Vidaus organai

ŠIRDIS

Dažniausiai skausmas širdyje yra susijęs ne tiek su meilės reikalais, ne tiek su vyrų ir moterų santykiais („myli – nemyli”), kiek iš esmės tiesiog su žmogiškaisiais santykiais, kai svarbiau ne pinigai, ne profesinis įvertinimas, bet kad kas nors užgavo, įžeidė, paliko ir panašiai. Tai susiję su labai plačiais žmogiškaisiais santykiais, pavyzdžiui, tėvo ir dukters arba sūnaus, brolių ir seserų, giminiškais, draugiškais, galbūt net santykiais su viršininku, jei paliečiami jausmai, įžeistos emocijos. Visada, kada kas nors giliai „užkabina”, sužeidžia mūsų jausmus, su kuo mes negalime sutikti, neretai kenčia širdis. Jeigu mes nesutinkame su tuo, neišsakome, negalime paleisti, širdelė sukaupia tai savyje. Plačiau…

SKRANDIS

Štai skrandis, kiek byloja mano įžvalga, yra susijęs su Vėžio zodiako ženklu ir Mėnuliu. Neretai jis kenčia tuomet, kada žmogus turi neharmoningą santykį su moteriškuoju pradu (pavyzdžiui, vyras, kuris niekina moteris arba jų bijo). Nebūtinai tai turi būti vyras , tai galioja ir moterims. Tai gali įvykti, jeigu motina buvo diktatoriško, pikto charakterio arba per daug prižiūrinti, globojanti, užgožianti, ir taip suformavo neharmoningą santykį su motinyste. Skrandis atskleidžia ne tik santykį su motina, bet ir apskritai santykis su moteriškuoju pradu: su visomis moterimis, šeimoje, namuose, netgi darbo kolektyve, su mažomis mergaitėmis, apskritai su kūdikiais.

Jeigu yra piktos mintys, panieka, neigimas arba kenkimas moteriškajam pradui, gali tuoj pat pradėti skaudėti skrandį. Pavyzdžiui, numetei kažkokį keiksmą motinai ir paskui galvoji: „Oi, aš kažką blogo suvalgiau, kažkokio nešviežio maisto”.

Kartais viršininkui gali žiauriai skaudėti skrandį ir jis gali būti nelaimingas dėl to, kad paniekino kokią moterėlę savo darbe. Energijų lygyje juk nepapasakosi, kad esi direktorius ir „kodėl gi man turi skaudėti skrandį dėl valytojos?” O be reikalo įžeidei, nereikėjo to daryti… Ir neapsiginsi nežinodamas. Taigi, jeigu jums skauda skrandį, pagalvokite, ar nesupykote ant ko, ar nekeikėte, ar neįžeidėte, neužgavote ko nors? Kokios nors moters, mergaitės, kūdikio, senutės arba galų gale netgi tėvynės. Ar nepadarėte žalos tėvynei – tai vietai, kurioje gyvenate?

KEPENYS

Tai yra organas, susijęs su Jupiteriu ir su Šauliu. Fiziniame kūne jis susijęs su krauju, kraujo gamyba. O dvasine , energijų prasme šis organas, kaip bebūtų keista, yra susijęs ne tik su krauju, gyvybiniu skysčiu, bet su religija, dvasingumu, pasaulėžiūra, autoritetu, santykiu su autoritetais, drauge į valstybe.

Jeigu kepenys nesveiki, tai gali būti ne tik dėl to, kad žmogaus pasaulėžiūra yra pagiežinga, pikta, daug netikėjimo. Kad kepenys funkcionuotų puikiai, kad mūsų būtų geras kraujas, yra svarbu, kad gyvenimas būtų prasmingas, kad mes jį kaip nors pozityviai įprasmintume, kad turėtume gyvenime perspektyvą. Pavyzdys yra pozityvus, tikras Šaulys, kuris išskleidžia harmoningas Šaulio energijas. O tai visada yra tikėjimas „kažkuo, nežinau kuo. Netgi kada nežinau, kuo tikėti, vis tiek randu, kuo tikėti“. Štai koks toks šviesus požiūris padeda funkcionuoti mūsų gyvybės esencijai – kraujui, informacijai kraujyje.

Jeigu yra piktos mintys, panieka, neigimas arba kenkimas moteriškajam pradui, gali tuoj pat pradėti skaudėti skrandį. Pavyzdžiui, numetei kažkokį keiksmą motinai ir paskui galvoji: „Oi, aš kažką blogo suvalgiau, kažkokio nešviežio maisto”.

