N. G. Wolmer

Ištrauka iš naujos N. G. Wolmer knygos
ŠVYTINTIS PASAULIS

LEILOS PIRMAS SĄMONINGAS KVĖPAVIMAS

Devyniadalis kvepavimas

Devyniadalis kvėpavimas – tai labai efektyvi, universali valanti ir harmonizuojanti  praktika, nuo seno praktikuojama budizmo tradicijoje. Atliekama prieš įvairias praktikas, ryte ir vakare. Šis kvėpavimas yra skirtas čakrų, meridianų, nadi, žmogaus kūnų, sąmonės  energetiniam apvalymui, JAN- IN energijų subalansavimui, žmogiškosios visumos harmonizavimui, jėgų atkūrimui. Ją galima daryti kaip įžanginę prieš įvairias dvasines praktikas, ir  tiesiog

Praktikos, harmonizuojančios ryšį su tyrais būties elementais

Žinau, kad mes kiekvienas galime padėti sau, Žemei ir žmonijai, jei tik to norime. Yra daug maldų bei kelių į Dievą, dvasingumą, daug puikių, veiksmingų praktikų, tačiau savo  Dvasioje radau būtent šiuos žodžius, šias praktikas. Manau, kad jos giliai transformuoja juos tariančiojo sąmonę, širdį, protą, emocijas, aplinką, pasaulį, kuriame esame, gali labai stipriai padėti valytis.

SĄMONINGAS KVĖPAVIMAS Kaip mes galime pozityviau išnaudoti oro stichijos jėgą? Kaip ją pagriebus, ką čia su ja padarius? Vienas iš paprasčiausių būdų, kol kas žmonijos beveik užmirštų, yra sąmoningas kvėpavimas. Toks kvėpavimas turi didžiulę jėgą. Ką reiškia kvėpuoti sąmoningai? Mes juk turime budrumą fizinio kūno atžvilgiu, suvokiame: judinu ranką ar nejudinu, galva kruta ar nekruta.

Neretai žmonės yra susipykę su erdve, su oro stichija, nors to nesuvokia. Galima sakyti, kad tuomet jų oro stichija yra neharmoninga. Dažniausiai tuo atveju jų gimimo momentu oro ženkluose yra pažeistos planetos. Na, galima sakyti, kaip čia dabar gali būti, kad tu, žmogus, gali būt susipykęs su oru? Gali susipykti su kaimynu, žmona, bet su

KVĖPAVIMAS ARCHETIPINĖMIS, GRYNOMIS PASAULIO ENERGIJOMIS Atsisėskite patogiai, be įtampos, kad nugara būtų tiesi, arba atsigulkite – kaip jums patogiau. Sukurkite nuostatą, kad viską, ką darysite, darysite ramiai, su pasitikėjimu savo dvasinės esmės, Amžinojo, Dieviškojo prado, kuris gyvas kiekviename žmoguje, vedimu, neskubindami savęs tučtuojau pasiekti pribloškiantį rezultatą. Pasakykite, kad Jūsų pastangos bus ramios, išmintingos, saikingos, jog

Kai praktikuosime praktikas, susijusias su eterio elementu, tai padės mums išgyventi bendrumo su visu pasauliu pojūtį subtilios, ne žodinės, ne mintinės, tačiau prasminės informacijos lygyje. Juk informacija apie pasaulio visumą, jo aprašą išlaikančios struktūros egzistuoja nepriklausomai nuo žodžių, minčių, nuo to, ar apie jas žinome tuo momentu. Jos gyvos ne tik žodžių, vaizdų, minčių lygyje, bet

Jei praktikuosime smoningą kvėpavimą bei postulatus, susijusius su oro stichija, tai skatins arba grąžins gebėjimą formuluoti mintis, bendrauti, mokytis, įsiminti informaciją, įgyti geresnį dėmesingumą, pastabumą, supratingumą. Harmoningesnė, išskaistinta oro stichija padės lengviau suprasti aplinkinius bei pasaulį, įvairius mokslus, skatins lengvumą, paslankumą, greitumą, sumanumą, tarpininko, prekybininko gabumus, gebėjimą išvengti pavojų. Oro stichija padeda lengviau keisti kryptį, jausti

Kuomet praktikuosite sąmoningą kvėpavimą bei postulatus, susijusius su ugnies elementu, tai padės valyti, pažadinti vidinę ugnį, sugrąžinti energiją. Ugnies postulatai skatina aistrą, aktyvumą. Padauginus, nejaučiant saiko jie gali paskatinti agresyvumą, drąsą, peraugančią į avantiūrizmą, todėl su šiais postulatais reikėtų elgtis ypač atsargiai – truputėlį papraktikavus, ypač įsiklausyti į pasekmes: kaip tai, ką darėte, pakeitė Jūsų savijautą,

Kuomet praktikuosime sąmoningą kvėpavimą bei postulatus, susijusius su Vandens elementu, tai padės mums susijungti su gilumine mūsų dalimi, pasąmone, moteriškąja išmintimi. Praktikos padės grąžinti ramybę emocijoms, geriau sutarti su moterimis- motinomis, dukromis, mylimąja, senele, moterimi kolege ir panašiai. Šios praktikos prisodrins limfinę, šlapimo šalinimo sistemas, inkstus gyvybinės energijos, švelniai valys, palaikys, skatins, harmonizuos svatisthanos čakros veikimą,

TOP