ten, kur per daug rizikos, jei provokuojate konfliktus, tuomet Marso energijų yra per daug. Jei, atvirkščiai, visko bijote, negalite pasakyti „ne“ ten, kur tai būtina, nedrįstate apginti savęs ar to, kas Jums šventa, tuomet Marso energijų yra per mažai. Šiuo atveju yra būtina mokytis drąsos, aiškumo, paprastumo, gebėjimo pakovoti už save, net jei nežinote, kuo visa baigsis. Gebėjimas rizikuoti ten, kur tai būtina, – tai irgi Marso valdos).
Trečias reiškimosi būdas yra tuomet, kai žmogus blaškosi tarp bailio ir drąsuolio ar agresoriaus vaidmenų, negalėdamas galutinai apsispręsti, nusistovėti. Tuomet yra labai svarbu suvokti šį savo blaškymąsi, ieškoti vientisos, išmintingiausios pozicijos.
Jei Lilit yra Avine, gali būti apsunkintas ryšys su ugnimi – gresia gaisrai, apdegimai. Galite jausti, jog Jums nemalonu turėti reikalų su metalu, pjaunančiais, rėžiančiais instrumentais – tai taip pat gali būti susiję su praeitų gyvenimų karma. Tuomet yra ypač svarbu gryninti santykį su ugnimi, dažniau pabūti prie jos, prašant valyti , išgryninti.
Jei jaučiate, jog Marso energijų per daug, svarbu išmokti suvaldyti agresiją, pyktį, per didelį valdingumą, egoizmą, despotiškumą, aršumą, puikybę, ugdyti pakantumą, ramybę, švelnumą, jautrumą, toleranciją, taikumą, kantrybę. Mokykitės nesibarti, atsisakykite savo gyvenime įpročio visur ieškoti kaltųjų, užmirštant pažvelgti į save…

LILIT, ARBA JUODASIS MĖNULIS, JAUTYJE

Ši pozicija rodo, jog sunkiausia, nesėkmingiausia karma, didžiausios klaidos ir nuopuoliai yra susiję su žemės stichija: su kūnu, jo sudievinimu, žemiškąja meile, daiktais, kilnojamuoju bei nekilnojamuoju turtu, gyvybės naikinimu ar negerbimu. Neretai tai būna neigiama karma žmogaus, kuris iš pavydo, praradęs meilės objektą ar bijodamas jį prarasti, kenkė ir keršijo, kuris gobšavo, niekaip negalėdamas pasitenkinti tuo, ką turi, griovė kitų gerovę, atiminėjo žemę, ją teršė, jai kenkė, galbūt griovė taiką. Ši Lilit pozicija gali būti susijusi su miestų griovimu, ištvirkavimu, persivalgymu, visišku panirimu į materiją, materijos, kūno bei pinigų sudievinimu. Lilit Jautyje taip pat gali rodyti praeituose gyvenimuose buvusį negailestingą elgesį su gyvūnais, moterų niekinimą, prievartavimą, negerbimą. Ši Lilit pozicija gali atsirasti buvusio skerdiko, kailialupio, šungaudžio, miškų, augmenijos naikintojo horoskope – jo gimimo momento dangaus žemėlapyje. Ši karma gali būti susijusi su gamtos išteklių naikinimu, Žemės negerbimu.
Šiame gyvenime iš tokio žmogaus gali būti atimta meilė, turtas, ramybė, gerovė, nors jie ypač vilios. Toks žmogus gali turėti nemalonią, negražią išvaizdą, būti nemylimas moterų. Kartais jam rodo neapykantą gyvūnai: urzgia, neprisileidžia šunys, žirgai, verkia kūdikiai. Šykštumas, stiprus prilipimas prie materijos, kūno, daiktų būtų tų pačių klaidų kartojimas. Mokykitės mylėti besąlygine, pasiaukojančia meile, gerbkite visas gyvybės apraiškas, venkite pavydėti, gobšauti, siekite taikos, grožio, santarvės, paprastumo, neišduokite švelnumo, nekenkite gyvoms būtybėms, kurios pačios negali apsiginti.
P.S. Ne kartą esu mačiusi, jog ši Lilit pozicija apriboja galimybę turėti palikuonių – ypač, jei kartojamos tos pačios klaidos… Toks žmogus dažniausiai yra pelnęs Pasaulio Motiniškojo prado nemalonę bei turi ją išpirkti, jei tikisi vėl atrasti meilę, vidinę taiką, ramybę, turėti palikuonių. Svarbu siekti gerovės Žemei, gerbti moteris, vaikus, gyvūnus, augmeniją, ugdyti gerumą, išmokti vertinti bei tausoti švelnumą, tyrumą, paprastumą…

