Susitikimas su mokytojais El Morya, Koot Hoomi, Serapis Bey

SUSITIKIMAS SU PAKYLĖTAIS DVASINIAIS MOKYTOJAIS

RAIMUNDAS KARECKAS

Vyko 2016 m. sausio mėn. 23 – 24 d.

Šis seminarų ciklas yra skirtas tiems, kas jau subrendo mokymams, kurie šiame seminare bus perduodami „gyvai“, t.y. čenelingo būdu, tiesiai iš Pakylėtųjų Mokytojų El Morya, Koot Hoomi, Serapis Bey.

Tai mokymai, meditacijos, pasaulėžiūros korekcija bei šių laikų aktualijos.
Tai seminarai tiems, kas ieško dvasinio mokytojo, kas trokšta mokytis ir išmokti, bei tiems, kurie siekia įgyti stabilesnį ryšį su Pakylėtaisiais Mokytojais bei su savo siela.

Galimos seminaro temos
1. Dvasinis ir materialus gerbūvis.
2. Keliai pasiekti dharminę laisvę.
3. Dvasinė vienybė su bendražygiais bei mokytojais.
4. Gyvenimo(-ų) uždavinių peržiūra, jų suderinimas su sielos keliamais uždaviniais.
5. Susiderinimas su savo aukštesniuoju AŠ.
6. Kaip išvengti išdavysčių bei dvasinių nuopuolių.

Taip pat seminare
1. Praeito seminaro tūrių įtvirtinimas
2. Galima Mokytojų vedama meditacija, atskleidžianti ir padedanti suvokti pasekmes atvejų, kai yra puoselėjamos savo bei artimųjų ydos.
3. Mokymas apie meilės, dėkingumo bei privalomos pagarbos būtinumą.
4. Tęsime pažintį su Kosminiais įstatymais.

Patarimai ruošiantis seminarui
Darykite kasdienius ugnies, vandens, smilkalų, maisto, savo gerųjų nuopelnų aukojimus. Prašykite Viešpaties, Pakylėtųjų Mokytojų leidimo dalyvauti šiame seminare. Melskite vedimo, globos ir išminties bei sveikatos sau, kiekvienam seminare dalyvausiančiam bei seminaro organizatoriams, seminaro vadovui, mokytojui.
Melskite, prašydami harmoningiausiuoju būdu suderinti jūsų šeimos narius bei artimuosius su būsimo seminaro tūriais.
Stebėkite Dvasios ženklus bei sapnus. Ypač įsiklausykite į kitų žodžius jums bei į atsitiktinai nugirstas frazes.
Būkite ypač budrūs ir stebėkite savo ego.
Būkite atlaidūs visiems.
K.H.

Seminare turėkite sau geriamo vandens, pledą, sąsiuvinį užrašams.

Seminaro metu bus galima atsineštus jums brangius, sakralius atvaizdus, statulėles ir padėti į centrinį Udumbaros altorių.

Informacija pasiteiravimui ir registracija tel.: +370 686 25585; +370 610 44008

J. Basanavičiaus g. 7, Vilnius, centras „Udumbara“

DALYVAVIMAS TIK SU IŠANKSTINE REGISTRACIJA

TOP