Kartais viršininkui gali žiauriai skaudėti skrandį ir jis gali būti nelaimingas dėl to, kad paniekino kokią moterėlę savo darbe. Energijų lygyje juk nepapasakosi, kad esi direktorius ir „kodėl gi man turi skaudėti skrandį dėl valytojos?” O be reikalo įžeidei, nereikėjo to daryti… Ir neapsiginsi nežinodamas. Taigi, jeigu jums skauda skrandį, pagalvokite, ar nesupykote ant ko, ar nekeikėte, ar neįžeidėte, neužgavote ko nors? Kokios nors moters, mergaitės, kūdikio, senutės arba galų gale netgi tėvynės. Ar nepadarėte žalos tėvynei – tai vietai, kurioje gyvenate?

TULŽIS

Ko reikia, kad tulžis gerai funkcionuotų? Ir kepenys taip pat – tai be galo susiję organai. Atlaidumas. Bet atlaidumas ne lengvabūdis, o iš esmės. Kada mes matome, kad žmogus nusikalto, pasielgė negerai, bet atleidžiame suvokdami, kad buvo padaryta klaida. Atleisti suvokiant, kad vis dėlto buvo padaryta žala, ir yra gerumas.

Kepenys, tulžis funkcionuoja gerai tiktai tada, jeigu žmoguje yra gerumo. Na, pabandykite įsivaizduoti, koks yra žmogus, kuriame visai nėra gerumo? Nei kiek? Kuriame iš esmės visai nėra gerumo? Kažkas negero darosi sieloje. Gerumas palaiko ryšį tarp asmenybės, proto, sąmonės ir sielos bei Dvasios – tarp asmenybės ir amžinųjų mūsų dalių. Jeigu gerumo nebėra, nutrūksta, blokuojamas proto ryšys su siela.

Gerumo energija labai svarbi pačiam žmogui. Atlaidumas – ne lengvabūdis, ne paviršinis, bet kada atleidi, iš tiesų atleidi, netgi tam, kuris sužeidė tave – tai yra gerumo stebuklas ir jo reikia ieškoti gyvenime, savyje, jeigu mes norime, kad mūsų kepenys funkcionuotų puikiai. Juk sakoma: „Tulžingas žmogus – jam tulžies akmenys užaugo“. O koks yra tulžingas, pagiežingas žmogus? Jis nenori atleisti. Tai yra tarsi priešinga atlaidumui. Reikia daugiau tolerancijos, suvokimo, kad pasaulyje yra žmonių, kurie kitaip mąsto, kitaip galvoja, yra kitaip išsiauklėję, kitaip užaugo, kažko turėjo daugiau arba mažiau negu Jūs. Tai yra labai svarbūs dalykai kepenų ir tulžies funkcionavimui. Taip pat dosnumas, globėjiškumas, galėjimas, norėjimas padėti – svarbu neatsisakyti šitų dalykų.

AKYS

Šis organas vienas iš sudėtingesnių. Jis aprėpia pakankamai daug. Viena iš pagrindinių temų, susijusių su akimis, yra prasmės tema, įprasminimo tema to, ką matau. Kokią aš suteikiu tam prasmę? Kaip aš tai įprasminu tai, kas yra prieš mane? Kam aš leidžiu būti arba kam neleidžiu būti? Ko noriu ar nenoriu matyti? Kai žmogus ko nors nenori matyti, nebenori leisti kažkam būti, vadinasi, nebegali, neberanda tam prasmės.

Prasmė, prasmingumas, sąmoningumas yra Saulės ir Avino zodiako ženklo dalykai. Neretai akių problema gali būti įvairialypė. Vienas dalykas – puikybė. Kad įsižeidžiu dėl ko nors ir kam nors neleidžiu būti, nenoriu matyti. Tai yra ir pasaulėžiūros dalykai. Vaistas šiuo atveju būtų atlaidumas, tolerancija ir kuklumas: „Aš leidžiu būti visam, be išskirtinumo, visam pasauliui. Leidžiu būti.“ Plačiau…

INKSTAI

Inkstai – vienas iš svarbiausių vidaus organų. Inkstai, antinksčiai tiesiogiai pagal funkciją susiję su šlapimo šalinimo sistema, su sekrecijos liaukų, limfine sistema. Astrologijoje inkstai yra siejami pirmiausia su Veneros energijomis, nors ne tiktai. Ir drauge jie yra glaudžiai yra susiję su Žuvų ir Svarstyklių zodiako ženklais, kuriuose Venera valdo (Svarstyklėse valdo, o Žuvyse – egzaltuoja).

