Karminiai ryšiai

Klausimas: Kaip sąveikauja žmonės, kai Karminis mazgas Rahu sutampa su kito žmogaus Selena, kai Lilit yra jungtyje su Selena ir kai Rahu su Saule? Kaip suprantu, tai yra karminis santykis. Koks konkrečiai?

N.G.Wolmer: Pirmasis atvejis, kai Selena yra ten, kur kito žmogaus Rahu, tai nėra sena situacija, o naujas susitarimas susitikti. Kur vieno žmogaus stipriausi, šviesiausi karminiai įdirbiai (Selena), to kitas žmogus, kurio yra Rahu, dar tik turi išmokti. Pavyzdžiui, jei vieno žmogaus Selena yra Žuvyse, vadinasi, jis daug dirbo daug su Žuvų zodiako ženklo dorybėmis, vertybėmis s ir, ko gero, jas išugdė arba tai yra stipriausia jo savybė. Taigi tokiam žmogui būtų būdinga subtilumas, jautrumas, sugebėjimas aukotis, pagarba gyvybei, grožio, harmonijos jutimas.

O kitam žmogui, kurio ten yra Rahu, trūksta šių savybių: subtilumo, jautrumo, gailestingumo, harmonijos pojūčio. Iš tiesų tokiems žmonės gali būti drauge gana sudėtinga. Ta situacija palankesnė žmogui, kurio jungtyje yra Rahu. O kitą gali netgi nervinti: kaip šis gali nežinoti tokių paprastų dalykų, kurie, rodos, savaime suprantami. Nieko keisto: juk tai yra to žmogaus šviesiausia, aiškiausia pusė, kur jam jau nereikia nieko ugdyti. Toks ryšys yra nukreiptas daugiau į perspektyvą, į ateitį.
O jeigu vieno žmogaus Lilit yra toje pačioje vietoje, kur kito Selena, čia jau gali būti ilgalaikiai karminiai ryšiai. Todėl, kad tokiame kontakte kausis šviesos ir tamsos poliai. Formuosis labai intensyvios dvasinio pasirinkimo situacijos.

Juk ten, kur yra Lilit, yra taškas, kur žmogus reiškiasi egoistiškiausiai, labiausiai nutoldamas nuo bendrojo evoliucinio srauto, o kito žmogaus tai yra vieta, kur jis mažiausiai egoistiškas, kur jis gali labiausiai duoti. Tada formuojasi misterija: neaišku, kuris polius nugalės. Arba žmogus su Lilit užterš kito šviesiąją dalį, arba žmogus su Selena tame pačiame taške vis dėlto išskaistins, nuplaus, padarys mažiau egoistišką tą kito žmogaus poziciją, kur yra LIlit. Dažnai metų metais vyksta niurkymasis, tie žmonės aiškinasi, kenčia. Jie ir vienas, ir kitas turi stiprių argumentų. Tai sudėtinga. Per tai galime šlifuoti, kas mums yra gėris ir kas yra blogis. Tai gilaus, sudėtingo dvasinio darbo ir dvasinių iššūkių, susitikimų vieta. To savaime nesugalvosi, bet dvasia ima ir veda, kad nori nenori turi su tuo darbuotis, jei šalia yra toks žmogus.

Kaipgi situacija formuojasi, kada ten, kur vieno žmogaus Saulė, yra kito žmogaus Rahu? Rahu nurodo tą kryptį, kuri yra nauja įsikūnijusiai sielai. Tai ta kryptis, kuria ji nori judėti, įgydama pažinimą, susivokdama, tai sritis, reikalinga vystymuisi, kur dar nėra pažinimo, nėra praminti takai, bet jie yra svarbūs ir reikalingi.

Jei kito žmogaus Saulė yra tame ženkle, būtent per tą tašką jo savastis plačiausiai apšviečia aplinkinę realybę, jis spinduliuoja energiją ir suvokimą būtent šioje būties srityje. Todėl šiame ryšyje, be abejo, didesnė nauda yra tam žmogui, kurio yra Rahu. Todėl, kad žmogus su Saule toje pozicijoje, atsiradęs šalia, vien savo buvimu gali duoti galingą vystymosi impulsą. Juk jei šalia Rahu žmogus neturi galingų planetų, jam sunku atrasti tolesnę raidos kryptį, jis nežino, kas jam gerai, kodėl jis jisai gyvena. Ir kai šalia atsiduria žmogus su Sale tame pačiame ženkle, atsiranda prasmė. Tada aišku, kam gyventi, kokia tolesnė vystymosi kryptis, kas ir kodėl svarbu. Nusišviečia takas toli, toli, paaiškėja: štai ką galiu daryti, štai kodėl verta gyventi.

Skirtingų lyčių žmonės tai dažnai tapatina su seksu, o tai yra sielų susitarimas susitikti ir padėti viena kitai paties gimimo momento sąveika. Tai ne meilė, o sielų tarpusavio evoliucinis bendradarbiavimas. Kartais tie momentai sukrenta į vieną vietą – gali būti kartu ir meilė, ir evoliucinis bendradarbiavimas – tada tai labai perspektyvu.

Nijolė Gabija Wolmer

TOP