Ženklai apie gyvūnus

Klausytoja: Kodėl į mūsų namus nuolat katės ateina?

Nijolė Gabija Wolmer: Tai gerai, tegu eina… Tai gyvūnėliai, pasiruošę bendradarbiauti su žmonėmis. Ir ne tik materialiame lygmenyje. Rodos, koks gi čia gali būti bendradarbiavimas – nebent peles sugauti; tačiau karminiame, žymiai platesniame kontekste katės būdamos šalia žmogaus evoliucionuoja, įgyja daug patirties, ir mainais neretai prisiima sau tam tikrą karminį krūvį, energijų išlydžius – tai yra pasaugoja, žmogaus gyvenime tampa tarsi amortizatoriumi. Gal jums tiesiog reikia katės namuose?

Klausytoja: Daug prietarų yra apie gegutę. Vieną dieną gegutė kukavo į kaminą net pasikvatodama, o pavakarę paskambino pusseserė, kad mirė mano sesuo. Ar tai gali būti tik sutapimai?

Nijolė Gabija Wolmer: Kai kalbame apie ženklus, turbūt niekada negalėsime sakyti užtikrintai, nes tai nėra įrodoma. Paukštis juk neatsineša snape lapelio, skelbimo: „Aš esu ženklas“. Ženkluose visada slypi tam tikras nepažinumo niuansas ir būtent tas negalėjimas žinoti ir įrodyti dar labiau, stipriau prabyla į mūsų pasąmonę. Ženklai turi tą savybę, kad jie nėra įrodomi, remiantis racionaliu protu, ir būtent tai yra jų ir stiprioji pusė: jie verčia susikaupti, kad galėtume juos suvokti.

Galima sakyti, kad tai atsitiktinumai, bet pastaruoju metu daug kartų susidūriau, kad atskridę paukščiai iš tikrųjų neša labai svarbią žinią, kad jie nesiveržia į žmonių pasaulį šiaip sau, be jokio šleifo ar pasekmių: paprastai iš paskos seka kažkokia situacija ir paukštis visada būna kaip koks prologas. Ir tik po to būna galima matyti: štai kažkas įvyko.

Klausytoja: Tėvukų kaime vasario mėnesį iš tvarčiuko iššoko gražus jaunas gaidys. Kažkodėl jį užpuolė šuo, išgąsdino ir jis tiesiog mirė. Ką tai galėtų reikšti? Aš gal per daug sureikšminau, bet vis laukiu kažkokios staigmenos, naujienos ir nieko nesuprantu. Mane tai labai paveikė, vis neišeina iš galvos.

Nijolė Gabija Wolmer: Tai gali ir nieko nereikšti – tiesiog toks to gaidžio likimas, kad jam lemta užsibaigti gyvenimą išgąsdintam arba sudraskytam šuns… Bet jeigu jūs buvote tam tikrame dialoge su Dvasia, jeigu jūs laukėte ženklų ir tai jus stipriai paveikė, tai pačiai reikėtų spręsti, ką būtent jums reiškia šis ženklas. Gaidys – tai dalykai, susiję ir su vyriškąja jėga. Koks jūsų požiūris į vyriškąją energiją energiją, į vyro sampratą apskritai? Ar jūsų gyvenime nėra barnių su vyrais?

Klausytoja: Kaip tik išsiskyriau su vyru.

Nijolė Gabija Wolmer: Yra nedarnos procesai gyvenime, ir tai yra Dvasios atspindys. Šis ženklas šiaip ar taip gali tiesiog byloti: venkite barnių savo šeimoje, ieškokite būdų, kaip spręsti savo gyvenimo problemas be barnių, arba tiesiog siekite pažinčių su tais žmonėmis, kurie neįneša disharmonijos – tokių situacijų, kai kas nors yra plėšoma, draskoma.

Klausytoja: Kaip paukščiai siejasi su mirties ženklais?..

