Žmogaus gyvenimo slenksčiai, arba kelių ciklų sankirtos

Žmogaus gyvenimo slenksčiai

Slenksčiais žmogaus gyvenime vadinu tuos gyvenimo tarpsnius, kurie iškelia didesnes nei įprasta gyvenimo užduotis, kurių metu gyvenimo tėkmė yra intensyvesnė, neretai  dramatiškesnė nei visuomet, labiau prisodrinta įvykių, reikalaujanti didesnių energijos sąnaudų, intensyvesnio sąmonės darbo. Šių tarpsnių užduočių suvokimui reikia daugiau žinių, susivokimo, kitaip jie gali tapti ypač sudėtingi, dramatiški. Kita vertus, sėkmingiesiems jie yra vieni įdomiausių, reikšmingiausių periodų, kuriuos galima vėliau prisiminti bei papasakoti anūkams… Šiais periodais yra daromi ypač reikšmingi sprendimai, vyksta ryškūs įvykiai.

Astrologiškai tokiais periodais įvyksta keleto ciklų pabaiga bei naujų pradžia arba kelių, einančių vienas po kito, ciklų pabaigos bei pradžios seka. Jau vien dėl to šie periodai yra labiau nei įprasta prisodrinti dvasinių, karminių bei materialių užduočių, yra reikšmingi, sudėtingi, bet drauge ir įdomūs. Vien dėl to jie panašūs į slenkstį, arba duris, kuriuos praėjęs patenki į kitokį, naują pasaulį, pakylėji  gyvenimą į sudėtingesnį, aukštesnį evoliucine prasme lygį, įgyji naują kokybę arba, jei jo nepraeini, tai kažkas užsidaro, lieka anapus, taip ir nerealizuota, taip ir neatverta arba atverta jau tik kito ciklo metu.

Tokių ryškiausių gyvenimo periodų, arba slenksčių, yra keletas. Pirmiausia 14-18 metų slenkstis.

14 -15 METŲ KRIZĖ

Šis slenkstis, arba periodas,  yra nevienalytis. Pirmiausia, dar prieš pasitinkant 14 metų gimtadienį (tiksliau pasakius, esant  13, 95 metų ), Karminai Mėnulio  mazgai pirmą kartą ateina į viršutiniąją kryžiaus dedamąją, reikalaudami pakoreguoti savo pašaukimo suvokimą, ieškoti vertų dėmesio tikslų, nebijant sunkumų, pavojų.

Galima sakyti: „Tai kaipgi? Argi vaikas yra pakankamai subrendęs tokioms užduotims? Ar jis pakankamai subrendęs išbandymams, ar pasiruošęs, juk tai tik paauglys?“ Nieko nepadarysi. Mes ateiname į šitą gyvenimo mokyklą trokšdami į ją ateiti. Ateiname ir prasideda pamokos. Nuo pat mažumės, jaunystės yra kaldinamas skambus Dvasios plienas, Sielos jėga, šviesa – pereinami išbandymai. Ir štai būtent 14 metų yra tas pirmasis momentas, kada iškyla būtinybė suvokti savo aukščiausius tikslus. Žinoma, iš nebrandumo dažnai tai vyksta kaip maištas.

Be to, būtent 14 metų į savo vietą grįžta Selena, arba Baltasis Mėnulis, įtvirtindama tą Dvasinę Ugnį. Galima sakyti, kad 14 metų į  žmogaus sąmonę, į jo aurą pirmą kartą didžiule jėga ir rimtumu leidžiasi Kosminė Ugnis – Dvasios  šviesa ir galybė. Žmogaus  energijos struktūros virpa. Nieko keisto, kad paauglys, jaunas žmogus, virpa, nežino, kas darosi, blaškosi ir maištauja, bandydamas išreikšti tą Kosminę Ugnį, Selenos šviesą ir Karminių mazgų reikalavimus. Suaugusieji turėtų suvokti, kad neįmanoma to momento pereiti tiktai konformistiškai, patogiai, ramiai, nes tada žmogus visam gyvenimui kažko netenka: neišgirsta to šauksmo, neaptinka tos viršūnės, neranda jėgų, drąsos  svajonėms realizuoti, neiškelia savo gyvenimo taurės aukštai  į dangų tam, kad užpildytų ją Dvasios Ugnimi, Viešpaties palaiminimu, Dvasios didybės, drąsos, bebaimiškumo, tikrojo pašaukimo išgyvenimu.

