Budistinių tankų aprašymas

BudosgyvenM

Buda Šakjamunis ir jo gyvenimo scenos

Tankoje pavaizduotos Budos Šakjamunio gyvenimo scenos. Tai padeda nuraminti sąmonę, atveria ryšį su šiuo nušvitusiu dvasiniu mokytoju, primena mums apie budos prigimtį, slypinčią mumyse.

AvalokM

Tūkstantrankis Avalokitešvara

Matmenys: paveikslas 37/51cm, paveikslas su rėmais- 61/100cm.
Kokybė: aukščiausia.

Avalokitešvara (Čenrezigas) – visa apimančios atjautos ir meilės įsikūnijimas, dievybė, iš begalinės atjautos atliepianti visiems, kuriems reikia pagalbos. Dažniausiai jis vaizduojamas dviem formomis: keturrankis arba tūkstantrankis. Jo mantra yra “Om mani padme hum”. Tūkstantrankis Avalokitešvaros pavidalas išreiškia norą ir galimybę padėti visoms kenčiančioms ir pagalbos prašančioms būtybėms.

GyvratasM

Gyvenimo ratas

Matmenys: paveikslas 45/38 cm, paveikslas su rėmais 70/115 cm.
Kokybė: aukšta.

Gyvenimo ratas – tanka, vaizduojanti įsikūnijimų (samsaros) ratą, padedanti suvokti jos priežastis.
Išorinis rato sluoksnis suskirstytas į 12 skyrių, kurie atspindi įsikūnijimo samsaroje priežastis: nežinojimą, sąlygotumą, sąmonę, vardą ir formą, šešis jutimo organus, kontaktą, jutimą, troškimą, kabinimąsi (godumą), tapsmą, gimimą, mirtį.
Giliau rate yra pavaizduoti 6 samsaros pasauliai: dievų (arba devų), asurų (arba titanų), žmonių, gyvulių, pretų (arba alkanųjų dvasių), pragaro. Dievų pasaulis visada yra viršuje, žmonių ir asurų pasauliai – abipus jo. Apačioje, po žmonių pasauliu, – gyvulių pasaulis, o po asurų – pretų pasaulis, pačioje apačioje – pragaro pasaulis. Iš žmonių pasaulio yra galimybė nušvisti – išeiti iš samsaros rato.
Rato centre – trys nuodai (pavaizduoti kaip kiaulė, gyvatė, gaidys): neišmanymas, neapykanta, godumas. Jie suka įsikūnijimų ratą.
Gyvenimo ratą laiko įsikandęs Jama – Mirties, arba Laiko, valdovas.

MokMedis

Mokytojų medis

Mokytojų medis – tanka, vaizduojanti mokytojų perdavimo liniją bei dievybių panteoną. Mokymas budizmo tradicijoje yra perduodamas ne tik kaip informacija, bet ir kaip energija, įgalinimas. Jis perduodamas tiesiogiai iš mokytojo mokiniui. Mokymo linija turi būti nepertraukiama ir švari (neturi būti sulaužyti įžadai). Ta mokymo (mokytojų) linija vaizduojama kaip mokytojų medis, ji turi tris šakas: tėvo tantros, motinos tantros ir centrinį kanalą. Apačioje vaizduojamos tos tradicijos dievybių linijos. Aukščiausioje eilėje yra aukštosios tantros dievybės: Kalačakra, Čakrasamvara, Guhjasamadža, Hevadžra, taip pat Vadžrajoginė – dakinė, įvedanti į visus mokymus. Žemiau vaizduojamos kitos dievybės, taikios ir aršios, mokymo (dharmos) sargai.
Šioje tankoje yra vaizduojamas lamos Tsonkapos, budizmo reformatoriaus, mokytojų medis.

Kalachakra1

Kalačakra

Kalačakra – dievybė, susijusi su laiko ciklais, planetų judėjimo ciklais. Tankoje vaizduojamas Kalačakra jungtyje su savo partnere Višvamata (Vadžravarache). Tokiu būdu, poroje, dievybės yra vaizduojamos aukštųjų tantrų tradicijoje. Tai yra vadinama jab-jum ir atskleidžia vyriškųjų, aktyvių, moteriškų, pasyvių, energijų, sujungimą, transformaciją, tuštumos ir atjautos susiliejimą, pasiekiant vienio būseną.
Viršuje vaizduojamos kitos aukštosios tantros dievybės(idamai):Guhjasamadža, Čakrasamvara, apačioje, centre, turtų dievybė Dzambala.

VadzrakilajaM

Vadžrakilaja

Matmenys: paveikslas 50/76cm, paveikslas su rėmais – 77/130cm.
Kokybė: labai aukšta.

Vadžrakilaja – aršioji dievybė, kuri kliūtis ir tamsumą transformuoja į išmintį. Tai yra Budos minties įsikūnijimas, dieviškosios minties forma, kuri valdo kilają (durklą). Kilaja – išminties aštriojo aspekto simbolis, išreiškiantis kryptingą koncentraciją. Praktikams padeda pašalinti kliūtis nušvitimo kelyje.

Vidjadhara

Vidjadhara

Matmenys: paveikslas 46/67 cm, paveikslas su rėmais 81/135 cm.
Kokybė: labai aukšta.

