Šivos vardų pynė

Palaimingoji šimtas aštuonių Šivos vardų pynė

Bhakti tradicijoje Dievo vardų recitavimas, giedojimas ar kalbėjimas tylomis užima itin reikšmingą vietą. Ir nūdien einant Indijos miesto gatve šurmulys staiga nuslopsta ir nejučia stabteli patrauktas ištariamų vardų melodijos. Tartum tai tik senovės įsiveržimas į dabartinio pasaulio triukšmą ir lalesį, tačiau hinduizmas, ypač tantra, visada pabrėžia Dievo ir Jo Vardo tapatybę; tad dieviškųjų vardų klausymasis yra kultinė eucharistija, kurioje bevardis Aukščiausiasis Dievas, aukodamas savo vardą, iškelia mus iš nepaliaujamo apraiškų tapsmo ir panardina į savo esamybės amžinatvę…

Šivai lenkiuosi.

Viešpačiui didžiajam lenkiuosi.

Gėrį ir palaimą teikiančiajam lenkiuosi.

Pinakos lanką laikančiajam lenkiuosi.

Mėnesiu vainikuotajam lenkiuosi.

Dievui apveidžiajam lenkiuosi.

Keistaakiui lenkiuosi.

Kriaukliakasiui lenkiuosi.

Mėlynaraudžiui lenkiuosi.

Gera darančiajam lenkiuosi.

Trišakiu ginkluotajam lenkiuosi.

Khatvanga ginkluotajam lenkiuosi.

Numylėtiniui Višnaus lenkiuosi.

Spindulių veriamajam lenkiuosi.

Viešpačiui Ambikos lenkiuosi.

Dailiakakliui lenkiuosi.

Atsidavusiuosius mylinčiajam lenkiuosi.

Būvančiajam lenkiuosi.

Strėlėmis ginkluotajam lenkiuosi.

Siaubingajam lenkiuosi.

Kaukolės taurę turinčiajam lenkiuosi.

Kamos priešui lenkiuosi.

Asuro Andhakos pragaišintojui lenkiuosi.

Gangą laikančiajam lenkiuosi.

Akį kaktoje turinčiajam lenkiuosi.

Laiko laikui lenkiuosi.

Lobiui užuojautos lenkiuosi.

Šiurpiajam lenkiuosi.

Rankoje kirvį laikančiajam lenkiuosi.

Stirną rankoje laikančiajam lenkiuosi.

Suveltašeriui lenkiuosi.

Kailase gyvenančiajam lenkiuosi.

Apsišarvavusiajam lenkiuosi.

Rūsčiajam lenkiuosi.

Tripuros sugriovėjui lenkiuosi.

Jaučiaženkliui lenkiuosi.

Ant jaučio jojančiajam lenkiuosi.

Pelenais įsitrynusiajam lenkiuosi.

Trijų pasaulių viešpačiui lenkiuosi.

Mėlynakakliui lenkiuosi.

Trimis Vedomis įsižodinusiajam lenkiuosi.

Visa žinančiajam lenkiuosi.

Atmanui aukščiausiajam lenkiuosi.

Saulės, ugnies ir Mėnesio akis turinčiajam lenkiuosi.

Liejamajam aukojimui lenkiuosi.

Aukojimu esančiajam lenkiuosi.

Somai lenkiuosi.

Penkiaveidžiui lenkiuosi.

Sadasivai lenkiuosi.

Viešpačiui Visatos lenkiuosi.

Virabhadrai lenkiuosi.

Viešpačiui kūrinių lenkiuosi.

Auksasėkliui lenkiuosi.

Neįveikiamajam lenkiuosi.

Kalnų valdovui lenkiuosi.

Kalnuose gyvenančiajam lenkiuos.

Nepriekaištingajam lenkiuosi.

Gyvatėmis pasidabinusiajam lenkiuosi.

Spindinčiajam lenkiuosi.

Giridhanui lenkiuosi.

Kailiu vilkinčiajam lenkiuosi.

Asurų tvirtovės priešui lenkiuosi.

Viešpačiui palaimingajam lenkiuosi.

Hariui lenkiuosi.

Samavedos skambesį mėgstančiajam lenkiuosi.

Švaros įsikūnijimui lenkiuosi.

Pramathų valdovui lenkiuosi.

Mirties pergalėtojui lenkiuosi.

Subtiliakūniui lenkiuosi.

Visatą smelkiančiajam lenkiuosi.

Visatos guru lenkiuosi.

Dausaplaukiui lenkiuosi.

Tėvui didžiojo karvedžio Skandos lenkiuosi.

Gražiaeigiui lenkiuosi.

Rudrai lenkiuosi.

Valdovui bhūtų lenkiuosi.

Stoviajam lenkiuosi.

Gyvatei gelmių Ahirbudhnjai lenkiuosi.

Pasaulio šalimis apsivilkusiajam lenkiuosi.

Aštuoniapradžiui lenkiuosi.

Įvairiai besireiškiančiajam lenkiuosi.

Amžinajam lenkiuosi.

Kirviu kapojančiajam lenkiuosi.

Negimusiajam lenkiuosi.

Iš pančių išvaduojančiajam lenkiuosi.

Švelniajam lenkiuosi.

Pašupačiui lenkiuosi.

Dievui lenkiuosi.

Nesikeičiančiajam lenkiuosi.

Tūkstantaakiui lenkiuosi.

Pūšanui dantis išmušusiam lenkiuosi.

Nesielvartaujančiajam lenkiuosi.

Dakšos aukojimą sunaikinusiajam lenkiuosi.

Harai lenkiuosi.

Bhagai akis išmušusiam lenkiuosi.

Neišreikštajam lenkiuosi.

Šaktės numylėtiniui lenkiuosi.

Kitų viešpačių neturinčiajam lenkiuosi.

Tūkstantakojui lenkiuosi.

Sattvos įsikūnijimui lenkiuosi.

Skaisčiausiajam lenkiuosi.

Galutinį išsivadavimą teikiančiajam lenkiuosi.

Neribotajam lenkiuosi.

Išgelbėtojui lenkiuosi.

Viešpačiui aukščiausiajam lenkiuosi.

Kalnus mėgstančiajam lenkiuosi.

Mahadevai lenkiuosi.

Iti sivam

Rytų kultūros almanachas „Indra“ – Vertė K.Seibutis, 2000

TOP