Kaip pergyventi vidurio amžiaus krizę?

N.Gabija Wolmer VIDURIO AMŽIAUS KRIZĖ
Amžiaus ciklai. Vidurio amžiaus krizė

40 – 42 metų amžiaus žmogus laukia gana sudėtingas periodas, kurį psichologai neretai vadina „vidurio amžiaus krize“. Tai yra ryškus, stiprus tarpsnis – jį iš tiesų galima vadinti slenksčiu, nes sutampa net 4 planetų ciklai: Urano opozicija, Jupiterio opozicija, Selenos grįžimas į savo vietą  ir Karminių mazgų atėjimas į apatinę ciklo kryžiaus dedamąją (Karminiai mazgai yra praėję 2,25 ciklo).

Didžiuliai reikalavimai, prabudęs savarankumo,  laisvės troškimas, įprastų autoritetų nebevertinimas, nebepripažinimas, bandymas išgirsti dangų, amžinąją dvasią, Angelą sargą, Seleną, būtinybė naujai suvokti, suprasti save, įprasminti gyvenimą – žmonės ieško laisvės, daro nesąmones, patiria stipriausius, didžiausius sukrėtimus arba atradimus, pereina pagundas ir  per šią krizę jie arba randa laisvę, draugiškumą  naujame lygmenyje ir atsinaujina, arba tiesiog pridaro kvailysčių, kažką praranda, dvasiškai nupuola, galbūt net degraduoja. Vėliau gailisi to arba ne – kiekvienas savaip. Viena aišku, jog per šį palyginus trumpą laiko tarpą žmogus gana stipriai keičiasi – yra priverstas keistis. Kaipgi ir kodėl tai vyksta?

Urano teikiamos laisvės ir draugystės pamokos

Visų žmonių gimimo horoskope kažkur yra Uranas. Uranas yra viena tolimų, svarbių Saulės sistemos planetų, esanti už Saturno.  Jo apsisukimo aplink Saulę periodas yra maždaug 84 metai. Vadinasi, būtent per 42 metus nuo Jūsų gimimo momento Uranas praeina pusę rato – pusę savo ciklo.  Ir štai būtent šis jo atėjimas į opoziciją sau pačiam, ten, kur jis buvo gimimo momentu, ir nulemia tai, kad 42 metų gimimo diena yra pakankami svarbi ir atneša savas aktualijas. (Tiesa, ne visada absoliučiai vienodai judantis Uranas gali ateiti į savo opoziciją kiek anksčiau. Dažniausiai šią konfigūraciją jis sudaro tris kartus, nes, žiūrint iš Žemės, keliauja aplink Saulę kilpomis. Taip atrodo dėl jo lėtesnio nei Žemės judėjimo greičio. Taigi šie trys momentai, kai Uranas yra opozicijoje savo paties padėčiai gimimo momentu, paprastai išsitęsia nuo 40 iki 42 metų. Kartais, tiesa, aspekto įtaka pradeda reikštis jau nuo 39,5 metų.)

Tokiu metu gyvenime išryškėja Urano energijos. O Uranas visiems žmonėms yra susijęs su savarankumo, laisvės pojūčiu, su požiūriu į draugystę. „Aš galiu daryti“ arba „Aš esu priklausomas“,  „Aš noriu būti laisvas“ arba „Aš bijau, negaliu būti laisvas”, „Man būtini draugai“ arba „Aš bijau, nenoriu draugauti, nes  tikra draugystė  neįmanoma, neegzistuoja”, – štai kokios  yra jo aktualijos. Arba žmogus intensyviai mokosi realizuoti Urano energijų potencialą savame gyvenime, ieško šių vertybių, arba jų vengia, jomis nusivilia, jų bijo.

Kaip tai vyksta?