14 metų misterija nesibaigia iš karto, su gimtadieniu (apimdama pusę metų prieš ir po), nes 14,75 metų  formuojasi kitas ciklas – Saturno ciklas.  Tai sunkus metas – pirmasis Saturno išbandymas. Saturnas tuo metu būna apėjęs  pusę rato. Saturnas – tai  stabilumas, tvirtybė, praktiškumas, išmintis, o kada jis atsistoja sau į opoziciją, yra lengva viso to netekti: žmogus tampa minkštas, jis nenori disciplinos, jokių apribojimų, rėmų, gali atsirasti nepagarba vyresniems, jis gali imti viskuo abejoti. Taigi po Dvasinės Ugnies nusileidimo, prieš 15-ąjį gimtadienį, seka žmogaus ašies, kuoro, šerdies išbandymas. Gali atrodyti, jog gyvenimo pagrindas slysta iš po kojų.

Be to, lygiai 15 metų Jupiteris ateina į apatinę savo kryžiaus dedamąją. Tai reiškia žemiausią požiūrį į priimtus autoritetus. Tai pirmasis Jupiterio teikiamas išbandymas: „O kaip žemai tu gali pažvelgti į tuos, kuriuos turėtum gerbti?“

Taigi prieš pat 14 metų Karminiai mazgai pereina viršutinę kryžiaus dedamąją; lygiai 14 metų Selena grįžta į savo vietą, aktyvuojasi Kosminė Ugnis; prieš 15-ąjį gimtadienį – Saturno opozicija, ašies purtymas, tikrinimas ir 15 metų Jupiteris pereina kryžiaus apatiniąją dedamąją. Tai yra pirmieji išbandymų smūgiai, o drauge – ir sustiprėjimo galimybė.

Suaugusieji turėtų suvokti šias misterijas, jų esmę ir padėti vaikams tuo metu išsaugoti tai, kas brangiausia ir svarbiausia.

18 METŲ KRIZĖ

Kitas etapas yra 18 metų. Savo užduotimis jis gana ryškiai skiriasi nuo ankstesniojo.

Grįžusi į savo vietą  Selena, arba Baltasis Mėnulis, 14-mečio žmogaus  auroje žadina Vidinę Ugnį ir Dvasinę Šviesą. Žmogus pajunta tą didžiulį Dvasios reiklumą ir žiūri tomis reikliomis akimis į save patį ir aplinką, tampa nepakantus: jis tarsi prisiliečia prie Dvasios Didybės ir iš to kyla jo neharmoningas elgesys. O štai 18 metų į savo vietą grįžta Lilit, arba Juodasis Mėnulis (jos ciklas yra 9 metai). O Lilit kaip tik yra mūsų egoistiškiausioji dalis – ir teigiama, ir neigiama prasme. Per Lilit mes ieškome to, kuo mes skiriamės, o per Seleną  – kaip mes galime susiliesti, susilieti su Dvasia, ne išsiskirti iš kitų, bet būti viena. O Lilit kalba atvirkščiai: „Ne, tu esi kitoks negu visi.“ Lilit parodo, kur  gali sau leisti daugiausiai nutolti nuo kitų, tapti ypatingas. Jeigu peržengi tą pusiausvyrą, vadinasi, tampi jau toks ypatingas, jog leidi sau daugiau, nei galėtum, ir krenti į nuodėmę. Taigi 18 metų ir yra prisilietimas prie to: prie tamsos savyje, prie noro būti sau, noro būti kažkuo ypatingu ir t.t. Tai yra ir gerai – reikia būti ir ypatingam, bet turi būti pusiausvyros paieška, kad ieškodamas, kaip būti ypatingam, neprarastum kažko labai svarbaus.

Lygiai 18 metų Jupiteris apeina 1,5 savo  ciklo (per 12 metų apeina 1 ratą, vadinasi, 18 metų jis atsistoja į opoziciją pačiam sau). Ir ką  gi tai reiškia?  Kai Jupiteris stovi opozicijoje gimimo padėčiai, žmogus neretai griauna tai, ką  pats prieš tai sukūrė. Jis nebetiki tuo, kuo tikėjo. Jis nebegerbia to, ką gerbė. Ir iškyla kova  su mokytojais, su tėvais, su močiutėmis, seneliais, su pačiu savimi… Tai galimų klaidų metas.

14 – 15 metų – tai  tarsi skatinimas daugiau stiebtis nežinia kur, neribotai ir kartais be saiko, ir iš to kentėti, ieškoti platoniškos dieviškos meilės. Tai tokie kraupūs, jokių ribų nežinantys įsimylėjimai. O 18 metų gali būti nuopuolis į aistrą, į gašlumą, į seksualumą, į palaidumą. Šiuo atveju tai skatina į savo vietą grįžtanti Lilit.

