Laiko ciklai: brandos pradžia

N.G. Wolmer "Laiko ciklai"
21 METŲ ETAPAS

Ryškus  yra 21 metų ciklas. Tuo metu į savo padėtį grįžta Selena (pirmą kartą grįžo 7 metų, antrą – 14 metų). Dabar jau įgyta daugiau patirties. Be to, šį kartą Selenos grįžimą į savo vietą jau ne taip destruktyviai veikia Saturnas.

Be to, šį kartą Jupiteris – planeta, susijusi su autoritetu, gerove, – yra savo viršūnėje. Tai yra stiebimasis socializuotis.

Taigi ateina ne tik Dvasios Šviesa, bet ir siekis įgyti žmonių pagarbą, žinių, galbūt padaryti karjerą ir t.t.
Tuo pat metu, 21 metų, Uranas yra apatinėje kryžiaus dedamojoje, t.y. praėjęs vieną ketvirtį takelio. Vadinasi, laisvės tema nueina į patį dugną – ji skamba mažiausiai ir atrodo labiausiai pažeidžiama, o socializavimosi, pagarbos, gero gyvenimo aktualijos suskamba visa jėga. Štai tokia yra 21 metų misterija: „ateiti į protą“, išgirsti žmonių pasaulį – tai, kas jau yra suvokta, žinoma, jog tai yra gerai, kas  yra teisėta, žmogiška. Visa tai, kas žmonių pasaulyje yra geriausio.
Tai  periodas, kada mes esame pajėgūs pradėti girdėti. Ir tuo labiau, kad 22 su trupučiu metų (22  metai ir maždaug 2 mėnesiai) Saturnas apeina tris ketvirtadalius savo rato ir  taip pat atsiduria viršutinėje kryžiaus dedamojoje.

Saturnas yra tiesiogiai susijęs su karjera, su tikslais, taigi galima sakyti, jog 21- 22 metų žmogus realiai pajunta azartą siekti karjeros, savo tikslų, profesiškai tobulėti ir visos planetos jam  padeda šioje srity, kaip ir Selena.

24 METAI

24 metų ciklas yra tiktai vienos planetos ryškesnis ciklas – tai Jupiterio grįžimas į savo vietą (panašiai kaip 12 metų). Tai yra geras laikas būti geru, gerbiamu žmogumi – įsitvirtinti tame, ką tu gerbi, kas tave gerbia, stabilizuoti savo pasaulėžiūrą, poziciją, savo žvilgsnį į autoritetus, į religiją, sustiprinti savo poziciją visuomenėje. Apibendrintai galima pasakyti, kad 21 – 24 metai – tai  „atėjimo į protą“, socializavimosi periodas.

Žmogus turi progą stabilizuotis ir pradėti siekti kažkokių svarbių tikslų. Kosmosas jam padeda tuo metu tą daryti. Na, o kas toliau?

30 METŲ CIKLAS

Vienas iš svarbiausių ciklų vyksta prieš 30-metį (tai yra 29,5 metų). Tai Saturno planetos pirmasis sugrįžimas į savo vietą ir būtent tada žmogus gali jausti nepasitenkinimą viskuo, ką darė paviršutiniškai ar kur jis anksčiau pridarė kvailysčių. Išryškėja visi tie dalykai, kur jis buvo nepraktiškas, kur nepagalvojo į priekį apie tai, kas yra tuščia ir nereikalinga. Tai yra labai rimtos gyvenimo peržiūros momentas, sutvirtėjimo, sustiprėjimo, nereikalingų dalykų atsisakymo momentas. Tuo metu iškyla vidinės šerdies suradimo būtinybė. Tai yra metas, kada neretai žmogus nusprendžia keisti profesiją ar apsigyventi kitoj šaly – tada visai kita kryptimi gali pasukti gyvenimas.  Šis ciklas gali išsitęsti po pusę metų į vieną ir į kitą pusę.

Lygiai 30 metų Jupiteris stoja į opoziciją savo pozicijai gimimo momentu.

Jupiteris – autoritetas, pagarba, socialinė sėkmė ir t.t. Ką gi tai reiškia?  Ogi esi ne tik priverstas santūriai ir praktiškai žvelgti į gyvenimą, atsisakyti to, kas nereikalinga (tai  askezės, susitelkimo, nereikalingų dalykų atsisakymo laikas), bet dar ir Jupiteris sako: „Šiuo metu tu gali prarasti autoritetą. Būsi priverstas peržvelgti savo pasaulėžiūrą.” Tai yra momentas, kada reikėtų orientuotis ne tiek į iškilimą, šlovę, garbę ir karjerą, bet į gilius dalykus. Į fundamentą, į savo gyvenimo pagrindą – į amžinas tiesas. Į tai, kuo žmogus gyvas ne tik vieną gyvenimą, bet kuo jis gyvas amžinybėje, kas sudaro sakralią jo esmę. Tai yra momentas, kada yra sunkiau negu bet kada likti paviršutiniškam. Jeigu žmogus lieka paviršutiniškas, jį ištinka gyvenimo smūgiai. Sakykime, jeigu tai yra alkoholizmas, narkomanija arba vagiliavimas, tai jis gali pakliūti į kalėjimą arba rimtai susirgti. Pats gyvenimas, karma smogia šiuo momentu: „Jeigu negirdi, priversime išgirsti. Priversime susitelkti, surimtėti.“

