Ženklai ant plaštakų

ranka

Mūsų plaštakose taip pat galima aptikti visą zodiako ženklų išklotinę. Ant plaštakų, pirštų ženklus paprastai gauname, kai priežastis yra ne tokia svarbi, susijusi su kokiu nors smulkesniu, trumpalaikiu reikalu, ir paprastai turi tik vieną reikšmę.
Plaštakos viršutinę pusę visą apskritai galima susieti su Dvynių ženklu. Atskirai visų zodiako ženklų išklotinę galima rasti ir delne, tačiau šįkart apsiribosime pirštais.

Nykštys siejamas su Venera

Teigiami ženklai moterims yra ant kairiojo nykščio, o vyrams – ant dešiniojo.
Jeigu susidaužėte, įsipjovėte nykštį, nykščio nagą teigiamoje pusėje, tai reikštų vieną iš šių dalykų:
Jūsų laukia malonus jausminis, galbūt – seksualinis išgyvenimas, sėkmė meilėje;
tai, ką darote, galvojate, nusprendėte, neša Jums sėkmę meilėje; Jūsų laukia finansinė, materiali sėkmė;
tai, ką darote, arba Jūsų sprendimas sustiprina Jūsų finansinį, materialų gerbūvį;
neabejokite, „negraužkite” savęs: pirkinys, kurį įsigijote ar planuojate įsigyti, yra vertingas, naudingas;
finansinis, prekybinis sandėris, kuriam ruošiatės ar kurį jau sudarėte, yra vertingas, reikalingas.

Neigiami ženklai yra vyrams ant kairio nykščio, moterims – ant dešinio.
Jie reiškia vieną iš šių dalykų:
tai, ką darote ar galvojate, gali pakenkti Jūsų meilės reikalams;
Jūsų veiksmuose ar mintyse, sprendimuose suskambo nemeilė sau ar aplinkiniams;
žmogus, kurį sutikote ar apie kurį galvojate, Jūsų nemyli, gali sukelti daug skausmo;
Jūsų veiksmai ar mintys, sprendimai gali pakenkti Jūsų gerbūviui;
pirkinys, kurį įsigijote ar ruošiatės įsigyti, yra nenaudingas, nereikalingas, per brangus;
sandėris, kuriam ruošiatės, yra nereikalingas, nevertingas.

Rodomasis pirštas susijęs su ugnies stichijos zodiako ženklais
Čia turi savo atskirą reikšmę kiekviena piršto falanga.

Apatinė falanga (arčiausiai delno) yra susijusi su Avino ženklu bei Marso energijomis.
Teigiamoje pusėje (vyrams ant dešinės rankos, moterims – ant kairės) ženklai – ne tik įsipjovimai ar susidaužymai, bet ir atsiradę smulkūs apgamai – turėtų vieną iš šių reikšmių:
parodėte teigiamą, reikalingą iniciatyvą
Jūsų poelgis buvo reikalingas, drąsus, įgijote drąsos;
laiku parodėte atvirumą, tiesumą, apgynėte savo poziciją;
vertėjo pakovoti už save.

Neigiamoje pusėje (vyrams ant kairės rankos, moterims – ant dešinės rankos) ženklas reiškia:
pasielgėte agresyviai, netinkamai;
neskubėkite lįsti, kur Jūsų neprašo;
galite nukentėti, elgiatės neapgalvotai, spontaniškai;
tampate egoistu, negirdite kitų.

Vidurinė rodomojo piršto falanga yra susijusi su Liūto zodiako ženklu.
Teigiamoje pusėje atsiradę ženklai reikštų:
ėmėte save vertinti, įgijote ar įgysite orumo, pagarbos;
Jūsų veiksmai padeda Jums išgarsėti;
Jūsų laukia nedideli meilės džiaugsmai;
Jūsų laukia šiokia tokia kūrybinė sėkmė;
tapote natūralesnis, džiugesnis, optimistiškesnis.

