Šri Svami Šivananda

Integrali joga

Tarnauk. Mylėk. Duok. Siek tyrumo. Medituok. Nušvisk.

Būk geras, daryk gera, būk gailestingas ir kilnus.

Ieškok savęs, klausdamas: „Kas aš esu“; pažink Savastį ir išsilaisvink.

Prisitaikyk. Prisiderink. Būk lankstus.

Ištverti nuoskaudas ir įžeidimus – pati aukščiausia sadhana (dvasinė praktika).

Būk sąžiningas, būk nuoširdus, būk teisingas.

Būk kantrus, nuolankus, būk tolerantiškas.

Būk švelnus, būk kuklus, būk kilnus.

Būk drąsus, būk tyras, išmintingas ir dorybingas.

Būk ramus, būk tylus, pažink savąjį „Aš“.

Apsivalymas, koncentracija, apmąstymai, meditacija.

Nušvitimas, susitapatinimas, ištirpimas ir išsilaisvinimas.

Tai – aštuonios pakopos į savęs realizaciją.

Įkvėpimas, suvokimas, atsivėrimas.

Dvasinė ekstazė, praregėjimas ir tiesos patyrimas.

Tai – dvasinio augimo požymiai.

Atpažink tą, kuris žino, atrask tą, kuris girdi ir ragauja.

Patirk tą, kuris uodžia – pažink tikrąjį Stebėtoją savyje.

Tu nesi šis kūnas, nei šis protas, tu esi Nemari Savastis (Siela).

Pasišventimas, atsidavimas ir disciplina.

Tarnavimas, pasiaukojimas ir siekių sutaurinimas.

Supaprastink, išgrynink, suintensyvink.

Siek kuklaus gyvenimo ir širdies tyrumo.

Giliau panirk į savo sadhaną ir meditaciją.

Sustiprink beaistriškumą ir išsivadavimo troškimą.

Ramybė, pasitenkinimas ir išminčių draugija.

Vienatvė, tyla ir tyros mintys.

Susigrąžink, atgaivink, atnaujink.

Integruok, bendradarbiauk, koordinuok.

Daryk tai dabar, daryk tai dabar, daryk tai dabar.

Bandyk tai dabar, bandyk tai dabar, bandyk tai dabar.

Visada atsimink, visada atsimink, visada atsimink.

Ieškok, surask, pasinerk ir ilsėkis Dieve.

Analizuok, atrask ir susigrąžink.

Toks yra kelias, tokia yra tiesa, toks – dieviškas gyvenimas.

Svamis Venkatesananda „Šivanandos integrali joga“ – P.O Shivanandanagar, Indija, 1981

Neprisirišimo dvasia

Pasauliečiai žmonės kaip taisyklė džiūgauja dėl sėkmės ir liūdi dėl nesėkmių. Džiaugsmas ir liūdesys yra proto požymiai. Jeigu jūs norite tapti tikru karma jogu tikrąja to žodžio prasme, jūs turite visą laiką išlaikyti protą pusiausvyroje, kas bebūtų, visomis sąlygomis ir aplinkybėmis. Tai, be jokios abejonės, yra labai sunku. Bet vis tiek turėsite tai padaryti. Ir tik tada įgausite proto ramybę ir tikrąją nuolatinę laimę. Tas, kas išlaiko protą pusiausvyroje, yra Džnani’s. Karma joga paruošia protą, kad pasiekti Džnaną (Žinojimą). Tai yra karma jogos grožis. Tai yra karma jogos paslaptis ir esmė.

Neturi būti nė menkiausio prisirišimo, kokį darbą bedarytumėte. Jūs turite būti pasiruošę palikti bet kokį darbą kiekvienu momentu. Kiekvienam konkrečiam darbui turite išgirsti dievišką šauksmą. Kiekvieną darbą priimti be niurnėjimo, kokia bebūtų to darbo esmė, norite jūs jį atlikti ar ne. Tačiau taip pat jūs galite nustoti dirbti, jei sąlygos ir aplinkybės to reikalauja. Tai yra joga. Čia prie darbo nėra jokio prisirišimo.

Laikykitės savosios esmės suvokimo. Išlaikykite sutelktą protą tarp gyvenimo pasikeitimų. Darbas yra duotas tam, kad dieviškumą pripildytų prasmės. Negeiskite jokių jo vaisių. Atlikite viską kaip isvararpana (aukojimą Dievui). Darbas skamba unisonu su dieviškumu, kai dirbama pasaulio gerovei.

Leiskite dieviškajai energijai nevaržomai dirbti per jus. Tuo momentu, kai egoizmas jus aplanko, tuojau pat yra užblokuojama dieviškosios energijos netrikdoma tėkmė. Padarykite savo indriya’s (jusles) tobulais instrumentais šiai lilai (dieviškajam gyvenimo žaidimui). Laikykite savo kūną-fleitą tuščiavidurę, išlaisvindami ją nuo jūsų egoizmo. Tada fleitos sąvininkas iš Vrindavano (Krišna) laisvai gros šiuo kūnu-fleita. Jis dirbs per jus. Tada jūs pajusite darbo lengvumą. Jūs pajusite, kad Dievas dirba per jus. Jūs atsipalaiduosite nuo visų atsakomybių. Jūs būsite laisvas, kaip paukštis. Jūs pajusite, kad esate nesikeičianti Esatis.

Jūsų egoizmas bandys įeiti ir vėl. Būkite atsargūs. Būkite budrūs. Laipsniškos praktikos ir proto apvalymo pagalba jūs tapsite karma jogos žinovais. Visi jūsų veiksmai bus tobuli ir nesavanaudiški. Visi veiksmai palaipsniui išsiskleis Džnanoje. Tai yra dvasinės pusiausvyros joga.

http://www.yogi.lt/2009/04/sivananda-kalba-apie-neprisirisima/

TOP