Žemės elemento harmonizavimas

N.Gabija Wolmer

Norint gyvenime harmonijos, labai svarbu atkurti ir harmonizuoti ryšį su visą būtį persmelkiančiais elementais – oru, žeme, ugnimi, vandeniu ir eteriu. Vienas iš būdų tai padaryti yra kvėpavimas.

Kvėpuoti reikėtų per nosį, labai ramiai, lygiai, ne per giliai, neforsuojant, neskubant, pačiu patogiausiu jums ritmu taip, kad tai padėtų nuraminti protą, mintis, emocijas.

ŽEMĖS ELEMENTO GRYNINIMAS

padės harmonizuoti santykį su žemės elementu, Žemės Siela energijų, minčių lygyje. Drauge tai valys Jūsų karmą, susijusią su žemės elementu, padės kurti materialią bei finansinę gerovę, palaikyti, stiprinti sveikatą ten, kur ji susijusi su žemės elementu (žmogaus organizme tai stuburas, visa kaulų sistema, sąnariai, plaukai, oda, dantys, kasa, žarnynas, virškinimo sistema, kaklas, skydliaukė). Kad būtų patogiau, kvėpuojant galima eilutę padalyti į dvi dalis – pirmąją tarti įkvepiant, antrąją iškvepiant.

Šventa šventa šventa  yra mano Žemė
Šventa šventa skaisti yra mano Žemė
Šventa šventa tyra yra mano Žemė

Šventa šventa laisva yra mano Žemė
Šventa šventa palaiminta yra mano Žemė
Šventa šventa gyvastinga yra mano Žemė

Šventa šventa derlinga yra mano Žemė
Šventa šventa taikinga yra mano Žemė
Šventa šventa mylinti yra Mano Žemė

Žemės elementas taip pat susijęs su meile, simpatijomis, grožio, harmonijos pojūčiu, ramybe, stabilumu, praktiškumu, gebėjimu užbaigti pradėtus darbus, tvarka, konkretumu.

Santykio su žemės elementu harmonizavimas gali padėti po truputį gerinti visus šiuos parametrus, o kartais tik kai kuriuos, tačiau labai stipriai pakeliant jų kokybę…

Jei Jums rūpi atgauti ramybę, stabilumą bei pagerinti materialią padėtį, darbas su žemės elementą skaistinančiais postulatais bus labai naudingas.

Kai kalbėsite postulatus, susijusius su žeme, vertėtų suvokti, jog žemė – tai ir planeta, kurioje gyvename, ir mūsų kūnas, ypač kaulai, tvirtosios jo dalys, ir mūsų namai, Tėvynė. Tai taip pat mūsų svajonių, realizacijos šventoji žemė. Tai taip pat mūsų protėvių žemė. Tai taip pat mūsų materiali gerovė, meilės žemė.

Kita vertus, kuomet praktikuosime postulatus su žodžiais Mūsų Žemė, tai padės pajusti žemės elementą globalesne, visa aprėpiančia žmonijai, Žemei prasme, mokys suvokti bendrus žmogaus poreikius, vertybes čia, šioje planetoje. O kartais mūsų karmoje svarbiau už viską yra pasiekti ne tik egoistinę laimės vertybės sampratą, bet priartėti prie gerovės bei laimės troškimo bendrąja prasme visai Žemei, visiems žmonėms, visoms gyvoms būtybėms…

Žemės planetos karmai, sielai to labai reikia, tačiau kiek mažai panašios meilės, dėmesio ji iš mūsų tegauna. Kita vertus, pavykus suformuoti šią meilę visai Žemei, ji gali atliepti mums ypač stipriai, globojančiai, meilingai.
Manau, Žemė trokšta, jog kažkas žvelgtų į elementus joje (vandenį, žemę, ugnį, orą) kaip į tyrus, šventus, ir tokiu požiūriu, tokiu išgyvenimu juos valytų.