Ženklai neigiamoje pusėje reiškia vieną iš šių dalykų:
per daug išpuikote, tapote egoistas;
galite prarasti aplinkinių pagarbą;
per daug lengvabūdiškai žiūrite į meilę;
Jei turite vaikų, pagalvokite, ar neskriaudžiate jų.

Viršutinė rodomojo piršto falanga atitinka Šaulio zodiako ženklą.
Teigiamoje pusėje ženklai byloja:
Jūsų pasaulėžiūra kinta į gera;
Jūsų veiksmai didina Jūsų autoritetą, pagarbą, sėkmę visuomenėje;
Jūsų tikėjimas Dievu atsinaujino, tapo gilesnis;
atradote tikrą dvasinį vedimą, tradiciją ar mokytoją, įgijote vertingų dvasinių žinių ar patyrimą;
pasielgėte kaip tikras dvasinis mokytojas;
Jūsų laukia sėkmė tolimoje kelionėje ar bendraujant su užsieniečiais;
sėkmė studijuojant ar bendraujant su aukšto rango pareigūnais;
sėkmė valdžios institucijose.

Neigiamoje pusėje ženklai reiškia vieną iš šių dalykų:
praradote tikėjimą, atitolote nuo Dievo arba nutraukėte ryšį su juo, tapote materialistas;
griaunate savo ar kitų autoritetą, Jums trūksta pagarbos;
kuo nors nusikaltote dvasingumui ar religijai, jos tarnams ar šventykloms, galbūt savo mokytojui;
galima nesėkmė studijuojant;
galima nesėkmė tolimoje kelionėje ar bendraujant su užsieniečiais.
Pridursiu, jog visų šių ženklų esmė – pagarbos sau, kitiems, dvasiai, tikėjimo trūkumas. Ženklas ragina ugdyti pagarbumą, dvasingumą.

Vidurinysis pirštas susijęs su žemės stichija

Apatinė falanga ( arčiausiai delno) – su Jaučio zodiako ženklu. Ženklai šioje zonoje bus panašūs kaip ant nykščio, tik ne tokie reikšmingi.
Vidurinė falanga yra susijusi su Mergelės zodiako ženklu.
Čia atsiradę ženklai teigiamoje pusėje bylotų:
puikiai supratote, atlikote savo pareigą;
Jūsų gyvenime atsirado daugiau tvarkos, švaros, kruopštumo;
galima sėkmė; darbe;
gerėja ar pagerės sveikata.

Neigiamoje pusėje ženklas reiškia vieną iš šių dalykų:
apleidote savo pareigas;
galima nesėkmė darbe;
gyvenime atsirado per daug netvarkos;
per daug kabinėjatės prie aplinkinių ar savęs, kritikuojate;
tampate džiūsna bambeklis, besivadovaujantis tik racionaliu protu.

Viršutinė falanga yra susijusi su Ožiaragio ženklu.
Ženklai teigiamoje pusėje reiškia vieną iš šių dalykų:
Jūsų likime atsirado rimti pokyčiai į gera;
padarėte rimtą, teisingą sprendimą;
galima profesinė sėkmė, gera karjera;
įgijote rimtumo, disciplinos;
susipažinote su rimtu žmogumi – vertinkite tai, jis duos Jums išmintingų patarimų.

Ženklai, atsiradę neigiamoje pusėje, bylotų:
kreipiate savo likimą neigiama linkme;
Jums trūksta rimtumo, santūrumo, kantrybės, disciplinos;
pasirinkote neteisingą tikslą;
savo liūdesiu, niūrumu griaunate likimą;
netinkamai elgiatės su vyresniais žmonėmis, tėvais ar viršininkais.

Bevardis pirštas atstovauja oro stichijai

Apatinė falanga (arčiausiai delno) atitinka Dvynių ženklą.
Ženklai teigiamoje pusėje reiškia
sėkmingus kontaktus;
teisingas mintis;
sėkmingą mokslą, prekybą.

Ženklai, atsiradę neigiamoje pusėje, bylotų apie
melą, klaidingas mintis, plepumą;
prastas pažintis;
išsiblaškymą, mokslo ar prekybos nesėkmes;
galimas klaidas tvarkant dokumentus;
pavojus prie vairo.