 Gali būti ir taip, jog žmogus šiuo metu tiesiog patiria pirmą rimtesnį atpildą už anksčiau atliktus veiksmus. Net jei, rodos, nieko blogo kitiems nedarė, tačiau mąstė graudžiai, dramatiškai, susitapatindamas su aukos pozicija, šiuo metu jis gali tiesiog ja tapti, tai yra pritraukti tai, ko laukė: agresiją, ligą, neteisybę ir panašiai.Tai metas, kai praeities veiksmų padariniai, karma kondensuojasi ir pasireiškia realiais  įvykiais gyvenime, todėl beprasmiška šiuo periodu (o ir kitais taip pat) šaukti: „Už ką, už ką?..“  Už tai, kad tos baimės buvo pagrindinė tema tavo sąmonėje, nesuvokti lūkesčiai… Dėl to, kad bijojai, kad nekūrei mintyse savomis pastangomis kažko šviesaus, kad pasidavei, kad nenugalėjai tamsos, nelaimės savo mintyse…

Turbūt daugelis iš Jūsų, kurie ir esate praėję šitą gyvenimo amžių, prisimenate šią ribą. Na, beveik nežinau žmonių, kurie būtų pasakę, kad visai nepastebimai praėjo šis metas. Nesu tokių sutikusi. Gal jų ir yra?

Apibendrinus 30 metų ciklą, galima būtų pasakyti taip: „Nesiveržk į priekį. Peržiūrėk viską, ką darei. Sustiprėk. Tapk uola. Tapk ta stiprybės uola savo gyvenime. Pamatyk, kokios vertybės tavo gyvenime atlaikys visas audras?” Štai tokios 30-mečio pamokos ir misterijos. Ir būtent jas praėję Jūs pajusite šito ciklo jėgą. Galėsite pasakyti: „Aš pajutau, kad pirmą kartą tapau žmogumi. Aš pirmą kartą pats, savarankiškai suvokiau, ką reiškia gyventi. Ką reiškia už ką nors atsakyti”. Tai yra atsakomybės suvokimo momentas, sustiprėjimo momentas.

33 METAI – JĖZAUS AMŽIUS?

Karminiai mazgai žmogaus gyvenime ateina į savo kryžiaus aukščiausiąją vietą, aukščiausiąją dedamąją, kada žmogui yra 32,55 metai. Tai yra 33-ieji gyvenimo metai. Tai sutampa su dar vienu ciklu: taip pat ir Jupiteris ateina į savo aukščiausiąją kryžiaus dedamąją, viršūnę, žmogui esant  lygiai 33 metų. O juk Jupiteris yra planeta, susijusi su religija,  su Dievu, jo paieška ir taip pat su autoritetu, su žmogaus misija. Taigi astrologinėje misterijoje, netgi mąstant visiškai logiškai, galima pasakyti: „Ateis 33 metai ir tu turėsi išgyventi misteriją, ką reiškia pakilti į pirmąją  žmogaus gyvenimo dvasinę viršukalnę, kryžiaus viršutinę dedamąją”  Argi ne tokia misterija mums buvo perduota per Jėzaus įvaizdį, simbolį?

Tai labai įdomu – šie sutapimai. Jie sukrečia, parodo, kiek viskas yra giliai susiję. Kiek daug gilių sutapimų yra astrologijoje, kuri, bent jau man, niekada nesipriešino su dvasingumu arba tikėjimu, iš kokios religijos perspektyvos bežvelgčiau, o tik patvirtino pasaulio prasmingumą, visko susietumą, Dvasios visa persmelkimą.

Taigi apie 33 metus vyksta misterija, kada žmogaus Karminiai mazgai atsistoja į tą poziciją, kurią galime pavadinti „viršutine kryžiaus dedamąja”, kada žmogus savo karmoje, Karminiuose mazguose, turi iškelti savo gyvenimą į tą didžiausią aukštį, atsakyti  Viešpačiui, Dvasiai į klausimą: „Kokius tikslus tu prisiėmei? Kas tau yra svarbu?  Koks tavo pašaukimas? Ką tu nuveikei? Ar suvoki, kam aš tave pašaukiau?“ Yra pereinamas aukščiausias patikrinimas dvasinėje, vidinėje erdvėje, o kartais – ir išorėje. Daromi sprendimai. Neretai pasiekiamos aukščiausios viršukalnės. Ne vienas genijus, menininkas, išradėjas šiuo metu atliko reikšmingiausius darbus. Kai ko yra atsisakoma visam laikui. Kai kas pakeičiama. Kartais labai sustiprėjama, o kartais vyksta dideli lūžiai, sukrėtimai.

Apibendrintai galima sakyt, kad nuo 29 su puse iki 33 metų, Kristaus amžiaus, ko gero, griežčiausiai peržiūrimas gyvenimas. Tai metas, atveriantis galimybę, kaip reikiant pakračius savo ego, tuštybę, po to pasiekti kai ką labai reikšmingo.

TOP