42 metų žmogus dažniau negu bet kada sau užduoda klausimą, kas yra laisvė.  Arba jis pasako sau (kartais tiktai tyliai, mintyse): „Juk aš nuolat vergauju tam žmogui. Aš vergauju savo vaikams, visuomenei“…

Ryškiau nei visada yra pamatomos priklausomybės, nesavarankumas, vergiškumas, nuoširdaus, draugiško, ištikimo, laisvo bendravimo trūkumas. Neretai tokiu metu žmogaus mintys gali būti tokios: „Aš nebegyvenu – man tik atrodo, kad gyvenu. Iš tiesų esu kaip prisukama lėlė, kuri vykdo komandas. Nebeturiu laisvo laiko, nebegaliu ir nedrįstu nieko daryti savo malonumui. Taip ir neparagavau tikro laisvės skonio, neišbandžiau savo tikrųjų troškimų. O kada gi pabandysiu, jei ne dabar? Vėliau jau bus vėlu – prarasiu net ir brandų grožį, aistrą, drąsą, pajėgumą, norą iš viso ką nors bandyti, norėti. Ryžkis ir nutrauk visa tai, išbandyk viską, ko nori, kol ne vėlu, – gyvenimas vis tiek tik vaidinimas, spektaklis, žaidimas…“ Tokį dialogą galima būtų tęsti ilgai.

Laisvės siekis šiame amžiuje prabunda staiga, netikėtai, kartais gąsdindamas ir viliodamas  šeimininką, neretai jis nugali logiką, sveiką proto balsą, atsargumą, net išlikimo instinktą. Tai metas, labiau nei visada gresiantis avarijomis keliuose bei ore, tačiau kaip tik tada kyla noras nusipirkti sportinę mašiną, lakstyti keliais didžiausiu greičiu, vėl pasijusti „ereliu“, prisiminti jaunystę. Gali kilti noras skraidyti – lėktuvu, oro balionais, parasparniu – mestis į kokius ekstremalius sportus, nusigerti iki sąmonės užgesinimo ir panašiai. Pasąmonė reikalauja jei ne  tikros laisvės, tai nors adrenalino…

Uranas  į savo opoziciją pirmą kartą ateina pakankamai garbaus amžiaus ir žmogus iki to laiko dar neturi patyrimo, ką tai reiškia susidurti su Urano energijomis  akis į akį. Žinoma, šie uraniški impulsai yra tramdomi: neretai žmogus juos slepia nuo aplinkinių, visuomenės, o kartais primygtinai demonstruoja.

Žmogus šiame amžiuje dažniausiai jau yra įsitvirtinęs finansiškai, vaikai taip pat dažnai yra paaugę, ir tada jam  sukyla noras būti laisvam, gyventi savarankiškai, turėti  polėkį, tikrus draugus, tikrąją draugystę, supratimą. Jeigu to jo gyvenime nėra, žmogus ima maištauti, jis jaučia nepasitenkinimą, patiria nusivylimą. Kartais nueina į depresiją arba per maištą ima  degraduoti, pradėdamas gerti arba ištvirkauti (ieškoti laisvės seksualiniuose santykiuose), arba pridaro nesąmonių darbe: susipyksta su viršininkais, pavaldiniais ir t.t. Tokiais būdais jis bando išplėsti savo gyvenimo rėmus, nesutikdamas su apribojimais, sąlygotumais.

Atsinaujinimo, laisvės, polėkio, draugiškumo, nuoširdumo troškimas yra tuo stipresnis, kuo stipresnė Urano pozicija gimimo momentu, tačiau realizuoti šį atsinaujinimo siekį galima  harmoningai, išmintingai arba ne. Jei Urano pozicija silpna, nereikšminga, žmogus gali mažai jausti šiuos poreikius išsivaduoti iš kaustančios rutinos, neturėti didelio laisvės ar dinamikos poreikio.

Urano grėsmės

Jei Uranas stiprus ir neharmoningas, tai gali būti ypač dirglus metas, kurį lydi nemiga, galvos skausmai. Blogiausiu atveju gali pasireikšti psichikos sutrikimai, traukuliai, problemos blauzdose, čiurnose, pėdose.

