rebefingo_mokymasis

Rebefingo tėvas – Leonardas Orras Leonardas Orras pasauliui atskleidė galingą dvasinio valymosi techniką, palaimintą Babadži ir kitų Indijos nemirtingųjų jogų. Savo knygoje „Atsisakykite įpročio mirti“ ją aprašo taip: „Įsivaizduokite vandens stiklinę, kurios dugne dumblo sluoksnis (sena užsistovėjusi energija), ir jūs pradedate į ją srovele pilti švarų vandenį (šviežią energiją). Kas pirmiausia įvyks? Pakils dumblas ir

lplf2_05

Išskirtinę kvėpavimo svarbą, jo įtaką gyvybiniams procesams suprato jau gilioje senovėje. Jogoje kvėpavimo įvaldymas yra vadinamas Mahajoga – aukščiausiuoju gyvenimo mokslu. „Gyvybės kvėpavimo įvaldymas – tai dvasios, kūno ir sielos sveikatos raktas. Protas ir kvėpavimas – žmogaus sąmonės valdovai. Kvėpavimas – jėga, o tą jėgą valdo protas,“- teigia senieji jogos šaltiniai. Tūkstantmetės jogos sistemos neatskiriama

rebefingas

Kas gali mokytis rebefingo? Jo gali mokytis visi, nepriklausomai nuo religijos, įsitikinimų, amžiaus, sveikatos, gabumų, nes tai yra natūralus kvėpavimo būdas, kurį greičiau reikia prisiminti, nei išmokti. Rebefingas nesikerta su kitais gydymo būdais. Vis dėlto yra pageidautinos sąlygos: nevartoti alkoholio, vaistų, nerūkyti, valgyti lengvą vegetarinį maistą, pakankamai laiko skirti poilsiui, procesų suvokimui. Kai L.Orro paklausė,

Sunset at Moonlight Beach, Encinitas - December 28, 2012

Rebefingas išmoko ir pripratina žmogų kvėpuoti energija lygiai taip pat, kaip ir oru. Kvėpuojant sujungtu būdu (be pauzių) yra atkuriamas vientisas kvėpavimo srautas, generuojama nenutrūkstanti tėkmė, kuri iškelia į paviršių „kietus“ darinius: praeityje užspaustas emocijas, neigiamas ar ribojančias mintis, įtampą keliančius vaizdinius. Tie dariniai yra ne kas kita, kaip neteisingai panaudota, sustingusi energija. Galima sakyti,

rebefingo_reiskiniai

Hiperventiliacija. Tetanija. Kundalini Kai kurie žmonės labai lengvai įvaldo šią paprastą kvėpavimo pamoką, o kai kuriems iškyla sunkumų. Skirtumas priklauso nuo to, kiek ir kokių psichologinių traumų žmogus yra įgijęs dar prieš pradedant šias kvėpavimo pamokas. Traumos gali būti tokios: gimimo, tėvų auklėjimo, mirties traukos ir žmogaus proto galios neteisingo panaudojimo, karminiai įspaudai iš praeitų

vivekananda.

Radžą jogą sudaro aštuoni lygmenys. Pirmasis yra jama – nežudymas, teisingumas, netroškimas svetimo, susilaikymas, dovanų nepriėmimas. Po to eina nijama – švara, pasitenkinimas, asketizmas, stropumas moksle ir atsidavimas Dievo valiai. Po to asana – pozos, pranajama – pranos kontrolė, pratjahara – jausmų įvaldymas, dharana – koncentracija, dhjana – meditacija, samadhi – aukštesnioji sąmonė. Pranajama –

sri_yukteswar_giri

Šventasis mokslas Aštuoni pančiai trukdo žmogui judėti į priekį; tai: pasibjaurėjimas (neapykanta), drovumas, bailumas, liūdesys, kitų smerkimas, rasiniai prietarai, šeimos (giminės) arogancija ir puikybė, pasitenkinimas savimi (išpuikimas). Pašalinus aštuonis pančius prabunda širdies dosnumas. Tuomet žmogus jau yra tinkamas praktikuoti Asanas, Pranajamą, Pratjaharą, o taip pat gali mėgautis vidiniu gyvenimu (išsipildžius visiems jo norams ir tuo

Rammurti_Mishra

Rammurti Mishra. Jogos psichologija Prana – tai visuotinė kosminė energija. Bet kuri energija yra pranos – pirminės energijos pasireiškimas. Pats svarbiausias pasireiškimas, galintis apimti individualią sąmonę, – plaučių ir širdies judėjimas. Plaučių ir širdies judėjimas yra pirmiau visų fiziologinių: cheminių, biocheminių, biologinių, – pokyčių. Visi pokyčiai priklauso nuo plaučių ir širdies. Tokiu būdu, plaučių ir

sri_ramana_maharshi

Kokia yra proto prigimtis? Tai, ką vadiname protu, yra nuostabi galia, slypinti Esatyje. Ji kylančių minčių priežastis. Be minčių protas neegzistuoja, todėl mintys ir yra proto esmė. Be minčių nėra ir pasaulio, kuris egzistuotų nepriklausomai. Giliai miegant minčių nėra – nėra ir pasaulio. Sapnuojant ar esant būdravimo būsenoje minčių yra, todėl yra ir pasaulis. Visai

swami__sivananda

Pranajamos mokslas Reguliariai ir stropiai praktikuodami koncentraciją jogai įgyja įvairias jogiškas galias arba siddhi, ir tampa siddhais. Šis procesas vadinamas sadhana. Pranajama – viena iš pačių svarbiausių sadhanų. Praktikuodami asanas jūs imate kontroliuoti savo fizinį kūną, o praktikuodami pranajamą – subtilų, astralinį kūną, arba lingą – sharirą. Kadangi tarp kvėpavimo ir nervinių srautų egzistuoja pats

TOP