Be to, 18,6 metų (tai yra kiek daugiau  nei 18 su puse metų) įsijungia dar vienas – Karminių mazgų grįžimo į savo vietą – ciklas (jis  šiek tiek svyruoja įvairiems žmonėms: gali būti 18,6 – 18,8 metų). Tai reiškia, kad po 18 gimtadienio, po to, kai Lilit jau pasirodo „visu savo grožiu“, vyksta karminės programos korekcija. Karminiai mazgai grįžta į savo vietą. Ypač ryškiai atsiveria anksčiau padarytos grynai egoistinės klaidos, o jeigu kažką švento vis dėlto savyje apgynei, išlaikei, tai  tuo metu veriasi didelės galimybės. Tai yra metas, kai vieni žmonės nueina siaurais vingiuotais takeliais, kiti sustiprėja, įstoja į aukštąsias mokyklas, pajunta norą socializuotis ir t.t. Tai yra antra tokia riba jauno žmogaus gyvenime.Taigi 19-ais metais iš tikrųjų vyksta pirmoji karminės programos korekcija. Štai todėl  tuo metu neretai būna, kad jauni žmonės arba pradeda studijuoti, arba labai blaškosi: pradėję vėl suabejoja, meta ir t.t…

O koks gi skirtumas tarp minėtų ciklų psichologine prasme?

Koks bebūtų ciniškas 15 metų jaunuolis, vis dėlto jis derinasi su tuo vidiniu maksimalizmu, kurį pajunta, su ta Dvasios Galybe, ir todėl tuomet ypač stipriai yra siekiama nekonformizmo, kyla didelis pasipriešinimas pasaulio vartotojiškumui, ribotumui, ieškoma laisvės, kažko visiškai naujo. O štai 18 metų, atvirkščiai, yra tendencija pasakyti sau: „O kodėl gi aš turėčiau stengtis? O kas čia tokio ypatingo, kad aš būsiu vartotojas? O jeigu pabandyčiau padaryti blogiausiuoju būdu? Ar pasaulis man paprieštaraus, ar ne? Aš taip pat noriu išbandyti pasaulį: ko verti visi jo įstatymai?”

Yra momentai, kada mes ieškome Šviesoje, ir pykstame jos neradę. Yra momentai, kai mes ieškome tamsoje sakydami: „O kas bus, jeigu aš ieškosiu tamsoje?”  Tada yra didelė galimybė nupulti. Apibendrintai būtų galima pavadinti, kad 14 -15 metų  paieškos yra Dvasios Šviesoje: įsiūtis, pyktis jos neradus arba džiaugsmas ją radus. O 18 metų paieškos yra  Kosminėje tamsoje: ieškojimas, kur, kokios yra jos valdos, kiek jos tęsiasi -ne tik išorėje, bet ir viduje. Žinoma, ne tik tai veikia 18 metų žmogus: jis mokosi, tvarkosi ir galvoja apie daugybę dalykų; tačiau yra ir šis fonas. Tuo metu vyksta karminių programų korekcija: „Kaip aš suvokiu, kas pasaulyje yra prasmingiausia, vertingiausia? Kokie yra mano uždaviniai?” Tai vis dėlto gana skausmingas metas.

Galima sakyti: „O kur tie gerieji momentai?”  Ogi tai buvo anksčiau, pavyzdžiui, 12 metų, kada Jupiteris pirmą kartą grįžo į savo vietą. Tada yra gera būti, lengva būti geru vaiku, patvirtinti lūkesčius, įgyti pagarbą. Tai yra 9 metai, nors tada sutampa ir Jupiterio pakilimas į savo viršūnę, ir Lilit grįžimas. Tai metas, kada vaikas puoselėja ir savo socialumą, ir aplinkinių pagarbą, bet šiek tiek ir puikybę. Ir tai yra toleruojama.

Pozityvūs, stabilizuojantys, padedantys įsitvirtinti visuomenėje, sociume, išskleisti asmenybę taip pat yra 21-24 metai, 35 – 37 metai, 48, 60 metų periodai.

21 – 24 metų etape taip pat susijungia keli ciklai. Tai yra tarsi „atėjimo į protą“ laikas, kada žmogus stabilizuojasi, praktiškiau žiūri į viską. Paprastai tai yra ir vedybų arba vaikų pradėjimo, įsitvirtinimo materijoje, visuomenėje metas.

35-37 metų taip pat stabilizavimosi, įsitvirtinimo, profesinių pasiekimų metas.

48, 60 metų užtvirtiname tai, ką pasiekėme, surandame, realizuojame tai nauja kokybe.

TOP