Kvietimas mylėti

Diktuota Mahaavataro Šri Babadži Nagaradž
automatiniu rašymu Ivonne Delaflor

KVIETIMAS MYLĖTI
108 Priminimai nušvitusiesiems

108kvietimaiIvonne Delaflor automatinio rašymo būdu nemirtingojo jogo ir Mokytojo Babadži padiktuota knyga, kurioje primenama, kaip gyventi Paprastume, Tiesoje ir Meilėje.

Žinutėmis kreipiamasi į nušvitusiąją mūsų dalį, kurią turime visi, – ne vien į protą.
Žvelkite į šią knygą kaip į Dvasios poeziją, kaip į jogos praktiką. Patraukite į šoną išankstinius vertinimus, tiesiog atsiverkite, leiskite sau jausti ir … kvėpuokite ja – ši knyga gali Jus transformuoti ir harmonizuoti pačiame giliausiame lygmeny.

Brangus skaitytojau,
ateinu pas tave su vieninteliu ketinimu – pasidalyti šia nuostabia ir transcendentine Babadži žinia, kuri buvo man padiktuota proceso, vadinamo automatiniu rašymu, būdu. Ši knyga parašyta taip, kaip liejosi automatinio rašymo procese. Mane visą laiką traukė ją paredaguoti. Bet aš pasitikiu ir pateikiu tau ją būtent tokią, kokia ji buvo gauta.
Babadži sakė, kad žinutės yra lyg metaforos, jose slypi tam tikri genetiniai kodai ir energijos informacija. Kiekvienas žodis, kiekviena raidė buvo sąmoningai parinkta, kad sukurtų specifinį garsą ir intonaciją, kad kiekvienas galėtų bet kada tai perskaityti.
Viskas, ko galiu jūsų paprašyti, yra tiesiog PASITIKĖTI. Tai viskas. Skaitykite ir kvėpuokite tarp eilučių ir tarp žodžių. Pamirškite specifinius vardus, kurie yra minimi, ir pasinerkite į galimybę patirti amžinybę ..amžiną meilę, amžiną gyvenimą, amžiną pasitikėjimą. Pakylėkite save į meilę.
Meilėje lenkiuosi Dieviškajam guru visuose – Ivonne Delaflor

* * *

29 žinutė

… Mano vaikai sako: „Skaityk šią knygą. [Tai] svarbu. Kovok už taiką. [Tai] svarbu. Ateik į šį seminarą. [Tai] svarbu.“ Jie vis kartoja ir kartoja, „kokia svarbi yra ši technika“. Tačiau pirmas dalykas, link [ko] kiekvienas turėtų eiti, yra paties svarbumo atsisakymas. Pirmiausia minčių svarbumo. Atsipalaidavimas yra svarbu. Atsiverkite, kad sukurtumėte daugiau erdvės. Meditacija nėra svarbi, meditacija yra tai, kas YRA. Dvasingumas nėra svarbus. Meditacija yra tai, kas YRA. Jūs esate tai, kas esate. Kadangi „vienas“ yra „vienas“, [kaip] gali jis būti svarbesnis už tą patį „vieną“? Nesupraskite klaidingai. Nepainiokite svarbumo su prioritetais ir dėmesingumu. Naudokitės [savo] sveiku protu! Kieno nors svarbos pažymėjimas sukuria įvairias proto patirtis. Protas stebisi, kodėl tai svarbu, ir prasideda lyginimai, o su lyginimais ateina vertinimai, o su vertinimais [ateina] atmetimas ir pavydas.

Nesuteikite daug svarbumo niekam, kas yra netikra. Tiesiog būkite [toj] akimirkoj, tęskite tą akimirką su meile, [būkite tokie] užjaučiantys kaip motina. [Būkite] tvirti ir suvokite, kad šis momentas yra toks, koks yra. Ar tai yra svarbu, šie žodžiai, kuriuos rašau per tave? Pagalvok! Tai yra žodžiai. Tai yra, kas yra. Tu rašai, ir tai yra tai. Aš ateinu ir Aš ateinu. Ar Babadži yra svarbesnis nei Jėzus? Ar Babadži yra svarbesnis už Mozę? Ar vienas religinis rankraštis yra svarbesnis nei kiti?

Atsakymas yra nei taip, nei ne. Vaikai! Pabuskite! Jokių žymėjimų, jokio pranašumo…ne per daug svarbumo. GERBKITE visus procesus; gerbkite visus pasirinkimus ir įsitikinimus, net kai [jie yra] skirtingi nuo jūsiškių. Regėkite viskame vientisumą; gyvenkite meilę per viską. Na, ar tai yra svarbu? Nėra atsakymo į klausimą, kuris neegzistuoja! Viskas yra įrankis.

PRAKTIKUOKITE MEILĘ IR ATJAUTĄ, IR SVARBUMAS TRANSFORMUOS TAI Į TARNYSTĘ, Į DĖKINGUMĄ IR PROTO RAMYBĘ.
Babadži
* * *

Apie Mahaavatarą Šri Babadži Nagaradž
Tiesa yra ta, kad geriausia kada nors perskaityta knyga bus ta, kuri nebus niekada parašyta.
Babadži

Dvasiniame pasaulyje Babadži yra žinomas kaip amžinasis Sidhas, vakariečiams pristatytas knygoje Paramahansos Joganandos „Jogo autobiografija“.

Angliškai Babadži reiškia „Garbingasis Tėvas“.

Tie, kurie buvo susitikę su Babadži, sako, kad jis yra Param Sidha (Aukščiausioji Tobuloji Esybė), kuris pasiekė laisvą nuo mirties apribojimų būseną. Jis gali keliauti laiku ir erdve, kaip tik nori, su ar be fizinio kūno. Babadži yra nemirtingas. Sakoma, kad jis niekada negyvena toje pačioje vietoje daugiau nei septynias dienas. Jis keliauja iš vietos į vietą šiauriniuose Himalajuose su savo išrinktų sekėjų grupe. Jis gali lengvai kalbėti bet kuria kalba. Jo nemirtingas kūnas nereikalauja maisto; todėl jis retai valgo. Jo misija yra MEILĖ. Ir sakoma, kad kai jo vardas ištariamas su meile, kuklumu ir nuolankumu, tuoj pat gaunamas palaiminimas.
Om Babadži Namaha
* * *

Apie Ivonne Delaflor

Ivona Delaflor, savo draugų vadinama šiuolaikine šventąja moterimi dėl aktyvaus darbo su tėvais ir vaikais La Casita de Cancun našlaičių prieglaudoje. Ji, būdama aštuoniolikos metų, išgyveno mirties patyrimą, kuris pakreipė jos gyvenimą dvasinių ieškojimų keliu: ji pradėjo susitikinėti su žinomais pasaulio dvasiniais mokytojais. 2003 metų lapkričio 6 dieną Rišikeše, Indijoje, Ivona buvo palaiminta krija jogos ašrame savo akimis pamatyti Babadži pėdų materializaciją ir išgirsti jo balsą.

Ji yra seminaro Savęs atradimas per savo asmeninę jėgą kūrėja ir šių knygų autorė: Jūsų Giminingoji Siela, vardu Dievas; Pozityvus vaikas, Gyvenimo Meistriškumas; Meilės realybės atkūrimas per dalijimosi jėgą ir Indija, gyvenimo kelionė, kur ji atpasakoja savo susitikimą su Šri Babadži Indijoje.

Ivona dabar gyvena su savo vyru ir dviem vaikais Kalifornijoje.
Jūs galite su ja susisiekti adresu www.invitationtolove.com

TOP