Susiderinimas su oro stichija

N.Gabija Wolmer

Neretai žmonės yra susipykę su erdve, su oro stichija, nors to nesuvokia. Galima sakyti, kad tuomet jų oro stichija yra neharmoninga. Dažniausiai tuo atveju jų gimimo momentu oro ženkluose yra pažeistos planetos.

Na, galima sakyti, kaip čia dabar gali būti, kad tu, žmogus, gali būt susipykęs su oru? Gali susipykti su kaimynu, žmona, bet su oru, erdve…

Kaip reiškiasi neharmoninga oro stichija?

Oras, erdvė yra apibendrintas dalykas. Mes esame ore, erdvėje didžiąją savo gyvenimo dalį – kai nesame panirę į vandenį ar užsikasę žemėmis. Tas susipykimas, disharmonija, baimė, pyktis oro stichijai gali formuotis įvairiai, pavyzdžiui, jeigu žmogus krito iš aukštai, jeigu jis buvo situacijose, kur jam teko bijoti atstumo, aukščio. Tada jo baimė susiprojektuoja į tą tarpą, erdvę, kuri jį skiria. Tai neretai vyksta nesąmoningai, kai per pyktį, skausmą, kančią formuojasi neharmoningas santykis. Kartais toks susipykimas su erdve, su atstumu įvyksta tada, kai atskiriami mylimi žmonės ir jie galvoja: „Kodėl aš negaliu pasiekti to žmogaus? Mus skiria toks atstumas, mus skiria tokia didelė erdvė, toks didelis tarpas. Aš pykstu dėl to“.

Kaip harmonizuoti santykį su oro stichija, su erdve?

Ką gi būtų galima padaryti, harmonizuojant savo santykį su erdve? Galite tiesiog paskatinti save pamėgti vėją (nebūtinai audrą – lengvą vėjelį, tiesiog oro tekėjimą). Kai bus gražus oras, išeikite į vietą, kur daug oro, kur matyti daug dangaus, atsistokite ir tiesiog kvėpuodami pajauskite vėją – kvėpuokite vėju. Pasakykite sau: „Myliu vėją, susiderinu su juo, jaučiu jo grožį, gėrį“.

Galite taip ramiai kvėpuodami įkvėpti ir pasakyti: „Susitaikau su oru, susitaikau su erdve, myliu ją“. Kvėpuodami pajuskite būtent ne savo fizinį kūną arba atskirus daiktus, o erdvę, kuri jus supa. Jauskite, kad esate erdvėje, – tai gali būti labai džiugus, naujas santykis. Kvėpuodami pajauskite dangų virš savęs – tą didumą, platumą. Pajauskite, kad oras, erdvė yra ta terpė, kurioje taip lengvai viskas telpa, kuri atrodo tuščia ir gali talpinti viską. Oro stichija suteikia mums laisvę judėti – tai yra jos dorybė.

Kvėpuodami pajuskite oro stichijos laisvę ir tos laisvės grožį. Oro stichija yra siejama su bendravimu, žodžiu, intelektu, taip pat ir su atlaidumu, nepriekabiavimu, tolerancija. Pažvelk lengvai. Pajusk erdvės lengvumą, laisvę, nepriekabumą (pavyzdžiui, žemės stichija yra priešinga oro stichijai – sunki, konkreti, inertiška; ji įpareigoja, gali užgulti). Taigi tokia yra oro stichijos misterija.

Kvėpuojant galima be galo daug suvokti. Jūs galite sakyti: „Draugauju su erdve, įkvepiu orą, draugauju su juo, jaučiu jo tekėjimą savyje. Su oru į mane įteka informacija iš pasaulio ir su iškvėpimu aš iškvepiu informaciją apie save; aš susijungiu, bendradarbiauju, draugauju su erdve.“ Per orą, per vėją jūs galite perduoti žinią – tai yra geroji oro stichijos savybė. Ką gi, galima sakyti, kad tai fantazijos, bet aš siūlau išbandyti. Ir kartais jūs galite susidurti su neįtikėtinais procesais, kitimais, galite būti nustebinti, net priblokšti, todėl darykite tai ramiai, išmintingai, saikingai. Darykite ramiai, darykite ir įsiklausykite, kas vyksta, kaip atliepia; palūkėkite ir vėl darykite. Saikas yra viena iš dorybių.

Praktika saikui ugdyti

Štai viena praktika saiko jausmui ugdyti. Nueikite į parduotuvę ir, užuot leidę sau viršyti limitą, saiką, ką reikėtų pirkti, džiaukitės saiko pojūčiu savyje. Štai vaikštau ir žiūriu: „Cha, galiu ir be to, ir be to apsieiti. Galiu į viską žvelgti per saiko prizmę.“ Galite tą patį padaryti jausmų arba santykių, bendravimo srityje.

Punktualumo ugdymas

Nors vieną dieną, bent porą valandų pabūkite stebėtoju. Pasidžiaukite stebėtojo vaidmeniu, funkcija. Pajuskite, kokios dorybės pas tave ateina iš šios naujos pozicijos. Tai yra labai įdomu. Galų gale tu gali lavinti laiko pojūtį, punktualumą, jausti, kada ateina ciklas, kada jis prasideda, įsijungia. Užprogramuoti save, pažiūrėti: „Štai dabar yra tiek ir tiek valandų. Aš paskatinu save pajusti ciklą ir prašau duoti man vidinį impulsą, kada valanda eis į pabaigą. Ar gebėsiu tai jausti? Ar gebėsiu įsijungti, pavyzdžiui, lygiai už valandos į naują ciklą?“ Po to pabandykite dar kartą. Labai įdomūs dalykai yra susiję su laiku, ciklų pojūčiu. Tai gali duoti jums gebėjimą jausti aušrą, jūsų pačių ciklus, išugdyti gebėjimą tapti punktualiam, pajusti laiko tėkmę.

N. Gabija Wolmer

TOP