Karminių Mėnulio mazgų ciklai ir žmogaus likimas

Karminia Menulio mazgai ir ciklai
Mums svarbu suvokti optimalią karminę kryptį, formuojant pozityvų, sėkmingą savo likimą, savo gerąją karmą (sėkmingą ne tik materialia prasme, bet ir  sielai, dvasiai, sąmonei – visumai). Šie žmogaus likimo dalykai astrologijoje yra glaudžiai susiję su Karminiais Mėnulio mazgais – Rachu ir Ketu. Jų ciklai turi didelę įtaką kiekvieno iš mūsų gyvenime.

Kas tai yra Rahu ir Ketu?

Karminis Mėnulio mazgas nėra konkretus, materialus taškas, bet vis dėlto veikia žmogaus likimą labai stipriai. Tą rodo praktika. Šiaurinis Mėnulio mazgas vadinasi Rachu, o pietinis  – Ketu. Rachu dar yra vadinamas “Drakono galva”,  o Ketu – “Drakono uodega”. Ir ne be reikalo. Būtent su karminiu mazgu Rachu yra siejamos perspektyviausios tendencijos, atnešančios tai, ko žmogui, jo vystymesi labiausiai reikia. Paprastai tai būna nelengvai įvaldomos, bet reikalingos sritys. Tai yra durys, kurias sunku atidaryti, tačiau verta stengtis. Ir visas pasaulis tau padės, jeigu  stengsiesi. O Karminis mazgas Ketu –  atvirkščiai. Tas duris gal ir lengva atidaryti, tačiau atidaręs tu pasakysi: „O Dieve, aš jau čia buvau. Ir kam man reikėjo  vėl čia sugrįžti? “

Karminių Mėnulio mazgų pozicijos

Tas pozicijas, kur buvo Jūsų Karminiai mazgai, gali pasakyti astrologas  arba Jūs patys galite tai rasti astrologijos knygose, kompiuterinėse programose. Taigi jūs galėsite rasti, kur Jūsų gimimo metu buvo karminiai mazgai Rachu ir Ketu. Jų pozicija gimimo metu nurodo Jūsų bendrąją evoliucijos kryptį – dalykus, kurie yra perspektyvūs, ir dalykus, kurie yra pakankamai atidirbti Jūsų dabartinėje evoliucijoje ir kurių jau  nebereikėtų laikyti pagrindiniais.

Rachu ir Ketu ženklai visada yra opozicijoje: Rachu nurodo, kurlink reikėtų vystytis, o sritys, kur yra Ketu, anaiptol neturi būti pagrindinės, nors neretai kyla tokia pagunda. Pavyzdžiui, žmogus jau kažkada buvo medikas gyduolis ir jį traukia ir dabar vėl kaip nors susisieti su medicina, nors evoliucijos kryptis dabar turėtų būti priešinga – labiausiai susijusi su Žuvimis, o ne su Mergele.

Karminių Mėnulio mazgų ciklai

Karminiai mazgai turi savo ciklus – jie vieną ženklą praeina maždaug per pusantrų metų, o visą zodiako ratą  – per 18,6 metų. Ir štai būtent tais periodais, kada Karminiai mazgai grįžta į tą pačią vietą, kur jie buvo gimimo momentu, žmogus turi patikslinti savo karminę programą. Jis turi atlikti karminės programos korekciją: jeigu  eina netiksliai, neteisingai dvasine, karmine prasme, tai tuomet virpa jo struktūros, gyvenime gali vykti kažkokie dramatiški įvykiai. Tai dvasia bando žmogui nurodyti tą tikrąją kryptį – per kilusias abejones, per sąžinės graužimą, per įžvalgas, per tai, ką žmonės jam sako, per  informaciją knygose.

Karminių Mėnulio mazgų grįžimas į savo vietą

I kartą tai vyksta 18,6 metų ( 18 metų  ir 7 mėnesiai).
II kartą – virš 37 metų.
III kartą –  55,8 metų (beveik prieš 56 gimtadienį).
IV – 74,4 metų.

Šis aspektas veikia maždaug pusę metų. Netgi šiek tiek daugiau – galbūt 7 mėnesius  vieną ir į kitą pusę (pavyzdžiui,  prasideda prieš sueinant 18 metų  ir veikia beveik iki 19 metų).

Tai yra momentai, kada karminė programa įsitvirtina, kada ateina viskas, ko reikia, kad mes ją suvoktume. Neretai ji, ypač jaunystėje, ateina maištingai. Juk karminė programa – tai ne tik karjera, ne tik pasaulietiškų, vartotojiškų poreikių tenkinimas. Tai yra taip pat ir visi giliausi, reikalingiausi sielai dalykai, ir manau, jog būtent dėl šio faktoriaus, kaip vieno iš pagrindinių, 18 metų jaunimas kvailioja. (Tai vyksta taip pat ir 14-15 metų amžiaus, tačiau jau dėl kitų dalykų).