Žuvys teigiama prasme yra ženklas, susijęs su jautrumu, dideliu grožio pojūčiu, noru padėti, taip pat su subtilumu, gebėjimu fantazuoti, įsijausti, pajausti kiekvieną žmogų, situaciją ir, žinoma, per daug įsijausti, per daug prisifantazuoti, per daug panirti paslaptis, fantazijas, miegą. Juk Morfėjus yra siejamas su Neptūnu. Taigi inkstai gali kentėti tada, kada žmogus yra per daug prisifantazuojantis, įsijaudrinantis, per daug įsibaiminantis, kada yra daug baimių. Plačiau…

KASA

Ji yra glaudžiausiai susijusi su virškinimo sistema, žarnynu. Ir šie abu organai, ypač kasa, yra susiję su Žemės stichija, su Mergelės zodiako ženklu. Šiuo atveju vienareikšmiai sieti tik su Merkurijumi turbūt neišeina. Ieškant astrologinės logikos, vertėtų prisiminti tai, jog Mergelės antrasis valdovas yra Prozerpina.

Visi „prozerpiniški“ reikalai, manau, yra tiesiogiai susiję su kasa. Jeigu ji negaluoja, tai priežasčių galima ieškoti „prozerpiniškose“ charakterio savybėse. Paprastai tokie žmonės yra labai užsivertę daugybe įvairių rūpesčių, daug įvairių smulkių darbų, darbelių, su kuriais yra sunku susitvarkyti. Neretai tokiems žmonėms yra būdingas smulkmeniškumas. Jeigu streikuoja kasa, paklauskite savęs, ar jūs tiesiog neužsiknisote reikaluose, ar per daug nesumaterialėjote? Galbūt kai kuriuos rūpesčius galima išspręsti kažkaip kitaip? O kai ko gal ir nebūtina daryti?

Arba galbūt atsakomybę už tuos darbus darbelius galima atiduoti kažkam kitam? Galbūt tiesiog iš viso nereikia tiek daug dirbti ir tiek daug viskuo rūpintis? Juk neretai tokių žmonių antroji pusė yra ta, kad jie labai nori viską kontroliuoti. Ir bijodami, kad nesukontroliuos, jie bando tuomet tvarkyti viską, ką reikia ir ko nereikia.

Būtų galima prisiminti dar vieną charakterio savybę – įkyrumą, landumą, priekabumą iki smulkmenų, intrigas, norą visur įsismelkti, visur dalyvauti, viską stebėti, matyti, žinoti ir t.t. Visos šios negatyvios savybė gali sukelti kasos ligas.

Na, žinoma, gali būti visai harmoningas ir pozityvus žmogus, tačiau kasa gali sutrikti tada, kai jo darbas toks, kur reikia pasirūpinti daugelių dalykų. Ypač, jeigu jis susijęs su dokumentais, materija, ekonomika, finansais. Na, pavyzdžiui, buhalterija, finansinė apskaita ir panašūs dalykai iš tiesų gali nuvaryti kasą į kapus.

Ką tuomet daryti? Pasistengti ieškoti būdų kaip žiūrėti į viską ramiau. Tai padėtų harmonizuoti ir kasos, ir žarnyno veiklą.

ŽARNYNAS

Žarnynas astrologiškai yra susijęs su Mergelės zodiako ženklu. Tačiau negalima traktuoti šio organo, šios zonos sveikatos arba ligų tiktai remiantis, kad tai yra Mergelės zodiako ženklo zona.

Manau, kad viena iš priežasčių, kodėl gali sutrikti žarnynas, yra per didelis rūpinimasis įvairiais smulkiais reikalais, darbais, jeigu jų užsikraunama per daug. Viena, kad žmogus tokiu atveju tiesiog užmiršta pavalgyti, jis nebenori valgyti – tiek persinervinęs, persirūpinęs. Tai viena priežastis, kad yra sureikšminamos smulkmenos, materialūs darbai ir pamirštama didžioji visuma, harmonija.

