Selena, Baltasis Mėnulis, zodiako ženkluose

Selenos ciklas, per kurį ji apeina zodiako ratą, yra 7 metai. Dėl šio astrologinio taško prigimties, kuris turėtų išreikšti žmogaus galimybę išeiti iš karmos laiko rato į amžinybę, amžinąjį dvasios pasaulį, iki šiol vyksta astrologų ginčai: kurie gi būtent Saulės, Mėnulio bei Žemės tarpusavio sąveikos taškai bei kokiu būdu jį išreiškia. Visgi apsistojama prie maždaug 7 metų ciklo bei Selenos pozicijų, svyruojančių su viena ar kita paklaida. Kol šie ginčai vyksta (tuo labiau, kad nežinia, ar jie išvis kada nors baigsis), pateikiu vieną iš Selenos pozicijų versijų, kurią siūlo P.Globa.
Komentuodama šias pozicijas remiuosi šio taško charakteristika bei bendrąja astrologine logika. Dėl šios astrologinės medžiagos vis dar eksperimentinio pobūdžio siūlyčiau nesureikšminti, nesuabsoliutinti pateikiamos informacijos, o vadovautis ja išmintingai, kritiškai, saikingai.

Selena, arba Baltasis Mėnulis, žmogaus gyvenime gali reikštis trimis lygiais.
Pirmasis lygis: žmogus nesuvokia arba priešinasi Selenos bei per ją besireiškiančiam dvasios planų vedimui, ignoruoja jį. Selenos aktyvumo metu arba jo nejaučia, arba dėl prasidėjusio išgryninimo proceso, kurio nesuvokia, gauna smūgius, o ne paramą.
Antrasis lygis: žmogus jau ima jausti Selenos raišką, sugeba pasinaudoti jos inspiravimu, parama, įkvėpimu, tačiau dar ne visiškai, gana paviršutiniškai, ne visuose lygmenyse ir dažniau nesąmoningai, intuityviai. Kai kuriuose lygmenyse, srityse jos raiška vis dar jam bus nepasiekiama ar nesuvokiama.
Trečiasis lygis: žmogus sąmoningai suvokia Selenos raiškos sritis, deda pastangas išskleisti jos jėgą, o per ją – dvasios vedimą, ryšį su Tvėrėju. Selena jį įkvepia, suteikia jam jėgos ir sėkmės. Jo gebėjimas per save transliuoti Selenos perduodamą dvasios šviesą aprėpia vis daugiau sričių, įgyja jėgą, tampa sąmoningas, atveria bendradarbiavimą su dvasia, padeda realizuoti pašaukimą ir išeiti iš karmos rato į amžinąjį dvasios pasaulį.
Pirmiausia konkrečiais pavyzdžiais paaiškinsiu, kaip surasti savo ar kieno nors kito Selenos padėtį zodiako ženkle gimimo momentu. Tarkime, kad Jūsų gimimo data yra 1960-12-13. Lentelėje raskite arčiausią šiai dienai datą. Ji yra 1960-11-16 bei nurodo, jog tą dieną Selena įėjo į Jaučio ženklą. Artimiausia kita data yra 1961-06-17. Šią dieną Selena iš Jaučio perėjo į kitą, Dvynių ženklą, kur bus, kaip visuomet, septynis mėnesius. Priminsiu, jog Selena kiekviename zodiako ženkle būna septynis mėnesius, o visą zodiako ženklų ratą apeina per 12 metų. Mūsų ieškoma data yra tarp šių dviejų datų, vadinasi, Jūsų Selena yra Jaučio ženkle.
Paimkime kitą pavyzdį. Tarkim, jog data, kuri Jus domina, yra 1945-07-26. Matome, jog ši data yra tarp 1945-02-15, kai Selena įėjo į Vandenio ženklą, bei 1945-09-16, kai ji perėjo į Žuvų ženklą. Vadinasi, Jums rūpimą dieną Selena buvo Vandenio ženklo antroje pusėje.
Dėl visiško aiškumo paimkime dar vieną pavyzdį: mums rūpi, kur buvo Selena, tarkim, 1971-03-09. Matome, jog ši data yra tarp 1970-10-16, kai ji įėjo į Svarstyklių ženklą, bei 1971-05-17, kai perėjo į Skorpiono ženklą. Vadinasi, mums rūpimą dieną Selena buvo Svarstyklių ženkle.

