KARMINĖS KOREKCIJOS SEMINARO II DALIS Antroji, išplėstoji bei gilesnė karminės korekcijos seminaro dalis gimė iš aiškaus suvokimo, jog per vieną seminarą neįmanoma aprėpti visų karminės korekcijos temų, gyvenimo sričių, reikalaujančių gryninimo, stabilizavimo. Kai kurios temos, ypač, susijusios su motinyste, gimimu, giminės karma, karais, žudymais, ligomis ir pan., reikalauja daugiau laiko bei dėmesio, kad būtų fundamentaliau

Stovyklos gimė kaip dvasinio ugdymo seminarų tęsinys, kaip galimybė ne tik užsiimti dvasinėmis praktikomis, dvasiškai tobulėti, bet ir nuostabioje gamtoje, prie ežero, 10 dienų kartu gyventi, visiškoje tyloje valgyti vegetarišką maistą, praktikuoti tylos, bendravimo su ugnimi, kitomis stichijomis praktikas, mokytis Saulės pasveikinimo, energetinės – fizinės mankštos, kvėpavimo pratimų, sakraliosios geometrijos, galų gale – jautrumo, nuoširdumo,

Jei Jus domina galimybė dalyvauti viename iš centro „Udumbara“ seminarų, prašome pasirinkti, kokia tema Jus domina ir užpildyti registracijos formą. SEMINARAI N.G.Wolmer. „Dvasinio ugdymo seminaras“ N.G.Wolmer. „Karmos korekcijos seminaras“ N.G.Wolmer. „Vieno mėnesio seminaras – praktikumas’ N.G.Wolmer ir R. Kareckas. „Sąmoningo kvėpavimo seminaras“ N.G.Wolmer. „Sakraliosos geometrijos seminaras“ N.G.Wolmer ir R.Kareckas. „Vasaros stovykla – seminaras“ N.G.Wolmer ir

Nijolė Gabija Wolmer ir Raimundas Kareckas SEMINARAS – PILIGRIMINĖ KELIONĖ „SAKRALIOS JĖGOS VIETOS NEPALE IR INDIJOJE“ Vyko 2011 metais I KELIONĖS DALIS – KATMANDU. PARPINGAS. NAGARKOTAS 1. 2011 m. kovo 8 d. grupė išvyko iš Vilniaus per Delhį į Kathmandu. 2. 2011 m. kovo 9 d. pavakare – atvykimas į Kathmandu, įsikūrimas prie vienos švenčiausių, svarbiausių budistinio

Klubas TRYS BRANGENYBĖS

KLUBO „TRYS BRANGENYBĖS“ SUSITIKIMAS 2021 m. rugpjūčio 28 d. šeštadienis, 18:00 – 21:00 Klubas „Trys brangenybės“ – tai galimybė nuolat susitikti su bendraminčiais, drauge tobulėti, tęsti dvasines praktikas, bendrauti, gauti palaikymą bei atsakymus į kylančius klausimus, įtvirtinti sveiką ir dorą gyvenimo būdą. Medituojame, praktikuojame, darbuojamės įvairiuose projektuose, dalijamės patirtimi, prasmingai ir linksmai leidžiame laisvalaikį. Kartu medituojame, praktikuojame

N.Gabija Wolmer. Sekmadienio MEDITACIJA 2021-10-3

Esi susirūpinęs? Sutrikęs, lūkuriuojantis ar ryžtingai nusiteikęs? Linki gero Žemei, žmonijai, nori padėti jai pereiti virsmus, tik nežinai kaip? Kaip padaryti, kad ji taptų sveika, klestinti, kad skleistųsi dora ir teisingumas? Gali tiesiog jai palinkėti taikos, doros, klestėjimo, sveikatos ir gerovės. Gali medituoti, pasiųsti savo palinkėjimus planetai ir žmonijai, sujungdamas juos drauge su tūkstančių žmonių

Kvėpavimo mokytojai

Babadži – Šri Haidakhan Baba (Babaji) – Maha Avataras (Dievo inkarnacija žemėje), didis dvasinis mokytojas, nuo 1970 m. iki 1984 m. gyvenęs Indijoje, Himalajų papėdėje, daugelio šventų nemirtingųjų Indijos jogų gimtinėje. Jis mokė Tiesa, Paprastumu ir Meile grįsti kiekvieną savo poelgį. Kelias, atitinkantis šiuos principus, yra besąlyginė tarnystė žmogiškumui. Tai karma joga. Būtent Babadži perdavė

erelis ir everest

Sąmoningo kvėpavimo asociacija yra Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis viešas juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių interesus, juos ginti ir tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Asociacijų įstatymu, Civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir veiklą grindžiančiais savo įstatais. Asociacijos veiklos tikslas – vienyti žmones,

Lina Rudaitienė Sąmoningo kvėpavimo seminaras POZITYVUS MĄSTYMAS. STRESO VALDYMAS SEMINARO TEMOS: – Stresinės būsenos, jų priežastys ir valdymas. – Negatyvių minčių ir jausmų transformacija į pozityvą. – Pozityvių teiginių naudojimas, pozityvaus mąstymo pagrindai. – Praktiniai sąmoningo kvėpavimo pratimai. Pagrindiniai pozityvaus mąstymo elementai: 1. Teigiama mintis, idėja, kurią sąmoningai pasirenkame. 2. Minties lydima pozityvi emocinė būsena.

TOP