Karminių mazgų susidarymas, I dalis

N. Gabija Wolmer. Karminių mazgų susidarymas

Kas tai yra? Kaip jie susidaro? Kaip atpažinti, kad štai būtent vyksta tokio karminio mazgo susidarymas? Kaip atpažinti, kad būtent dabar dalyvauji karminio mazgo užsimezgime? Ką daryti, kad tai nevyktų?

Na, pradžioje turbūt  reikėtų papildyti karminio mazgo suvokimą. Paprastai yra suvokiama, kad jeigu yra karminis mazgas, tai būtinai tai turi būti neigiamas, blogas dalykas. Manau, kad gali užsimegzti ir teigiamas karminis mazgas, nebūtinai neigiamas.

Kaip tai įvyksta?

Pradžioje reikėtų padaryti įžangą, jog vis dėlto negali egzistuoti tokio dalyko, kas visiškai tuščioje vietoje, be jokios priešistorės, užsimezga kažkoks visiškai naujas karminis mazgas.

Mes esame gausiose labai glaudžiose sąsajose su visu aplinkiniu pasauliu, su žmonėmis. Mes esame sąsajose su daugybe savo praeitų gyvenimų, kur mes turėjome tam tikras istorijas, kurios yra pradėtos arba neužbaigtos; kuriose buvo iškeltos tam tikros temos ir neišbaigtos; savybės, kurias mes norėjome išmokti, kokias užsibrėžė dvasia išmokti, ir tai buvo pradėta sielos mokytis gyvenimo situacijose.

Žinoma, pradžioje, mokantis naujų dalykų, yra daromos klaidos – iš nesusivokimo, nežinojimo. Todėl neretai, norėdama ko nors išmokti, siela užmezga nemažai sunkiai išmezgamų, panaikinamų karminių mazgų ir dėl to kenčia. Tačiau taip jau yra – visų sielos įgūdžių, jos jau pamokų kaina yra labai didelė.

Mokykla, pamokos, kuriose siela mokosi, yra kartu su kitais žmonėmis. Be aplinkinių žmonių negalėtume tobulėti. Jie yra tie Dievo instrumentai, mums duodami per situacijas, per dramą, per skausmą, per meilę.

Todėl labai dažnai gali stebėti, jog situacija, kada formuojasi galimo karminio mazgo susiformavimo erdvė, yra sekoje daugelio karminių mazgų – panašių, buvusių praeitame gyvenime.

Kas yra karminis mazgas?

Manau, kad iš  viso karminį mazgą galima apibūdinti kaip gyvenimo gijų, labai stiprių energijų tėkmių susipynimą, suėjimą į vieną vietą, įvairių žmonių interesų supynimą į vieną erdvėlaikio tašką. Ir kada šie interesai susipina kaip besipriešinantys, besikaunantys tarpusavyje, žinoma, tuomet jie neša didelę neigiamą, dramatišką įkrovą ir užantspauduoja tą neigiamą įkrovą ilgiems laikams.

Kaipgi tai konkrečiai vyksta?

Pavyzdžiui, karas: kaimą užpuola kareiviai. Atvyksta, padega kaimą, prievartauja moteris, žudo vaikus ir vyrus. Vyrai kaunasi, moterys slepiasi, bėga, klykia… Paimkime vieną istoriją: štai, išprievartavo moterį. Galima sakyti, ji yra auka.

Taip, be abejonės, šitoj situacijoj ji yra auka ir ji turi teisę jausti nuoskaudą, pyktį, bet juk kodėl susiformavo ši istorija, kaip ši moteris atsidūrė šitame kaime, kodėl jos siela nusprendė patirti tą pamoką būti prievartaujamai?

Juk neabejotinai siela visada žino ir prieš įsikūnydama pasirenka situacijas, žinodama, kodėl ji norės būti vienokioje ar kitokioje dramoje, vienokiose ar kitokiose galimybėse. Ji žino, kam jai to reikia. Tačiau atėję į materiją, mes užmirštame sielos pasirinkimus ir tai leidžia mums pereiti šitas aplinkybes nepalengvintose situacijose, o ieškant atsakymo, jėgos, sprendimo savyje. Būtent tokiu būdu tobulėjama, metant iššūkį savo galimybių ribai.

