N.GABIJA WOLMER. 2023 DIDYSIS ASTROLOGINIS MĖNULIO KALENDORIUS

Rugpjūčio jaunatis

N.Gabija Wolmer. Rugpjūčio jaunatis 2023 08 16

( Iš N.Gabija Wolmer DIDŽIOJO ASTROLOGINIO MĖNULIO KALENDORIAUS 2023, papildyta)

Netrukus, rugpjūčio 16 dieną 12:38 val., įvyks Mėnulio jaunatis. Gamta atsinaujins, Mėnulis atsinaujins, nusiteikime ir mes atsinaujinimui, sėkmingam naujų jaunaties programų paleidimui. Juk jaunatis – tai lyg sėklų sėjimo metas! Tokiu metu labiau nei bet kada esame savo likimo kūrėjai, jei suvokiame šią galimybę, jei veikiame sąmoningai, o ne vedami inercijos, instinktų ar baimių.
Juk mes patys, būdami sąmoningi, galime pasirinkti,  kokias būsimo ciklo sėklas pasėsime savo mintimis,  jausmais,   sprendimais bei  poelgiais.
Ką gi, reikėtų nors glaustai žinoti, kokias tendencijas neša ši jaunatis, tai padės mums išvengti „povandeninių akmenų“, kurių esti  kiekviename momente, kiekvienoje jaunatyje, taip pat ir šioje.

N.Gabija Wolmer. Rugpjūčio jaunatis 2023 08 16

Jaunaties metu Saulė bei Mėnulis bus Liūto zodiako ženklo 24 laipsnyje. Šalia, taip pat Liūto ženkle, bus Venera bei Lilit, arba Juodasis Mėnulis. Visas šis telkinys jaunaties metu bus 10 ekliptikos sektoriuje, kuris siejamas su karjera, tikslais, iškilimu, šlove.
Kai jaunatis įvyksta Saulei bei Mėnuliui esant viename zodiako ženkle su Lilit, tai labai sustiprina Lilit jėgą. Kaip žinia, Lilit geba mumyse skatinti savanaudiškas tendencijas, egoizmą, pagundas. Šiuo atveju turėsime situaciją, kai stipri Lilit  jaunaties metu bus Liūto ženkle, ugnies stichijoje. Žmogaus charakteryje liūtiškos savybės – tai orumas ir garbė. Šiuo atveju šių savybių troškimas gali pastūmėti į puikybę, garbėtrošką, į neatsakingus sprendimus, kai išsikeliame sau per didelius uždavinius, prisižadame tai, ko negalėsime ištesėti, ar išlaidaujame, norėdami pasipuikuoti. Dar viena savybė, kuri gali ryškėti veikiant Lilit Liūto ženkle, – tai despotiškumas, noras viską kontroliuoti, valdyti, visur kištis, vyrauti.
Būtent šių savybių ir vertėtų vengti, jei norime, kad ciklas, prasidėjęs nuo jaunaties, atneštų mums liūtiškos jaunaties dorybingas vertybes – gyvenimo džiaugsmą, meilę, žaismingumą, energingumą.
Taigi svarbu ,neatmetant „liūtiško“ orumo bei gyvenimo džiaugsmo, kurio bus daug  šiuo metu, pasitelkti atlaidumą kitų atžvilgiu, toleranciją, geranoriškumą.
Labai svarbu bus pakreipti mintis pozityvumo link, pasistengti matyti aplinkiniuose bei savyje gerąsias savybes, siekti mylinčio vienio, pasaulio grožio išgyvenimo patirčių.
Kita vertus, tokia stipri bei apsunkinta Lilit ugnies stichija kels pavojus, susijusius su ugnimi, elektra, žaibais, tiesiog gamtos stichijomis. Dėl tos priežasties reiktų labai atsargiai elgtis su ugnimi, elektra,  degiomis medžiagomis tiek gamtoje, tiek namuose.
Labai gražūs aspektai jaunaties metu bus nuo Merkurijaus bei Marso Mergelės ženkle į Jupiterį bei Uraną  Jautyje. Planetos, dalyvaujančios šiame puikiame trigono aspekte žemės ženkluose, spinduliuos darbštumo, rūpestingumo, fundamentalumo, patikimumo energijas, padės daugybėje darbų, susijusių su žeme, turtu, gamyba. Palaikys siekiančius sveikatos, grožio, gerovės. Tačiau jei norime sėkmės, ateinančios per šias planetas, vadovaukimės praktiškumu, natūralumu, atsisakykime nereikalingo pretenzingumo.
Nepamirškime, kad jaunatis trečiadienį prasidės tik nuo pietų, nuo 12:38 val. Iki to meto nuo ankstyvo rytmečio tebesitęs 30 Mėnulio diena, kurios simbolis –  Gulbė. Taigi trečiadienio rytas iki jaunaties yra geras užbaigti senus darbus, pasiruošti naujiesiems.
Naujas ciklas prasidės tik nuo 12:38 val. Tuomet gerai yra atsigręžti į tai, kiek daug jau turime, kokioje gausoje gyvename, pajausti dėkingumą už gyvenimą ir visus jo stebuklus, padėkoti visiems ir viskam ir leisti sau pasvajoti. Leisti išsiskleisti didžiajam mylinčiam vieniui mumyse, apkabinančiam viską šviesioje, džiaugsmingoje meilėje.

Šviesios, palaimintos mums visiems jaunaties ir viso prasidedančio ciklo!

P.S.: Skaitmeninę (PDF) versiją Didysis Astrologinis Mėnulio Kalendorius 2023, kuriame rasite  visų metų prognozes bei sėkmingiausias dienas, galite įsigyti šiuo adresu: https://www.menuliokalendorius.com/cart/

Šį kalendorių galėsite naudoti visus metus kompiuteryje, išmaniajame telefone, planšetėje.

TOP