Kita priežastis, kad žmogus ima per daug kabinėtis prie aplinkinių žmonių, pasaulio, griežtai jį smerkdamas, kritikuodamas, jo bijodamas. Būtų galima pasakyti, jog žarnynas, jo sveikata, gerovė yra susijusi ir su tuo, ar mes duodame kitiems žmonėms gyventi taip, kaip jiems tai reikalinga jų realybėje, su jų poreikiais. Juk žmonės yra skirtingo temperamento, skirtingai supranta gyvenimą. Plačiau…

GERKLĖ. SKYDLIAUKĖ

Gerklę gali skaudėti dėl įvairių priežasčių. Vienas dalykas, jog gerklėje yra viena iš komunikacinių čakrų. Ir ši vieta mūsų kūne, ši čakra yra atsakinga už bendravimą, už žodžius, kuriuos tariame, už informaciją. Tiesą sakant, ne tik už žodžius, kuriuos ištariame, bet ir už informaciją, kurią perduodame. Ir todėl šiomis ligomis gali sirgti žmonės, kurie savo darbe perduoda griaunančią, neteisingą informaciją, net jeigu jie yra tiktai tarpininkai, „tik dirba savo darbą“, vis dėlto tai yra spekuliacija ir tuo nepasiteisinsi karmai ir Dvasiai.

Yra sąveika su pasauliu ir tiek. Esi perduodantis instrumentas, vadinasi, tarpininkauji ir dalyvauji. Ir tavo čakra atlieps į tai, kaip tu dalyvauji. Jeigu informacija yra neteisinga, griaunanti, tvirkinanti ar dar kitaip žeidžianti pasaulį ir pusiausvyrą, gali sutrikti gerklės čakra. Gerklė tapti silpna. Ir, atvirkščiai, jeigu žodis, kurį žmogus taria, informacija, kurią perduoda, yra reikalingas pasauliui, tai šis organas taps stipresnis ir žmogaus balsas, jo žodis įgis vis didesnę jėgą: vienu žodžiu bus pasakyta daugiau, negu kitas ištartų dešimtimi ar šimtu žodžių. Tai yra šios čakros realizacinė jėga gali augti, didėti ir laike, ir erdvėje. Ji gali akumuliuoti ir pozityvą, ir negatyvą. Tai yra susiję ir su rašymu.

Dar yra sritys, susijusios su meile, simpatijomis, prisirišimais. Juk gerklė – tai Jaučio zona, kurią valdo Venera. Taip pat tai yra finansai, pinigai, apskritai materija, kūnas. Paprastai žmonės, kurie yra praradę meilę – išsižadėję jos, sąmoningai arba nesąmoningai, iš baimės, dėl skausmo pasmerkę meilę, suvokdami tai ar ne, arba nusprendę, kad nebenori mylėti, nebenori nieko apie tai žinoti, – neretai po to suserga. Labai dažnai – diabetu. Viena iš pagrindinių priežasčių šios ligos priežasčių yra praradimai meilėje ir nebenorėjimas mylėti. Nebetikėjimas galimybe mylėti.

Meilės atsisakymas– sąmoningai ar nesąmoningai – netikėjimas galimybe mylėti sukelia skydliaukės sutrikimus. Reikėtų vis dėlto nedaryti galutinių sprendimų, o surasti drąsos ir vėl atgimti. Iš naujo ieškoti meilės. Išmintingiau. Ramiau. Drąsiau. Bet neišsižadėti jos instinkto lygyje, karmos lygyje. Jeigu mes norime likti sveiki, nereikia naikinti savyje pasaulio prasmingumo. Visada reikia palikti pasauliui šansą sutarti su mumis. Štai kas yra labai svarbu, jeigu nenorime, kad prisėlintų, pritykintų ligos.

Teisingas, harmoningas santykis su finansais, su materija, su daiktais, su gyvybe, su grožiu ir moterimis – štai tokia plati skalė susijusi su gerkle.

PLAUČIAI. BRONCHAI

Ko reikia, kad jie būtų sveiki? Kodėl atsiranda skauduliai, ligos šiuose organuose?
Analizuojant priklausomybę, sąsajas su karma, energetika, vertybėmis, iš karto galima pasakyti, jog tai yra Dvynių zona ir, jeigu mes norime turėti sveikus plaučius, visų pirma turime harmoningai, pozityviai reikštis Dvynių ženklo gyvenimo sferose, negriauti pasaulio ir pusiausvyros per šio ženklo sritis.
Tai visų pirma yra žodis, mintis, informacija, tarpininkavimas. Jeigu žmogus manipuliuoja ar vagia, jis nusikalsta šioje srityje. Melas, vagystės, nešvara žodžio lygmenyje yra Dvynių zodiako ženklo ydos, neharmoninga Dvynių raiška. Jei žmogus kalba, bet tai neatitinka realybės, vadinasi, jis meluoja – sąmoningai arba nesąmoningai. Dar blogiau, jeigu tai yra neatsitiktinis dalykas, bet vyksta ilgai, dažnai. Plačiau…

Nijolė Gabija Wolmer

TOP