Jeigu darbas, profesija nesuteikia kūrybos erdvės, jei tai jau  per maža dėžutė sielai ir sąmonei, būtent šiuo periodu, artėjant į 42-ąjį gimtadienį, žmogus ypač pradės purtytis: norės atsikratyti darbo, kentės, kankinsis ir patirs abejones: „O gal vis dėlto mano gyvenimas beprasmis ir reikėtų gyventi kažkaip kitaip? Gal reikėjo pasirinkti visiškai kitą kelią?” Žinoma, tai kelia stresą ir todėl tai yra šokas, krizės periodas. Juk ne be reikalo ir psichologai šį laikotarpį vadina „vidurio amžiaus krize“. Astrologine prasme tai yra aktualijos, kurias sukelia Urano atėjimas į opoziciją jo padėčiai gimimo metu.

Kyla noras staiga pakeisti profesiją. Tai gali būti daroma kvailai, neišmintingai arba tiesiog paskatintam staigios įžvalgos. Žmogus gali nusiplikyti, nusideginti, patirti avariją. Tai yra periodas, kada, aišku, norisi sportinės mašinos ir kada kaip tik reikėtų ypač atsargiai važinėti automobiliu.

Urano dovanos

Vis dėlto vidurio amžiaus krizė, susijusi su Urano energijomis, atneša ne tik kančią dėl nelaisvės, apribojimų suvokimo, bet ir dvasinius atradimus, staigius įžvalgos blyksnius, priartėjimą prie tiesos – kartais ir skausmingos (tik bėda ta, jog prie tiesos tik priartėjama ir tik prie jos fragmentų: tai neretai pritrenkia, kelia norą maištauti, susinaikinti, įveda sąmonę į tuštumos išgyvenimą, todėl šių atradimų nereikėtų sureikšminti ar daryti skubotų išvadų – jos turi susigulėti, pereiti laiko patikrinimą).

Kai kuriems pasireiškia spontaniška įžvalga: staiga pradeda nežinia iš kur žinoti, suvokti kažką, ko niekada nežinojo. To nereikėtų gąsdintis – tai taip pat Urano energija.

 Gerąja prasme periodą lydi noras mesti rūkyti, radikaliai, pozityviai pakeisti gyvenimo būdą, tačiau labai svarbu, kad šie kitimai nekenktų aplinkiniams. Iškyla aktualija suvokti, koks yra mano ir kitų laisvės santykis, panorėti galvoti apie tai.

Koks galėtų būti išmintingas elgesys šito ciklo metu?

Kokia vidinė pozicija būtų teisinga, kad šitą krizės periodą mes galėtume pereiti švelniau? Juk šiuo metu, nuo  40 iki 42 metų, yra ne tik Urano, bet ir Karminių mazgų, ir Selenos, ir Jupiterio aktyvavimosi momentas – 4 ciklai vienu metu. Bet Uranas, ko gero, pats reikliausias šiame cikle.

Jeigu tai yra vedęs žmogus, paprastai jam išryškėja klausimas: „Ar mano sutuoktinis yra man taip pat ir draugas?“ Vyrui nebeužtenka, kad žmona būtų tik gera motina ar  netgi mylimoji. Neretai norima išbandyti: „Ar tu esi man draugas? Ar gali mane suprasti, kada aš blaškausi, ieškau, darau nesąmones? Ar tau svarbu tik prisirišimas, seksas, vaikai ir šeima?“ .

Ir neretai žmogus bando: daro kvailystes, dėl kurių po to gailisi. Neretai tai yra poreikis išbandyti tiesiogiai, ar artimas žmogus gali suprasti tą laisvės troškimą, todėl neretai šeima, partnerystė,  kurioje nėra taip pat ir draugystės, supratimo, kurioje partneris yra vartojamas kaip pinigų uždirbimo, vaikų auginimo, skalbimo ir t.t. mašina,  subyra, nutrūksta, jeigu negali atleisti neištikimybės ar kažkokių kitų padarytų klaidų.  Tada ir išryškėja, ar norite būti draugas savo partneriui? Ar galite iš tikrųjų įsigilinti, kas su juo vyksta? Ar galite atleisti? Tai metas, kai reikėtų  paieškoti, kas galėtų šitam žmogui suteikti taip trokštamos laisvės, įkvėpimo pojūtį, kas jam galėtų padėti  TAPTI draugu. Galų gale, jei norite išlaikyti santykius, pats tapkite draugu savo partneriui.