Taigi kaimas, prievartavimas, karas ir moteris. Siela, kuri dabar yra moters kūne, jau buvo praeityje perėjusi agresyvias situacijas, kur ji rodė agresiją kitų atžvilgiu. Neretai būtent todėl, nenorėdama degraduoti, siela nusprendžia savo kūnu patirti, ką reiškia,  kai tavo atžvilgiu rodo prievartą, kada pats ją patiri.

Ką tai reiškia? Siela,  numirus fiziniam kūnui, pomirtiniame gyvenime trokšta ištaisyti padarytą skriaudą ir patirti, ką reiškia, jeigu man taip įvyks. Ir ką gi? Šitoje situacijoje ta agresyvi, grėsminga situacija yra karminio mazgo užsimezgimo galimybė. Jeigu moteris supyks, liks gyva ir, pamiršusi sielos troškimą mokytis,  prakeiks skriaudėją. Ar tuomet ji užmegs karminį mazgą? Be abejo!

Kas yra prakeiksmas?

Tai yra linkėjimas tam tikros situacijos, bandymas nubrėžti kitam žmogui tam tikrus karminius, likimo bėgius. Kas sakoma prakeikime? „O, kad tau būtų, vyktų kažkas labai blogo…“ Prakeiksmas tuo ir pasižymi, kad yra linkima labai blogų dalykų, ir dar labai ilgam laikui. Tokių dalykų, kokių nelinkima paprastose, įprastinėse gyvenimo situacijose.

Tai yra didelės jėgos pasiuntimas tam tikrais likimo bėgiais, per žodžio magiją yra formuojami likimo bėgiai, kryptis, kad kam nors vyktų tas ir tas, ir dar priduriama, kad ir vaikaičiams. Tai visada yra bandymas suformuoti –  per žodį, per minčiaformį – tam tikrą labai blogą likimą. Tai yra sprendimas pakenkti tam žmogui žodžiu, visa savo valia, visa susitvenkusia tamsia neapykantos, pykčio aistra.

Ir neretai tai pavyksta – tuomet, kai į tokį palinkėjimą yra sutvenkiama visa turima gyvybinė energija ir išmetama kartu su palinkėjimais nekenčiamo objekto link. Iš pykčio, iš skausmo padaromas veiksmas, stengiantis atpildyti skriaudą. Ir štai tokiu būdu yra užmezgamas mazgas.

Kas įvyksta? Tas skriaudėjas, kenkėjas, prievartautojas vis tiek visada nori gyventi laimingai. Tai yra tam tikra likimo inercija ir ketinimas: „Aš noriu turėti viską, noriu grobio, noriu moterų, noriu malonumo, noriu gyventi, noriu pinigų ir taip toliau“. Tai yra tam tikra gyvenimo tėkmė,  tam tikri interesai. Bet jie susipriešina su tos moters interesais: „Aš noriu, kad prievartautojas būtų nuskriaustas, kad jam įvyktų atpildas, aš noriu, kad jis taip pat kentėtų kaip aš, kad jis būtų nelaimingas“.

Tai yra prieštaraujantys interesai ir jie sueina į kovą. Jie padaro įspaudus mūsų karminiame kūne, sąmonėje ir emociniuose kūnuose, net jeigu to nesuprantame, ir mes juos nešame savyje iš gyvenimo į gyvenimą. Juos neš ir skriaudėjas savo karminiame kūne. Akašos kronikose visiems laikams išliks įrašas „Jis tai padarė, tu taip padarei“ ne tik jo struktūrose. Įrašas liks ir tos moters struktūrose, kaimo istorijos struktūrose. Tai yra karminis mazgas. Ir kažkokiu būdu tai turės įsivykdyti, tai turės išsispręsti. Turės išsirišti karma to, kad buvo padegtas kaimas, sudeginti namai, gyvenamasis būstas, kad buvo nuskriausti žmonės. Tai turi tęsinį, tai turi įrašus, tai yra neigiama karma. Tai yra vienas iš ryškių pavyzdžių, per kurį galima suvokti, apie ką kalbama.

Na, o kaip gi tai siejasi su dabartiniu gyvenimu, kaipgi mes galime pamatyti, kada vyksta karminės situacijos, karminių mazgų dabartiniame gyvenime?

Apie tai kitoje dalyje.

N. Gabija Wolmer

TOP