LILIT, ARBA JUODASIS MĖNULIS, DVYNIUOSE

Lilit, arba Juodasis Mėnulis, Dvyniuose išskleidžia panašias savybes, kaip ir Selena Dvyniuose, bet tarsi apverstas nuo „kojų ant galvos“: Lilit Dvyniuose savininko karmoje tamsioji pusė gali būti susijusios su melu, apgaule, sukčiavimu, pažadų nevykdymu, vagystėmis, priesaikų laužymu, tuščiažodžiavimu, paviršutiniškumu, intrigomis, plepumu.
Informacija, skaičiai, dokumentai, greita nauda prekyboje, spekuliacija vertybiniais popieriais, apgavystės, susijusios su dokumentais, nepagrįsti pažadai bei noras per tai sau gauti naudą bus pagunda tiems, kurių Lilit yra Dvyniuose. Vertėtų nuolat save kontroliuoti, kad neįsiveltumėte į intrigas, sąmoningą arba nesąmoningą apgaulę per pažadus, informaciją, dokumentus, prekybą, tarpininkavimą arba netaptumėte „atpirkimo ožiu“ svetimose aferose, spekuliacijose. Jei Lilit vis dar stipri, Jus lengva sugundyti panašiais pasiūlymais. Jei tai jau praėjote, iš tolo atpažinsite, jausite apgaulę, vagišius. Ši Lilit pozicija gali byloti nebūtinai apie karmą, susijusią su žodinėmis apgavystėmis: galbūt tai išdavystė, neištikimybė, lengvabūdiškumas ar dvilypumas. Šiame gyvenime yra labai svarbu siekti tiesos, beasmeniškumo. Jei ši karma Lilit Dvyniuose yra ypač sunki arba tiesiog jei Jūs ją gryninate šiame įsikūnijime, galite kentėti dėl silpnų, nesveikų plaučių, alergijos, skausmų rankose, plaštakose, kalbos, atminties, regos, proto defektų.
Galite ypač kentėti dėl svetimų apgavysčių, vagysčių, intrigų.

LILIT, ARBA JUODASIS MĖNULIS, VĖŽYJE

Jeigu Jūsų Lilit yra Vėžio ženkle, vadinasi, klaidos, pagundos praeityje gali būti susijusios su motinyste, kūdikiais: galbūt praeituose gyvenimuose kenkėte kitoms motinoms ar kūdikiams – juk žmonijos istorija pilna karų!.. Galbūt kenkėte sau, kaip motinai.
Bloga karma Vėžio ženkle gali būti susijusi su tamsia giminės praeitimi, svetimų kraštų nukariavimu, namų, miestų, šeimų griovimu, žemės atėmimu. Šiame gyvenime ypač reikėtų vengti nepagarbos moteriškam pradui, kūdikiams, tėvams, protėviams, tradicijoms, Tėvynei, jos istorijai. Dar viena sritis – tai nepagarba kapams, šventykloms, kitoms tautoms, jų kalbai, kultūrai, tradicijoms, nacionalizmas. Jei norite turėti laimingą šeimą, reikėtų ypač nuoširdžiai puoselėti savo gebėjimą rūpintis kitais, globoti, rodyti švelnumą, kurti jaukumą, gerbti bei laikytis ištikimybės.
Dar viena sritis, kuri susijusi su Lilit buvimu Vėžio ženkle, – tai moters kūno pardavimas, prostitucija arba tarpininkavimas, pagalba šiuose reikaluose. Tokie darbai taip pat atsispindės tolesnėje karmoje kaip nesėkmės šeimoje, giminėje, problemos su palikuonimis, vaisingumu.
Dar viena sritis, susijusi su Lilit Vėžyje, – tai pataikavimas baimėms, bailio karma, išdavystė iš sunaikinimo baimės. Labai svarbu šiame gyvenime ugdyti drąsą, netoleruoti savo baimių, aukos pozicijos. Lilit Vėžyje neretai rodo parazitavimo būdus, kai bandoma išsikovoti dėmesį ligomis, dramatizmu, neurozėmis, per tai susireikšminant, siekiant gauti dėmesį bei paramą ir patogiai gyventi nuolatinės aukos vaidmenyje. Reikėtų vengti verkšlenimo, sentimentalumo, kitų žmonių, ypač artimųjų, savinimosi, despotiškos meilės, nepaliekančios vietos laisvei, savarankumui. Šiuo atveju moteriškas pradas yra neharmoningas, pažeistas – arba jo yra per daug, arba per mažai: vienu atveju moteris, jautrumas, švelnumas bus paniekinti, kitu atveju bus leista išsikeroti sentimentalumui, bailumui, parazitavimui, arba moteriško prado despotiškumui. Jeigu Jūs visa tai jau praėjote, tuomet tiesiog puikiai atpažinsite savyje ir kituose minėtus trūkumus bei žinosite, kaip reikėtų padėti. Jei neigiama Lilit karma Vėžyje jau išbaigta, tai, atvirkščiai, ypač stengsitės padėti motinoms, ypač skriaudžiamoms, paliktiems kūdikiams, silpniesiems ir panašiai.

