Suvokimai

 • Rinkdamasis tu suvoki, kas esi!
 • Kartais mažiau yra daugiau.
 • Suvokiau buvimo pilnatvę. Būti čia ir dabar – tai būti vientisam.
 • Kai atrandi Kelią, dingsta nerimas, skubėjimas, blaškymasis. Atsiranda nuoseklumas, kantrybė, tikėjimas, noras eiti toliau, giliau, sėkmingiau, nuosekliau, švariau.
 • Suvokiu, kad noriu būti savimi.
 • Jau seniai atsirado pasitikėjimas Dvasia, bet suvokiau, kad ir Dvasia pasitiki manimi.
 • Suvokiau, kad kažką pradėjus, reikia pabaigti.
 • Tik asmenybė skuba ir niekur nespėja, o Dvasia turi laiko tiek, kiek reikia, – visą amžinybę!
 • Suvokimas trumpas kaip akimirka: svarbiau, kaip ją praleidi ir išgyveni, o ne taip svarbu, ką tuo momentu veiki, svarbiau, kaip daliniesi šviesa! Kaip kuri savo ateitį!
 • Suvokiau, jog save pažįstu per tai, ką veikiu, ką mąstau, ko norui ir siekiu.
 • Svarbu tiesiog daryti tai, kas yra prasminga. Leisti Tvėrėjui tekėti per save, leisti Tvėrėjui džiaugtis gyvenimu per save: kai tu džiaugiesi – Jis džiaugiasi!.
 • Kuo toliau, tuo labiau suvokiu, kad viskam – stebuklams, idėjoms, asmenybės tobulėjimui, net Dvasios raiškai – reikia laiko ir erdvės. O kad tai turėtum, reikia nuimti visus priekaištus erdvei ir laikui.
 • Kai nežinai, ką daryti, tiesiog mylėk! Žmogiškai, paprastai…
 • Suvokiau, kad paprastume yra daug jėgos. Taip gyventi tiesiog paprasčiau.
 • Supratau, jog Dvasios, Sielos ir Asmenybės lygiai turi būti suderinti tarpusavy kaip gitaros stygos. Tik tada suskamba melodija.
 • Suvokiau, kad Meilei būtina laisvė ir saugumas…
 • Suvokiau, kad didžiausi pasaulio mūšiai vyksta žmogaus prote, jo sieloje.
 • Stebuklai vyksta čia pat, dabar, visiškai paprastai. Jei išdrįstame jais patikėti.
 • Keisti viso pasaulio nereikia. Pasirodo, labai gerai ir lengva pasikeisti save.
 • Protingas mokosi iš svetimų klaidų, kvailys iš savų. Atsidūrus kvailio vietoje, reikia turėti drąsos tai pamatyti.
 • Kai kuriais dalykais reikia tiesiog tikėti. Tikėti, jog mano gyvenimo kelias veda į šviesą, yra mano tikėjimas ir sprendimas.
 • Suvokiau, kad galima rinktis: ar matyti šviesą, ar tamsą. Į ką žiūri, tą ir matai.
 • Kuo daugiau protas „žino”, tuo sunkiau tiesiog matyti viską, kaip yra.
 • „Išsivaduoti“ reiškia ne „sprukti iš kūno“, bet išsivaduoti iš riboto suvokimo, kad kūnas riboja.
 • Mylėk žmones taip, kaip myli Dievą, – neįpareigodamas.
 • Kai nieko nebegali padaryti „savo” jėgomis, reikia liautis darius vien „savo” jėgomis.
 • Prašant Viešpaties ko nors, reikia tiksliai suvokti, ko prašai, nes kai nežinai, ko prašai, tai nežinai ir nepastebi, kada tai gauni.
 • Kuo save vadiname, tai ir esame.
 • Be būtinybės siekti vidinės laisvės, būtina leisti išoriniam pasauliui taip pat būti visiškai laisvam.
