Kvėpavimo praktikos

SĄMONINGAS KVĖPAVIMAS

Kaip mes galime pozityviau išnaudoti oro stichijos jėgą? Kaip ją pagriebus, ką čia su ja padarius? Vienas iš paprasčiausių būdų, kol kas žmonijos beveik užmirštų, yra sąmoningas kvėpavimas. Toks kvėpavimas turi didžiulę jėgą.
Ką reiškia kvėpuoti sąmoningai? Mes juk turime budrumą fizinio kūno atžvilgiu, suvokiame: judinu ranką ar nejudinu, galva kruta ar nekruta. Taigi taip, kaip mes vis dėlto jau išmokome sąmoningai kilnoti rankas, kojas (juk nekilnojame jų nevaldomai, nei iš šio, nei iš to), atėjo laikas pradėti įgyti sąmoningumą apie savo kvėpavimą, suvokti: kvėpuoju ar nekvėpuoju, kaip kvėpuoju, ką kvėpuodamas įkvepiu. Ir ne tik fizine prasme – gerą ar blogą orą. Kartu su oru mes labai lengvai galime įkvėpti programas, įkvėpti energiją – gerą ar blogą. Juk oro stichija yra aktyvi, dinamiška, judanti, paslanki stichija ir būtent todėl su ja galima nepaprastai daug padaryti, valantis, keičiant savo sąmonę.

KVĖPAVIMAS SU TEIGINIAIS, SĄVOKOMIS

Stebuklas yra tai, kad mes turime kvėpavimą, kad mes galime įkvėpti praną ir sujungti su mintimi.
Kaip veikia šis kvėpavimas, kodėl taip kvėpuodami mes pajuntame kažką naujo, ko iki tol nepajutome? Todėl, kad tai aplenkia mūsų įpročius, inerciją ir padeda prisiliesti prie sakralios, švarios energijos – prie to, prie ko protu arba inertiškai bėgdamas pasaulietinėje rutinoje nesugalvotum prisiliesti.
Puikiai, nuostabiai veikia paprasti Dievo mums duoti instrumentai, kurie gali mums padėti būti laimingiems ir kurie gali būti dovana aplinkiniam pasauliui.
Galite kvėpuoti su programa, įsivaizdavimu, mintimi: „Įkvepiu į savo šeimos aurą Dievo, Viešpaties palaiminimą“. Kaipgi tai padaryti? Jūs turėtumėte tiesiog nusiraminti, atsisėsti ir įkvėpdami per nosį ir iškvėpdami per nosį įsivaizduoti, na, tarkim, kaip tokį šviesų debesį savo šeimos aurą. Po to į šį šviesų debesį kartu su jūsų oro įkvėpimu pakviesti Viešpaties palaimą – kaip nuostabią šviesą, kuri užpildo šį debesį vaiskiai, ramiai. Tiesiog padarykite tai negobšaudami, neskubėdami ir įsiklausydami į atliepimą iš aplinkos – yra labai svarbu daryti įsiklausant, kaip aplinka atliepia, kas gi vyksta. Tai iš tikrųjų yra labai veiksminga priemonė. Aš manau, kad mes turime teisę tai daryti savo artimiesiems būtent todėl, kad jie yra mūsų šeima, kraujo giminės.

SUSIJUNGIMAS SU KVĖPAVIMU

Atsisėskite patogiai arba atsigulkite, kad Jūsų niekas netrukdytų, imkite kvėpuoti lygiu kvėpavimu per nosį, kada įkvėpimas ir iškvėpimas yra daugmaž lygus, akcentas labiau turėtų būti įkvėpiant, o ne iškvėpiant. Sujunkite kvėpavimą į vientisą bangą, kai įkvėpimas takiai pereina į iškvėpimą, o iškvėpimas takiai pereina į įkvėpimą – be pauzių, sustojimų ar įtampos, tarsi atūžianti ir atslūgstanti banga. Tačiau neforsuokite: kvėpuokite ramiai, jums patogiausiu tempu, gyliu – taip, kad galėtumėte tai daryti ilgai ir be didelių pastangų… Tai sujungs Jūsų kvėpavimą į vientisą energijos srautą, susiejantį Jus energijų lygyje su bet kuo pasaulyje, ko tik panorėsite …
Tiesiog švelniai, ramiai, sujungtai kvėpuokite ir įsivaizduokite, kad Jūsų kvėpavimas nuplaukia į tą daiktą ar momentą, kuris Jums patinka, yra mielas, o kada Jūs įkvėpiate, jis įeina į Jus. Iškvepiant oras bei prana, energija nuplaukia, nubanguoja, švelniai sujungia Jus su tuo daiktu.
Šitaip pakvėpavę, Jūs galite įeiti giliai į esmę to, kas Jums patinka, ką Jūs mylite, kas palaiko Jūsų gyvenimą, nuspalvina jį nuostabia šviesa. Būtinai tai išbandykite: kvėpavimas, sujungtas su Jums malonių dalykų gyvu įsivaizdavimu, priartins prie Jūsų taip pat ir jų energiją, būseną – tai tarsi durys, pro kurias galite įeiti… Tačiau darykite tai švelniai, ramiai – tai didelės energijos, jėgos praktika.

Nijolė Gabija Wolmer

TOP