Kvėpavimas eterio elementu

Kai praktikuosime praktikas, susijusias su eterio elementu, tai padės mums išgyventi bendrumo su visu pasauliu pojūtį subtilios, ne žodinės, ne mintinės, tačiau prasminės informacijos lygyje. Juk informacija apie pasaulio visumą, jo aprašą išlaikančios struktūros egzistuoja nepriklausomai nuo žodžių, minčių, nuo to, ar apie jas žinome tuo momentu. Jos gyvos ne tik žodžių, vaizdų, minčių lygyje, bet ir subtilesniame – prasminių, energetinių įrašų, sąsajų, struktūrų lygyje, kurį galima kažkiek išgyventi per žodžius, mintis arba be jų.

Informacija ryšiai bei veiksmas šiame prasmių lygyje – tai sąlyginai galima pavadinti eterio elementu, subtiliausiu, persmelkiančiu visus kitus keturis elementus: žemės, vandens, ugnies, oro. Žmonija apie jį žino mažiausiai, nes jis mažiausiai materialus, subtiliausias, sunkiausiai suvokiamas elementas. Žmonija mažiausiai yra jį suvokusi, tačiau dėl to jis ne mažiau sąlygoja mūsų būtį, ją persmelkia, daro jai įtaką.

Manau, kad net jei jo dar nesuvokiame, pravartu bus po truputį, atsargiai, užmegzti sąmonėje sakralų ryšį su eterio elementu per postulatus bei kvėpavimą.

Šventas šventas šventas yra Eterio elementas manyje
Šventas šventas tyras yra Eterio elementas manyje
Šventas šventas dieviškas yra Eterio elementas manyje

Šventas šventas švytintis yra Eterio elementas manyje
Šventas šventas palaimingas yra Eterio elementas manyje
Šventas šventas gyvastingas yra Eterio elementas manyje

Šventas šventas dieviškas yra Eterio elementas manyje
Šventas šventas spindintis yra Eterio elementas manyje
Šventas šventas kuriantis yra Eterio elementas manyje

Vis Harmonizavus, apvalius šį elementą savyje, tai padės geriau suvokti pasaulį nežodiniame, tiesioginių prasmių lygyje. Eterio elementas glaudžiai susijęs su tuo, iš ko nuausta pasaulio matrica, Akašos kronikos, pasaulio atmintis.

Šventas šventas šventas yra Eterio elementas Tavyje
Šventas šventas tyras yra Eterio elementas Tavyje
Šventas šventas skaistus yra Eterio elementas Tavyje

Šventas šventas spindulingas yra Eterio elementas Tavyje
Šventas šventas palaimintas yra Eterio elementas Tavyje
Šventas šventas švytintis yra Eterio elementas Tavyje

Šventas šventas gyvastingas yra Eterio elementas Tavyje
Šventas šventas spindulingas yra Eterio elementas Tavyje
Šventas šventas beribis yra Eterio elementas Tavyje

Praktika, teisingai ją praktikuojant, padės pajusti pasaulio vienybę, prasmingumą, dvasios visa persmelkiančią būtį, visko prasminį ryšį su viskuo. Praktika gali Jums tapti neišsemiamu užribinės, transcendentinės, nežodinės išminties šaltiniu.

Šventas šventas šventas yra Eterio elementas Mumyse
Šventas šventas tyras yra Eterio elementas Mumyse
Šventas šventas spindintis yra Eterio elementas Mumyse

Šventas šventas švytintis yra Eterio elementas Mumyse
Šventas šventas palaimintas yra Eterio elementas Mumyse
Šventas šventas dieviškas yra Eterio elementas Mumyse

Šventas šventas spindulingas yra Eterio elementas Mumyse
Šventas šventas gyvastingas yra Eterio elementas Mumyse
Šventas šventas kūrybingas yra Eterio elementas Mumyse

Praktikuojant postulatus, susijusius su Eterio elementu, sąmoningai vengiau posakio šventas eteris – dėl to, jog žodis eteris daugumai gali būti susietas su medicinoje vartojamu eteriu, tačiau ten šis terminas reiškia visai ką kita.

Todėl, kad išvengtume panašios prasminės, energetinės bei karminės painiavos, pravartu bus praktikuojant visur sakyti būtent „eterio elementas“. Tai padės susisiekti būtent su elemento, o ne kokiomis kitomis energijomis, būviais.

Užbaigiamoji, harmonizuojanti visumą praktika:

Šventa šventa šventa yra penkių elementų harmonija manyje
Šventa šventa palaiminta yra penkių elementų sąveika manyje

Šventa šventa stabilizuojanti yra penkių elementų sąveika manyje
Šventa šventa gydanti yra penkių elementų sąveika manyje
Šventa šventa mylinti yra penkių elementų harmonija manyje

Ši praktika atrodo viliojanti, labai reikalinga. Taip ir yra, tačiau ją iš tiesų reikėtų daryti pabaigoje bei labai saikingai –galbūt mūsų struktūros dar nėra pasiruošusios nešti net menką penkių elementų harmonijos krislą savyje, galbūt tai tik ateities dalykas, kuriam reikia pasiruošti, praktikuojant pavienius elementus gryninančius postulatus.

Kad pasitikrintumėte, tiesiog, perkaitę kelias eilutes, pajuskite, ar Jūsų kūnas nori tęsti, išgyventi tai, ką skaitėte. Jei ne, teks tai atidėti vėlesniam laikui.

Po praktikos padėkokite penkiems elementams bei amžinai dvasiai, pagimdžiusiai juos, Jūsų visiems nematomiems geranoriškiems pagalbininkams, padedantiems Jūsų kelyje bei praktikose.

N. Gabija Wolmer

TOP