Vienas nueina neištikimybės keliu, kitas nusiperka sportinę mašiną – Urano ciklui tai pats tas. Uranas,  vadinasi, skrydis. Uranas – tai raketos, tai internetas, tai  išradimai, tai naujovės, tai transformuojanti žaibo jėga. Aišku, daugelis tuo metu norėtų išskristi nežinia kur, bet neišeina. Tai ką gi tada daryti?  Perka sportinę mašiną. Ir nereikėtų su tuo kovoti arba tam prieštarauti, jeigu tik turite lėšų. Geriau  reaguoti ramiai: gal, įsėdęs į tą sportinę mašiną, žmogus pasitenkins, gal tai apramins jo maišto troškimą. Kartais reikalingi tokie dalykai, kad žmogus išvis neimtų naikinti savo gyvenimo dėl prasmės nebematymo.

Turi būti padaryti kažkokie judesiai, kad gyventi taptų įdomiau. Galbūt reikia įsigyti naujos technikos. Gal kažkokios informacijos gauti. Galbūt nuvažiuoti į tolimą šalį. Galbūt praplėsti pažintis, surasti naujų draugų, įstoti į kokį nors klubą. Visa tai – kolektyvinė veikla. Tai taip pat yra Urano sritis.

Turi keistis požiūris į savo gyvenimą – jame turi atsirasti daugiau laisvės. Kitaip prasidės destruktyvūs procesai. Jeigu žmogus per daug save užspaudžia, po to jis tiesiog išsprogdina  savo gyvenimo erdvę ir aplink atsiranda daug griuvėsių. Kad jų nebūtų, galima ruoštis iš anksto.

Patys ieškokite sau laisvės harmoningai ir išmintingai. Jūs turite teisę (ypač šiuo metu) į šias paieškas, galų gale į savo vidinį tobulėjimą.

Manau, kad mūsų karmą – tai, ar mes sėkmingai važinėsimės, ar su avarijomis, – lemia ne tiktai, kiek mes esame atsargūs, bet ir tai, kiek mes esame darnoje su savo sąžine, su savo Dvasia. Kiek jinai sutinka su tuo, kad mes būtume šitame, materialiame pasaulyje?

O jeigu vyksta vidinis karas, nesantaika? Štai tada yra daugiausiai dramų, daugiausiai griaunama savo gyvenime. Ir kuo daugiau žmogaus gyvenime telpa dvasingumo, laisvės supratimo ir galų gale tiesiog draugiškumo,  tuo lengviau jis pereina šitą  periodą.

Kaipgi galima padėti sau arba artimajam, jeigu jis patiria tokią krizę?

Jeigu jūs esate artimasis, tai visų pirma supraskite, kad šiam žmogui iš tikrųjų giliai, nesuvaidintai, ne žodžių lygyje, reikia draugiškumo, supratimo – jo idėjų supratimo. Uranas taip pat yra susijęs ir su pasaulėžiūra, su žvilgsniu į pasaulį. Tokiu metu reikia suteikti žmogui galimybę pasijusti laisviau negu visuomet.

Tai yra metas, kada neretai byra senos draugystės: arba Jūs  apsižiūrite, kad negalite turėti draugų, arba kad seniai juos išdavėte, arba kad jie Jus išdavė. Juk, kaip sakoma, draugas yra tas, kuris padės, nors ir sunku, nemalonu: naktį atvažiuos, jeigu to reikia, palaikys, net jeigu tai yra rizikinga, apgins ir t.t. Ir jeigu savo gyvenime Jūs nuslydote į konformizmą, į tokią realybę, kur atvirumui, pasitikėjimui, nuoširdiems santykiams, dalijimuisi idėjomis ir savitarpio pagalbai nebėra vietos, tai šiuo periodu Jūs ypač ryškiai pajusite tuštumą: „Nenoriu taip būti, kur nėra man dvasioje artimų žmonių, kurie mane suprastų, palaikytų, su kuriais aš jausčiau vienybę, bendrumą, tiesiog tą gerą pojūtį, kad esi su tikrais draugais, kad smagu.“ Ir todėl nieko keisto, kad Jūs pradedate aštriau ir griežčiau žiūrėti į savo draugystę, į draugus ir neretai baigiate santykius, kurie truko ilgą laiką.

