Ženklai daiktai

Žiedas

Klausytoja: Sutuoktuvių žiedas tapo labai aštrus: briaunos, kurios liečiasi į pirštą, tapo labai aštrios. Ar tai turi įtakos?

Nijolė Gabija Wolmer: Žiedas – vedybų simbolis. Aštrus žiedas rodytų, kad, ko gero, taip pat yra aštrūs kampai ir jūsų santykiuose. Ar ne taip yra?

Klausytojas: Iš tikrųjų taip. Tai yra labai sunkus momentas, kadangi mes dabar gyvename vienas toli nuo kito. Vyras yra išvykęs į užsienį ir netgi prarado savo vestuvinį žiedą – ne pametė, bet jį apvogė ir drauge visu kitu turtu jis neteko ir to žiedo. Jis labai išgyveno, bet ir aš po to pajutau, kad ilgai nenešiojau žiedo: numečiau svorio ir jis krisdavo nuo rankos prausiantis. Vėliau pajutau, kad tos briaunelės pasidarė tokios aštrios. Tuo pat metu ir santykiai su vyru tapo įtempti ir buvo netgi ant nutrūkimo ribos.

Nijolė Gabija Wolmer: Žiedas neabejotinai yra simbolis, juk jis tam ir nešiojamas – kaip simbolis. Jeigu jis nebūtų simbolis, tai sakytum: „ Jeigu jis pjauna, tai ir nusimesk, kad nepjautų“. Bet kadangi jis yra simbolis, tai simbolis ir yra duotas tam, kad atspindėtų ir susietų su santuoka. Taigi ar jūs klausiate tik apie žiedą, kodėl jums pjauna, ar norite sužinoti daugiau apie savo santuoką. Kas vis dėlto rūpi? Ar žiedas atspindi santuoką? Be abejonės, atspindi. O kaipgi? Tačiau aš manau, kad reikėtų eiti toliau, giliau (galbūt ne radijo laidoj) ir bandyti nagrinėti, o kodėl atsirado tie aštrūs kampai, kas yra to aštrumo (to, kas jus pjausto) priežastis? Reikia bandyti pašalinti tai arba kažką keisti.

Jeigu žmogus įsikibęs į tokį žiedą, jį nešioja ir laiko, man tai sakytų, jog patys santykiai neteikia šilumos ir jėgos, nes jeigu tarp partnerių yra didžiulė susisiejimo jėga, jiems nereikia jokių žiedų, nes juos sieja ne daiktai, ne materialus kūnas. Jų sielos yra sulipusios, jų dvasia yra sulipusi ir jie taip sulipę, kad puikiai žino: jei žiedas žeis, jie viens kitam sakys „Mesk tuoj pat tą žiedą, aš lekiu ir perku tau naują – šiokį ar tokį, prastesnį ar geresnį”. Jeigu yra meilė, artumas, tai nieko nepadarys tas žiedas, koks jis bebūtų – baisus, pjaustantis ar bjaurus. Bet jeigu yra atšalimas, tai simbolis jau byloja visiškai ką kita. Nesikankinkite su jus pjaustančiu žiedu, o geriau spręskite problemą kituose lygiuose: verta ar neverta tęsti tai, kankintis. Žiedas tiktai yra vertėjas į simbolių kalbą to, kas vyksta su jumis. Vertėjas nekaltas – jis tik bando pasakyti kita kalba, ir tiek.

Veidrodis

Klausytoja: Kažkodėl aš ilgą laiką neturėjau galimybės matyti veidrodyje save visą. Vieną dieną nuėjusi pas draugę pamačiau save visą veidrodyje ir man taip gera pasidarė. Ką tai reiškia? Ar tai turi kokią nors įtaką, kada matai save visą – ne tik dalį savęs, bet visą atvaizdą.

Nijolė Gabija Wolmer: Gali būti daug niuansų. Galbūt jūs tiesiog esate nusialinęs žmogus, tapęs tarsi žaliava kitiems žmonėms, užmiršęs pats save. Tada gali būti labai skausmingas savo nevientisumo, tarsi išsidalijimo gabalais pojūtis. Kodėl taip pradžiugote, pamačiusi veidrodyje save visą? Gali būti, kad išgirdote tai, ką jums sufleruoja veidrodis: „Žiūrėk, tu gali būti vientisa“. Galbūt laikas darbuotis dėl savo vientisumo, susilipdymo į vienovę – tai, ko jūs norite. Kad jūs ir siektumėte to, ko jūs norite, kad jūs šnekėtumėte ir darytumėte tai, ką galvojate, o ne nuolat pataikautumėte nežinia kam. Aš jaučiu, kad jūs nuolat kam nors pataikaujat. Paklauskite savęs, kam. Ar mamytei, kuri visada žino,kaip reikia gyventi, ar visuomenei, ar autoritetams, ar vyrui, ar vaikams. O kur jūs pati esate?

Klausytoja: Taip, jūs pataikėte į dešimtuką. Tikrai taip yra.

Nijolė Gabija Wolmer: Manau, reikėtų nuspręsti tapti savimi, panorėti tapti savimi, išgirsti, ko jūs pati norite, kas jums atrodo svarbu, ir po truputėlį taikiai pradėti to siekti, kad vienintelė situacija, kur jūs esate vientisa, nebūtų tik atspindys veidrodyje.

Dūžtantys daiktai

Klausytoja: Turėjau brangų žmogų ir sužinojau vakare, kad jis išėjo pas kitą moterį. Visąlaik buvau stipri, bet dabar man labai sunku – jau du mėnesius vargstu, kankinuosi… Prieš jam išeinant įskilo pietų servizas. Kai jis užėjo pas mane, sudužo tas indas, iš kurio jis gerdavo kavą. Ar tai turi kokį ryšį?

Nijolė Gabija Wolmer: Be abejonės, viskas šitame pasaulyje yra susiję. Daiktai, ypač tie, kuriuos mes naudojame ilgai ir su meile, turi su mumis energinius ryšius. Jie energijos tinklu susipina su tuo žmogumi, kuris jį myli ir naudoja. Kai staiga tas mylimas daiktas, ypač puodelis, dažnai liečiantis lūpas, krenta ir dūžta, be abejo, tai yra ženklas.

Jeigu dūžta, pavyzdžiui, koks nors vaiko daiktas, mamai tai yra ženklas: apsidairyk, pamąstyk apie vaiką, galbūt jam reikalinga pagalba, galbūt reikia už jį pasimelsti.

Nijolė Gabija Wolmer

TOP