LILIT, ARBA JUODASIS MĖNULIS, LIŪTE

Jeigu Jūsų Lilit yra Liūte, greičiausiai didžiausios klaidos yra susijusios su puikybe, egoizmu. Matyt, praeituose gyvenimuose turėjote nemažą valdžią ir ji Jus išlepino. Šiame gyvenime galite patirti pasekmes ankstesnio gyvenimo, kai galėjote sau leisti žymiai daugiau nei dabar bei įpratote įsakinėti, įpratote, jog visos užgaidos pildomos tuoj pat, o aplinkiniai nedrįsta Jūsų kritikuoti, bet visaip stengiasi pataikauti bei Jus girti. Lilit Liūto ženkle rodo, jog pasidavėte šioms pagundoms: puikavimuisi, savęs išaukštinimui, norui visur demonstruoti pirmiausia save. Dažnai tokiam žmogui atrodo, jog gražus gyvenimas, gerovė, prabanga, valdžia jam turi būti pateikiami kartu su gimimu, jog nėra nieko gražiau, svarbiau už jį patį – tas jausmas visai nuoširdus bei neretai metų metais ugdytas praeituose gyvenimuose.
Nenuostabu, jei Lilit Liūto ženkle jus skatins iš kiekvieno savo poelgio daryti teatrą, pompastiškai išpučiant savo vaidmenį. Nenuostabu, jog čia pat – baisus įžeidumas, užgavus puikybę, baisus pavydas, jei kas nors kitas yra puikesnis, labiau pastebimas, mylimas. Ši Lilit pozicija gali byloti apie aršią kovą už valdžią, šlovę, titulus, įtakos sferas, buvusią ankstesniuose gyvenimuose. Neretai žmogus, kurio Lilit yra Liūte, tiek myli save ir nenori rūpintis niekuo kitu, kad dėl to atsisako turėti vaikų bei dalytis artimųjų dėmesiu. Šis žmogus nori turėti visą meilę tik sau. Tai gali būti baltarankis, nesirengiantis teptis rankų jokiu sunkesniu darbu, tačiau norintis gražiai gyventi.
Ko gero, vienas iš svarbiausių sielos uždavinių tokiu atveju yra mokytis ne tik imti meilę, bet ir ją duoti, dalyti, mokytis dosnumo, pasiaukojimo, atvirumo, išsivadavimo iš ego gniaužtų, kurie čia gali būti labai stiprūs ir iš išorės žavūs. Šitaip gyvenant yra pavojus visą gyvenimą paversti beprasmiu teatru, tuštybės muge, žeme, kurioje nebėra vietos meilei, tikrumui. Norint sumažinti Lilit jėgą Liūto ženkle, vertėtų sąmoningai siekti kuklumo, saikingumo, atsisakyti teatrališkumo, pompastikos, savęs sureikšminimo, siekti paprastumo, žmogiškosios šilumos, atvirumo, mokytis mylėti bei duoti, ne tik imti, girdėti bei vertinti kitus.