Labai svarbu, kad iš žodžių bei kvėpavimo po truputį gimtų žemės, kaip šventos, tyros, IŠGYVENIMAS. Būtent šių žodžių, jų realybės, kaip savos, IŠGYVENIMAS transformuoja, pakylėja vibracijas, keičia, skaistina karmą…

Šventa šventa šventa yra Mūsų Žemė
Šventa šventa tyra yra Mūsų Žemė
Šventa šventa palaiminta yra Mūsų Žemė

Šventa šventa derlinga yra Mūsų Žemė
Šventa šventa gyvastinga yra mūsų Žemė
Šventa šventa turtinga yra Mūsų Žemė

Šventa šventa taikinga yra Mūsų Žemė
Šventa šventa mylima yra Mūsų Žemė
Šventa šventa mylinti yra Mūsų Žemė

Reikėtų suvokti, jog šiose praktikose žodis dalyvauja ne tik kaip vienkartinė sausa, statiška informacija, bet ir kaip formuojantis procesą, išreiškiantis ir aktyvuojantis vyksmą, nužymintis energijos tėkmę vibracinis simbolis, modulis. Todėl nereikia per didelio žodžių margumo, įmantrumo. Pasikartojantys paprasti žodžiai, monotoniškumas ne trukdys, o kaip tik padės atsirasti ramiai, giliai energijos tėkmei, prasidėti valymo procesui, padės susijungti su elemento gilumine tyra sąmone bei veikti kartu su ja, per ją beasmeniai, neegoistiškai.

Svarbiausia čia ne momentinis suvokimas ar frazė, o procesas, gimstantis per žodžių, sąvokų tėkmę bei lygų, sujungtą kvėpavimą bei nuoširdų pasitikėjimą procesu, tikėjimą juo. Tai kuria visa apimantį transformuojantį procesą, didžiulę jėgą jam suteikia nenutrūkstanti energijos, pirmapradžių tyrų sąvokų tėkmė bei ramus atsidavimas jai, ėjimas kartu su transformuojančiu procesu.

Pradžioje ilgą laiką gali užtekti vieno postulato, tačiau išgyvenant jį giliai, fundamentaliai – kiekvienas pasirinksite jums geriausiai tinkantį būdą.

Šventa šventa šventa yra Tavo Žemė
Šventa šventa tyra yra Tavo Žemė
Šventa šventa laisva yra Tavo Žemė

Šventa šventa palaiminta yra Tavo Žemė
Šventa šventa gyvastinga yra Tavo Žemė
Šventa šventa derlinga yra Tavo Žemė

Šventa šventa turtinga Tavo Žemė
Šventa šventa mylinti yra Tavo Žemė
Šventa šventa mylima yra Tavo Žemė

Net jeigu tik skaitysite, stebėsite šį bei kitus postulatų tekstus, Jūs jau jausite tam tikrus valančius, transformuojančius procesus, kurie gali duoti nemažą naudą. Kai kam pradžioje galbūt būtent šis būdas bus geriausias….

Kai praktikuosime postulatus su žodžiais Tavo (oras, žemė, vanduo…), tai padės visai kitaip pajusti, išgyventi savo partnerį, kas jis bebūtų: vyras ar moteris. Tai padės suvokti, atrasti jame iki šiol nesuvoktus šventumo, tyrumo aspektus, padės suvokti pirmapradę jėgą, slypinčią kiekviename iš mūsų, visai naujai, kartais – netikėtai. Tai gali padėti atrasti dieviškumo aspektą kiekviename žmoguje – nesvarbu, kas jis bebūtų. Tai gali mums atnešti tikrą atradimo džiaugsmą, kuomet atveriame laimės ir sėkmės klodus – visą laiką buvusius šalia mūsų, tačiau nesuvoktus.
Galų gale ši praktika gali išmokyti pagarbos kito žmogaus žemei, vertybėms, materialiai gerovei , jo sielos, širdies žemei, dvasios žemei, mokyti pajusti kito žmogaus terpę, jos galimybes pozityviąja prasme.

Šventoji Žeme, Brangioji Žeme, Mylimoji Žeme, Dievo Žeme, Žmonių Žeme, Tėvų Žeme, Dangaus Žeme, Protėvių Žeme, Praeities Žeme, Ateities Žeme, Dabarties Žeme, Gerovės Žeme, Derlingoji Žeme, Vaikaičių Žeme, Taikos Žeme, Dosnioji Žeme, Gražioji Žeme, Myliu Tave, mylėk mane, maitink mane, mokyk mane gyventi…

N. Gabija Wolmer

TOP