Sekmadienio MEDITACIJA 2024-7-7

Sekmadienio meditacija

Sekmadienio MEDITACIJA 2024-07-07

Esi susirūpinęs? Sutrikęs, lūkuriuojantis ar ryžtingai nusiteikęs? Linki gero Žemei, žmonijai, nori padėti jai pereiti virsmus, tik nežinai kaip? Kaip padaryti, kad ji taptų sveika, klestinti, kad skleistųsi dora ir teisingumas?
Gali tiesiog jai palinkėti taikos, doros, klestėjimo, sveikatos ir gerovės. Gali medituoti, pasiųsti savo palinkėjimus planetai ir žmonijai, sujungdamas juos drauge su tūkstančių žmonių visame pasaulyje. Tai didelė jėga – bendro ketinimo, meilės ir rūpestingumo jėga.

Kaip tai padaryti?
Paprastai. Gali tiesiog atsisėsti kur nors ramioje ir saugioje vietoje, kur tavęs niekas nesutrukdys, kur galėsi nurimti, atsipalaiduoti. Kai nurimsi, įsivaizduok, kad tave iš visų pusių apgobia nuostabi laiminanti amžino dvasios pasaulio šviesa, kupina tyrumo, meilės, švelnumo, tiesos, polėkio, laisvės, gerumo, poilsio, ramybės ir šventumo švytėjimo.
Jei tau tai priimtina, pakviesk į savo meditaciją tai, kas tau švenčiausia, bei paprašyk palaiminti tavo maldą, meditaciją. Paprašyk tą Dvasios Šviesą persmelkti visa, palaiminti, atgaivinti.

Kada?
Taikos meditacija vyksta kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį, 12val. (tačiau valandą galite pasirinkti, kada jums geriau, tai ne taip svarbu).

O kas svarbiausia?
Daryk su meile, daryk paprastai, taip, kaip tau būtų tikra – žodžiai ir forma nėra  taip svarbu. Daryk jausdamas, kaip susitinki su tūkstančiais, milijonais geros valios žmonių palinkėjimais, malda, meditacija visame pasaulyje – juk jos vyksta daugybėje šalių.
Mintys kuria realybę, mintys keičia realybę, gera valia persmelkia visa – juk dorų, gerų, Žemę mylinčių žmonių yra dauguma.
Tebūnie Žemėje taika ir gerovė. Tebūnie dvasios pilnatvė, santarvė, dora. Tegul Žemė ir žmonija pereis išbandymus sustiprėjusi, išsigryninusi, taiki ir laisva! Tebūnie!

Plačiau skaitykite: www.gyvojiplaneta.lt/sekmadienio meditacija/

 

TOP