Karminių Mėnulio mazgų opozicija

Karminiai mazgai judėdami  aktyvuojasi ne tik ateidami į savo vietą, bet  ir tada, kai jie praeina pusę ciklo ir atsistoja opozicijoje gimimo momento Karminiams mazgams.

I kartą tai  vyksta apie 9 metų.
II kartą – 27,9 metų.
III kartą – 46,5 metų.
IV kartą – 65 metų su trupučiu.
V kartą – 84 metų.

Kas gi tada vyksta? Tada atsiranda tendencija, noras atsigręžti atgal, kyla pagunda suabejoti savo dvasiniu, evoliucinio likimo keliu, sunkiausiomis užduotimis ir pasukti priešingu – konformistiniu keliu, t.y. daryti tai, ką Jūs jau darėte, ką puikiai mokate, ką puikiai pažįstate. Tai reiškia  suabejoti savo pašaukimu, suabejoti savo dideliais tikslais, nueiti lengvuoju keliu.

Pavyzdžiui, žmogus, kurio  pagrindinė evoliucinė kryptis yra Žuvys (imu šį pavyzdį, nes būtent Žuvyse ir Mergelėje  dabar yra Karminiai mazgai), nuėjo psichologo ar menininko keliu (tai yra Žuvų sritys). Bet kada Karminiai mazgai stoja į opoziciją (28,  46 ar 65 metų), jis prisimena Mergelės sritis. Tada ne kuria meną, bet užsiima amatu, arba jį ima dominti ne psichologija, bet tradicinė medicina, arba jis tiesiog pradeda daugiau laiko skirti buhalterijai, dokumentams, popieriams, moksliniams tyrinėjimams. Labai svarbu, kad tai netaptų pagrindine kryptimi, nes tai priešinga jo bazinei vystymosi krypčiai.  Šio pavojaus reikėtų išvengti. Visgi, ši pozicija gali atnešti ir teigiamų dalykų, jei yra išlaikomas teisingas suvokimas apie pagrindinę gyvenimo kryptį, jei jos neišsižadama, o tiesiog yra stipriau pasiremiama senąja karmine patirtimi kaip pagrindu, baze saugiau, patikimiau eiti į priekį. Tai gali atrodyti minėtame pavyzdyje taip, jog žmogus, kuris yra ir lieka menininkas, tiesiog labiau susidomi, kaip savo meną pelningai parduoti, (Mergelės zodiako ženklas – tai ir sumanumas, prekyba, amatai), kaip teisingai įteisinti šiuos veiksmus ir pan. Jei imtume kitą pavyzdį su kitais Karminiais mazgais, tuomet ir istorija būtų kita, tačiau logika – ta pati. Karminis mazgas Ketu, jo temos, aktualijos turėtų tik papildyti, sustiprinti Karminio mazgo Rachu kryptį, bet ne ją užgožti ar sukeisti vietomis.
Į pagrindinį puslapį

Karminių Mėnulio mazgų kvadratūra

Be opozicijos, yra dar ir ketvirtadalio (kvadratūros) Karminių mazgų aktyvavimosi momentai gimimo momento pozicijos atžvilgiu. Vienas ketvirtadalis – tai nuėjimas gilyn. Trys ketvirtadaliai – tai išėjimas į viršutinę kryžiaus dedamąją, kada Karminių mazgų energija pakyla į aukščiausią tašką ir tarsi lūžta, iškeldama aukščiausias užduotis ir parodydama galimybę, ko gi galima siekti šios planetos sferoje.

Pirmasis etapas bus ėjimas žemyn, į gelmę, dar nėra įgyta atitinkamų įgūdžių. Atėjus į pusę ciklo, jau daugmaž pasiekiama pusiausvyra. Ir trys ketvirtadaliai –  tai  iškilimas į viršūnę – ir į didžiausius išbandymus, ir į aukščiausius pasiekimus.