 • Mano laisvės pojūtis priklauso nuo mano paties priimtų sprendimų: galiu būti dulke kosmose ir tuo pačiu metu galiu būti didžiuliu neaprėpiamu pasauliu.
 • Kartais mes panašūs į žąsį: prikimšti žinių, kuriomis patys kol kas nesugebame naudotis kasdieniniame gyvenime.
 • Žmona – gyvenimo išbandymas ir vienas iš reikliausių Mokytojų.
 • Pasirinkimai turi inerciją.
 • Šis fizinis pasaulis yra kaip eksperimentų laboratorija, teatras, kuriame gali bandyti, eksperimentuoti, kaip tik nori, bet Tikrasis Gyvenimas vyksta daug aukščiau.
 • Suvokimai keičia realybę.
 • Nereikia bijoti tobulumo – tuomet galima jį aptikti, suvokti žymiai plačiau.
 • … išlieka tiktai tai, kas amžina. Tokia jau šita amžinybė.
 • Gimimas gali būti IR tada, kai atrandi savo Kelią.
 • Atrandu pasaulį savyje ir save pasaulyje.
 • Esu laiminga būtybė, gimusi šliaužioti ir pašaukta išmokti skraidyti.
 • Nereikia vertinti ir teisti kitų – su savimi yra ką veikti.
 • Tyrumo ir skaidrumo gyvenime „aplink mane” yra tiek, kiek pati sugebu skleisti ir duoti.
 • Nereikia prisigalvot nesąmonių, nes jos gali pradėti būūūūti!
 • Lengvumas atneša lengvus sprendimus bei stebuklingus rezultatus.
 • Kiek suvoki, kad esi amžina esmė, tiek ir esi nesunaikinama.
 • Materializmas – tai ne tik daiktų troškimas. Tai tiesiog dvasinis aklumas.
 • Nuolatinis dejavimas nepriklauso nei nuo sunkaus darbo, nei nuo sunkaus gyvenimo – tai dvasinė būsena, kurią, labai panorėjus, galima keisti.
 • Kur tavo dėmesys, ten ir visas gyvenimas. Suvok tai, ir įgysi jėgą jį keisti.
 • Rami drąsa gimsta iš meilės.
 • Patogiausias būdas sau trukdyti – tai siekti sudėtingumo.
 • Galvok, ką galvoji, ir galvok, ką sakai.
 • Svarbu ne tik protarpiais gyventi čia, šioje realybėje, bet gyventi čia nuolat.
 • Visada atsiranda kelias, vedantis į išeitį.
 • Žmonės užmiršo, kad jie yra geri.
 • Dvasines praktikas reikia ne tik žinoti, bet ir jas praktikuoti.
 • Teisingo sprendimo priėmimo momentas yra jėgos vieta, į kurią visada galima grįžti pasisemti stiprybės ir tiesos.
 • Jei dvasinam kely imsime ieškoti ypatingų patirčių, fokusų”, galime taip ir nepamatyti tikrųjų stebuklų, vykstančių mūsų akivaizdoje, čia pat.
 • Kai nežinai, kaip daryti, tai daryk paprastai.
 • Noras būti kažkuo atima galimybę būti savimi.
 • Vaikų nereikia auginti, reikia tik sudaryti sąlygas jiems augti patiems…
 • Netgi tamsiausiu sielos metu svarbiausia nenustot tikėti, mylėti ir atleisti sau ir kitiems.
 • Jeigu pasirenki nebijoti, didžioji dalis problemų išsisprendžia, dalis išbandymų nebetenka prasmės, dalis situacijų tiesiog nebesikartoja.
 • Didžiausi pasaulio mūšiai vyksta žmogaus sieloje.
 • Paprastai gyventi tiesiog paprasčiau.
 • Žmogus, savyje atpažinęs Viešpaties pulsą, tampa laimingas.
 • Daugumą klaidų savo gyvenime dariau ne tik iš aistrų ir prisirišimų, bet ir neskirdama gudraus intelekto nuo išminties.
