Maitrėjos projektas

Maitreya_relikvijos

Daugybė žmonių kasmet vyksta į piligrimines keliones, aplankyti žymias šventyklas, jėgos vietas, deda tam daug pastangų, eikvoja laiką ir finansus. Kodėl? Kad patirtų įkvėpimą, apsivalymą, grąžintų sau jėgas, sėkmę, sveikatą. Tokias keliones dažnai lydi stebuklingi išgijimai, gyvenimo prasmės atradimas, gilios įžvalgos. Tai vyksta dėl prisilietimo prie šventos vietos, relikvijų.

Paprastai žymiosiose pasaulio šventyklose yra po vieną ar keletą relikvijų: dėl jų miniomis plaukia žmonės – pabūti jų jėgos, galios erdvėje. Tačiau jau daugiau kaip  dešimtmetį (nuo 2001 metų) vyksta fenomenalus reiškinys, neturintis precedento – tarptautinis Maitrėjos projektas: keli tūkstančiai budistinių relikvijų keliauja po pasaulį, aplankydami įvairias šalis. Šis renginys netelpa religijos rėmuose, yra atviras visiems, nemokamas, ir jo tikslas – skleisti tarpusavio supratimą, taiką ir palaiminimą pasaulyje.

„Trijų brangenybių“ klubas organizavo tokių budistinių relikvijų atvykimą į Lietuvą net tris kartus ( 2007, 2009 ir 2014 metais). Jas Lietuvoje pamatė daugiau nei 20000 žmonių. 2007 ir 2009 metais relikvijos buvo eksponuojamos Vilniuje, o 2014 metais – Vilniuje ir Klaipėdoje.

Kas tai yra tarptautinio Maitrėjos projekto Relikvijų turas?
Tai yra daugiau nei tūkstančio Budos ir kitų budizmo mokytojų šventų relikvijų kolekcija,  keliaujanti po pasaulį. Ilgainiui šios relikvijos bus saugomos didingoje Budos Maitrėjos statulos širdyje. Ši statula yra statoma Kušinagare, Indijoje.

Kas tai yra relikvijos?
Sudeginus dvasinių mokytojų kūnus, jų pelenuose yra randami nuostabaus grožio, panašūs į perlus kristalai. Tibetiečiai juos vadina „ringsel”. Šie „ringsel“ yra ypatingi tuo, kad išlaiko dvasinio mokytojo savybių esmę. Jų vidinis tyrumas pasireiškia relikvijų forma. Tikrieji dvasiniai mokytojai nekalba apie savo pasiekimus. Relikvijos yra fizinis įrodymas, kad mokytojas prieš mirtį yra iš tiesų realizavęs atjautos ir išminties savybes.

Kokia yra Relikvijų aplankymo nauda?
Relikvijos suteikia unikalią galimybę asmeniškai pajausti dvasinį ryšį su pakylėtomis būtybėmis. Šie mokytojai sąmoningai pasirinko palikti relikvijas, kad mes turėtume pagrindą sukurti savo pačių džiaugsmą. Žmonės tiesiog susijungia su galinga meilės energija, sklindančia iš relikvijų. Budistai (ir ne tik jie) pasakoja mums, kad jie jaučiasi pakylėti, išgiję ir ramūs, paprasčiausiai būdami šalia relikvijų. Kiekvienas lankytojas prisiliečia prie dieviškumo savyje.

Kieno relikvijos įeina į kolekciją?
Dauguma relikvijų yra istorinio Šakjamunio Budos, gimusio 563 metais prieš mūsų erą. Taip pat yra Kašjapos Budos, didžių budizmo mokytojų Atišos, Conkapos bei sidhų Milarepos, Padmasambhavos  ir kitų relikvijos.

Kas tai yra Maitrėjos projektas?
Projekto pagrindinis tikslas yra kurti pasaulyje taiką ir harmoniją. Norint to pasiekti, mes siūlome gyvenimo būdą, kuris remiasi meile ir gerumu. Jo įsikūnijimo centras ir bus auksinė Maitrėjos statula su šventomis relikvijomis jos viduje.

“Šis projektas yra iš tiesų nuostabus. Tai yra didelės drąsos ir ryžto rezultatas. Iš visos savo širdies gelmių aš dėkoju ir pritariu visiems žmonėms, susijusiems su šiuo projektu – aukotojams ir visiems, prisidėjusiems prie jo. Jūs turite suvokti, kad tai yra be galo šventas projektas”.

Jo Šventenybė 14-asis Dalai Lama

Kokiu būdu Projektas skatina meilę ir gerumą, taiką ir ramybę?
• Teikdamas skubią, tiesioginę ir be galo reikalingą pagalbą vietiniams Indijos žmonėms, įskaitant mokyklų, vietinių klinikų, teikiančių nemokamas medicinines paslaugas, ir darbo vietų kūrimą vietiniams žmonėms, skatinant ekonomikos raidą. Bodghajos mieste jau yra mokykla, teikianti nemokamą išsimokslinimą ir medicinines paslaugas vietos vaikams.
• Suteikdamas galimybę lankytojams ugdyti meilę ir gerumą dvasinio tobulėjimo ir akademinio išsilavinimo centre. Centre bus vyrų ir moterų vienuolynas, dėstomi šventieji mokslai, meditacijų / paskaitų salės, ramybės paviljonai ir šventyklos, kuriose bus suteikiama informacija ir mokoma „metos“ , arba besąlyginės meilės ir gerumo, praktikų.
• Patys būdami dinamišku meilės ir gerumo veiksmo pavyzdžiu pasaulyje, žmonės gali atrasti įkvėpimo šaltinį, stebėdami Projekto augimą per pasaulinę žiniasklaidą.

Plačiau apie projektą:
https://fpmt.org/projects/maitreya/
www.maitreyaproject.org

TOP