Žmogiškosios dorybės

Žmogiškosios dorybės turi neįtikėtiną jėgą – tai tarsi žmogaus gyvenimo prasmės esencija, koncentratas.

Mums užtektų visą gyvenimą koncentruotis į meilę, ją išskleisti, ja sekti, ir gyvenimas taptų dorybingas, prasmingas.

Mums užtektų visą gyvenimą susitelkti į tikėjimą, jį puoselėti. Per jį realizuoti savo talentus, pašaukimą ir mes pasiektume neįtikėtinų dvasinių aukštumų.

Mums užtektų nuolat lavinti kuklumą, kantrybę ir taptume pavyzdžiu kitiems.

Mes galime ateiti į Dieviškumą, lavindami kiekvieną dorybę, tačiau turime jų daugybę kartu su didžiule pasirinkimo laisve jomis sekti ar netgi jų atsisakyti…

Nijolė Gabija Wolmer

TOP