Kvėpavimas dėkingumu

KVĖPAVIMAS, SUJUNGTAS SU DĖKINGUMU

Dar vienas labai naudingas šios praktikos aspektas yra dėkingumas. Jūs tiesiog sujungiate kvėpavimą su dėkingumu…
Dauguma žmonių šiuo metu yra užmiršę, kas yra gilus, nuoširdus dėkingumas, arba jo bijo. Tai normalu – juk dažniausiai nesąmoningai atrodo, jog, tik išreiškus dėkingumą žmonėms, tuoj pat bus juo manipuliuojama, teks brangiai už tai mokėti. Tačiau ar dėl to dėkingumas, gebėjimas jį išgyventi nebėra reikalingas? Dėkingumas Pasauliui, Viešpačiui, Protėviams, Žemei atveria sąmonę pakylėtoms besąlyginės meilės, dvasingumo vibracijoms, leidžia pasauliui atsigręžti į Jus, atliepti taip pat dėkingumu, dosnumu. Todėl Dėkingumo, kaip nuolatinio santykio su pasauliu, būsenos sugrąžinimas gali Jums patiems duoti labai daug…
Atlikite šią praktiką labai paprastai – galite pradėti nuo dėkingumo Viešpačiui. (Juk turbūt nemanote, kad Viešpats ims manipuliuoti Jūsų dėkingumu?)
Kaip jau buvo aprašyta anksčiau, imkite kvėpuoti sąmoningu, lygiu, sujungtu kvėpavimu per nosį.
Įkvėpdami mintyse sakykite: Dėkoju…
Iškvėpdami mintyse sakykite: Viešpačiui…
(Pakartokite taip kelis kartus, kol pajusite atliepimą…)
Įkvėpdami mintyse sakykite: Dėkoju…
Iškvėpdami mintyse sakykite: Motinai…
Įkvėpdami: Dėkoju…
Iškvėpdami: Dangui…
Įkvėpdami: Dėkoju…
Iškvėpdami: Pasauliui…
Įkvėpdami mintyse sakote „dėkoju“, o iškvėpdami mintyse sakote „Viešpačiui”. Arba „dėkoju Mamai“, „dėkoju Tėvui“, „dėkoju Širdžiai“, „dėkoju Pasauliui“, „dėkoju Dangaus žydrynei“, „dėkoju Gėlėms, Medžiams, Žolėms“, „dėkoju Žemei“, „dėkoju Vandeniui“, „dėkoju Liūdesiui…“, „Dėkoju Žvaigždėms, Meilei, Rankoms, Spalvoms“, „dėkoju Šviesai, Saulei“, „dėkoju Mokytojams, Tėvynei“, „dėkoju Skausmui, Grožiui“, „dėkoju Atminčiai, Kvapams“, „dėkoju Žuvėdrai“, „dėkoju Sparnams“, „dėkoju Laisvei“, „dėkoju Draugystei“, „dėkoju Įkvėpimui“, „dėkoju Nepažįstamajam naktyje“, „dėkoju Vasaros pilnačiai“, „dėkoju Užmarščiai“, „dėkoju Drąsai“, „dėkoju Sąmonei ir Atminčiai“, „dėkoju Bučiniui“, „dėkoju Sau“…
Kai darote šią praktiką, Jūsų kvėpavimas yra tarsi sakralios dumplės, kurios suteikia energiją ir tėkmę Jūsų vidinei, dvasinei kūrybai. Ši kūryba yra naudinga tuo, kad įveda Jus į pozityvią vibraciją, į labai gilų ryšį su pasauliu – gilesnį nei tą, kurį sukurtumėte tik protu, mintyse, nesujungę su kvėpavimu.
Kai Jūs sujungsite tokį kvėpavimą bei dėkingumą su didesniu žodžių kiekiu, daugiau įvairių pasaulio fenomenų, kai ilgiau būsite nesavanaudiško dėkingumo vibracijoje, pasaulis ims girdėti Jus kaip dėkingą esmę, kaip mylinčią esmę, pagaliau nors trumpai tokia esme tapsite. Tuomet ir Pasaulis pradės visai kitaip atliepti: jis nori bendrauti su tais, kuriuos jaučia kaip artimus sau, kaip dėkingus, atvirus, kuriuose nėra pasišlykštėjimo, atmetimo niekam, kas tai bebūtų. Jeigu Jūs norite ką nors turėti – gerovę, meilę, grožį, sveiką kūną – tarp Jūsų ir dalyko, gebėjimo, kurio norite, turi būti atviras, artimas, meilingas santykis, teigimas, tada gali vykti apytaka, mainai tarp Jūsų ir to, su kuo Jūs bendraujate. Nebūtinai tai turi būti žmogus – tai gali būti gebėjimas, talentas, būsena, tai gali būti tai, kas yra taip trokštama, tačiau negali ateiti dėl netinkamo santykio.
Dėkingumas mus giliausiame lygyje sutaiko, sulieja, suderina mus su tuo, kam jaučiame dėkingumą, todėl gali būti atkurta apytaka, geresnis supratimas, karminis santykio išgryninimas…Tačiau svarbu, kad darytumėte paprastai, tačiau nuoširdžiai ir be lūkesčių.

Nijolė Gabija Wolmer

TOP