Vidurinė falanga atitinka Svarstyklių ženklą.
Ženklai teigiamoje pusėje reiškia vieną iš šių dalykų:
geri santykiai su partneriu;
Jūsų gyvenime atsirado daugiau pusiausvyros, diplomatijos, išminties;
Jūsų poelgis teisingas, atkuria teisingumą.

Ženklai neigiamoje pusėje bylotų:
gresia konfliktas su partneriu;
Jums trūksta diplomatijos, išminties;
pažeidžiate teisingumą, elgiatės neteisingai.

Viršutinė falanga atitinka Vandenio ženklą.
Ženklai teigiamoje pusėje byloja:
Jūsų naujos idėjos yra vertingos, neša atsinaujinimą;
į Jūsų gyvenimą atėjo tikra draugystė;
Jūsų įžvalga teisinga – ugdykite, vertinkite ją.

Ženklai neigiamoje pusėje reiškia vieną iš šių dalykų:
peržengiate savo laisvės ribas, Jūsų elgesys gali atnešti nelaimę;
iškilo pavojus draugystei;
pasisaugokite nemalonių netikėtumų, būkite atsargesnis.

Mažylis pirštas atstovauja vandens stichijai

Apatinė falanga atitinka Vėžio ženklą.
Ženklai teigiamoje pusėje informuoja apie vieną iš šių dalykų:
galimą laimingą motinystę;
pražydusį moteriškumą;
išsiskleidusį jautrumą, subtilumą, gebėjimą rūpintis kitais, teisingą intuiciją;
protėvių, giminės pritarimą;
palikuonio atėjimą;
sėkmę tvarkant nekilnojamąjį turtą.

Ženklai, atsiradę neigiamoje pusėje, reikštų:
nejautrumą, abejingumą, nemokėjimą pasirūpinti kitais;
skriaudą moteriškumui ar kūdikiams, gyvybei;
skriaudą giminei ar protėviams;
galimą nesėkmę šeimoje, namuose;
galimą nesėkmę, susijusią su nekilnojamuoju turtu.

Vidurinė falanga atitinka Skorpiono ženklą.
Ženklai teigiamoje pusėje bylotų:
įgijote šviesią magišką ar įtaigos jėgą;
dvasiškai sustiprėjote, sėkmingai išlaikėte ar išlaikysite išbandymus;
Jūsų laukia stiprus, įkvepiantis seksualinis patyrimas;
įgijote persvarą kovoje su blogiu ar apsaugą nuo jo;
įgijote dvasios jėgą, išmokote kovoti ir laimėti.

Neigiamoje pusėje atsiradę ženklai perspėja apie vieną iš šių pavojų:
pasiduodate neigiamoms magiškoms, blogio įtakoms;
manipuliuojate, darote blogą įtaką kitiems;
yra pavojus susidurti su nusikalstamu pasauliu ar tapti jo dalimi;
pasisaugokite ištvirkimo, venerinių ligų.

Viršutinė falanga atitinka Žuvų ženklą.
Ženklai teigiamoje pusėje teigia vieną iš šių dalykų:
parodėte tikrą gailestingumą;
patyrėte ar dar patirsite gilų, šviesų mistišką, dvasinį patyrimą;
galimas kontaktas su šviesiomis dvasinėmis esmėmis;
Jūsų įžvalga teisinga, tikra, vertinga.

Atsiradę neigiamoje pusėje ženklai perspėtų:
Jus nori pajungti savo valiai, pasisaugokite tamsių įtakų (arba jau esate tokioje įtakoje, būtina iš jos vaduotis);
esate pasiklydęs iliuzijose, šalia Jūsų; – sąmoninga apgaulė (arba pats sąmoningai apgaudinėjate);
pasisaugokite apsinuodijimo narkotikais, vaistais, cheminėmis medžiagomis, taip pat – ir klaidinga pasaulėžiūra;
kyla pavojus pakliūti į sektų ar netikro dvasinio mokytojo įtakon, neigiamai įtakoti kitus.

TOP