LILIT, ARBA JUODASIS MĖNULIS, MERGELĖJE

Žmogaus, kurio Lilit yra Mergelės ženkle, didžiausios klaidos, pagundos ir apsunkinta karma gali būti susijusi su medicinos sritimi. Tai gali būti praeities karma, kai bandėte padėti kitiems, gydydami juos, tačiau ne padėjote, o pakenkėte. Šiame gyvenime gali būti ypatinga trauka vėl eiti medicinos keliu, kad įrodytumėte sau, jog galite įveikti šią sritį, tačiau tai bus sudėtingas kelias, kuriame galite sutikti keistų, protu nepaaiškinamų kliūčių, apmaudžių klaidų.
Kita sritis, susijusi su Lilit buvimu Mergelės ženkle, – tai tarnystė, pareigos. Ši pozicija gali rodyti iškreiptą santykį į darbą bei pareigas. Vienu atveju žmogus nežino, kas yra pareiga, nesuvokia to, visaip bando išvengti bet kokio darbo, tarnystės – net ir ten, kur tai būtina. Kita vertus, gali būti atvejis, kad darbas, pareiga sudievinami, sureikšminami, iškeliami aukščiau už viską ir žmogus tampa darboholiku, darbo vergu, nieko už jo nematančiu.
Neigiamas Lilit Mergelėje poveikis taip pat būtų arba tvarkos, higienos fanatiškas sureikšminimas, arba visiškas negebėjimas laikytis tvarkos bei švaros, higienos. Tik Jums spręsti, kaip yra Jūsų atveju.
Kitas atvejis, kaip gali reikštis Lilit Mergelėje, yra didžiulis priekabumas, pedantiškas smulkmeniškumas, kritiškumas, „teisuolio“, skundiko karma, noras išsitarnauti sau karjerą padlaižiaujant, skundžiant kitus.
Ką gi, visi šie bruožai gali reikštis ryškiai arba labai švelniai – kaip niuansai, užuominos. Jums gali tikti visi minėti bruožai arba tik vienas iš visų aprašytųjų – spręskite patys… Šiame gyvenime svarbu siekti visokeriopos švaros, tvarkos – kūno, jausmų ir minčių lygyje. Juk Mergelė – skaistumo simbolis. Yra svarbu teisingai suvokti savo pareigas bei mokytis neužkrauti aplinkiniams to, ką atlikti turėtumėte patys. Dar viena užduotis – tai išmokti atlaidumo, nepriekabiauti, nesusismulkinti, nesureikšminti žodžių, nesivelti į intrigas, mokytis nuraminti protą. Siekite aprėpti visumą, ją pajusti, tuomet smulkmenos ne taip jus trikdys, kitaip jas matysite.
Dar viena sritis – tai galimas ligų sureikšminimas, bandymas už jų slėptis ar tokiu būdu tapti reikšmingu, svarbiu žmogumi. Kita vertus, jus gali lydėti paniška gydytojų baimė, atsainus požiūris į sveikatą.
Ką gi, tai karmiškai silpnoji Jūsų pusė, kurią reikia lopyti…