33 Metai – Jėzaus amžius?

Karminiai mazgai žmogaus gyvenime ateina į savo kryžiaus aukščiausiąją vietą, aukščiausiąją dedamąją, kada žmogui yra 32,55 metai. Tai yra 33-ieji gyvenimo metai. Tai sutampa su dar vienu ciklu: taip pat ir Jupiteris ateina į savo aukščiausiąją kryžiaus dedamąją, viršūnę, žmogui esant  lygiai 33 metų. O juk Jupiteris yra planeta, susijusi su religija,  su Dievu, jo paieška ir taip pat su autoritetu, su žmogaus misija. Taigi galima sakyti, kad astrologinėje misterijoje, netgi mąstant visiškai logiškai, galima sakyti: „Ateis 33 metai ir tu turėsi išgyventi misteriją, ką reiškia pakilti į pirmąją  žmogaus gyvenimo dvasinę viršukalnę, kryžiaus viršutinę dedamąją”  Argi ne tokia misterija mums buvo perduota per Jėzaus įvaizdį, simbolį? Tai labai įdomu – šie sutapimai. Jie sukrečia, parodo, kiek viskas yra giliai susiję. Kiek daug gilių sutapimų yra astrologijoje, kuri, bent jau man, niekada nesipriešino su dvasingumu arba tikėjimu, iš kokios religijos perspektyvos bežvelgčiau, o tik patvirtino pasaulio prasmingumą, visko susietumą, dvasios visa persmelkimą.

Taigi apie 33 metus vyksta misterija, kada žmogaus Karminiai mazgai atsistoja į tą poziciją, kurią galime pavadinti “viršutine kryžiaus dedamąja”, kada žmogus savo karmoje, Karminiuose mazguose, turi iškelti savo gyvenimą į tą didžiausią aukštį. Atsakyti  Viešpačiui, Dvasiai į klausimą: „Kokius tikslus tu prisiėmei? Kas tau yra svarbu?  Koks tavo pašaukimas? Ką tu nuveikei? Ar suvoki, kam aš tave pašaukiau?“ Yra praeinamas aukščiausias patikrinimas dvasinėje, vidinėje erdvėje, o kartais – ir išorėje. Daromi sprendimai. Kai ko yra atsisakoma visam laikui. Kai kas pakeičiama. Kartais labai sustiprėjama, o kartais vyksta dideli lūžiai, sukrėtimai.

Karminių mazgų ir planetų ciklų sankirtos

Kalbu apie ciklus tam, kad astrologine prasme, Saulės sistemos lygmenyje, galėtumėte geriau suvokti kiekvieno iš gyvenimo slenksčių misteriją. O jų yra nemažai. Ir, žinoma, kad slenkstį lengviau peržengti, kada tu matai jo aukštį ir kada matai, kur veda tos durys, kurių slenkstį peržengi. Argi ne taip? Kokios svarbiausios dedamosios, kurios formuoja tuos gyvenimo slenksčius? Kokių planetų ciklai čia įeina?

Na, ne artimųjų. Ne Saulės, nes Saulės ciklas yra trumpas, 1 metų (nors yra dar ir tas didysis, 11 metų Saulės ciklas).

Taigi pirmiausia tai yra Karminių mazgų ciklai. Kada jie grįžta į savo vietą, tai yra karminės programos įtvirtinimas. Kada atsistoja į opoziciją patys sau, tai yra galimybė nueiti praeities keliu ir t.t.

Taip pat tai yra ir svarbiausiųjų planetų ciklai, momentai, ne tik kada jos grįžta į savo vietą arba atsistoja į opoziciją (tai yra praeina pusę rato ekliptikos), bet ir kai praeina ketvirtadalį rato. Mes galime suskirstyti tą ratą ketvirčiais – tai kryžiaus padalijimas: pirmasis ketvirtis – nuėjimas žemyn, į kryžiaus apatinę dedamąją, pusė rato- opozicija, trys ketvirtadaliai – išėjimas į ciklo aukščiausiąjį tašką, tarsi pamatymas ciklo aukščiausios prasmės, jau numatant jo pabaigą.

Jupiterio 12 metų ciklas susijęs su pagarba, autoritetu, religija, filosofija, apskritai profesine sėkme, galimybių plėtra. Saturno 30 metų (maždaug 29,5) ciklas – tai yra tvirtybė, kuoras, šerdis, stabilumas, praktiškumas.

Dar yra tolimesnių planetų ciklai. Urano 84 metų ciklas susijęs su laisve, su mūsų išskirtinumu, originalumu, išradingumu ir įžvalga, kolektyvine veikla. Pusė šio ciklo – 42 metai. Dar tolimesnės planetos Neptūno ciklais – 180 metų. Plutono – 230 metų. Šių ciklų mes išgyvenam tiktai dalį.

Yra ciklų sandūros – momentai, kada į vienus metus, į vieną gimtadienį krenta kelių planetų, kelių ciklų sandūra. Toks yra 14 – 15 metų amžiaus slenkstis. Toliau 18-kos metų. Keli ciklai susijungia 21 – 24 metų etape. Tai yra tarsi atėjimo į protą laikas, kada žmogus stabilizuojasi, praktiškiau žiūri į viską. Paprastai tai yra ir vedybų arba vaikų pradėjimo, įsitvirtinimo materijoje, visuomenėje metas.

Nijolė Gabija Wolmer

TOP