Čia jūs gaunate tam tikros pasaulėžiūros bazę. Tai yra dvasinga, nematerialistinė pasaulėžiūra, iškelianti į pirmąją vietą Dvasią, kaip visko Šaltinį. Tai yra etiška pasaulėžiūra, kuri pripažįsta evoliuciją. Žmogus turi ne tik materialų kūną, jis turi Sielą, kuri evoliucionuoja, persikūnija. Persikūnydama ji evoliucionuoja. Strategiškai, iš esmės ir fundamentaliai žvelgiant, akivaizdu, jog ši evoliucija vyksta sėkmingai tada,

Nijolė Gabija Wolmer

Kvėpuok sąmoningai,
Mąstyk savarankiai,
Mylėk drąsiai,
Bendrauk nuoširdžiai,
Kurk laisvai,
Gyvenk džiaugsmingai,
Veik išmintingai.
Amen Om Amen
Ir neužmiršk, jog tik nemirtingieji įpranta,
o įpratę bijo mirti…

KAM REIKALINGA MANTRŲ PRAKTIKA, ARBA MANTRA JOGA? Padeda susitelkti (susikaupti), įgyti ramybę bei jos priežastis. Padeda transcenduoti (pakylėti ) sąmonę. Padeda patirti Dievą, Dvasią. Gali gydyti fizinį, emocinį, mentalinį kūnus, jei yra toks tikslas. Padeda įgyti naujų galių, išskleisti talentus; skatina pastabumą, lavina protą, intelektą, įžvalgą, ugdo išmintį, gailestingumą, išskleidžia kūrybingumą, lavina drąsą, ugdo tiesos

Meditacija – tai natūrali žmogaus būsena, tačiau, kaip ir vaikščioti ar kalbėti, jos reikia mokytis. Pageidautina – dar vaikystėje. Meditacijoje nurimęs, nebesikabindamas į trumpalaikes konkrečias mintis, žmogus susisiekia su gamtos, žmogaus ir dvasios gydančiosiomis, harmonizuojančiomis, pakylėjančiomis jėgomis. Tai padeda nuraminti įtampą, atkurti jausmų pusiausvyrą, harmoniją, išgyventi tyrą palaimą, gilią ramybę. Be abejo, meditacijų yra daug

Jei kartu praktikuojate mantrų kalbėjimą, yra labai svarbu negeneruoti baimių. Juk yra žmoguje instinkto lygis – žvėriukas, kuris išgyvena viską instinkto programomis. Ir kai žmonės pradeda kažką sutartinai šnekėti, jis gūžiasi, bijo. Ta baimė, ne visada fiksuojama, trukdo mantrai tekėti ir iškreipia kolektyvinės sąmonės procesus. Didelis, galingas vyksmas generuoja ir didesnes baimes. Todėl, jei praktikuojate

Žiedas Klausytoja: Sutuoktuvių žiedas tapo labai aštrus: briaunos, kurios liečiasi į pirštą, tapo labai aštrios. Ar tai turi įtakos? Nijolė Gabija Wolmer: Žiedas – vedybų simbolis. Aštrus žiedas rodytų, kad, ko gero, taip pat yra aštrūs kampai ir jūsų santykiuose. Ar ne taip yra? Klausytojas: Iš tikrųjų taip. Tai yra labai sunkus momentas, kadangi mes

Klausytoja: Prieš kokius du mėnesius, atsitiktinai pažvelgus į laikrodį, vis pamatydavau vienodus skaičius, pavyzdžiui 11:11, 16:16. Netgi naktį prabundu kelias naktis iš eilės tuo pačiu laiku – 3:33. Ką tai galėtų reikšti? Nijolė Gabija Wolmer: Džiaugiuosi dėl jūsų. Esu tai patyrusi pati, tai vyko ir daugeliui žmonių mano aplinkoje. Paprastai kada tampi per daug racionalus,

Klausytojas: Nusipirkome pusę sodybos. Viena drebulė, augusi prie kelio, krito, bet ne skersai kelio. Po to, kai derėjomės su kita šeimininke dėl antros sodybos dalies, skersai kelio krito kita drebulė. Supratau, kad tai perspėjimas apie ateitį. Nijolė Gabija Wolmer: Taip, tai buvo savita ir dosni Dvasios kalba, galų gale perspėjimas. Yra tam tikros esmės, Vietos

Klausytoja: Kodėl į mūsų namus nuolat katės ateina? Nijolė Gabija Wolmer: Tai gerai, tegu eina… Tai gyvūnėliai, pasiruošę bendradarbiauti su žmonėmis. Ir ne tik materialiame lygmenyje. Rodos, koks gi čia gali būti bendradarbiavimas – nebent peles sugauti; tačiau karminiame, žymiai platesniame kontekste katės būdamos šalia žmogaus evoliucionuoja, įgyja daug patirties, ir mainais neretai prisiima sau

Šiek tiek su humoru esu pasakiusi, kad tai yra viena labai stipri lietuviška mantra – tai teiginys „Viskas yra ir bus gerai“. Mantra ta prasme, jog tai gali būti jėgos sakinys, frazė, nuostata, programa, kuri ateina į jūsų gyvenimą, kurdama jūsų ateitį. Teiginys, mintis, postulatas turi didžiulę jėgą, jeigu žinai, kaip su jais dirbti. Kodėl?

TOP