LILIT, ARBA JUODASIS MĖNULIS, SVARSTYKLĖSE

Jeigu Jūsų Lilit yra Svarstyklėse, didžiausios karminės klaidos, pagundos yra susijusios su negatyvia Svarstyklių ženklo išraiška: visų pirma tai gali būti nuolatinis svyravimas, negebėjimas apsispręsti, delsimas daryti sprendimus bei perkėlimas atsakomybės už tai, kas vyksta, kitiems. Su tuo gali būti susijusios sąmoningos ar nesąmoningos išdavystės, kai reikėjo veikti, o Jūsų abejojote ar stovėjote nuošalyje, delsėte. Kita vertus, tai gali būti sąmoningas dviveidiškumas, kuomet mąstoma viena, o kalbama kita ir tai tampa įprastu elgesio modeliu. Galbūt Jūsų karmoje yra likimas teisėjo, kuris sąmoningai ar nesąmoningai yra padaręs neteisingų sprendimų, tuo pakenkdamas kitoms būtybėms. Tai taip pat gali būti naudojimasis įstatymu savanaudiškais tikslais, teisėtvarkos institucijų apgaudinėjimas. „Svarstykliškas“ nuopuolis taip pat būtų noras visiems įtikti, prisitaikėliškumas, dviveidiškumas, sąmoningas pataikavimas.
Dar viena svarbi sritis, susijusi su Lilit raiška Svarstyklėse, – formalizmas, dogmatizmas: pasistenkite išvengti „žmogaus futliare” ar gyvenimo „lėlių namelyje” likimo. Jums labai svarbu yra mokytis žmogiškumo, tikrumo, nuoširdumo. Teisingumas, tiesa turėtų tapti nuolatiniu sielos siekiu – aišku, jei norite išgryninti savo likimą. Jei to nesiekiate, nesistebėkite, jog susidursite su neteisingumu, išdavystėmis Jūsų atžvilgiu.
Jums svarbu dažnai būti gryname ore, siekti skaidrumo, aiškumo, taikumo, nesivelti į intrigas, gebėti pasakyti „ne” ten, kur tai būtina.

LILIT, ARBA JUODASIS MĖNULIS, SKORPIONE

Žmogus, kurio Lilit yra Skorpione, turėtų ypač atidžiai atsirinkti savo pažintis, ryšius, polinkius – blogiausiu atveju Jums gresia ryšiai su mafinėmis struktūromis. Labai svarbu iš pat vaikystės mokytis sutramdyti pavydą, agresiją, aistras, baimes – jų čia gali kunkuliuoti ištisas katilas. Gali būti, jog praeituose gyvenimuose turėjote susitikimų su tamsos jėgomis, juodąja magija – kaip auka, iniciatorius arba kaip vartotojas. Šiame gyvenime galite susidurti su panašia įtaka Jūsų atžvilgiu: nesistebėkite, jei kažkas įnirtingai, „nepelnytai” nori Jums pakenkti, persekioja – tai praeities atgarsiai, atpildas.
Šiame gyvenime reikėtų vengti turėti bet kokių reikalų su burtais, magija, kovų menais, abejotinomis kompanijomis – per didelis pavojus įsitraukti į pavojingą, kenksmingą Jums ir aplinkai veiklą, nueiti pragaišties keliu. Šiame gyvenime taip pat nereikėtų be reikalo lįsti į rizikingas, aštrias situacijas – siekite harmonijos, taikos, ugdykite kantrybę, išmintį, saiką, atlaidumą. Siekite suvokti taikaus, harmoningo, nedramatiško pasaulio realybę, mokykitės vertinti tai, ką jau turite.
Dar viena sritis, susijusi su Lilit Skorpione, – tai ištvirkimas, sadizmas. Šiame gyvenime gali reikštis kaip polinkis į tai arba kaip lyties organų ligos, silpnumas. Jums reikėtų vengti gyventi tamsiose, niūriose patalpose, pusrūsiuose ar rūsiuose, gyvenamoji vieta turėtų būti arčiau gamtos, atviroje vietoje, pasiekiama saulės.
Pasistenkite atsiriboti nuo bet kokios bjaurasties – neabejokite, jog su ja susidursite. Ėmę nagrinėti, koks jos šaltinis, kas tai yra, iš kur, kodėl ir už ką atėjo, galite būti įtraukti į šį patamsių pasaulį – tiesiog atsitraukite, nesureikšminkite jo, nesuteikite erdvės, realybės.
Vertėtų apriboti juodą, rudą spalvas garderobe arba aplinkoje.

