Dvasingumas ir gerovė

Kalbėdama apie žmogaus sielos brandą, aš turiu omenyje ne fizinio kūno brandą, bet sielą, kuri keliauja per įsikūnijimus. Pradžioje, kuomet ji yra jauna, aktyvi, įnirtinga, veikli, jai be galo rūpi materialios vertybės, jėga ir šlovė. Ji veržiasi į tai, trokšta to, nemato nieko kito. Kada ji jau įsitvirtina jaunos sielos amžiuje, neretai būtent tai ir pasiekia, nors dar neturi dvasingumo.

Kokia gi tolesnė jos kelionė? Manau, kad sielos brandos link. Siela pajudės evoliucijos keliu, kai nuspręs: „Sieksiu meilės, atjautos, grožio, harmonijos, talento ir t.t.“ Neretai siela, toliau bręsdama, praranda gebėjimą kovoti už tai, kas jai brangu, apginti tai, praranda gebėjimą išlaikyti materialią gerovę – tai yra praranda jaunos sielos savybes, ieškodama brandesnės sielos savybių. Taigi ji perkelia savo dėmesį į kitų vertybių paiešką.

Gali būti ir bendros, visa apimančios gerovės kūrimas, bet tai ateina dar vėliau. To tiesiog reikia sąmoningai siekti, tai yra ilgas sielos darbas. Be abejo, žmogus, kuris siekia natūralios gerovės, nepaisydamas aplinkos, karminį atpildą už tai gauna ne iš karto, o vėliau.

Kartais būna, kad žmogus, turintis turtą, yra grubus ir savanaudis – jaunos sielos turi didelį rezervą, gauna avansą. Kiekviena siela turi kada nors išmokti kovoti, siekti savo naudos, išmokti transformuoti materiją iš vienos formos į kitą (tai daro verslas, kai iš žaliavos sukuriamas daiktas, įdedama tam didžiulė energija, mokomasi ryžto, drąsos“).

Vėliau ateina kitos užduotys.

Didžioji klaida yra ta, kad mes ieškome atpirkimo čia pat, šiame gyvenime, o karmos dėsnis yra „išsitempęs“, „pasklidęs“ per visus įsikūnijimus, ir neretai pasekmės už kažkokį veiksmą ateina po dviejų, trijų, keturių, penkių gyvenimų arba netgi dar vėliau. Kyla iliuzija, kad tarsi nėra atpildo nei už gerus darbus, nei už blogus darbus. Dvasinis aklumas, nematymas laike, bandymas atrasti vieno gyvenimo rėmuose visą karmos dėsnį ir visą atpildą – štai kas mus trikdo. Tada atrodo, kad neverta siekti dorybių, nors ir turite intuiciją, jaučiate, kurios vertybės yra subtilesnės, aukštesnės. Plačiau…

Nijolė Gabija Wolmer

TOP