Negraužkite savęs – po to ta tuštuma turėtų kažkaip užsipildyti. Po krizės gali ateiti kiti, nauji draugai, atnešantys kažką naujo, galbūt geresnio, bet Jūs patys turite surasti savyje kažką, dėl ko būtumėte vertas būti draugu, ir neišduoti to. Tai paprastai yra sunkus virsmas – tikrumo, laisvės, pagarbos sau ir kitam žmogui virsmas. Kartais draugystė, perėjusi šitą krizę, atveria gilius dalykus, kad iš tikrųjų yra visai kitaip, negu Jūs manėte anksčiau. Kartais šeimos tik sustiprėja per šitą krizę, jeigu jie atranda vienas kitą kaip draugą, kurio nematė vienas kitame iki šiol, kol santykiai nebuvo išbandyti. Taigi ši krizė, šis išbandymas, manau, yra reikalingas ir, aišku, nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kaip mes jį pereiname.

Angelo sargo apsauga – Selenos grįžimas

Na, bet šiuo periodu ne tiktai Uranas apeina pusę savo rato, bet ir Selena grįžta į savo vietą 6 kartą (Selenos, Baltojo Mėnulio, ciklas yra 7 metai). Selena įtvirtina savo buvimą toj vietoj, kur ji buvo gimimo momentu. Tai reiškia, kad Selena reikalauja prisiminti šviesiausius, nekonformistiškus dalykus savyje, tą jaunystės maksimalistinį požiūrį į pasaulį – nebijantį, nepaisantį sunkumų ir apribojimų. Tai ir vėl tas momentas, kai Kosminė Ugnis leidžiasi į žmogų ir reikalauja kažko labai šviesaus ir stipraus.  Turint omeny, kad tai eina kartu su Urano ciklu, žinoma, nėra lengva.

Tai yra brandus amžius, kada norisi vadovautis logika, racionalumu. Norisi užtikrinti savo gyvenimą toli į priekį, išlaikyti autoritetą. O  štai Selena grįžta į savo vietą – kažkoks Angelas sargas nori priminti apie Dvasią, Dievą, maksimalistinius dalykus. Uranas stoja į opoziciją – kyla laisvės poreikis, vidinis maištas,  tikrojo draugo paieška.

Jupiterio opozicija – autoriteto griovimas

Prie viso to prisideda  dar ir Jupiterio opozicija (jis praėjo 3,5 ciklo), o tai reiškia, kad žmogus tokiais periodais gali griauti savo paties autoritetą: „Tai, ką auginau, dėl ko taip stengiausi, kaip aš bandžiau pagarbą įgyti – visa tai dabar man atrodo nebereikalingi dalykai. Ir kam aš tai dariau? Geriau nebūčiau daręs. Visa tai –  niekai. “ Žmogus pasielgia taip, kad kiti nebegali jo gerbti ir suabejoja jo keliu. Tai nėra lengvas momentas.  Uranas reikalauja laisvės, o Jupiteris sako: „Ech, ką čia ta pagarba. Tie autoritetai nieko verti.” Taigi įdomios pozicijos susijungia į vieną vietą: Selena reikalauja maksimalistiško, naujo žvilgsnio į Dvasią, kažko tyro, reikalauja nuprausti sielą; Uranas reikalauja laisvės, maišto, draugystės atsinaujinimo, šviežumo; Jupiteris siūlo: „Pažvelk į autoritetus naujai”.  Tada kartais atsiranda cinizmas, nepagarba religijai arba viršininkams, maištas prieš visuomenę.

Karminių mazgų pamoka

Be to, tai sutampa su dar vienu –  Karminių mazgų ciklu. Tikslus jo laikas – 41,85 metų ( 41 metai ir 10 maždaug mėnesių), bet kartais tai įvyksta apie pusę metų prieš ar po. Karminiai mazgai tuo metu yra atėję į apatinę kryžiaus dalį, praėję du su ketvirčiu ciklo. Jie tarytum sako: „Pažvelk į savo karmą visai kitaip. Neverta stengtis, neverta veržtis, neverta forsuoti. Galima eiti iš viso naujais keliais.” Karmine prasme nugrimztama gilyn – į kažkokių resursų, nepraeitų kelių paiešką arba tiesiog į vangumą, pasidavimą karmos lygyje. Tai yra viena iš sudėtingiausių Karminių mazgų pozicijų.