LILIT, ARBA JUODASIS MĖNULIS, ŠAULYJE

Jeigu Jūsų Lilit yra Šaulyje, tai gali rodyti sudėtingas praeities istorijas, sunkią karmą, susijusią su religija, dvasiniu keliu, dvasiniais mokytojais, autoritetais. Paprastai ši Lilit pozicija byloja apie materialistinę pasaulėžiūrą, netikėjimą Viešpačiu, nors dažnai šis netikėjimas yra nesuvoktas. Protu žmogus mano, kad nuoširdžiai tiki, tačiau iš tikrųjų bijo atsiverti Viešpaties valiai, dvasios vedimui, jo maldos bei tikėjimas yra formalūs, paviršutiniai, o baimė gili; savarankiai, nuoširdžiai melstis jis bijo, negali, nenori.
Tuomet, artėjant prie dvasinių patirčių, praktikų, gali kilti nerimas, netikėjimas, abejonės, drebulys, baimės. Labai svarbu siekti atkurti nuoširdų, labai tikrą, gilų ryšį su Tvėrėju, jo valia, melsti atleidimo už jo valios neigimą, materializmą. Ši Lilit pozicija gali rodyti šventyklų griovėją, šventikų, religijos tarnų ar pačios religijos persekiojimą, naikinimą.
Dar viena sritis, susijusi su Lilit raiška Šaulyje, – tai despotizmas, savo autoriteto, valios teigimas per prievartą, nenoras girdėti kitus, žiaurumas, gali taip pat būti plėšikavimas, svetimų žemių užkariavimas, laivų plėšimas. Piratai, linksmieji plėšikai, Korteso žygdarbiai, religija per prievartą, kryžiaus karai, inkvizicija, revoliuciniai perversmai – šios srities darbai…
Kur jie, tie linksmieji piratai, kryžiaus karo didvyriai? Ne vienas vaikšto tarp mūsų… O kokios pasekmės? Sunkumas užsitarnauti autoritetą, pagarbą, stabilią socialinę padėtį – nuolat trukdo „išlendanti“ nepagarba visiems, ypač autoritetams, išskyrus save. Tas pats pasakytina ir apie santykį su Viešpačiu, kurį tokio žmogaus protas drįsta kritikuoti, smerkti, kartais net prakeikti.
Šiame gyvenime taip pat reikėtų įsigilinti į pagarbos sąvoką, suvokti, kas Jūsų gyvenime yra verti pagarbos autoritetai, suvokti tai ir pasitikrinti, ar tinkamas Jūsų požiūris į juos. Neretai tokiam žmogui norisi bendrauti tik familiariai, jis nemato atstumo, skirtumo, stato save į vieną lygmenį su bet kuo, nesuvokia hierarchijos principo, neįsivaizduoja, kad kas nors galėtų būti aukštesniame nei jis evoliuciniame lygmenyje, nesuvokia pagarbos esmės. Kartais atrodo, jog toks žmogus autoritetą kuria, o po to pats jį griauna.
Ką gi, jei visa tai jau praeita, tuomet žmogus tiesiog lengviau matys bet kokio autoriteto trūkumus nei privalumus, nepasiduos garbinimui ar keliaklupsčiavimui. Vis dėlto visuomet reikia pristabdyti vidinį despotą, viršininką bei kritiką…