 • Buvimas ramybėje duoda laiko veiksmams.
 • Mano Dvasia turi mano kūną, o ne atvirkščiai.
 • Kai leidžiu sau girdėti savo vidinius procesus, išoriniai procesai tampa savaime suprantami, pažįstami.
 • Jei trokšdamas, mylėdamas ar suvokdamas vis dar savęs klausi, ar to trokšti, myli, suvoki, vadinasi, dar netrokšti, nesuvoki ir nemyli iš tikrųjų.
 • Ačiū Dievui , kad yra naktis ir miegas , kada Dvasia ir siela gali darbuotis ir pailsėti nuo proto.
 • Dievas niekada nevėluoja!!!
 • Kartais geriau ilgai patylėti negu užduoti klausimą.
 • Pasitikėjimas Dvasia leidžia būti visišku optimistu.
 • Kartais geriau savęs neprievartauti net ir darant gerus veiksmus.
 • Paprastumas yra ypatingas.
 • Kartais per fizinio kūno skausmą Dvasia rodo, kad laikas ilsėtis.
 • Neprivalau būti geriausias.
 • Nereikia rūpintis gyvenimu – jis pats tavimi pasirūpins.
 • Tam, kad kurtum, nereikia jokių palankių sąlygų – reikia tik tai daryti.
 • Skambant tiesos vibracijai, nelieka vietos vertinimams.
 • Kartais reikia tiesiog imti ir veikti, nelaukiant jokių ypatingų ženklų ar suvokimų.
 • Matau, kaip žodis gali skaudžiai žeisti, ir dažnai pasirenku tylėti. Tačiau suvokiu ir tai, jog žodis gali nuostabiai pagydyti, todėl renkuosi kalbėti atsakingai.
 • Tiesa išlaisvina iš daugelio baimių.
 • Už savo vertybes reikia kovoti. Ir kartais ta kova būna su savimi.
 • Ko nors nežinoti ar nesuprasti nereiškia pralaimėti. Kartais suvokti, kad dar kažko nesupranti, – tai netgi kelias į laimėjimą.
 • Yra sunku ką nors suvokti, kai bijai!
 • Tiesiog leidžiant sau BŪTI, gali atsiverti ir priimti pasaulį, išgirsti Viešpaties kalbą per savo buvimą, per būties tėkmę, per gamtos subtilumą, per jos nuolatinį kvėpavimą…
 • Paprastume yra daug jėgos.
 • Sprendimai, išplaukiantys iš vidinės ramybės, pusiausvyros, nechaotiškos vidinio tyrumo erdvės, visada būna nepaprastai lengvi, tvirti, aiškūs. Ir teisingi.
 • Galiu būti tuo, kuo esu iš esmės.
 • Savęs pažinimas keičia likimą.
 • Esu didesnis už skausmą, nuoskaudą ir pyktį.
 • Kai nežinai, ką daryti, tiesiog mylėk! Žmogiškai, paprastai…
 • Kuo toliau, tuo labiau suvokiu, kad viskam – stebuklams, idėjoms, asmenybės tobulėjimui, net Dvasios raiškai – reikia laiko ir erdvės. Būdamas čia ir dabar, susitaikau su erdve ir laiku.
 • Svarbu tiesiog daryti tai, kas yra prasminga.
 • Tik asmenybė skuba ir niekur nespėja, o Dvasia turi laiko tiek, kiek reikia, – visą amžinybę!
 • Pažįstu save per tai, ką veikiu, ką mąstau, ko noriu ir siekiu.
 • Kaip svarbu tikėti stebuklais! Kaip svarbu uždaryti įprastas, pamėgtas duris, nors nėra garantijos, kad bus atvertos kitos!
 • Jau seniai atsirado pasitikėjimas Dvasia, bet suvokiau, kad ir Dvasia pasitiki manimi.
 • Būti čia ir dabar – tai būti vientisam.

Tai klubo „Trys brangenybės“ narių surinkti pasidalijimai – suvokimai.

TOP