Planetų pozicijos žmogui

Ką reiškia planetų pozicijos žmogui?

Pažinti save galima įvairiais būdais: studijuojant kūno sudėjimą, pshichologines reakcijas, kraujo grupę ir t.t. Bene seniausias savęs pažinimo mokslas yra astrologija. Jis remiasi makrokosmoso ir mikrokosmoso panašumu. Čia žmogaus savybės (o per jas – ir likimas) yra siejamas su Saulės sistemos planetų bei žvaigždžių padėtimis. Visų pirma, dėmesys skiriamas Saulės sistemos planetoms – mūsų artimesniajai aplinkai nei žvaigždės.

Saulė astrologijoje išreiškia žmogaus sąmonės tipą, savirealizacijos būdą. Na, turbūt akivaizdu, kad per liepos karščius gimusiojo sąmonė bus kitokia nei, pavyzdžiui, per lapkričio liūtis. Tai puikiai išreiškia atviro, dosnaus, oraus, savim pasitikinčio Liūto ir niūraus slapuko Skorpiono skirtumai. Jie abu valdingi, tačiau Liūtas atvirai, o Skorpionas – slaptąja jėga.

Mėnulis astrologijoje išreiškia žmogaus jausmus, pasąmonines reakcijas. Žmogus, turintis Mėnulį Vėžyje, bus labai emocingas, pasižymės didele empatija, kartais gali jaustis taip, tarytum būtų be odos, todėl jam reikės švelnesnės aplinkos arba tam tikros distancijos. O turintis Mėnulį Vandenyje nebus linkęs susitapatinti su emocijomis – nei savo, nei stemomis. Kartais gali atrodyti, lyg jis apskritai gali jas „atjungti“.

Venera rodo, kaip žmogus myli ir ką jis myli. Kiek besakytų žmogus su Venera Skorpione, kad jis nori ramaus gyvenimo, sunku tuo patikėti. Ir jo gyvenimo įvykiai rodo, kad nuolat pritraukia ryškias, kartais net ekstremalias situacijas, pats jas provokuoja. Kitaip jam nelabai įdomu būtų gyventi. Kas kita jei Venera yra Jautyje. Tokį žmogų iš tikrųjų trauks komfortas, patogumas, grožis, gerovė. Jei jo Venera harmoninga – pats mokės jį kurti, pritraukti.

Marsas išreiškia, kaip mes veikiame, kokia mūsų valia. Žmogus, turintis Marsą Avine – peštukas, nenustygstantis kovotojas, net jei ir nesišvaisto kumščiais (o norisi labai…). Turintis Marsą Vėžyje visaip stengsis išvengti kovos, ir stos į mūšį tik tada, kai reikės ginti silpnuosius. Turinčiojo Marsą Dvyniuose ginklas – ne kumščiai, o liežuvis. Toks gali taip „priploti“ žodžiu, kad varžovas visą gyvenimą tą smūgį prisimins.

Tolimesniosios planetos išreiškia bendresnes tendencijas. Kuo tolimesnė planeta, tuo labiau išreiškia ne asmenines tendencijas, o susijusias su ištisa karta. Socialinės planetos – Jupiteris ir Saturnas – įsijungia tada, kai žmogus prisiima socialinę atsakomybę, veiklą, užima vadovaujančias pozicijas.

Tolimosios planetos – Uranas, Neptūnas, Plutonas – pasireiškia tada, kada žmogų domina bendri žmonijos vyksmai, uždaviniai, kai jis įsijungia į kolektyvinę veiklą, bendrą kūrybą, ateina į dvasinį kelią, mokosi transformuoti energijas.

TOP