LILIT, ARBA JUODASIS MĖNULIS, OŽIARAGYJE

Žmogus, kurio Juodasis Mėnulis yra Ožiaragyje, dažniausia yra linkęs į melancholiją, depresiją. Geriau suprasti, kokios silpnybės bei klaidos susijusios su šia Lilit padėtimi, padės Saturno, šio ženklo valdovo, sferų apibūdinimas. Saturnas yra atsakingas už senatvę, jis susijęs su kapais, istorija, praeitimi, ilgais procesais, vienatve, uždarumu, atsiskyrimu, atšiaurumu, šalčiu.
Ką gi, šiuo atveju tenka kalbėti apie negatyviąją Saturno raiškos pusę… Neretai toks žmogus yra pats sau tarsi girnapusė ant kojos: dar nesulaukęs trisdešimties, jis jau kalba apie senatvę ir mirtį. Kartais tai vyksta ir nuo šešiolikos metų… Jam sunku atsikratyti liūdesio, jis nuolat gręžiojasi atgal, į laikus, kurie buvo geresni. Jei susirgo, liga bus taip sureikšminta, jog uždengs visą pasaulį. Netikėjimas, pesimizmas, fatalizmas, polinkis į juodą spalvą, uždarumą, atsiskyrimą nuo žmonių, pasyvumas, kraštutinis šykštumas, atsargumas, kur reikia ir kur nereikia, nevalyvumas, blogas kvapas – visa tai neharmoningo Saturno palydovai. Neretai toks žmogus dejuoja daugiau už kitus, tačiau ilgiau gyvena. Jis gali tapti ypač žiaurus, keršydamas už savo vienatvę, kurią pats pasirinko. Savo priešus toks žmogus gali persekioti daugybę metų, kokią nors frazę įsiminti bei sureikšminti, neįtikėtinai ilgai prisimindamas nuoskaudas. Didžiulis savanaudiškumas, uždarumas, įtarinėjimas, kiekvieno grašio skaičiavimas tokio žmogaus bendrijoje gali nuslopinti bet kokią meilę, įkvėpimą. Kraštutiniu atveju galite matyti, jog yra kaupiama kiekviena smulkmena, seniena, kol namai virsta sandėliu, jei ne dar blogesne vieta… Na, tokia charakteristika tinka, kai Lilit ypač stipri. Gal būt sutirštintos spalvos padės Jums užčiuopti esmę… Kitais atvejais tiesiog gali būti niūrus bambeklis ar tylenis, visada ką nors apkaltinantis dėl savo bėdų.
Galbūt jūs jau atpažinote savyje šį niūruolį? Jei atpažinote nors truputį savo portretą, visomis jėgomis mokykitės džiaugtis, mylėti, atsiverti, bendrauti, net jei kartais ir skaudėtų. Siekite atlaidumo, lengvumo, humoro, nesureikšminkite taip savęs bei kuo dažniau žvelkite į rytojų. Jums ypač svarbūs draugai, artimieji, kurie galėtų jus mokyti meilės, optimizmo, atjautos, švelnumo. Labai svarbu išmokti perkelti dėmesį nuo savęs į aplinką, atsipalaiduoti, džiaugtis. Būtinai judėkit, sportuokite, neleiskite sau sustingti, užsiverti, nugrimzti į vienatvę – čia Jūsų Lilit įgyja didžiausią jėgą.
Negyvenkite prie kapų, tamsiose, niūriose vietose, apribokite juodą, tamsiai mėlyną, rudas spalvas garderobe. Tegul jame atsiranda balta, žalia, persikų spalva…

LILIT, ARBA JUODASIS MĖNULIS, VANDENYJE

Žmogaus, kurio Lilit yra Vandenyje, laisvės troškimas, pomėgis neretai peržengia leistinas ribas. Kita vertus, greičiausiai čia laisvė yra suvokiama iškreiptai: man galima viskas, kitiems – nieko. Gali būti kitas variantas: kai žmogus pamiršo, kas yra laisvė, arba ją pardavė už komfortą, turtą, saugumą, valdžią ar kitas viliones.
Ko gero, jums būdingas labai stiprus, kartais fanatiškas prisirišimas prie technikos – kompiuterių, automobilių, mobiliųjų telefonų ir panašiai. Arba, atvirkščiai, gali būti technikos baimė, neapykanta jai. Ir vienu, ir kitu atveju reikėtų atkurti harmoningą, saikingą, natūralų santykį, nebūti technikos tarnu, vergu arba priedu.
Svarbi taip pat yra draugystės, ištikimybės draugystei tema: bendražygiai, bendraminčiai Jums bus svarbūs, tačiau šie santykiai gali būti apsunkinti, iškreipti. Svarbu siekti skaidrių santykių su draugais, atitinkančių Jūsų poreikius, evoliuciją. Yra pavojus pakliūti į blogą bendriją arba tapti tuo, kuris vilioja kitus į avantiūras, o paskiau palieka bendražygius likimo valiai.
Vandenis yra susijęs su atsinaujinimu, įžvalga, išradimais. Šiuo atveju tenka nagrinėti atvejus, kai šios savybės atsigręžia prieš šeimininką: praeities karmoje tai gali būti revoliucionieriaus, maištininko likimas, kai atsinaujinimas plinta griaudamas viską aplinkui. Kita sritis – tai moksliniai išradimai, kurie ne tarnauja, bet kenkia aplinkai. Gali būti, atvirkščiai, karma žmogaus, kuris visaip priešinosi būtinų naujovių atėjimui, kenkė mokslininkams, išradėjams, tiems, kurie nešė laisvę, atsinaujinimą. Tai gali būti buvusio vergvaldžio, niekinančio kitų laisvę, karma. Šiame gyvenime būtina daugiau mąstyti apie laisvę: neviršyti jos bei neišduoti. Svarbu ugdyti harmoningą, optimistišką požiūrį į permainas, ateitį, mokėti atsirinkti draugus bei juos tausoti, nekaltinti visomis savo bėdomis, suvokti tiek savo, tiek kitų laisvės poreikius. Dar viena tema – tai proto, intelekto laisvė, bet drauge ir puikybė, pavojus pasiklysti dirbtinos, virtualios realybės nužmogintame pasaulyje. Dėl šios priežasties labai svarbu neprarasti ryšio su žmonėmis, nuoširdumo, atvirumo, vidinės šilumos, gebėjimo mylėti.