Zodiako ženklas 1911-1917 1918-1924 1925-1931 1932-1938 1939-1945 1946-1952 1953-1959
  Avinas

1911-04-18

1918-04-18

1925-04-18

1932-04-17

1939-04-18

1946-04-17

1953-04-17

  Jautis

1911-11-18

1918-11-17

1925-11-17

1932-11-16

1939-11-17

1946-11-16

1953-11-16

  Dvyniai

1912-06-18

1919-06-18

1926-06-18

1933-06-17

1940-06-17

1947-06-17

1954-06-17

  Vėžys

1913-01-17

1920-01-17

1927-01-17

1934-01-16

1941-01-16

1948-01-17

1955-01-16

  Liūtas

1913-08-17

1920-08-17

1927-08-18

1934-08-17

1941-08-17

1948-08-17

1955-08-17

  Mergelė

1914-03-19

1921-03-18

1928-03-18

1935-03-18

1942-03-18

1949-03-18

1956-03-17

  Svarstyklės

1914-10-18

1921-10-17

1928-10-17

1935-10-17

1942-10-17

1949-10-17

1956-10-16

  Skorpionas

1915-05-19

1922-05-18

1929-05-18

1936-05-18

1943-05-18

1950-05-18

1957-05-17

  Šaulys

1915-12-18

1922-12-17

1929-12-17

1936-12-17

1943-12-17

1950-12-17

1957-12-16

  Ožiaragis

1916-07-18

1923-07-18

1930-07-18

1937-07-18

1944-07-17

1951-07-18

1958-07-17

  Vandenis

1917-02-16

1924-02-17

1931-02-16

1938-02-16

1945-02-15

1952-02-16

1959-02-15

  Žuvys

1917-09-17

1924-09-17

1931-09-17

1938-09-17

1945-09-16

1952-09-16

1959-09-16

Zodiako ženklas 1960-1966 1967-1973 1974-1980 1981-1987 1988-1994 1995-2001 2002-2008
  Avinas

1960-04-17

1967-04-17

1974-04-17

1981-04-16

1988-04-16

1995-04-16

2002-04-15

  Jautis

1960-11-16

1967-11-16

1974-11-16

1981-11-15

1988-11-15

1995-11-15

2002-11-14

  Dvyniai

1961-06-17

1968-06-16

1975-06-17

1982-06-16

1989-06-16

1996-06-15

2003-06-16

  Vėžys

1962-01-16

1969-01-16

1976-01-16

1983-01-15

1990-01-15

1997-01-15

2004-01-15

  Liūtas

1962-08-17

1969-08-16

1976-08-16

1983-08-16

1990-08-16

1997-08-16

2004-08-15

  Mergelė

1963-03-18

1970-03-17

1977-03-17

1984-03-16

1991-03-17

1998-03-17

2005-03-16

  Svarstyklės

1963-10-17

1970-10-16

1977-10-16

1984-10-16

1991-10-16

1998-10-16

2005-10-15

  Skorpionas

1964-05-17

1971-05-17

1978-05-17

1985-05-17

1992-05-16

1999-05-17

2006-05-16

  Šaulys

1964-12-16

1971-12-16

1978-12-16

1985-12-16

1992-12-15

1999-12-15

2006-12-15

  Ožiaragis

1965-07-17

1972-07-17

1979-07-17

1986-07-17

1993-07-16

2000-07-16

2007-07-16

  Vandenis

1966-02-15

1973-02-15

1980-02-15

1987-02-15

1994-02-14

2001-02-14

2008-02-14

  Žuvys

1966-09-16

1973-09-16

1980-09-15

1987-09-16

1994-09-15

2001-09-15

2008-09-15

AVINE  JAUTYJE  DVYNIUOSE  VĖŽYJE  LIŪTE  MERGELĖJE  SVARSTYKLĖSE  SKORPIONE  ŠAULYJE  OŽIARAGYJE  VANDENYJE  ŽUVYSE

TOP