Kadangi šiais laikais išeiti į laukinę gamtą ir sutikti savo totemą yra gana sudėtinga, jūs galite ugdyti ryšį su totemais paprastesniu, visiems pasiekiamu būdu. Pagalvoję apie kokią nors aktualiją traukti totemo kortelę. Tokias korteles galite įsigyti “Udumbaros” parduotuvėje. 1. MEŠKA. Tavo pozicija stipri, tačiau, siekiant tikslo, prireiks ramios drąsos ir pasitikėjimo. Kantriai susitelk į tai,

Žodis „totemas“ amerikos indėnų odžibvų kalba reiškia „jo giminė“. Jis reiškia genties protėvį, teikiantį jėgų ir padedantį įvairiose situacijose. Šiandieniu supratimu, totemas yra gyvūnas, išreiškiantis tam tikrą energiją, galinčią jums padėti. Ryšys su totemu dažniausiai užsimezga ne proto, bet gilesniuose lygmenyse. Senovės šamanai pasakytų, kad tai protėvių pasaulis. Psichologai jų pasaulį pavadintų archetipų pasauliu. Simbolių,

Rinkdamasis tu suvoki, kas esi! Kartais mažiau yra daugiau. Suvokiau buvimo pilnatvę. Būti čia ir dabar – tai būti vientisam. Kai atrandi Kelią, dingsta nerimas, skubėjimas, blaškymasis. Atsiranda nuoseklumas, kantrybė, tikėjimas, noras eiti toliau, giliau, sėkmingiau, nuosekliau, švariau. Suvokiu, kad noriu būti savimi. Jau seniai atsirado pasitikėjimas Dvasia, bet suvokiau, kad ir Dvasia pasitiki manimi.

Abhiratis (Aukščiausioji Palaima) – budos Akšobhjos sukurtas rojus, idealus pasaulis, kuriame viešpatauja visiška lygybė. Adibuda – pirmapradis Buda, visų Budų ir bodisatvų įsikūnijimas. Akaništha – adibudos pasaulis, vienas iš aukščiausiųjų rojų. Akašagarbha – mahasatva, vienas iš aštuonių didžiųjų bodhisatvų. Akšobhja (Nesudrumsčiamasis) – rytų krypties, mėlynos spalvos, vadžros giminės buda. Amitabha (Beribė Šviesa) – vakarų krypties,

Navagraha mantra

Svarbiausios astrologinės mantros yra sanskritiškos mantros, skirtos 9 planetoms (tiksliau pasakius, 7 planetoms, kurios buvo žinomos Vedų mokyme, ir Karminiams mazgams, kurie iš tikrųjų nėra planetos). Šių mantrų rinkinys yra vadinamas Navagraha mantra. Jos buvo kalbamos prieš pradedant bet kokį svarbų darbą ar kelionę.
Jei planeta gimimo metu yra pažeista arba silpna, ją galima harmonizuoti arba sustiprinti kartojant atitinkamą mantrą, dėvint tos planetos mineralus ar tiesiog į juos medituojant su pagarba.

Nedalyvaujant dao negalima kalbėti, tačiau tai, apie ką negalima papasakoti, – tai dao. Nedalyvaujant dao negalima mąstyti, tačiau tai, apie ką negalima pagalvoti, – tai dao. Puodžius gali nužiesti dešimt tūkstančių puodų, bet nė vienas puodas negali sukurti puodžiaus arba jo sunaikinti. Dao gali sukurti dešimt tūkstančių daiktų, bet nė vienas daiktas negali nei sukurti

Mano tikslas – tiesa, mano padėjėjas – dorovingumas, mano atrama žmogiškumas, mano atokvėpis – menai. Jeigu žmogaus prigimtis užtemdys išauklėtumą, susidursime su laukiniu, o jeigu išauklėtumas užgoš prigimtį, gausime rašto žinovą. Tiktai tas, kuriame prigimtis ir išauklėtumas išlaiko pusiausvyrą, gali vadintis tikru žmogumi. Patark tiktai tam, kuris ieško mokslo pajutęs savo nemokšiškumą. Padėk tiktai tam,

Ir tūkstantis li kelias prasideda nuo pirmojo žingsnio. Žmogus – gyva brangenybė, turtas – mirusi. Geriau artimas rūpestis, negu tolima užuojauta. Per didelis nuolankumas slepia puikybę. Tas, kuris sutvardė pyktį, nugalėjo stiprų priešą. Tas, kuris skuba, negali eiti oriai. Kukliausias žmogus yra ir patikimiausias. Teisk save taip, kaip teisi kitus, atleisk kitiems taip, kaip atleidi

Gerame pokalbyje ne apie viską kalbama. Pasisemk vandens, ir mėnulis bus tavo rankoje. Prisiliesk prie gėlių, ir jų aromatas persunks tavo drabužius. Kai ieškai ugnies, ją randi kartu su dūmais. Katile su karštu vandeniu nėra šaltos vietos. Kas neišreiškiama žodžiais, neišsenka veiksmuose. Ten, kur nepatenka nei šviesa, nei tamsa, visur vienas nuostabus vaizdas. Aš visiškai

Pokalbis apie Dievą Vieno sufijaus paprašė: – Gerbiamasis, pakalbėkime apie Dievą. – Geriau patylėkime apie jį, – pasakė sufijus. – Bet kodėl? – Jei apie Dievą prabilsite jūs, Jam tai bus įžeidimas. Jei apie Dievą prabilsiu aš, man tai bus per didelė garbė. Sultonas – vergas Sultonas su savo palyda važiavo keliu. Pakeliui jis sutiko

TOP