Tankoje vaizduojamas aukščiausiasis pirmapradis Buda jungtyje su partnere (Jab-jum). Taip išreiškiama nušvitusio vyriškojo, aktyvaus, bei moteriškojo, pasyvaus, prado jungtis, tuštumos ir išminties jungtį, energijų transformavimas. Centre vaizduojamas Vidjadhara su partnere, virš jo – 5 išminties budos, pačiame viršuje – Samantabhadra su partnere, apačioje – išminties dievybė Mandžiušris. Aplinkui pavaizduotos taikiosios bei aršiosios dievybės (Vadžrapanis, Vadžrajoginė), mokymo sargai.
Tanka skirta aukštosios tantros praktikoms, padeda suvokti energijų transformaciją.

Sakjamunis

Buda Šakjamunis ir jo gyvenimo scenos

Matmenys: paveikslas 27/32cm, paveikslas su rėmais- 50/76 cm.
Kokybė: vidutiniška.

Tankoje pavaizduotos Budos Šakjamunio gyvenimo scenos. Tai padeda nuraminti sąmonę, atveria ryšį su šiuo nušvitusiu dvasiniu mokytoju, primena mums apie budos prigimtį, slypinčią mumyse.

Vadzrajogine

Vadžrajoginė

Matmenys: paveikslas 25/35 cm, paveikslas su rėmais 50/82 cm.
Kokybė: aukšta.

Vadžrajoginė – nušvitimą žadinanti dievybė, išminties dakinė. Į ją paprastai kreipiasi visi praktikuotojai, prašydami išminties, sąmonės aiškumo, dvasios vedimo. Tai yra pusiau arši dievybė, pažadinanti iš dvasios snaudulio, padedanti sutraukyti neišmanymo pančius, sutramdyti žemuosius instinktus. Todėl ji vaizduojama su peiliu rankoje ir kaukolių vėriniu ant kaklo šokanti ant žmogaus kūno, kuris simbolizuoja ego.

KalachakraM

Kalačakros mandala

Kalačakra – dievybė, susijusi su laiko ciklais, planetų judėjimo ciklais. Mandala yra simbolinis, grafinis dievybės būties sferos atvaizdas. Naudojama kaip pagalbinė priemonė susikaupimui palengvinti. Kalačakros mandala padeda harmonizuoti laiko ciklus, mikro ir makro kosmosą.

Kurukule

Kurukulė (Kurukula)

Kurukulė – žavesio dievybė, magiškosios galios valdovė. Padeda pritraukti meilę, gauti reikiamų žmonių dėmesį, palankumą. Padeda transformuoti įkyrius geismus į nušvitusį džiaugsmingumą. Vaizduojama raudonos spalvos, apsupta ugnies, šokanti ant lavono, pasipuošusi kaukolių karūna ir vėriniu, keturiose savo rankose laiko lanką, strėlę, kablį ir kilpą (tai yra gebėjimo pritraukti reikiamus dalykus simboliai). Kartais vadinama Raudonąja Tara.

BaltojiTara

Baltoji Tara

Matmenys: paveikslas 38/58 cm, paveikslas su rėmais 50/82 cm.
Kokybė: labai aukšta.

Baltoji Tara – atjautos dievybė, susijusi su ilgu gyvenimu, ramybe, sveikata. Tankoje ji vaizduojama centre. Šalia, apačioje, vaizduojamas Amitabha ir Ušnišavidžaja. Šios trys dievybės vadinamos Ilgo gyvenimo trejybe, į kurią kreipiamasi, prašant sveikatos bei ilgo gyvenimo. Ilgas gyvenimas reikalingas tam, kad įgytum išmintį, sukauptum gerus darbus. Tanka, kurioje vaizduojama Baltoji Tara, nuramina ginčus, skleidžia taiką, ramybę, teikia sveikatą bei prailgina gyvenimą.
Viršuje, virš Taros, yra pavaizduoti didieji mokytojai: Padmasambhava, Buda Šakjamunis bei lama Tsonkapa.

Maitreja1

Buda Maitrėja

Buda Maitrėja – tai ateities buda, meilės ir gerumo įsikūnijimas. Tankose jo vaizdavimas išsiskiria tuo, jog jis vaizduojamas ne sėdintis lotoso poza, o sėtintis soste.

Padmasambhava

Padmasambhava

Padmasambhava (Atsiradęs Iš Lotoso) – dar vadinamas guru Rimpoče, didysis jogas ir tantros mokytojas. Jis gimė iš lotoso, kaip budos Amitabhos apraiška, keliavo po Indiją ir, padedamas dakinių, studijavo vadžrajaną. Tibeto karaliaus prašomas, atvyko į Tibetą padėti ten platinti budizmo mokymą. Gerai išmanydamas magiją, vietines dievybes bei demonus pavertė budizmo sargais. Seniausios tibetiečių budizmo mokyklos (njingma) įkūrėjas.

DhjaniBudos

Dhjanibudos

Dhjanibudos (išminties, susikaupimo Budos) – meditacijos budos. Tai nėra konkrečiame erdvės ar laiko taške egzistuojantys budos. Jie atsiranda iš tuštumos (šunjatos), kai medituojantysis pasiekia tam tikrą sąmonės būseną. Jie padeda keisti sąmonę, penkis nuodus (nesuvokimą, pyktį, puikybę, gašlumą, pavydą) transformuojant į penkių rūšių išmintis (suvokimo, ramybės, lygybės, įžvalgos, tobulo veiksmo).

 

TOP