Harmonizuojančios praktikos

Praktikos, harmonizuojančios ryšį su tyrais būties elementais

Žinau, kad mes kiekvienas galime padėti sau, Žemei ir žmonijai, jei tik to norime. Yra daug maldų bei kelių į Dievą, dvasingumą, daug puikių, veiksmingų praktikų, tačiau savo  Dvasioje radau būtent šiuos žodžius, šias praktikas. Manau, kad jos giliai transformuoja juos tariančiojo sąmonę, širdį, protą, emocijas, aplinką, pasaulį, kuriame esame, gali labai stipriai padėti valytis.

Praktika, kurią aprašysiu, būdama labai paprasta, drauge yra labai veiksminga, todėl ją praktikuoti reikėtų saikingai, neskubant, neprisirišant prie rezultato bei jo neskubinant – tegul jis ateina taip greitai, kaip gali ateiti harmoningu būdu.

KAIP KVĖPUOTI PRAKTIKUOJANT?

Šią praktiką reikėtų daryti sujungiant ją  su sąmoningu kvėpavimu. Kvėpuoti reikėtų per nosį, labai ramiai, lygiai, ne per giliai, neforsuojant, neskubant, pačiu patogiausiu Jums ritmu taip, kad tai padėtų nuraminti protą, mintis, emocijas. Kvėpuoti reikėtų patogiai, neįsitempus. Nuo šio kvėpavimo   Jums  turėtų būtų malonu, jauku. Pradžioje ne taip svarbu, kuria kūno dalimi labiau kvėpuojate – krūtine ar pilvu. Svarbiau yra lygus, patogus ritmas, iš to kylanti vidinė rimtis.

Taip pat būtų gerai, kad tarp įkvėpimo ir iškvėpimo nedarytumėte pauzių, kad kvėpavimas plauktų tarsi vanduo, tėkmė, nenutrūkstanti nei sekundę. Įkvėpimas, takiai pereinantis į iškvėpimą, iškvėpimas takiai, be pauzės, pereinantis į įkvėpimą – būtent tai kvėpavimui ir praktikai suteiks didelę jėgą, kurs Jumyse vientisą cirkuliuojančios, transformuojančios energijos srautą…

Mes galime kreiptis į supančią mus realybę, žadindami savyje penkių elementų tyrą sąmonę, tyras, pirmaprades, harmoningas jų vibracijas, ir gauti pritrenkiančiai stiprų, transformuojantį atgarsį dėl to, jog  jie susieja mus su būtimi fundamentaliame, visa persmelkiančiame lygyje, dalyvauja beveik visose gyvenimo sferose ir daro įtaką  visoms joms, išskyrus mūsų dvasią, kuri pati yra visko priežastis. Vadinasi, valydami vieną iš elementų savyje, valome jo įtaką beveik  visose mūsų gyvenimo sferose ar bent jau ten, kur švari, pirmapradė elemento vibracija lengviausiai gali suskambėti harmoningai ir su jėga – per žodį, kvėpavimą, mintį – bei susisieti su energijomis, mūsų karma ir jas keisti, koreguoti.

Kartu su kvėpavimu galima būtų mintyse postuluoti tokiu būdu:

Ramiai per nosį įkvepiant mintyse tarti:    Šventa šventa šventa
Ramiai per nosį Iškvepiant mintyse tarti:    Yra mano žemė.
Ramiai per nosį  įkvepiant mintyse tarti:     Šventa šventa skaisti
Ramiai  per nosį iškvepiant mintyse tarti:   Skaisti yra mano žemė.

Taigi reikėtų skaidyti postulatą į dvi dalis, kurios būtų ne per ilgos vienai kvėpavimo ciklo daliai.

KĄ KEIČIA PRAKTIKOS?

Daug kartų stebėjau, kaip postulatai, kurie čia bus pateikti, kalbami su tikėjimu, nuoširdžiai, sujungti su sąmoningu lygiu kvėpavimu,  galingiausiu, paslaptingu būdu transformuoja, keičia žmogų: pakylėja jo sąmonę, skaistina aurą.  Ilgiau praktikuojant, po kurio laiko  ji nušvinta tyromis  spalvomis, išsiplečia, sustiprėja.
Taip pat mes  tampame labiau apsaugoti energijų lygyje, mums sunkiau pakenkti, mus nužiūrėti: kuomet aura intensyvesnė, tirštesnė, ją sunkiau pramušti.

Lygiai taip pat šios praktikos keičia emocinę būseną, atneša ramybę, stabilumą, džiaugsmą, grąžina energiją, jėgą iš ten, kur ji buvo įstrigusi dėl vienokios ar kitokios neharmoningos, skausmingos karmos.  Darbas su šiais postulatais gali padėti atsikratyti baimių, kompleksų ar bent jų dalies, kurie mus kamuoja dešimtmečiais, nuo kurių mes jau pavargome, nors  kartais  to net nesuvokiame.

Darbas su šiais postulatais gali po truputį ar staiga grąžinti gebėjimus, kurie buvo išugdyti sielos per daugelį gyvenimų, tačiau užsiblokavo, „užsirakino“ karminiame kūne dėl patirto skausmo, pažeminimo, praradimų šiame ar praeituose gyvenimuose.

TAI, KAS NAUJA, ĮSILEISKIME IŠMINTINGAI

Nesistebėkite, jei pradžioje, užuot nuraminusios emocinę, proto būseną, šios praktikos arba Jus migdys, arba kels  liūdesį, norą susigraudinti, gal net verkti, nerimą – tai laikinos, praeinančios reakcijos. Vis dėlto neskubėkite praktikuoti daug, neskubinkite rezultato. Geriau bus, jei pradžioje praktikuosite trumpai, 3-5 minučių sesijomis ryte, vakare, tačiau darysite tai nuolat, įsiklausydami į kitimus, spėdami juos suvokti bei suintegruoti, nei jei stengtumėtės  pasiekti rezultatą kuo greičiau, tuoj pat. Kita vertus, svarbu  įsiklausyti į vidinį širdies,  sielos, dvasios, intuicijos vedimą,  o jis gali būti įvairus.  Šiaip ar taip, prisiimkite atsakomybę už tai, ką darote, bei paprašykite Jūsų tikrųjų dvasinių pagalbininkų, kuriuos visi turime, pagalbos bei vedimo praktikose.

Nijolė Gabija Wolmer

TOP