Nijolė Gabija Wolmer: Padaugėjo ženklų, susijusių su paukščiais: jie tarsi veržiasi daugiau bendrauti su žmonėmis, bet, kada Žemėje bendroji situacija yra neharmoninga, kada netgi žmonių santykiai su pačiais paukščiais yra neharmoningi, tai ir tie santykiai, ženklai paprastai yra dramatiški. Manau, kad netgi tos paplitusios paukščių ligos išreiškia nežmonišką, nehumanišką, neteisingą požiūrį į paukščius. Paukščių agregoras yra visuma – ir naminių, ir laukinių. Jie turi sąsajas. Jeigu pažvelgsime Dvasios akimis į tai, kaip dabar auginami naminiai paukščiai, tai atrodys pasibaisėtina. Manau, kad viena iš sielos ar dvasios ( taip pat ir žmogaus) protesto formų yra ligos. Štai dabar paplito paukščių gripas… O geroji pusė yra ta, kad vis dėl to Dvasia mato prasmę su jumis kalbėti ženklais. Net jeigu tie ženklai yra dramatiški.

Taip, paukščiai, kaip ženklai, gali būti susiję su fizinio kūno mirtimi, bet ne tiesiog su mirtimi. Apskritai mirties, kaip visa apimančios, nėra. Viskas tęsiasi Dvasioje. Gyvenimas tęsiasi, bet per atskrendančius paukščius mes galime gauti ženklus apie būsimą fizinio kūno subyrėjimą. Yra pakankamai niūru kalbėti apie tai, žmonės bijo šitų kalbų, šitų temų, bijo žvelgti į tą pusę. Ką gi tada daryti? Aš manau, kad esminis dalykas yra vidinis darbas. Dvasia su mumis gali kalbėti ne tik sunkiais, dramatiškais ženklais. Kada mes atsigręžiame į ją, kada mūsų sąmonė tampa atviresnė ir budresnė, Dvasia duoda daug ženklų ne per dramą, bet tam reikia pastabumo. O juk kaip dažnai, kada atsitinka kas nors gero, mes manome, kad tai savaime suprantama arba kad tai sutapimas, arba tų ženklų mes apskritai nepastebim. O drama… Drama atkreipia į save dėmesį. Manau, Dvasia šneka su jumis, rodo, kad jūsų sąmonė vis dar labai dramatiška.

Klausytoja: Ką galėtų reikšti bitės, kamanės, gyvatės ar gyvatės įkandimas?

Nijolė Gabija Wolmer: Visada reikėtų įsigilinti asmeniškai, bet savo praktikoje esu patyrusi, jog paprastai šalia atsiranda širšės (ne bitės, o širšės) tada, kada šeimoje, situacijoje formuojasi dirglumas, pykčiai; kai nesuvaldoma dirgli energija. Keista, juokinga, bet širšės yra tarsi to sudirgimo išraiška. Kartais tai gali kažkoks būti karminis sujudėjimas, virpėjimas.

Siekite rimties, taikumo, kaip didžiausios vertybės.

Klausytoja: Vakar man nutiko neįsivaizduojamas dalykas, mistika. Eidama miegoti, pajutau, kad kutena ausį; pakrapščiau ir ištraukiau iš kairios ausies juodą kirminą,vikšrą. Iki dabar dar negaliu atsipeikėti. Iš kur gali atsirasti juodas kirminas ausy? Mano namai švarūs, tvarkingi , dabar žiema, jokių vabzdžių nei kirminų aplinkoje nėra.

Nijolė Gabija Wolmer: Na, gudručiai racionaliai pasakytų: „Plaukis ausis ir namus, tai nebus kirminų“. O man akivaizdu, kažkokiu būdu įvyko jūsų auros (ne tik asmeninės, bet jūsų gyvenimo auros) pramušimas.Reikia jūsų pačios gyvenimą ir šeimą pasaugoti nuo bjaurasties: daugiau pasimelskite, pamedituokite, tai yra kažkokios į jūsų gyvenimą įsiveržusios bjaurasties simbolis – Dvasia tiesiog apie tai perspėja. Tai ženklas, kad reikia valytis visuose lygmenyse – fiziniame, energijų, karmos, – kad yra pribrendusi kažkokia problema ir jeigu nieko nebus daroma, tai gali tiesiog įsimesti kažkokia bjaurastis. Traktuokite šį ženklą pozityviai – Dvasia jau nerimsta ir jums sako: „Viskas, reikia kažką daryti“. Galbūt per daug giliai panirote pasaulietiniame miege, galbūt siekiate tiktai pasaulietinių dalykų ir užmiršote, kad dar yra ir dvasinė švara, sielos švara, karminė švara.

Nijolė Gabija Wolmer

TOP