Ciklo pamokos ir išbandymai

Taigi 4 planetų ciklai sueina į vieną krūvą ir tarp jų nėra nei vieno, palaikančio žmogaus autoritetą, stabilumą, palaikančio jį socialine prasme. Tai yra ego išjudinimo, sukrėtimo  laikas ir todėl šis momentas nėra palankus, pavyzdžiui, galutinai formuoti naują savo tikslą.  Galima būtų sakyti taip: „Išlaikyk tai, ką turi geriausio. Ir harmoningiausiu, ramiausiu būdu pažiūrėk, kaip tu gali atnešti į savo gyvenimą harmoningų naujovių, daugiau draugystės, laisvalaikio, skrydžio ir polėkio, negriaudamas savo ir artimųjų gyvenimo. Kaip tu gali padaryti savo šeimą savo draugais? Savo namus – savo draugais?”

40-48 metų laikotarpio apibendrinimas

Taigi po didžiojo 40-42 metų sukrėtimo,  kai žmonės, kaip sakoma, pasuka „kairėn“,  ima ištvirkaut ar metasi sportinių mašinų ieškot, puola dangun žvaigždžių graibyti ar apačioj kažko ieškoti, ateina tam tikras atoslūgis,pauzė.

44 metų iškyla nepasitikėjimas savimi dėl Saturno opozicijos. Tai žmogų sugniuždo  arba, atvirkščiai, jis  tuo metu randa stiprybę nauju aspektu: „Kaip aš galiu būti stiprus visai kitu aspektu? Iš kitur semtis stiprybės? Iš kitur semtis kantrybės?” Tai yra stiprybės paieška senatvės akivaizdoje.

45 metų – vėl sudėtinga užduotis:  „suvirškinti“  Lilit sugrįžimą į savo vietą, Neptūno  ketvirtį ciklo ir Jupiterio buvimą viršuje. Jupiteris reikalauja: „Kur tavo karjera? Kurgi  visuomenės pagarba tau? Kur tavo šlovė?  Kodėl  gi savęs negerbi?”  O Neptūnas vilioja visai kitais keliais ir sako: „Užmiršk visa tai. Tai nesvarbu. Yra gerai, kaip yra”.
Galų gale po 46 metų Karminiai mazgai stoja į opoziciją, į  priešingą pusę, negu yra bazinė žmogaus karminė ir dvasinė vystymosi kryptis. Taigi iškyla pagunda pasukti kitu keliu, sumaterialėti, nugrimzti į materiją. Ir todėl 44-47 metais yra galimybė nučiuožti evoliucine prasme žemyn, padaryti nuopuolį  į netikėjimą, sumaterialėjimą. Žinant tai, manau, lengviau yra praeiti šį etapą, nepataikaujant netikėjimui.

Dėl šių pozicijų (o ypač Neptūno) galime matyti, kaip dažnai šiame etape menininkai ir apskritai jautresni žmonės pasuka girtuoklystės, kažkokių beprotybių  ar visiškų iliuzijų toleravimo link. Tačiau juos  galėtų sustiprinti ir  įkvėpti viltį tai, kad 48-49 metų tikrai  bus pagrindas viskam stotis į savo vietą, Jupiteriui ir Selenai grįžus į savo vietas. Tada vyksta Kosminės Šviesos perdavimas į žmogaus sąmonę, į jo gyvenimą, į jo karmą, tada sąmonėj ir vėl išryškėja šviesiausieji dalykai. Tiesiog juos prisimeni – prisimeni, kad Dvasia yra visur, taip pat ir tavyje. Tai yra metas, kada žmogui tiesiog gali sugrįžti tikėjimas. 44-47 metų  yra pavojus prarasti tikėjimą. O 48-49 metų – kaip tik surasti jį vėl iš naujo ir per tai sustiprėti.

N. Gabija Wolmer

TOP