Kelyje į antžmogiškumą „Mes pradėsime eiti į Harmoniją… Kadangi gyva širdis milijonų esybių, kurios nežino, neprašo, kad mes būtume teisūs, nes Tiesa, neišreiškiamas daiktų švelnumas ir kiekvienas daiktas neperduos mums savo teisumo, ir kas galėtų tapti tikru, kas galėtų tapti kitu, ką jis iš tiesų gali padaryti? Mes galime persisotinti kančiomis ir sunkumais, mes galime

Svarbiausia, ko reikia šiuolaikiniam žmogui „Visuotinai tikima, kad žmonija šiuo metu yra pasiekusi aukštą žmoniškumo susiformavimo lygį. Juk negalima nuneigti, kad individualiai sąmonei būdinga kažkas ypatingo, t. y. didesnis sutelktumas ir skvarbumas. Tačiau daug esmingo žmogus ir prarado. Ypač aiškiai tai parodo šiandien praktikuojamas gydymo būdas. Senovėje gydydavo dvasiniai žmonių vadovai. O po to pradėta

John O’Donohue. Anam čara Keltų pasaulis kupinas betarpiškumo ir bendrystės. Keltų protas garbino šviesą. Tai viena iš priežasčių, lėmusių, kad keltų dvasingumas mūsų laikais sušvinta tarsi naujas žvaigždynas… Visada keliaujame iš tamsos į šviesą. Iš pradžių esame tamsos vaikai. Mūsų kūnas ir veidas pirmiausia susiformavo motinos įsčių jaukioje tamsoje. Ten gyvenome pirmuosius devynis mėnesius. Gimimas

Integrali joga Tarnauk. Mylėk. Duok. Siek tyrumo. Medituok. Nušvisk. Būk geras, daryk gera, būk gailestingas ir kilnus. Ieškok savęs, klausdamas: „Kas aš esu“; pažink Savastį ir išsilaisvink. Prisitaikyk. Prisiderink. Būk lankstus. Ištverti nuoskaudas ir įžeidimus – pati aukščiausia sadhana (dvasinė praktika). Būk sąžiningas, būk nuoširdus, būk teisingas. Būk kantrus, nuolankus, būk tolerantiškas. Būk švelnus, būk

Palaimingoji šimtas aštuonių Šivos vardų pynė Bhakti tradicijoje Dievo vardų recitavimas, giedojimas ar kalbėjimas tylomis užima itin reikšmingą vietą. Ir nūdien einant Indijos miesto gatve šurmulys staiga nuslopsta ir nejučia stabteli patrauktas ištariamų vardų melodijos. Tartum tai tik senovės įsiveržimas į dabartinio pasaulio triukšmą ir lalesį, tačiau hinduizmas, ypač tantra, visada pabrėžia Dievo ir Jo

Aukščiausiojo Alacho vardai neturi būti vertinami, ir nustatyti jų prasmę mąstymo keliu neįmanoma. Todėl musulmonai turi tenkintis Alacho vardais, paminėtais Korane, nieko nepridėdami ir nieko neatimdami. Žmogiškasis protas nesugeba savarankiškai nustatyti, kokie vardai verti Aukščiausiojo Alacho, o kokie ne. Sužinoti apie tai galima tik iš šventųjų tekstų… Alacho vardų vertimas iš arabų kalbos – “nedėkingas”

Mantra tarp gimimo ir mirties „Kai lyginu materialistinį pasaulį su išminčių gyvenimo būdu, matau, kad pirmasis yra labai konkretus, čia vertinama tai, ką galima pamatyti, paliesti, sugriebti. Nors išminčių gyvensena ir aplinka yra nematerialistinė, gyvenimo tikslą jie supranta daug tikroviškiau. Pragyvenimo priemonės ir patogumai turi tam tikrą vertę, tačiau nesuvokiant absoliučios Tikrovės visa tai yra

Penki elementai „Mirimo procesas itin smulkiai aiškinamas įvairiuose Tibeto mokymuose. Iš esmės jį sudaro dvi išsisklaidymo fazės: išorinis išsisklaidymas? Kai sklaidosi juslės bei elementai, ir vidinis paprastų bei subtiliųjų mąstymo būsenų ir emocijų išsisklaidymas. Tačiau pirmiausia turime pažinti savo kūno ir proto sudėtines dalis, kurios suyra mirštant. Visą mūsų būtį lemia elementai: žemė, vanduo, ugnis,

Taoistinis atjaunėjimo kelias Elementai, kuriantys vienas kitą Jutimo organai turi ryšį su vidaus organais ir organais, kurie yra atsakingi už pozityvių bei negatyvių emocijų kaupimą ir generavimą. Stiprindami jutimo organus padedame valdyti negatyvias emocijas. Visų pirma jutimo organai priima iš išorinio pasaulio poveikį įtampai, pykčiui ir nerimui; ir tie besikeičiantys negatyvūs poveikiai daro įtaką organams

TOP