LILIT, ARBA JUODASIS MĖNULIS, ŽUVYSE

Dažniausiai žmogus, kurio Lilit, arba Juodasis Mėnulis, yra Žuvyse, praeituose gyvenimuose yra sukaupęs nemažą paklydimų dvasiniame, religiniame kelyje bagažą. Dėl to ir šiame gyvenime gali būti sudėtingi santykiai su Tvėrėju, bet kokia religija, dvasinėmis praktikomis. Tai gali būti taip pat patyrimas, susijęs su juodąja magija, burtais arba sektomis, netinkamu elgesiu vienuolynuose, pasinėrimu į tamsųjį mistikos, paslapčių pasaulį. Čia gali būti visa, ką tik mes žinome negatyvaus, susijusio su religija, dvasiniais mokymais, magija (pradedant inkvizicija, kryžiaus karais ir baigiant burtais bei panašiais dalykais). Kitas klausimas: kas jūs buvote šiose situacijose – iniciatorius, vartotojas ar auka? Ir vienu, ir kitu atveju tai, kas su susiję su Žuvų ženklu bei jo sritimis, liko iškreipta kančios, baimių, nuopuolio, pagundų, karmiškai užtamsinta bei laukia išgryninimo.
Kaip ten bebūtų buvę, yra aišku, į ką reikėtų orientuotis, norint sumažinti Lilit, arba Juodojo Mėnulio, raišką, jėgą šiame gyvenime. Teigiama prasme Žuvys – tai gebėjimas aukotis, užuojauta bei pagalba kitiems, gailestingumas. Pasitikrinkite, gal būtent to Jums trūksta? Kita vertus, gali būti dramatiška karma, susijusi su priešinga savybe: kuomet jumis naudojosi dėl per didelio gailestingumo bei tapote auka, nemokančia savęs apginti. Tuomet reikėtų mokytis atskirti, kam galima teikti paramą, kas vertas aukos, o kas, Jums padedant, tik ugdytųsi parazito, išnaudotojo savybes. Galbūt Lilit Žuvyse rodo ne Jūsų negailestingumą, bet tai, jog laikas išmokti apginti save, savo vertybes, neleisti savimi manipuliuoti, nustoti buvus auka – tylinčia ar verkšlenančia. Nustokite ieškoti kančios, dramatizmo – ieškokite skaidrumo, ramybės, paprastumo.
Jei Lilit stipri, šiame gyvenime gali formuotis neaiškios, mistiškos situacijos, kvietimai į sektas, susidūrimas su juodąja magija, prakeiksmais, narkotikais ir panašiais dalykais Svarbu mokytis aiškumo, blaivumo, atsisakyti fanatizmo, vengti neaiškių, supainiotų situacijų, mistikos, burtų, sektų, taip pat blogų įpročių: alkoholizmo, rūkymo, narkotikų, pripratimo prie vaistų. Žuvys neigiama prasme taip pat susijusios su nuodijimu, slaptu kenkimu – galbūt Jūs susiję su šia karma? Venkite bet kokios bjaurasties, neaiškumo, neįsivelkite į tokias situacijas. Gryninkite Lilit Žuvyse karmą per ramią, nefanatišką bei kupiną meilės maldą, ramias dvasines praktikas, siekite ryšio su Tvėrėju, kaip pagrindinės vertybės, bei nesigundykite greitu, efektingu ar paslaptingu, išskirtiniu dvasiniu keliu – tai jau buvo… Ir neatsiribokite nuo žmonių: vienatvė ir užsisklendimas būtų Lilit kelias…

TOP