Šiame seminare pasinersime į tobulų formų pasaulį, pajausime jų energijas, išgyvensime jų transfomuojantį poveikį jausmams, pasąmonei. Sujungsime kvėpavimą bei formą su pačiu gyvenimu – skausmu ir palaima, galimybėmis ar problemomis, santykiais, gerovės kūrimu. Kaip rodo daugiametė patirtis, šios praktikos padeda sujungti sąmonę ir jausmus su tyrų energijų, archetipų pasauliu, nesuterštu karmos įrašais. Drauge padeda naujai,

N I J O L Ė   G A B I J A   W O L M E R VIENO MĖNESIO SEMINARAS – PRAKTIKUMAS Jei svajojate greitai atsistatyti stresų metu, subrendote įdomiam dvasinam gyvenimui – šis seminaras jums. Norite sugrąžinti ryšį su savo Siela bei jį išlaikyti, išmokti girdėti jos vedimą, susisiekti su Dvasios

K A R M O S   K O R E K C I J A KARMA   JOGA • MOKYMAI • KARMOS   KOREKCIJA • APTARIMAI Dvasinio kelio suderinimas su esminiu Sielos pašaukimu, su Sielos evoliucine užduotimi, su esminėmis asmenybės užduotimis, su Dvasinių Mokytojų vedimu. Dvasinio kelio apvalymas nuo grubiausių egoizmo apraiškų. Asmenybės dvasinio

N. G A B I J A   W O L M E R NAUJAS   SEMINARAS – PRAKTIKUMAS: I Š P L Ė S T I N I S   S I E L O S   A M Ž I A U S   A T P A Ž I N I M O

NIJOLĖ   GABIJA   WOLMER IR RAIMUNDAS   KARECKAS K V Ė P A V I M A S   S P A L V O T A   Š V I E S A,   A T K U R I A N Č I A   A U R O S   S T

KARMINĖS KOREKCIJOS SEMINARO II DALIS Antroji, išplėstoji bei gilesnė karminės korekcijos seminaro dalis gimė iš aiškaus suvokimo, jog per vieną seminarą neįmanoma aprėpti visų karminės korekcijos temų, gyvenimo sričių, reikalaujančių gryninimo, stabilizavimo. Kai kurios temos, ypač, susijusios su motinyste, gimimu, giminės karma, karais, žudymais, ligomis ir pan., reikalauja daugiau laiko bei dėmesio, kad būtų fundamentaliau

Stovyklos gimė kaip dvasinio ugdymo seminarų tęsinys, kaip galimybė ne tik užsiimti dvasinėmis praktikomis, dvasiškai tobulėti, bet ir nuostabioje gamtoje, prie ežero, 10 dienų kartu gyventi, visiškoje tyloje valgyti vegetarišką maistą, praktikuoti tylos, bendravimo su ugnimi, kitomis stichijomis praktikas, mokytis Saulės pasveikinimo, energetinės – fizinės mankštos, kvėpavimo pratimų, sakraliosios geometrijos, galų gale – jautrumo, nuoširdumo,

Jei Jus domina galimybė dalyvauti viename iš centro „Udumbara“ seminarų, prašome pasirinkti, kokia tema Jus domina ir užpildyti registracijos formą. SEMINARAI N.G.Wolmer. „Dvasinio ugdymo seminaras“ N.G.Wolmer. „Karmos korekcijos seminaras“ N.G.Wolmer. „Vieno mėnesio seminaras – praktikumas’ N.G.Wolmer ir R. Kareckas. „Sąmoningo kvėpavimo seminaras“ N.G.Wolmer. „Sakraliosos geometrijos seminaras“ N.G.Wolmer ir R.Kareckas. „Vasaros stovykla – seminaras“ N.G.Wolmer ir

TOP