Gimimo dienos keitimas

Nijolė Gabija Wolmer

Klausytoja: Kažkada, kai seseriai keitė dokumentus, padarė klaidą, ir ji nuo to laiko gyvena ir gimtadienius švenčia būtent per šį netikrą gimtadienį. Ar tai turi kokią nors įtaką jos gyvenimui?

N.G.Wolmer: Štai, peržvelgiau abi datas. Pirmoji diena, matyt, karmiškai šiek tiek problemiškesnė: tą dieną Mėnulis Dvyniuose yra šalia Lilit, o tai, tarp kitko, ir reiškia painiavą, susijusią su dokumentais. Antruoju atveju Mėnulis yra Avino ženkle šalia Karminio mazgo Ketu ir tai gali duoti tendenciją eiti atgal karmine ir dvasine prasme, pasukti agresijos link.

Ar jūsų sesytė nuo pakeitimo momento netapo agresyvesnė arba bailesnė (Avino problemos – tai yra drąsa arba bailumas). Šis Mėnulis turi puikų aspektą su Jupiteriu, taigi jai gali geriau sektis daryti karjerą, įgyti aplinkinių pagarbą, bet ar dvasine, karmine prasme ji nepradėjo eiti atgal? Pirmoji data iškelia sudėtingesnes užduotis – įveikti savyje tą vinguriavimą, dvilypumą – ir drauge labai iškelia į paviršių tuos dalykus joje pačioje. Antroji data juos lyg pridengia ir daro ją pačią sėkmingesnę, bet gali patraukti atgal karminės ir sielos evoliucijos prasme.

Bet, nepaisant to, netgi žinant tai, žmogus turi teisę rinktis. Mes negalime ignoruoti šventos žmogaus teisės į pasirinkimą. Jūsų sesė turi teisę rinktis, bet iš vieno ar kito pasirinkimo išsirutulioja skirtingi keliai, skirtingas likimas.

Taigi sukeista gimimo data gali pakeisti žmogaus gyvenimą ir į gerą, ir į blogą pusę. Tačiau, manau, tuo nereikėtų žaisti ir keisti gimimo datą dėl kokių nors lengvabūdiškų paskatų: dėl to, jog data gražiau atrodo, skamba, kad tai kuria jaunesnio amžiaus iliuziją ir pan…

Šiaip jau manau, kad tikrosios gimimo datos atvėrimas, sugrąžinimas turėtų padėti bent jau intuityviai geriau suvokti tikrąsias sielos šio įsikūnijimo programas, labiau žmogų pakreipti jų link. Na, o gimimo datos sukeitimas įneša į gyvenimą painiavos, trukdo susivokti, o tai, žinoma, drauge keičia ir likimą…

Nijolė Gabija Wolmer

TOP