Jogo autobiografija

Viena geriausių praeito šimtmečio dvasinio lobyno knygų

Paramhansos Joganandos

JOGO AUTOBIOGRAFIJA

„Mirtis nėra nei būties baigtis, galutinis išsilaisvinimas nuo gyvenimo, nei durys į nemirtingumą. Būtent ant grubaus žemiškojo priekalo žmogus turi iškalti amžiną dvasingumo auksą.“

paramSavo rankose laikote nepaprastą knygą. Tai dvasinis turtas. Perskaityti ją – tai pradėti ypatingą nuotykį.
Paramhansa Jogananda buvo pirmas jogos meistras iš Indijos, kurio misija buvo gyventi ir mokyti Vakaruose. Praeito šimtmečio antrajame dešimtmetyje Amerikoje, norėdami jo paklausyti, žmonės užtvindydavo pačias didžiausias sales. Ši knyga, pirmą kartą išspausdinta 1946 metais, pradėjo tikrą dvasinę revoliuciją Vakaruose ir vis dar įkvepia naujus ieškančiuosius. Paramhansa Jogananda atvirai ir nuoširdžiai dalijasi savo patirtimi, pasakoja apie savo gyvenimą bei didžiuosius Mokytojus Šri Juktešvarą, Lahirį Mahasają, Mahatmą Gandį, Rabindranatą Tagorę ir kitas šviesias asmenybes, dariusias didelę įtaką dvasinei žmonijai raidai.

Daugelio religinių tradicijų sekėjai pripažino „Jogo autobiografiją“ dvasinės literatūros šedevru, kuriame dera gili išmintis, paprastumas, švelnus humoras, blaivus požiūris, tolerancija ir meilė žmonėms.

„Naujas sąlytis su jogos pasauliu, protiniu jo pranašumu prieš materiją ir dvasine disciplina buvo nepaprastai naudingas man, todėl esu dėkingas jums už galimybę pažvelgti į šią žavingą erdvę“.

Tomas Manas, Nobelio premijos laureatas

„Originalus leidimas, išspausdintas Joganandai dar nepalikus šio pasaulio, leidžia pažinti patį Joganandą. … Šią dvasią daug lengviau pajusti skaitant originalų žymaus dvasinio ir jogos šedevro leidimą.“

Deividas Fravlis, Amerikos Vedų tyrinėjimų instituto direktorius

„Joganandos autobiografija užpildo didelę spragą literatūroje apie jogą Vakarų skaitytojams. Pagaliau turime autentišką tikro jogo, pasiekusio antgamtinių (iš tikrųjų, aukšto lygmens gamtinių) galių, pasakojimą apie dvasinę jo ir jo brolių jogų aplinką. Ši knyga neabejotinai pranoksta bet kokius panašius Vakarų autorių ir žurnalistų bandymus.“

Žanas Herbertas, prancūzų autorius ir redaktorius

TOP